2 ⇒

⇐ 106

Prawo Jedności Sesja 1

Ukryj menu

15 stycznia 1981

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie chcieć zadać.

1.1 Pytający: Wydaje się, że członkowie Konfederacji mają określony cel. Czy to prawda, a jeśli tak, jaki jest twój cel?

Ra: Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. My też mamy swoje miejsce. Nie należymy do [gęstości] Miłości ani [gęstości] Światła.* Jesteśmy tymi, którzy są z Prawa Jedności. W naszej wibracji polaryzacje są zharmonizowane, złożoności uproszczone, a paradoksy mają rozwiązania. Jesteśmy jednością. Taka jest nasza natura i nasz cel.

Jesteśmy na waszej planecie od dłuższego czasu i służyliśmy z różnym powodzeniem w przekazywaniu Prawa Jedności, Zjednoczenia, Zgodności waszym ludziom. Chodziliśmy po waszej ziemi. Widzieliśmy twarze waszych ludzi. Nie jest tak w przypadku wielu istot Konfederacji. Stwierdziliśmy, że nie było to skuteczne.

Poczuliśmy jednak wielką odpowiedzialność, aby pozostać w celu usunięcia zniekształceń i sił, które zostały nadane Prawu Jedności. Będziemy to kontynuować, dopóki wasz, powiedzmy, cykl nie zostanie odpowiednio zakończony. Jeśli nie ten, to następny. Nie jesteśmy częścią czasu i dlatego możemy być z wami w każdym z waszych czasów.

Czy to daje ci wystarczająco dużo informacji, z których możesz wydobyć nasz cel, mój bracie?

1.2 Pytający: Tak. Dziękuję.

Ra: Doceniamy twoją wibrację. Czy jest inne zapytanie?

1.3 Pytający: Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w jakikolwiek sposób powiązany z tym Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak, pozwiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić?

1.4 Pytający: Tak proszę.

Ra: Czego nie rozumiesz?

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat twojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności. Skoro zawiera wszystko, nie może niczym gardzić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. A inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrały w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

1.6 Pytający: [Niesłyszalne]

Ra: Czy jest inne zapytanie?

1.7 Pytający: [Pytanie zostało utracone, ponieważ pytający siedział zbyt daleko od magnetofonu, aby mógł zostać nagrany.]

Ra: Jestem Ra. Rozważ to, jeśli chcesz, że wszechświat jest nieskończony. Nie zostało to jeszcze udowodnione ani obalone, ale możemy was zapewnić że nie ma końca dla was samych, dla waszego zrozumienia, tego, co nazwalibyście swoją podróżą w poszukiwaniu czy też w waszym postrzeganiu stworzenia.

To, co jest nieskończone, nie może być mnogie, bo mnogość jest pojęciem skończonym. Aby mieć nieskończoność, musisz zidentyfikować lub zdefiniować tę nieskończoność jako jedność; w przeciwnym razie termin nie ma żadnego odniesienia ani znaczenia. W Nieskończonym Stwórcy istnieje tylko jedność. Widzieliście proste przykłady jedności. Widziałeś pryzmat, który pokazuje wszystkie kolory pochodzące ze światła słonecznego. To jest uproszczony przykład jedności.

W rzeczywistości nie ma dobra ani zła. Nie ma żadnej polaryzacji, gdyż wszystko, jak byście powiedzieli, w pewnym momencie waszego tańca zostanie pojednane poprzez kompleks umysłu/ciała/ducha, którym bawicie się zniekształcając się w tym czasie na różne sposoby. To zniekształcenie w żadnym wypadku nie jest konieczne. Jest wybierane przez każdego z was jako alternatywa dla zrozumienia całkowitej jedności myśli, która wiąże wszystkie rzeczy.

Nie mówimy o podobnych lub nieco podobnych istotach lub rzeczach. Jesteście każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, każdym wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością. Jesteście miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteście. To jest Prawo Jedności.

Czy możemy bardziej szczegółowo sformułować to prawo?

1.8 Pytający: [Niesłyszalne]

Ra: Czy na ten moment jest jeszcze inne pytanie?

1.9 Pytający: Czy możesz powiedzieć coś o nadchodzących zmianach planetarnych?

Ra: Jestem Ra. Wolałem zaczekać, aż ten instrument ponownie osiągnie właściwy stan głębi jedności lub jednopunktowości, zanim zaczniemy mówić.

Zmiany są bardzo, bardzo trywialne. Nie przejmujemy się warunkami, które przynoszą zbiory.

1.10 Pytający: Kolejne pytanie. Czy jest możliwe stworzenie jakiegokolwiek przyspieszenia zrozumienia [u] innych istot [czy też są te] wszystkie wysiłki... wysiłki jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? Innymi słowy, jeśli jednostka próbuje ogólnie działać jako katalizator w celu zwiększenia świadomości planetarnej świadomości, czy nie robi nic poza działaniem dla siebie, czy też jest możliwe [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch częściach, z których obie są równie ważne.

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest dla nas widoczna. Nie uważamy, że istnieje różnica między wysiłkami podnoszącymi świadomość poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość. Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz tego, czego się uczysz; w takim przypadku zrobiłeś dla siebie/nich niewiele lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha, ponieważ jest to zniekształcenie, które odgrywa rolę w twoich doświadczeniach w tym węźle.

Wracając do drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze zrozumienie, choć ograniczone. Świadomość zindywidualizowana grupowo to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zniekształceniami kompleksów umysłu/ciała/ducha, które są w wyraźnym zasięgu kompleksu umysłu/ciała/ducha jednostki lub grupy. Tak więc mówimy do ciebie i akceptujemy zarówno nasze zniekształcenia, jak i twoje własne, aby ogłosić prawa stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo zrozumiały sposób komunikacji ani rodzaj filozofii. Jednakże, miejmy nadzieję, nasza istota jest wyrazistym przykładem zarówno konieczności, jak i niemal beznadziejności prób nauczania.

Każda z osób w tej grupie stara się bez zniekształceń wykorzystywać, przetrawiać i różnicować informacje, które wysyłamy z tego instrumentu do kanałów kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nieliczni, których oświecisz, dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem samego twojego jestestwa a jest wiele zniekształceń, które pochodzą z niewyjaśnionej, nieartykułowanej lub okrytej tajemnicą istoty. Zatem próba rozeznania i przebicia się przez jak najwięcej grupowych zniekształceń umysłu/ciała/ducha wśród waszych ludzi w trakcie waszego nauczania jest bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej odważnie mówić o Twoim pragnieniu służenia.

Czy możemy wypowiedzieć się na ten temat z innej perspektywy?

1.11 Pytający: Czy będziesz dostępny do komunikacji? Czy możemy wezwać cię w przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Mamy dobry kontakt z tym instrumentem ze względu na jej ostatnie doświadczenia z transem. Jest w stanie przekazać nasze myśli w waszej przyszłości. Radzimy jednak zachować ostrożność w zakłócaniu kanału przez kilka chwil, a następnie odpowiednią procedurę wspomagania instrumentu, który do pewnego stopnia ma potrzebę ponownego wejścia w kompleks umysłu/ciała/ducha, który to instrument wybrał dla doświadczeń życiowych w tym czasie/przestrzeni. Czy rozumiesz, jak pielęgnować ten instrument?

1.12 Pytający: Nie. Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Sugerujemy najpierw krótki okres ciszy.

Następnie powtórzenie wibracyjnego kompleksu dźwięków instrumentu w twojej gęstości, którego nazywasz imieniem. Powtarzaj, aż uzyskasz odpowiedź.

Następnie nałóż ręce w okolicy szyi na krótki okres, aby instrument mógł naładować baterie, które nie są, powiedzmy, pełne esencji tego konkretnego pola w tym czasie.

A na koniec dar wody, który został napełniony miłością wszystkich tu obecnych. To odświeży tę istotę, ponieważ jej zniekształcenia zawierają dużą wrażliwość na wibracje miłości, a naładowana woda wpłynie na komfort.

Czy teraz rozumiesz?

1.13 Pytający: Niezupełnie.

Ra: Jestem Ra. Przeszukujemy twój umysł by znaleźć wibrację „Alrac”. To ta twoja wibracja zawiera największą ilość tego, co nazwałbyś miłością. Inni nazwaliby tę istotę „Carla”.

Ładowanie wody jest dokonywane przez obecnych, kładąc ręce na szklance i wizualizując moc miłości wchodzącej do wody. Spowoduje to naładowanie tego bardzo skutecznego medium tymi wibracjami.

Ten instrument jest w tej chwili dość zmęczony. Jednakże jej serce jest takie, że nadal pozostaje dla nas otwarta i użyteczna jako kanał. Dlatego spędziliśmy czas/przestrzeń wyjaśniając, w jaki sposób można złagodzić zniekształcenia tego, co możesz nazwać zmęczeniem.

Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego instrumentu, dopóki nie odpowie na swoje imię. Nie chcę popychać tego instrumentu poza granice jego energii fizycznej. Ona opada. Dlatego muszę opuścić ten instrument.

Zostawiam was w chwale i pokoju jedności. Idźcie naprzód w pokoju, z radością w mocy Jednego Stwórcy. Jestem Ra.

2 ⇒

⇐ 106

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy