3 ⇒

⇐ 1

Prawo Jedności Sesja 2

Ukryj menu

20 stycznia 1981

2.0 Ra: Jestem Ra. Witam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Jestem z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, który zaoferował się jako kanał. Komunikuję się z wami.

Zapytania są uporządkowane w twoich projekcjach zniekształceń umysłu w tym czasie/przestrzeni. Chcę zapewnić tę grupę, że mój własny kompleks pamięci społecznej ma jedną szczególną metodę komunikowania się z tymi nielicznymi, którzy mogą być w stanie zharmonizować swoje zakłócenia z naszymi, a mianowicie odpowiadać na zapytania o informacje. Jesteśmy zadowoleni z tego formatu. Możemy zacząć pytania.

2.1 Pytający: Myślę, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zrozumieją to, co mówisz i którzy byliby zainteresowani książką z twoim przekazem. Zastanawiam się, czy zgodziłbyś się na wydanie książki. A jeśli tak, to myślę, że byłoby zasadnym dać trochę historycznego tła.

Ra: Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu ludzi rozumie bez nadmiernego zniekształcenia to, co komunikujemy poprzez połączenie z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, mamy tendencję do dostrzegania, że bardzo pomocne byłoby wykrystalizowanie i zorganizowanie własnych wzorców wibracyjnych na poziomie doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystko, co chcesz. Nauczanie/uczenie się jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych zniekształceń.

2.2 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć coś o swoim historycznym pochodzeniu, swojej przeszłej pracy w tej iluzji i czasie, być może o wcieleniu na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej i swojej historii kontaktów z wcześniejszymi cywilizacjami na tej planecie? To by nam dało coś, od czego moglibyśmy zacząć pisać naszą książkę.

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania polegającego na stworzeniu instrumentu nauczania/uczenia się Jesteśmy świadomi, że znajdujecie nasze wcielenie, jak to nazywacie, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Dlatego też, dostarczając te informacje, prosimy o nie podkreślanie naszego doświadczenia w lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które jesteśmy odpowiedzialni, jest bardziej filozoficzne niż historyczne. Przejdźmy teraz do twojej prośby, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie właściwie oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy przybyli 11 000 lat temu, do dwóch waszych cywilizacj planetarnych, które w tym czasie były ściśle związane ze stworzeniem Jedynego Stwórcy. Było to nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Staraliśmy się pomóc im w wiedzy technicznej związanej z leczeniem zniekształceń kompleksu umysł/ciało/duch za pomocą kryształów odpowiednich do zniekształceń i umieszczonych w odpowiednich seriach stosunków czasu/przestrzeni materii. Tak powstały piramidy.

Odkryliśmy, że ta technologia była głównie zarezerwowana dla osób z faktycznym zniekształceniem umysłu/ciała w stosunku do władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która pracowała z tymi z Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej planety, nie poddała się tak łatwo. Powrócili. My nie. Jednak nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcą kraju, do którego przyjechaliśmy, kraju, który nazywacie Egiptem, lub w niektórych regionach Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jak go nazywacie. Ten człowiek nie miał dużego doświadczenia życiowego na waszej planecie i był . . . jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. Tak więc ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć jego zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jakby to ten kompleks umysłu/ciała/ducha, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwał „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że imię to, będące na cześć jednego z wielu bogów, nie może zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie było to jednak całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem się jakie zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedynego była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednak wiara tej istoty została zaakceptowana przez niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowali swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Muhammad nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy w tej chwili masz bardziej szczegółowe zainteresowania?

2.3 Pytający: Jesteśmy bardzo zainteresowani całą twoją historią którą masz do opowiedzenia i szczegółowym zbadaniem Prawa Jedności. Zadam kilka pytań, które mogą, ale nie muszą być bezpośrednio związane ze zrozumieniem Prawa Jedności. Niemniej jednak uważam, że właściwym sposobem przedstawienia tego nauczania/uczenia się ludności planety jest zbadanie różnych aspektów tego, co nam mówisz.

Mówiłeś o uzdrawianiu kryształami. (Inną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest to, że jeśli instrument jest zmęczony, chcemy przerwać komunikację i wznowić ją później, gdy instrument jest wypoczęty.) Jeśli instrument jest w tej chwili w porządku, chciałbym kontynuować dyskusję na temat leczenia kryształami o której wspomniałeś.

Ra: Jestem Ra. Podstawa uzdrawiania kryształami polega na zrozumieniu hierarchicznej natury struktury iluzji, którą nazywacie ciałem fizycznym. Są kryształy, które działają z energiami, które wchodzą do ciała duchowego; są kryształy, które działają na zniekształcenia od ducha do umysłu; są kryształy, które równoważą zniekształcenia między umysłem a ciałem. Wszystkie uzdrowienia kryształami są ładowane przez oczyszczone kanały. Bez względnej krystalizacji uzdrowiciela, który pracuje z kryształem, kryształ nie będzie naładowany prawidłowo.

Kolejnym składnikiem jest prawidłowe wyrównanie z polami energetycznymi planety, na której żyjecie oraz holistycznymi lub kosmicznymi zniekształceniami lub strumieniami, które wchodzą w aurę planetarną w taki sposób, że osiąga się odpowiedni stosunek kształtów i ułożenia w tych kształtach, które są następnie pomocne w procesie rozplątywania lub równoważenia.

Przejście przez różne kryształy, które można zastosować, byłoby wyczerpujące dla tego narzędzia, chociaż możesz zapytać o to w innej sesji. Ostrożność, jak byśmy powiedzieli, przy wyborze kryształu jest bardzo ważna, a w rzeczywistości struktura krystaliczna diamentu lub rubinu może być wykorzystana przez oczyszczony kanał wypełniony miłością/światłem Jedności, do prawie każdego celu.

To oczywiście wymaga inicjacji i nigdy nie było wielu, którzy wytrwali wystarczająco długo, aby przejść przez różne zniekształcenia, które inicjacja powoduje.

Czy możemy krótko poinformować Cię o tym lub innym temacie?

2.4 Pytający: Tak. Wspomniałeś, że piramidy były jednym z rezultatów. Czy mógłbyś trochę rozwinąć temat - Czy byłeś odpowiedzialny za budowę piramid i jaki był cel piramid?

Ra: Jestem Ra. Większe piramidy zostały zbudowane dzięki naszej zdolności do użycia sił Jedności. Kamienie są żywe. Nie było to dobrze zrozumiane przez zniekształcenia [kompleksów] umysłu/ciała/ducha waszej kultury. Piramidy miały dwa cele:

Po pierwsze, mieć odpowiednio dostosowane miejsce inicjacji dla tych, którzy chcieli stać się oczyszczonym lub konsekrowanym kanałem Prawa Jedności.

Po drugie, chcieliśmy wtedy uważnie poprowadzić wtajemniczonych w rozwój uzdrawiania ludzi, którym starali się pomóc oraz samej planety. Piramida za piramidą naładowana kryształami i osobami wtajemniczonymi, zostały one zaprojektowane tak, aby zrównoważyć przychodzące energie Jednego Stworzenia z wieloma różnymi zaburzeniami planetarnego umysłu/ciała/ducha. Dzięki temu wysiłkowi byliśmy w stanie kontynuować pracę, którą wykonali bracia z Konfederacji, budując dodatkowe struktury krystaliczne i wykonując pierścień wokół, jakby to powiedział ten instrument, powierzchni ziemi.

Ten instrument zaczyna tracić energię. Prosimy o jeszcze jedno pytanie lub temat, a następnie opuścimy ten czas/przestrzeń.

2.5 Pytający: Możesz wspomnieć, że . . . oryginalnie na szczycie piramidy znajdowało się zwieńczenie, z czego było ono wykonane, oraz jak przemieszczałeś ciężkie bloki aby zbudować piramidę. Jaka technika została użyta do tego?

Ra: Jestem Ra. Proszę, aby następnym razem zadano nam to pytanie, jak nazwałbyś to zniekształcenie, które tworzą nasze energie.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące właściwego wykorzystania tego [kompleksu] umysłu/ciała/ducha, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś zadał je teraz.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej umiejętności… dla wygody, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednak ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest prawo?”

Odpowiedź: "Prawo jest Jednością"

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności.”

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Razem: „Radujmy się i oczyść to miejsce w imię Prawa Jedności. Nie pozwalamy, aby jakakolwiek myśl formowała się w kręgu, który obchodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawem jest Jedność."

Instrument w tym czasie powinien być w transie. Prawidłowym ułożeniem jest skierowanie głowy w kierunku 20 stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New-age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To to wrażliwy instrument, przez które rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jego kompleks umysł/ciało/duch, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść dziewiczą szklankę wody obok głowy istoty.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżeć z zakrytymi oczami.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może brzmieć bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy twoje ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się w miłości/świetle i idźcie naprzód w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

3 ⇒

⇐ 1

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy