4 ⇒

⇐ 2

Prawo Jedności Sesja 3

Ukryj menu

21 stycznia 1981

3.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz z tobą.

3.1 Pytający: Moje pierwsze pytanie brzmi: czy poprawnie wykonaliśmy rytuał rozpoczęcia komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Położenie artefaktów zaprojektowanych w celu zrównoważenia instrumentu powinno znajdować się przy głowie instrumentu, aby uzyskać jak najmniejsze zniekształcenie efektu. Pozostała część początku tego rytuału jest do przyjęcia dla tych, którzy chcą służyć. W przeciwnym razie związane z tym podniesienie złożoności umysłu nie miałoby odpowiedniego efektu.Ostrzegamy was, abyście chronili się przed tymi, którzy nie chcą przede wszystkim służyć innym, przed ich uczestnictwem w inicjacji (komunikacji), lub użyczeń swoich zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w jakiejkolwiek sesji, ponieważ nie będziemy wtedy w stanie właściwie połączyć naszych zniekształceń z tymi, które są związane z tym instrumentem.

3.2 Pytający: Czy powinienem teraz przenieść Biblię, świecę i kadzidło?

Ra: Jestem Ra. To byłoby właściwe.

3.3 Pytający: [ Po przeniesieniu elementów. ] Czy to właściwa pozycja?

Ra: Jestem Ra. Wyreguluj kąt kadzidła, aby był prostopadły do płaszczyzny dwadzieścia stopni na północny-wschód.

3.4 Pytający: [ Po dokonaniu korekty. ] Czy to jest satysfakcjonujące?

Ra: Sprawdź "na oko", by dokonać dokładnej korekty. Wyjaśnimy proces, dzięki któremu staje się to znaczną kompensacją zniekształceń.

Kadzidło działa energetyzująco na fizyczne ciało tego instrumentu, symbolizując jego ludzkość. Jest to zatem konieczne, aby unoszący się dym był postrzegany pod tym samym kątem względnym, co instrument postrzega otwartą Biblię, zrównoważony zapaloną świecą oznaczającą miłość/światło i światło/miłość, a zatem daje, nazwijmy to, umysłowemu i emocjonalnemu kompleksowi zniekształceń tego instrumentu, poczucie raju i pokoju którego poszukuje. Naenergetyzowany od dołu do góry instrument staje się zrównoważony i nie męczy się.

Dziękujemy za zainteresowanie, ponieważ ułatwia nam to kontynuowanie nauczania/uczenia się.

3.5 Pytający: Czy teraz wygląda na to, że jest prawidłowo wyrównany?

Ra: Oceniam to w granicach dopuszczalności.

3.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy na tę sesję: jedno dotyczyło możliwego zwieńczenia Wielkiej Piramidy w Gizie, drugie - jak poruszałeś ciężkimi kamieniami. Wiem, że pytania te nie są ważne w odniesieniu do Prawa Jedności, ale wg mojego osądu, który możesz poprawić, może to stanowić proste wprowadzenie dla czytelników tego materiału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za kontakt i zdecydowanie jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące dalszego postępowania. To tylko moje przypuszczenie.

Ra: Jestem Ra. Nie zasugeruję właściwej serii pytań. To jest twoja prerogatywa jako wolnego przedstawiciela Prawa Jedności, który nauczył się/zrozumiał, że nasz kompleks pamięci społecznej nie może skutecznie rozpoznać zniekształcenia kompleksu umysłowego/ciała/ducha twojego ludu. Chcemy teraz wypełnić nasz zaszczyt/obowiązek nauczania/uczenia się, odpowiadając na pytania. Samo to wystarczy, ponieważ nie możemy przeniknąć w głąb kompleksów zniekształceń, które zainfekowały twój lud.

Pierwszym pytaniem jest zatem zwieńczenie [piramidy]. Powtarzamy nieistotność tego rodzaju danych.

Tak zwana Wielka Piramida miała dwa zwieńczenia. Jedno było według naszego projektu i zostało wykonane z mniejszych i starannie ułożonych kawałków materiału, który na waszej planecie nazywacie „granitem”. Został on wybrany ze względu na jego krystaliczne właściwości i właściwy przepływ atmosfery przez rodzaj „komina”, jak możnaby to nazwać.

W czasie gdy my, jako ludzie, opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został usunięty i zastąpiony kamieniem o większej wartości. Składał się częściowo ze złotego materiału. Nie zmieniło to wcale właściwości piramidy, jak byście to nazwali, i było to zniekształcenie spowodowane życzeniami nielicznych, którzy wydali rozkaz, aby użyć tej struktury tylko jako miejsca królewskiego.

Czy chcesz dalej pytać o to pierwsze pytanie?

3.7 Pytający: Co rozumiesz przez komin? Jaki był jego konkretny cel?

Ra: Jest tam odpowiedni przepływ atmosfery, który, choć niewielki, wietrzy całą strukturę. Zostało to zaprojektowane z wykorzystaniem kanałów przepływu powietrza, jak mógłby to nazywać ten instrument, rozmieszczonych w taki sposób, aby zapewnić świeżość atmosfery bez zakłóceń i przeciągów.

3.8 Pytający: Jak bloki były przemieszczane?

Ra: Jestem Ra. Musisz wyobrazić sobie aktywność we wszystkim, co zostało stworzone. Energia jest, choć skończona, dość duża w odniesieniu do zniekształcenia zrozumienia waszych narodów. Jest to oczywisty punkt dobrze znany waszym narodom, ale mało rozważany.

Energia ta jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak jak twój kompleks umysł/ciało/duch mieszka w hierarchii pojazdów i zachowuje zatem powłokę, kształt lub pole, a także inteligencję każdego wyższego inteligentnego lub zrównoważonego ciała, podobnie jak każdy atom w materiale takim jak skała. Kiedy można mówić do tej inteligencji, skończona energia fizyczna lub chemiczna skały/ciała zostaje zetknięta z tą nieskończoną mocą, która jest rezydująca w lepiej dostrojonych ciałach, czy to ludzkich, czy też skałach.

Po wykonaniu tego połączenia może zostać wysłane żądanie. Inteligencja nieskończonej skalistości komunikuje się z jej fizycznym pojazdem, a to, co jest pożądane, polega na rozszczepieniu i przemieszczeniu poprzez przemieszczenie pola energetycznego skalistości ze skończoności do wymiaru, który możemy wygodnie nazwać po prostu nieskończonością.

W ten sposób to, co jest wymagane, osiąga się dzięki współpracy nieskończonego zrozumienia Stwórcy zamieszkującego żywą skałę. Jest to oczywiście mechanizm, dzięki któremu dokonuje się wiele rzeczy, które nie podlegają waszym obecnym środkom fizycznej analizy działania na odległość.

3.9 Pytający: Przypomina mi się stwierdzenie, że jeśli masz dość wiary, możesz powiedzieć do góry by się poruszyła, a góra się poruszy. Zakładam, że jest to mniej więcej to, co mówisz, i zakładam, że jeśli jesteś w pełni świadomy Prawa Jedności, możesz robić te rzeczy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjne zniekształcenie dźwięku „wiara” jest prawdopodobnie jedną z przeszkód między tym, co możemy nazwać ścieżką nieskończoności, a ostatecznym dowodem/zrozumieniem.

Masz całkowitą rację jeżeli chodzi o zrozumienie zgodności wiary i inteligentnej nieskończoności; jednakże jedno jest terminem duchowym, a drugie bardziej akceptowalnym dla zniekształceń ram koncepcyjnych tych, którzy szukają miarką i piórem.

3.10 Pytający: Zatem, jeśli jednostka jest całkowicie poinformowana o Prawie Jedności i żyje i jest Prawem Jedności, takie rzeczy jak budowanie piramidy przez bezpośredni wysiłek umysłowy, byłyby powszechne. Czy to właśnie mam zrozumieć? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie masz racji w tym, że istnieje różnica pomiędzy mocą jednostki poprzez Prawo Jedności a połączonym rozumieniem Prawa Jedności przez kompleks pamięci społecznej umysłu/ciała/ducha.

W pierwszym przypadku tylko ten, który jest oczyszczony ze wszystkich wad, mógłby poruszyć górę. W przypadku masowego rozumienia jedności każda jednostka może zawierać akceptowalne ilości zniekształcenia, a mimo to zbiorowy umysł mógłby przenosić góry

Postęp zwykle opiera się na wiedzy, której teraz poszukujesz, do wymiaru zrozumienia, który jest objęty Prawami Miłości i który poszukuje Praw Światła. Ci, którzy wibrują Prawem Światła, szukają Prawa Jednosci. Ci, którzy wibrują Prawem Jedności poszukują Prawa Wieczności.

Nie możemy powiedzieć, co jest poza tym rozpuszczeniem zjednoczonego ja ze wszystkim co istnieje, ponieważ wciąż staramy się stać wszystkim, co istnieje, i wciąż jesteśmy Ra. W ten sposób nasze ścieżki idą naprzód.

3.11 Pytający: Czy piramida została zbudowana w wyniku wzajemnego działania wielu waszych ludzi?

Ra: Jestem Ra. Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, zostały zbudowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks pamięci społecznej.

3.12 Pytający: Czy skała została stworzona przez myśl na miejscu, a nie przeniesiona z innego miejsca? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zbudowaliśmy z wiecznej skały Wielką Piramidę, jak ją nazywacie. Inne piramidy zostały zbudowane z kamienia przenoszonego z jednego miejsca do drugiego.

3.13 Pytający: Czym jest wieczna skała?

Ra: Jestem Ra. Jeśli potrafisz zrozumieć pojęcie form myślowych, zdasz sobię sprawę, że formy myślowe są bardziej regularne w swoich zniekształceniach niż pola energetyczne tworzone przez materiały w kamieniach, które zostały utworzone z formy myślowej do skończonej energii i za bycie na, powiedzmy, zniekształconym obrazie poziomu formy myślowej

Czy możemy Ci odpowiedzieć w jakikolwiek bardziej pomocny sposób?

3.14 Pytający: Jest to nieco trywialne, ale zastanawiałem się, dlaczego piramida została zbudowana z wielu bloków, a nie z całości.

Ra: Jestem Ra. Istnieje prawo, które naszym zdaniem jest jednym z bardziej znaczących pierwotnych wypaczeń Prawa Jedności. Jest nim Prawo Pomieszania. Nazywacie to Prawem Wolej Woli.

Chcieliśmy stworzyć maszynę uzdrawiającą lub kompleks stosunku czasu i przestrzeni, który byłby tak skuteczny, jak to możliwe. Jednakże nie chcieliśmy pozwolić, aby tajemnica została zgłębiona przez ludzi w taki sposób, że bylibyśmy czczeni jako budowniczowie cudownej piramidy. Wydaje się więc, że jest wykonana, a nie pomyślana.

3.15 Pytający: Cóż, mówisz o piramidzie, szczególnie Wielkiej Piramidzie, jak sądzę, głównie jako narzędziu uzdrawiającym, a także mówisz o tym jako o instrumencie inicjacji. Czy to są te same pojęcia?

Ra: Są częścią jednego kompleksu miłości/światła zamiaru/udostępniania. Aby właściwie wykorzystać aspekty uzdrawiania, ważne było, posiadanie oczyszczonego i dedykowanego kanału lub energetyzatora, dla przepływu miłości/światła Nieskończonego Stwórcy; dlatego też metoda inicjacyjna była konieczna, aby przygotować umysł, ciało i ducha do służby w dziele Stwórcy. Te dwie rzeczy są integralne.

3.16 Pytający: Czy kształt samej piramidy. . . czy jest to kluczowa funkcja w procesie inicjacji?

Ra: To jest obszerne pytanie. Czujemy, że powinniśmy zacząć i prosimy o ponowną ocenę oraz poprosimy na późniejszej sesji o ten w pewnym sensie, powiedzmy, punkt informacyjny.

Na początek, istnieją dwie główne funkcje piramidy w odniesieniu do procedury inicjacji. Jedna ma związek z ciałem. Zanim ciało może zostać zainicjowane, umysł musi zostać zainicjowany. To jest punkt, w którym większość adeptów obecnego cyklu zniekształca swoje kompleksy umysłu/ciała/ducha.

Kiedy odkryte zostaną charakter i osobowość będące prawdziwą tożsamością umysłu, ciało musi być wtedy znane pod każdym względem. Dlatego konieczne jest poznanie różnych funkcji ciała i kontrolowanie ich z dystansem. Zatem pierwszym zastosowaniem piramidy jest zejście do piramidy w celu pozbawienia bodźców sensorycznych, aby ciało mogło w pewnym sensie umrzeć i rozpocząć nowe życie.

W tym momencie radzimy zadać wszelkie niezbędne pytania i dość szybko zakończyć tę sesję. Czy masz jakieś zapytanie w tym czasie/przestrzeni?

3.17 Pytający: Jedyne pytanie brzmi: czy jest coś, co zrobiliśmy źle lub czy cokolwiek, co moglibyśmy zrobić, aby instrument mógł poczuć się bardziej komfortowo?

Ra: Skanujemy ten instrument.

Środki te znacznie pomogły temu instrumentowi. Sugerujemy jedynie zwrócić uwagę na szyję, która wydaje się w tym ciele-zniekształceniu być zniekształcona w obszarze siły/słabości. Pomocne może być zatem większe podparcie okolicy szyi.

3.18 Pytający: Czy powinniśmy pozwolić jej wypić wodę z kielicha za jej głową po naładowaniu, czy też powinniśmy użyć innej szklanki wody?

Ra: Ten i tylko ten kielich będzie najbardziej korzystny, ponieważ dziewiczy materiał żyjący w kielichu przyjmuje, zachowuje i odpowiada na wibrację miłości aktywowaną przez waszą istotę.

Jestem Ra. Teraz opuszczę tę grupę, ciesząc się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

4 ⇒

⇐ 2

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy