5 ⇒

⇐ 3

Prawo Jedności Sesja 4

Ukryj menu

22 stycznia 1981

4.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

4.1 Pytający: Kończąc ostatnią sesję, zadałem pytanie, które było zbyt długie, aby odpowiedzieć. Miało to związek z kształtem piramidy i jej związkiem z inicjacją. Czy to odpowiedni czas, aby zadać to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Tak, jest to odpowiedni czas/przestrzeń, aby zadać to pytanie.

4.2 Pytający: Czy kształt piramidy ma wpływ na inicjację?

Ra: Jestem Ra. Gdy rozpoczęliśmy pytanie na ostatniej sesji, zapisałeś już w swoim indywidualnym kompleksie pamięci pierwsze użycie kształtu związane z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja ducha była bardziej starannie zaprojektowanym rodzajem inicjacji, jeśli chodzi o stosunki czasu/przestrzeni, w którym znalazła się inicjowana istota.

Jeśli wyobrazicie sobie bok tak zwanego kształtu piramidy i wyobrazicie sobie, że trójkąt ten jest pocięty na cztery równe trójkąty, znajdziecie przecięcie trójkąta, który jest na pierwszym poziomie z każdej z czterech stron tworzy diament w płaszczyźnie poziomej. Środek tej płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia się energii płynących z nieskończonych wymiarów i różnych przeplatanych pól energii kompleksu umysł/ciało/duch.

W taki sposób to zaprojektowano, aby ten, kto miał być inicjowany, mógł postrzegać umysł, a następnie kanalizować tę, powiedzmy, bramę do inteligentnej nieskończoności. Był to zatem drugi powód do zaprojektowania tego konkretnego kształtu.

Czy możemy zaoferować dalszy opis twojego zapytania?

4.3 Pytający: Tak więc, jak rozumiem, wtajemniczony miał znajdować się na środkowej linii piramidy, ale na wysokości powyżej podstawy, określonej przez przecięcie czterech trójkątów utworzonych przez podzielenie każdej strony na cztery trójkąty. Czy to jest poprawne?

Ra: Zgadza się.

4.4 Pytający: Na tym etapie następuje skupienie energii, która jest poza-wymiarowa w stosunku do naszych wymiarów. Mam rację?

Ra: Możesz użyć tego kompleksu wibracyjnego dźwięku. Nie jest to jednak całkowicie i dokładnie poprawne, ponieważ nie ma „dodatkowych” wymiarów. Wolelibyśmy używać terminu „wielu” wymiarów.

4.5 Pytający: Czy rozmiar piramidy jest funkcją skuteczności inicjacji?

Ra: Jestem Ra. Piramida każdej wielkości ma swój własny punkt napływu inteligentnej nieskończoności. Tak więc mała piramida, która może znajdować się poniżej lub nad ciałem, będzie miała specyficzne i różne efekty, w zależności od położenia ciała w stosunku do punktu wejścia inteligentnej nieskończoności.

Do celów inicjacji rozmiar musiał być wystarczająco duży, aby stworzyć wrażenie dużej wieży, aby punkt wejścia wielowymiarowej inteligentnej nieskończoności mógł całkowicie przeniknąć i wypełnić kanał, a całe jego ciało mogło spocząć w tym skupionym obszarze. Ponadto dla celów uzdrawiania konieczne było, aby zarówno kanał, jak i uzdrawiany(a) mogli spoczywać w tym punkcie skupienia.

4.6 Pytający: Czy duża piramida w Gizie nadal nadaje się do tego celu, czy już nie działa?

Ra: Jestem Ra. Ta, podobnie jak wiele innych konstrukcji piramid, jest jak rozstrojone pianino: ona, jak wyraziłby się ten instrument, gra melodię, ale jakże nieczysto. Dysharmonia zagłusza wrażliwych. Pozostał tylko duch strumienia z powodu przesunięcia punktów strumieniowania, co z kolei wynika z przesunięcia pola elektromagnetycznego na waszej planecie; także z powodu niezgodnych kompleksów wibracyjnych tych, którzy wykorzystali miejsce inicjacji i uzdrawiania do mniej szlachetnych celów.

4.7 Pytający: Czy możliwe byłoby zbudować piramidę, odpowiednio wyrównać ją i używać jej dziś z materiałów które mamy do dyspozycji?

Ra: Jestem Ra. Możliwe jest zbudowanie struktury piramidy. Zastosowany materiał nie jest kluczowy, a jedynie stosunki kompleksów czasu/przestrzeni. Jednak użycie tej struktury do inicjacji i uzdrowiania zależy całkowicie od wewnętrznych dyscyplin kanałów próbujących podjąć taką pracę.

4.8 Pytający: Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się teraz wcielone osoby, które dysponują niezbędnymi wewnętrznymi dyscyplinami, aby zbudować piramidę za pomocą twoich instrukcji, zostać w niej zainicjowanym, a następnie zrobić to ponownie? Czy to mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, czy też nie ma nikogo dostępnego do tego?

Ra: Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego zadania w tym czasie. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas piramid, jak byście to nazwali, już minął. Jest to z pewnością ponadczasowa struktura. Jednak strumienie z wszechświata były w czasie, gdy próbowaliśmy pomóc tej planecie, wymagały pewnego zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się na bardziej oświecony pogląd na czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest już zjednoczona z inteligentną nieskończonością. Uzdrowiciel/pacjent może osiągnąć leczenie bez użycia tych struktur.

Czy możemy dalej mówić do jakiegoś konkretnego punktu?

4.9 Pytający: Czy możesz nauczyć technik uzdrawiania, jeśli udostępnimy osoby, które mają naturalną zdolność?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Musimy dodać, że wiele systemów związku nauczania/uczenia uzdrawiania/bycia pacjentem jest odpowiednia, biorąc pod uwagę różnorodność kompleksów umysł/ciało/duch. Prosimy waszą wyobraźnię, aby rozważyła względną prostotę umysłu we wcześniejszym cyklu oraz mniej zniekształcone, ale często nadmiernie złożone poglądy i procesy myślowe/duchowe tego samego kompleksu umysłu/ciała/ducha po wielu inkarnacjach.

Prosimy również, abyście wyobrazili sobie tych, którzy zdecydowali się zniekształcić służbę i przenieść swoje kompleksy umysł/ciało/duch z jednego wymiaru do drugiego, tym samym przynosząc czasami całkowicie ukrytą formę wielu umiejętności i zrozumienia, które bardziej pasują do zniekształcenia procesów leczenia/pacjenta.

4.10 Pytający: Bardzo chciałbym nadal badać możliwości tego procesu uzdrawiania, ale jestem trochę zagubiony w tym, od czego zacząć. Czy możesz mi powiedzieć, jaki byłby mój pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Nie mogę ci powiedzieć, o co pytać. Mogę zasugerować, że weźmiesz pod uwagę nieco złożone informacje, które właśnie zostały podane i w ten sposób odkryjesz kilka sposobów zapytania. W spolaryzowanym środowisku istnieje jedno „zdrowie”, ale istnieje kilka znacząco różnych zniekształceń typów kompleksów umysł/ciało/duch. Każdy typ musi prowadzić własną naukę/nauczanie w tej dziedzinie.

4.11 Pytający: Zakładałbym, że pierwszym krokiem byłoby znalezienie osoby ze zdolnościami wniesionymi ze sobą do tego wcielenia? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

4.12 Pytający: Gdy wybiorę osobę do przeprowadzenia uzdrowienia, pomocne będzie otrzymanie od ciebie instrukcji. Czy to możliwe?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę zniekształcenia wibracyjnych kompleksów dźwiękowych.

4.13 Pytający: Dlatego zakładam, że wybrana osoba powinna koniecznie być w harmonii z Prawem Jedności. Chociaż może nie pojąć go intelektualnie, powinien żyć zgodnie z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne i niepoprawne. Pierwszy przypadek, który dotyczy poprawności, odnosiłby się do kogoś takiego jak sam pytający, który ma tendencję do uzdrawiania, jak to nazywasz.

Nieprawidłowość, którą należy zaobserwować, polega na uzdrowieniu tych, których działania w waszej iluzji czasu/przestrzeni nie odzwierciedlają Prawa Jedności, ale których zdolność znalazła swoją drogę do inteligentnej nieskończoności, niezależnie od płaszczyzny istnienia, z której wywodzi się zniekształcenie.

4.14 Pytający: [Na boku: Jim, zrozumiałeś?] Jestem trochę zdezorientowany. Częściowo cię zrozumiałem; Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy możesz to powtórzyć w inny sposób?

Ra: Mogę to powtórzyć na wiele sposobów, biorąc pod uwagę wiedzę tego instrumentu na temat twoich wibracyjnych kompleksów dźwiękowych. W tej chwili będę dążył do krótszego zniekształcenia. Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy mogą leczyć: tacy jak ty, którzy, mając wrodzone zniekształcenie w kierunku przekazywania wiedzy o Prawie Jedności, mogą leczyć, ale nie robią tego; i ci, którzy mając tę samą wiedzę, ale nie wykazując świadomie żadnych znaczących zniekształceń w stosunku do Prawa Jedności w umyśle, ciele lub duchu, a mimo to otworzyli kanał dla tej samej zdolności. Chodzi o to, że są tacy, którzy, powiedzmy, bez odpowiedniego treningu, mimo to leczą.

Inną interesującą kwestią jest to, że ci, których życie nie pokrywa się z ich pracą, mogą mieć trudności z zaabsorbowaniem energii inteligentnej nieskończoności, a zatem mogą zostać dość zniekształceni w taki sposób, że powodują dysharmonię w sobie i w innych, a być może nawet zaprzestać aktywności uzrdawiających. Dlatego ci z pierwszego rodzaju, ci, którzy starają się służyć i są gotowi ćwiczyć myśl, słowo i działanie, są tymi, którzy będą w stanie bezpiecznie utrzymać zniekształcenie w kierunku służby uzdrawiania.

4.15 Pytający: Czy byłbyś zatem w stanie wyszkolić nas w praktyce uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe.

4.16 Pytający: Wyszkolisz nas?

Ra: Tak.

4.17 Pytający: Nie mam pojęcia, ile to zajmie, ani czy możesz coś o tym powiedzieć. Czy możesz podać mi streszczenie wymaganego programu szkolenia? W tej chwili nie wiem, jakie pytania zadać. Zadam to pytanie w nadziei, że ma to sens.

Ra: Jestem Ra. Rozważamy twoją prośbę o informację, ponieważ, jak zauważyłeś, istnieje znaczna liczba wibracyjnych kompleksów dźwiękowych, których można używać kolejno do szkolenia uzdrowiciela.

Streszczenie jest bardzo odpowiednim wpisem, w którym możesz zrozumieć, o co chodzi.

Po pierwsze, umysł musi być znany sam sobie. Jest to być może najbardziej wymagająca część pracy uzdrawiającej. Jeśli umysł zna siebie, wówczas miał miejsce najważniejszy aspekt uzdrowienia, ponieważ świadomość jest mikrokosmosem Prawa Jedności.

Druga część dotyczy dyscyplin kompleksu ciała. W strumieniach docierających obecnie na waszą planetę, te zrozumienia i dyscypliny dotyczą równowagi między miłością a mądrością w korzystaniu z ciała w jego naturalnych funkcjach.

Trzeci obszar to duchowość i w tym obszarze pierwsze dwie dyscypliny są połączone poprzez osiągnięcie kontaktu z inteligentną nieskończonością.

4.18 Pytający: Wydaje mi się, że mam pomysł na osiągnięcie ... skromny pomysł, tak czy inaczej, na osiągnięcie ... pierwszego kroku Czy możesz opisać kolejne kroki? Nie jestem zaznajomiony z pozostałymi dwoma krokami.

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze aspekty ciała. Stamtąd przejdź do najlepszej wiedzy o ścieżkach energii, które krążą i powodują, że ciało jest naładowane energią. Zrozumcie, że wszystkie naturalne funkcje ciała mają aspekty od gęstszych do subtelnych i mogą zostać przekształcone w coś, co nazwalibyście sakramentem. To jest krótkie badanie drugiego obszaru.

Przechodząc do trzeciego: wyobraź sobie, jeśli chcesz, funkcję magnesu. Magnes ma dwa bieguny. Jeden jest skierowany w górę. Drugi w dół. Zadaniem ducha jest zintegrowanie wznoszącej się tęsknoty energii umysłu/ciała z opadającym przepływem nieskończonej inteligencji. To krótkie wyjaśnienie trzeciego obszaru.

4.19 Pytający: Czy zatem ten program treningowy obejmowałby konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednak rzeczywiście podczas uczenia się/nauczania, które oferujemy, powinny odbywać się określone ćwiczenia umysłu, ciała i ducha.

Należy powtórzyć, że uzdrawienie jest tylko jednym zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezniekształcone zrozumienie tego prawa, nie trzeba leczyć, ani faktycznie okazywać żadnych przejawów, a jedynie ćwiczyć dyscypliny zrozumienia.

Prosimy, aby jeszcze jedno lub dwa pytania były zakończeniem tej sesji.

4.20 Pytający: Moim celem jest przede wszystkim odkrycie więcej Prawa Jedności i byłoby bardzo pomocne odkrycie technik uzdrawiania. Jestem świadomy twojego problemu związanego z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa uzdrawiania.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności, pomimo wszystkich ograniczeń nazwy, jak nazywacie wibracyjne kompleksy dźwiękowe, można przybliżyć, stwierdzając, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma polaryzacji, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednym, a tym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca.

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jednego jest uzdrawianie. Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysł/ciało/duch urzeczywistnia głęboko w sobie, Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii, niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, całe i idealne. Zatem inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysł/ciało/duch ponownie przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha w formę zgodną z Prawem Jedności. Uzdrowiciel działa jak energetyzator lub katalizator dla tego całkowicie indywidualnego procesu.

Jedną z rzeczy, które mogą być interesujące, jest to, że uzdrowiciel proszący o naukę musi przyjąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za to proszenie/otrzymywanie, czyli uzrdowienie. Jest to honor/obowiązek, który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem.

4.21 Pytający: Zakładam, że powinniśmy kontynuować jutro.

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest prawidłowe, chyba że uważasz, że pewne pytanie jest konieczne. To narzędzie najlepiej nadaje się na mniej więcej tak długi czas pracy.

4.22 Pytający: Jedno krótkie pytanie. Czy instrument ten może przeprowadzać dwie sesje dziennie, czy też powinniśmy pozostać przy jednej?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument może wykonywać dwie sesje dziennie. Należy jednak zachęcać ją do utrzymywania silnego kompleksu cielesnego poprzez spożywanie pokarmów w stopniu przekraczającym normalne spożycie pokarmu przez ten instrument, ze względu na materiał fizyczny, którego używamy do mówienia.

Ponadto, działania tego instrumentu muszą być monitorowane, aby zapobiec nadmiernej aktywności, ponieważ aktywność ta jest równoznaczna z wytężoną pracą na poziomie fizycznym.

Przy uwzględnieniu tych zaleceń możliwe byłyby dwie sesje. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

4.23 Pytający: Dziękuję Ra.

Ra: Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jednej Nieskończonej Inteligencji, która jest Stwórcą. Idźcie radując się mocą i pokojem Jedynego. Adonai.

5 ⇒

⇐ 3

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy