3 ⇒

⇐ 1

Prawo Jedności Sesja 2

Ukryj menu

20 stycznia 1981

2.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Jestem z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, który zaoferował się jako kanał. Komunikuję się z wami.

Zapytania są uporządkowane w twoich projekcjach zniekształceń umysłu w tym czasie/przestrzeni. W ten sposób chciałbym zapewnić tę grupę, że moja własna pamięć społeczna ma jedną konkretną metodę komunikowania się z tymi nielicznymi, którzy mogą być w stanie zharmonizować swoje zniekształcenia z naszymi, a jest nią odpowiadanie na zapytania o informacje. Jesteśmy zadowoleni z tego formatu. Niech teraz zaczną się zapytania.

2.1 Pytający: Domyślam się, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zrozumieliby to, o czym mówisz i byliby na tyle zainteresowani, że moglibyśmy napisać książkę o komunikacji tego i zastanawiałem się, czy zgodzisz się na wydanie książki przez nas. A jeśli tak, to pomyślałem, że być może ukazanie trochę swojego tła historycznego będzie w porządku.

Ra: Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu jest takich, którzy bez znacznego zniekształcenia pojmą to, co przekazujemy poprzez połączenie z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, odczuwamy zniekształcenie w kierunku przekonania, że byłoby to najbardziej pomocne w regulowaniu i krystalizacji własnych wzorców wibracji na poziomach doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy ukierunkowani na mówienie do Was jakimkolwiek zasobem mowy sobie życzycie. Nauczanie/uczenie się jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych zniekształceń.

2.2 Pytający: Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o swoim tle historycznym, o swoich wcześniejszych czasach w iluzji, być może o twojej inkarnacji na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej oraz o kontaktach z wcześniejszymi rasami na tej planecie? Wtedy mielibyśmy od czego zacząć pisząc tę książkę.

Ra: Jestem Ra. Zdajemy sobie sprawę, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania stworzenia instrumentu nauczania/uczenia się. Zdajemy sobie sprawę, że znajdujesz nasze wcielenie, jak to nazywasz, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Tak więc, przekazując te informacje, prosimy, aby należycie nie akcentowano naszych doświadczeń w waszej lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które odpowiadamy, jest raczej filozoficzne niż historyczne. Teraz zajmiemy się twoją prośbą, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie odpowiednio oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko związane ze stworzeniem Jednego Stwórcy. To było nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Próbowaliśmy im pomóc technicznymi sposobami związanymi z leczeniem zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez użycie kryształu odpowiedniego do zniekształcenia, umieszczonego w odpowiednich seriach stosunków materiału czasu/przestrzeni. W ten sposób powstały piramidy.

Okazało się, że technologia ta była głównie zarezerwowana dla osób ze skutecznym zniekształceniem umysłu/ciała w kierunku władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która miała pracować z ludźmi z obszaru Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej sfery, nie poddała się tak łatwo. Oni wrócili. My nie. Jednakże nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji z powodu naszej odpowiedzialności za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcami ziemi, do której przybyliśmy, tej, którą nazywacie Egiptem lub na niektórych obszarach, Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jakbyście go nazywali. Mężczyzna miał niewielkie doświadczenie życiowe na waszym planie i był... jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. W ten sposób ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć swoje zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jak ten kompleks umysłu/ciała, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwałby „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że to imię, będące na cześć jednego z wielu bogów, było nie do przyjęcia i nie mogło zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. W ten sposób zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednakże nie jest to całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem, które zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedości była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednakże przekonania tej istoty zostały zaakceptowane przez bardzo niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowałi swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Mahomet nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy masz w tym momencie bardziej szczegółowe pytanie?

2.3 Pytający: Jesteśmy bardzo zainteresowani całą historią, którą masz do opowiedzenia oraz dość szczegółowym poznaniem Prawa Jedności. Pojawi się kilka pytań, które zadam w trakcie, a które mogą, ale nie muszą, być bezpośrednio związane ze zrozumieniem Prawa Jedności. Niemniej jednak uważam, że właściwym sposobem przedstawienia tego nauczania/uczenia się ludności planety jest zbadanie różnych aspektów tego, co nam mówisz.

Mówiłeś o uzdrawianiu kryształami. (Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest to, że gdy instrument się zmęczy, chcemy przerwać komunikację i wznowić ją później, gdy instrument jest wypoczęty.) Jeśli intrument w tej chwili czuje się w porządku, chciałbym kontynuować dyskusję na temat leczenia kryształami o których wspomniałeś.

Ra: Jestem Ra. Zasada uzdrawiania kryształami opiera się na zrozumieniu hierarchicznej natury struktury iluzji, którą jest ciało fizyczne, jak byście to nazwali. Istnieją kryształy, które działają na energie wchodzące do ciała duchowego; istnieją kryształy, które działają na zniekształcenia od ducha do umysłu; istnieją kryształy, które równoważą zniekształcenia między umysłem a ciałem. Wszystkie uzdrowienia kryształami są ładowane przez oczyszczone kanały. Bez względnej krystalizacji uzdrowiciela pracującego z kryształem kryształ nie zostanie odpowiednio naładowany.

Drugim składnikiem jest właściwe zestrojenie z polami energetycznymi planety, na której żyjecie, oraz holistyczne lub kosmiczne zniekształcenia lub strumienie, które wnikają w planetarną aurę w taki sposób, że odpowiedni stosunek kształtów i umieszczenie w tych kształtach jest wskazaną pomocą w procesie rozplątywania lub równoważenia.

Przejście przez różne kryształy, które mają być użyte, byłoby wyczerpujące w przypadku tego instrumentu, chociaż możesz nas zapytać, jeśli chcesz, na kolejnej sesji. Ostrożność, jak byśmy powiedzieli, przy wyborze kryształu jest bardzo ważna, a w rzeczywistości struktura krystaliczna diamentu lub rubinu może być wykorzystana przez oczyszczony kanał wypełniony miłością/światłem Jedności, do prawie każdego celu.

To oczywiście wymaga inicjacji i nigdy nie było wielu, którzy wytrwali wystarczająco długo, aby przejść przez różne zniekształcenia, które inicjacja powoduje.

Czy możemy dalej poinformować Cię w dość zwięzły sposób na ten lub inny temat?

2.4 Pytający: Tak. Wspomniałeś, że piramidy są tego konsekwencją. Czy mógłbyś trochę rozwinąć… Czy byłeś odpowiedzialny za budowę piramidy i jaki był cel piramidy?

Ra: Jestem Ra. Większe piramidy zostały zbudowane dzięki naszej zdolności przy użyciu sił Jedności. Kamienie żyją. Nie było to dobrze zrozumiane przez zniekształcenia [kompleksów] umysłu/ciała/ducha waszej kultury. Cele piramid były dwa:

Po pierwsze, mieć odpowiednio dostosowane miejsce inicjacji dla tych, którzy chcieli stać się oczyszczonym lub konsekrowanym kanałem Prawa Jedności.

Po drugie, chcieliśmy wtedy uważnie poprowadzić wtajemniczonych w rozwój uzdrawiania ludzi, którym starali się pomóc oraz samej planety. Piramida za piramidą, naładowana przez kryształ i przez osobę wtajemniczoną, zostały zaprojektowane w celu zrównoważenia napływającej energii Jednego Stworzenia z wieloma wielorakimi zniekształceniami planetarnego umysłu/ciała/ducha. Dzięki temu wysiłkowi byliśmy w stanie kontynuować pracę, którą wykonali bracia z Konfederacji, budując dodatkowe struktury krystaliczne i wykonując pierścień wokół, jakby to ten instrument kazał nam wibrować, powierzchni ziemi.

Ten instrument zaczyna tracić energię. Prosimy o jeszcze jedno pytanie lub temat, a następnie opuścimy ten czas/przestrzeń.

2.5 Pytający: Możesz wspomnieć, że... pierwotnie na szczycie piramidy znajdował się kamień zwieńczający, z czego był wykonany oraz jak przemieszczałeś ciężkie bloki aby zbudować piramidę. Jaka technika została do tego użyta?

Ra: Jestem Ra. Proszę, aby zadano nam to pytanie w następnym czasie pracy, jak określiłbyś to zniekształcenie, które wytwarza nasza energia.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące właściwego wykorzystania tego [kompleksu] umysłu/ciała/ducha, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś zadał je teraz.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej zdolność do... komfortu, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednakże ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w Kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest Prawo?”

Odpowiedź: „Prawo jest Jedno”.

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności”.

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Obaj razem: „Radujcie się więc i oczyśćcie to miejsce w imię Prawa Jedności. Niech żadna forma myślowa nie wkracza do kręgu, w którym chodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawo jest Jedno.

Instrument w tym momencie powinien być w transie. Prawidłowe ustawienie to głowa skierowana dwadzieścia stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New Age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To jest wrażliwy instrument, przez co rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jej kompleks umysłu/ciała/ducha, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść przy głowie istoty dziewiczy kielich z wodą.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielnicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżący, a oczy zakryte.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może wydawać się bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy wasze ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się miłością/światłem i idźcie w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

3 ⇒

⇐ 1

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy