5 ⇒

⇐ 3

Prawo Jedności Sesja 4

Ukryj menu

22 stycznia 1981

4.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

4.1 Pytający: Kończąc ostatnią sesję, zadałem pytanie, które było zbyt długie, aby na nie odpowiedzieć. Miało to związek z kształtem piramidy i jej związkiem z inicjacją. Czy to odpowiedni moment, aby zadać to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Tak, to jest odpowiedni czas/przestrzeń, aby zadać to pytanie.

4.2 Pytający: Czy kształt piramidy ma wpływ na inicjację?

Ra: Jestem Ra. Gdy rozpoczęliśmy pytanie na ostatniej sesji, zapisałeś już w swoim indywidualnym kompleksie pamięci pierwsze użycie kształtu związane z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja ducha była bardziej starannie zaprojektowanym rodzajem inicjacji, jeśli chodzi o stosunki czasu/przestrzeni, w którym znalazła się inicjowana istota.

Jeśli wyobrazisz sobie ze mną bok tak zwanego kształtu piramidy i wyobrazisz sobie w myślach ten trójkąt pocięty na cztery równe trójkąty, znajdziesz przecięcie trójkąta, który jest na pierwszym poziomie z każdej z czterech stron tworzy diament w płaszczyźnie poziomej. Środek tej płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia się energii płynących z nieskończonych wymiarów i różnych przeplatających się pól energetycznych kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Tak więc zostało to zaprojektowane, aby osoba, która ma być inicjowana, umysłem była w stanie dostrzec, a następnie skierować tę, powiedzmy, bramę do inteligentnej nieskończoności. To był więc drugi cel projektowania tego konkretnego kształtu.

Czy możemy podać dalszy opis do Twojego zapytania?

4.3 Pytający: Jak rozumiem zatem, wtajemniczony miał znajdować się na linii środkowej piramidy, ale na wysokości powyżej podstawy, jak określono przez przecięcie czterech trójkątów utworzonych przez podzielenie każdego boku na cztery trójkąty. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne.

4.4 Pytający: W tym punkcie następuje skupienie energii, która jest pozawymiarowa w stosunku do naszych wymiarów. Mam rację?

Ra: Możesz użyć tego kompleksu wibracyjnego dźwięku. Nie jest to jednak całkowicie i dokładnie poprawne, ponieważ nie ma „dodatkowych” wymiarów. Wolelibyśmy używać terminu „wiele” wymiarów.

4.5 Pytający: Czy rozmiar piramidy jest funkcją skuteczności inicjacji?

Ra: Jestem Ra. Piramida każdej wielkości ma swój własny punkt napływu inteligentnej nieskończoności. Tak więc mała piramida, która może znajdować się poniżej lub nad ciałem, będzie miała specyficzne i różne efekty, w zależności od położenia ciała w stosunku do punktu wejścia inteligentnej nieskończoności.

Do celów inicjacji rozmiar musiał być wystarczająco duży, aby stworzyć wrażenie gigantycznych rozmiarów, aby punkt wejścia wielowymiarowej inteligentnej nieskończoności całkowicie przeniknął i wypełnił kanał, a całe ciało mogło spocząć w tym skupionym obszarze . Co więcej, dla celów leczenia było konieczne, aby zarówno kanał, jak i ten, który miał być uzdrowiony, mogli spocząć w tym punkcie skupienia.

4.6 Pytający: Czy duża piramida w Gizie nadal nadaje się do tego celu, czy też już nie działa?

Ra: Jestem Ra. Ta, podobnie jak wiele innych konstrukcji piramid, jest jak rozstrojone pianino: ono, jak wyraziłby się ten instrument, gra melodię, ale jakże nieczysto. Dysharmonia wstrząsa wrażliwymi. Jedynie duch strumienia wciąż pozostaje z powodu przesunięcia punktów przepływu, co z kolei jest spowodowane zmianą pola elektromagnetycznego waszej planety; także ze względu na niezgodne kompleksy wibracyjne tych, którzy używali miejsca inicjacji i uzdrawiania do mniej współczujących celów.

4.7 Pytający: Czy byłoby możliwe zbudowanie piramidy, odpowiednie ustawienie jej i wykorzystanie jej dzisiaj z dostępnymi materiałami?

Ra: Jestem Ra. Zbudowanie piramidy jest całkiem możliwe. Zastosowany materiał nie jest krytyczny, a jedynie stosunki kompleksów czasu/przestrzeni. Jednakże użycie struktury do inicjacji i uzdrawiania zależy całkowicie od wewnętrznej dyscypliny kanałów próbujących takiej pracy.

4.8 Pytający: Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się teraz wcielone osoby, które miałyby niezbędną wewnętrzną dyscyplinę, aby, korzystając z twoich instrukcji, skonstruować i zostać zainicjowanym w piramidzie, którą zbudowali, a następnie zrobić to ponownie? Czy to mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, czy też nie ma nikogo dostępnego do tego?

Ra: Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego zadania w tym węźle. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas piramid, jak byście to nazwali, już minął. To rzeczywiście ponadczasowa konstrukcja. Jednakże strumienie z wszechświata były, w czasie, gdy próbowaliśmy pomóc tej planecie, tymi, które wymagały pewnego zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się w bardziej oświecony pogląd na czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest już równa inteligentnej nieskończoności. Bez użycia struktur uzdrowiciel/pacjent może uzyskać uzdrowienie.

Czy możemy dalej mówić o jakimś konkretnym punkcie?

4.9 Pytający: Czy możesz nauczyć technik uzdrawiania, jeśli udostępnimy osoby, które mają tą naturalną zdolność?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Musimy dodać, że wiele systemów związku nauczania/uczenia uzdrawiania/bycia pacjentem jest odpowiednia, biorąc pod uwagę różnorodność kompleksów umysłu/ciała/ducha. Prosimy waszą wyobraźnię, aby rozważyła względną prostotę umysłu we wcześniejszym cyklu oraz mniej zniekształcone, ale często nadmiernie złożone poglądy i procesy myślowe/duchowe tego samego kompleksu umysłu/ciała/ducha po wielu inkarnacjach.

Prosimy również, abyście wyobrazili sobie tych, którzy wybrali zniekształcenie służby i usunęli swoje kompleksy umysłu/ciała/ducha z jednego wymiaru do drugiego, wnosząc w ten sposób czasami całkowicie utajoną formę wielu umiejętności i zrozumienia, które bardziej odpowiadają zniekształceniom procesu leczenia/bycia pacjentem.

4.10 Pytający: Bardzo chciałbym kontynuować badanie możliwości tego procesu uzdrawiania, ale nie wiem, od czego zacząć. Czy możesz mi powiedzieć, jaki byłby mój pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Nie mogę ci powiedzieć, o co pytać. Mogę zasugerować, abyś rozważył nieco skomplikowane informacje, które właśnie zostały podane, a tym samym odkrył kilka ścieżek dociekań. Jest jedno „zdrowie”, jak je nazywacie, w waszym spolaryzowanym środowisku, ale istnieje kilka znacząco różnych zniekształceń typów kompleksów umysłu/ciała/ducha. Każdy typ musi realizować własną naukę/nauczanie w tej dziedzinie.

4.11 Pytający: Zakładałbym, że pierwszym krokiem byłoby znalezienie osoby ze zdolnością przyniesioną ze sobą w to wcielenie? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

4.12 Pytający: Kiedy już wybiorę osobę do przeprowadzenia uzdrowienia, pomocnym byłoby otrzymanie od ciebie instrukcji. Czy to możliwe?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę zniekształcenia kompleksów wibracyjnych dźwięku.

4.13 Pytający: Zakładam zatem, że wybrana osoba powinna koniecznie być tą, która byłaby w dużej harmonii z Prawem Jedności. Chociaż może nie mieć żadnego intelektualnego zrozumienia tego, powinna żyć zgodnie z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne, jak i niepoprawne. Pierwszy przypadek, który dotyczy poprawności, odnosiłby się do kogoś takiego jak sam pytający, który ma tendencję do uzdrawiania, jak to nazywacie.

Nieprawidłowością, która powinna być zaobserwowana, jest uzdrawianie przez tych, których działania w waszej iluzji czasu/przestrzeni nie odzwierciedlają Prawa Jedności, ale których zdolność znalazła swoją drogę do inteligentnej nieskończoności, niezależnie od płaszczyzny istnienia, z której wywodzi się zniekształcenie.

4.14 Pytający: [Na boku: Jim, zrozumiałeś?] Jestem trochę zdezorientowany. Częściowo cię zrozumiałem; Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy mógłbyś to powtórzyć w inny sposób?

Ra: Mogę to powtórzyć na wiele sposobów, biorąc pod uwagę wiedzę tego instrumentu na temat waszych kompleksów wibracyjnych dźwięku. Postaram się tym razem o krótsze zniekształcenie.

Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy mogą leczyć: tacy jak ty, którzy, mając wrodzone zniekształcenie w kierunku przekazywania wiedzy o Prawie Jedności, mogą leczyć, ale nie robią tego; i ci, którzy mając tę samą wiedzę, ale nie wykazując świadomie żadnych znaczących zniekształceń w stosunku do Prawa Jedności w umyśle, ciele lub duchu, a mimo to otworzyli kanał dla tej samej zdolności. Chodzi o to, że są tacy, którzy powiedzmy, bez odpowiedniego szkolenia leczą.

Inną interesującą kwestią jest to, że ci, których życie nie pokrywa się z ich pracą, mogą mieć trudności z zaabsorbowaniem energii inteligentnej nieskończoności, a zatem mogą zostać zniekształceni w taki sposób, że wywołują dysharmonię w sobie i w innych, a być może nawet uznają za konieczne zaprzestanie uzdrawiania. Dlatego ci pierwsi, którzy starają się służyć i chcą być wyszkoleni w myśleniu, słowie i działaniu, to ci, którzy będą w stanie bezpiecznie utrzymać zniekształcenie w kierunku służby uzdrawiania.

4.15 Pytający: W takim razie czy byłbyś w stanie wyszkolić nas w praktyce uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe.

4.16 Pytający: Wyszkolisz nas?

Ra: Tak.

4.17 Pytający: Nie mam pojęcia, jak długo to potrwa, ani czy możesz w ogóle coś o tym powiedzieć. Czy możesz podać mi streszczenie wymaganego programu szkolenia? Nie mam pojęcia, jakie pytania zadać w tym miejscu. Zadam to pytanie w nadziei, że ma to sens.

Ra: Jestem Ra. Rozpatrujemy twoją prośbę o informacje, ponieważ jak zauważyłeś, istnieje znaczna liczba kompleksów wibracyjnych dźwięku, które mogą być użyte po kolei do szkolenia uzdrowiciela.

Streszczenie jest bardzo odpowiednim wprowadzeniem, dzięki któremu możesz zrozumieć, o co chodzi.

Po pierwsze, umysł musi być znany sam sobie. To chyba najbardziej wymagająca część pracy uzdrawiania. Jeśli umysł poznaje samego siebie, to najważniejszy aspekt uzdrawiania miał miejsce, ponieważ świadomość jest mikrokosmosem Prawa Jedności.

Druga część dotyczy dyscyplin związanych z kompleksami ciała. W strumieniach docierających obecnie na waszą planetę, te zrozumienia i dyscypliny dotyczą równowagi między miłością a mądrością w korzystaniu z ciała w jego naturalnych funkcjach.

Trzeci obszar to duchowość i w tym obszarze pierwsze dwie dyscypliny są połączone poprzez osiągnięcie kontaktu z inteligentną nieskończonością.

4.18 Pytający: Wierzę, że mam pewne wyobrażenie osiągnięcia - jakiekolwiek małe wyobrażenie tego osiągnięcia - pierwszego kroku. Czy możesz rozwinąć te kroki? Pozostałe dwa kroki nie są mi w ogóle znane.

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze aspekty ciała. Przejdź od tego do najbardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej ścieżek przepływu energii, które się się obracają i powodują że ciało jest energetyzowane. Zrozum, że wszystkie naturalne funkcje ciała mają wszystkie aspekty, od gęstych po delikatne i mogą zostać przekształcone w to, co możesz nazwać sakramentalnymi. To jest krótkie badanie drugiego obszaru.

Przechodząc do trzeciego: wyobraź sobie, jeśli chcesz, funkcję magnesu. Magnes ma dwa bieguny. Jeden jest skierowany w górę. Drugi w dół. Funkcją ducha jest zintegrowanie wznoszącej się tęsknoty energii umysłu/ciała z opadającym napływem nieskończonej inteligencji. To jest krótkie wyjaśnienie trzeciego obszaru.

4.19 Pytający: Czy zatem ten program szkoleniowy obejmowałby konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednakże w trakcie oferowanego przez nas procesu nauczania/uczenia się powinny istnieć dość konkretne ćwiczenia umysłu, ciała i ducha.

Należy jeszcze raz powtórzyć, że uzdrawianie jest tylko jednym zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezakłócone zrozumienie tego prawa, nie trzeba leczyć ani nawet okazywać jakichkolwiek przejawów, ale jedynie ćwiczyć dyscyplinę zrozumienia.

Chcielibyśmy, aby jedno lub dwa dodatkowe pytania zakończyły tę sesję.

4.20 Pytający: Moim celem jest przede wszystkim większe odkrycie Prawa Jedności i bardzo pomocne byłoby odkrycie technik uzdrawiania. Zdaję sobie sprawę z twojego problemu z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności, choć wykracza poza ograniczenia nazwy, jak nazywacie kompleksy wibracyjne dźwięku, może być przybliżone przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma biegunowości, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednym, a tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca.

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności jest uzdrawianie. Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha urzeczywistnia głęboko w sobie Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii ani niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, pełne i doskonałe. W ten sposób inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysłu/ciała/ducha przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha do postaci zgodnej z Prawem Jedności. Uzdrowiciel działa jako aktywator lub katalizator tego całkowicie indywidualnego procesu.

Jedną z rzeczy, która może być interesująca, jest to, że uzdrowiciel proszący o naukę musi wziąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za tę prośbę/otrzymanie, a tym samym uzdrowienie. Jest to zaszczyt/obowiązek, który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem.

4.21 Pytający: Zakładam, że powinniśmy kontynuować jutro.

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne, chyba że uważasz, że pewne pytanie jest konieczne. Ten instrument najlepiej pielęgnuje mniej więcej taka długość pracy.

4.22 Pytający: Jedno krótkie pytanie. Czy ten instrument jest w stanie wykonać dwie takie sesje dziennie, czy też powinniśmy pozostać przy jednej?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument może wykonywać dwie sesje dziennie. Należy jednak zachęcać ją do utrzymywania silnego kompleksu cielesnego poprzez spożywanie pokarmów w stopniu przekraczającym normalne spożycie pokarmu przez ten instrument, ze względu na materiał fizyczny, którego używamy do mówienia.

Ponadto działania tego instrumentu muszą być monitorowane, aby zapobiec nadmiernej aktywności, ponieważ aktywność ta jest równoważna wyczerpującej pracy na poziomie fizycznym.

Jeśli weźmie się pod uwagę te zalecenia, dwie sesje byłyby możliwe. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

4.23 Pytający: Dziękuję, Ra.

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednej Nieskończonej Inteligencji, która jest Stwórcą. Idźcie radując się mocą i pokojem Jednego. Adonai.

5 ⇒

⇐ 3

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy