Prawo Jedności Piramidy: Inicjacja

Ukryj menu

Znaleziono 6 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Piramidy” ma 2 podkategorie.

Inicjacja

3.15 Pytający: Cóż, więc mówisz o piramidzie - jak zakładam, szczególnie o Wielkiej Piramidzie - przede wszystkim jako o maszynie leczniczej, a także o niej jako o urządzeniu inicjującym. Czy to te same pojęcia?

Ra: Są częścią jednego kompleksu miłości/światła intencji/dzielenia się. Aby właściwie korzystać z aspektów uzdrawiających, ważne było posiadanie oczyszczonego i dedykowanego kanału, czyli aktywatora, przez który przepływałaby miłość/światło Nieskończonego Stwórcy; zatem metoda inicjacyjna była konieczna, aby przygotować umysł, ciało i ducha do służby w dziele Stwórcy. Te dwie rzeczy są integralne.

3.16 Pytający: Czy sam kształt piramidy... czy jest to kluczowa funkcja w procesie inicjacji?

Ra: To jest obszerne pytanie. Czujemy, że powinniśmy zacząć i prosimy o ponowną ocenę oraz poprosimy na późniejszej sesji o ten w pewnym sensie, powiedzmy, punkt informacyjny.

Na początek, istnieją dwie główne funkcje piramidy w odniesieniu do procedury inicjacji. Jedna ma związek z ciałem. Zanim ciało może zostać zainicjowane, umysł musi zostać zainicjowany. To jest miejsce, w którym większość adeptów waszego obecnego cyklu znajduje, że ich kompleksy umysłu/ciała/ducha są zniekształcone.

Kiedy charakter i osobowość, które są prawdziwą tożsamością umysłu, zostaną odkryte, ciało musi być poznane na każdy sposób.Tak więc różne funkcje ciała wymagają zrozumienia i kontroli bez przywiązywania się. Zatem pierwszym zastosowaniem piramidy jest zejście do piramidy w celu pozbawienia bodźców sensorycznych, aby ciało mogło w pewnym sensie umrzeć i rozpocząć nowe życie.

W tym momencie radzimy zadać wszelkie niezbędne pytania i dość szybko zakończyć tę sesję. Czy masz jakieś pytanie w tym czasie/przestrzeni?

57.24 Pytający: Mówiąc, że Komnata Królowej była miejscem inicjacji, czy mógłbyś mi powiedzieć, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. To duże pytanie. Nie możemy opisać inicjacji w jej dokładnym sensie z powodu naszego zniekształcenia przekonania/zrozumienia, że proces, który oferowaliśmy tak wiele lat temu, nie był zrównoważony.

Jednakże jesteś świadomy koncepcji inicjacji i zdajesz sobie sprawę, że wymaga ona skupienia istoty na poszukiwaniu Stwórcy. Mieliśmy nadzieję zrównoważyć to zrozumienie, ogłaszając Prawo Jedności; to znaczy, że wszystkie rzeczy są Jednym Stwórcą. Tak więc poszukiwanie Stwórcy odbywa się nie tylko w medytacji i pracy adepta, ale w węźle doświadczenia każdej chwili.

Inicjacja w Komnacie Królowej ma związek z porzuceniem siebie na rzecz takiego pragnienia pełnego poznania Stwórcy, że oczyszczone, przenikające światło jest przeciągane w zrównoważony sposób przez wszystkie centra energii, spotykając się w kolorze indygo i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. W ten sposób istota doświadcza prawdziwego życia lub, jak nazywają to wasi ludzie, zmartwychwstania.

65.20 Pytający: Nie wiem, czy to pytanie jest związane z tym, do czego dążę, czy nie, ale spytam i zobaczę. Mówiąc o piramidach wspomniałeś, że komora rezonansowa została użyta, aby adept mógł spotkać się z jaźnią. Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiałeś?

Ra: Jestem Ra. Ktoś spotyka się z jaźnią w centrum lub w głębi istoty. Tak zwaną komorę rezonansową można przyrównać do symboliki pogrzebu i zmartwychwstania ciała, w którym istota umiera dla siebie, a poprzez tę konfrontację pozornej straty i realizacji istotnego zysku zostaje przemieniona w nową i zmartwychwstałą istotę.

65.21 Pytający: Czy mógłbym dokonać analogii w tej pozornej śmierci, utraty pragnień, które są iluzorycznymi, powszechnymi pragnieniami trzeciej gęstości, i uzyskania pragnień całkowitej służby innym?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Taki był cel i intencja tej komnaty, a także stanowiła niezbędną część skuteczności pozycji Królewskiej Komnaty.

65.22 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co ta komnata zrobiła z istotą, aby wytworzyć w niej tę świadomość?

Ra: Jestem Ra. Ta komora działała na umysł i ciało. Umysł był dotknięty deprywacją sensoryczną i archetypowymi reakcjami na bycie pogrzebanym żywcem bez możliwości uwolnienia się od siebie. Na ciało miała wpływ zarówno konfiguracja umysłu, jak i właściwości elektryczne i piezoelektryczne materiałów, które zostały użyte do budowy komory rezonansowej.

To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania?

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy