4 ⇒

⇐ 2

Prawo Jedności Sesja 3

Pokaż menu

21 stycznia 1981

3.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Teraz się z wami komunikuję.

3.1 Pytający: Moje pierwsze pytanie brzmi: czy poprawnie wykonaliśmy rytuał rozpoczęcia komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Artefakty zaprojektowane w celu zrównoważenia instrumentu należy umieścić przy głowie instrumentu, aby uzyskać jak najmniejsze zniekształcenie efektu. Pozostała część początku tego rytuału jest całkiem do przyjęcia dla tych, którzy mówią, że chcą służyć. W przeciwnym razie towarzyszący nacisk na złożoności umysłu nie zostałby właściwie zrealizowany.

Ostrzegamy was, abyście chronili się przed tymi, którzy nie chcą przede wszystkim służyć innym, przed ich uczestnictwem w inicjacji (komunikacji), lub użyczeniami ich zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w jakiejkolwiek sesji, ponieważ nie będziemy wtedy w stanie właściwie połączyć naszych zniekształceń z tymi, które są związane z tym instrumentem.

3.2 Pytający: Czy powinienem w tym momencie przesunąć Biblię, świecę i kadzidło?

Ra: Jestem Ra. To byłoby właściwe.

3.3 Pytający: [Po przesunięciu elementów.] Czy to jest właściwa pozycja?

Ra: Jestem Ra. Popraw kąt kadzidła tak, aby było prostopadłe do płaszczyzny dwudziestu stopni z północy na północny wschód.

3.4 Pytający: [Po dokonaniu korekty.] Czy to jest zadowalające?

Ra: Proszę sprawdzić wzrokiem, aby dokonać drobnej korekty. Wyjaśnimy proces, dzięki któremu staje się to znaczącym środkiem równoważącym zniekształcenia.

Kadzidło działa energetyzująco na fizyczne ciało tego instrumentu, oznaczając jego człowieczeństwo. Jest to zatem konieczne, aby unoszący się dym był postrzegany pod tym samym kątem względnym, co instrument postrzega otwartą Biblię, zrównoważony zapaloną świecą oznaczającą miłość/światło i światło/miłość, a zatem daje, nazwijmy to, umysłowemu i emocjonalnemu kompleksowi zniekształceń tego instrumentu, poczucie raju i pokoju którego poszukuje. Naenergetyzowany od dołu do góry instrument staje się zrównoważony i nie męczy się.

Doceniamy twoją troskę, ponieważ umożliwi to łatwiejsze nauczanie/uczenie się.

3.5 Pytający: Czy teraz wygląda na poprawnie wyrównany?

Ra: Oceniam to w granicach dopuszczalności.

3.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy na tę sesję: jedno dotyczyło możliwego zwieńczenia Wielkiej Piramidy w Gizie; drugie to jak poruszałeś ciężkimi blokami. Wiem, że pytania te nie są ważne w odniesieniu do Prawa Jedności, ale wg mojego osądu, który możesz poprawić, może to stanowić łatwe wprowadzenie dla czytelników tego materiału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za kontakt i zdecydowanie jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące dalszego postępowania. To tylko moje przypuszczenie.

Ra: Jestem Ra. Nie zasugeruję właściwej serii pytań. To jest twój przywilej jako wolnego przedstawiciela Prawa Jedności, który nauczył się/zrozumiał, że nasz kompleks pamięci społecznej nie może skutecznie rozpoznać zniekształcenia społecznego kompleksu umysłu/ciała/ducha waszych ludzi. Pragniemy teraz wypełnić nasz zaszczyt/odpowiedzialność za nauczanie/uczenie się, odpowiadając na pytania. Samo to wystarczy, ponieważ nie możemy przeniknąć w głąb kompleksów zniekształceń, które zarażają waszych ludzi.

Pierwszym pytaniem jest zatem zwieńczenie piramidy. Przypominamy o nieistotności tego rodzaju danych.

Tak zwana Wielka Piramida miała dwa zwieńczenia. Jedno było według naszego projektu i zostało wykonane z mniejszych i starannie ułożonych kawałków materiału, który na waszej planecie nazywacie „granitem”. Został on wybrany ze względu na jego krystaliczne właściwości i właściwy przepływ atmosfery przez rodzaj „komina”, jak możnaby to nazwać.

W czasie, gdy my jako ludzie opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został zabrany i zastąpiony cenniejszym. Po części składał się ze złotego materiału. Nie zmieniło to w ogóle właściwości piramidy, jak ją nazywacie, i było zniekształceniem z powodu chęci kilku osób, aby nakazać używanie struktury tylko jako miejsca królewskiego.

Czy masz więcej pytań dotyczących pierwszego pytania?

3.7 Pytający: Co miałeś na myśli mówiąc o kominie? Jaki był jego konkretny cel?

Ra: Jest tam odpowiedni przepływ atmosfery, który, choć niewielki, wietrzy całą strukturę. Zaprojektowano to, mając kanały przepływu powietrza, jak mógłby je nazwać ten instrument, usytuowane w taki sposób, aby atmosfera była świeża, bez żadnych zakłóceń i przeciągów.

3.8 Pytający: W jaki sposób bloki były przemieszczane?

Ra: Jestem Ra. Musisz wyobrazić sobie aktywność we wszystkim, co jest stworzone. Energia jest, choć ograniczona, dość duża w odniesieniu do zniekształcenia zrozumienia waszych ludzi. Jest to oczywisty punkt dobrze znany waszym ludziom, ale mało rozważany.

Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak jak wasz kompleks umysłu/ciała/ducha bytuje w hierarchii pojazdów i zachowuje zatem powłokę, kształt lub pole, a także inteligencję każdego wyższego inteligentnego lub zrównoważonego ciała, jak każdy atom w materiale takim jak skała. Kiedy ktoś może mówić do tej inteligencji, skończona energia fizyczna lub chemiczna skały/ciała zostaje zetknięta z tą nieskończoną mocą, która znajduje się w lepiej dostrojonych ciałach, czy to ludzi, czy skał.

Po nawiązaniu tego połączenia może zostać wysłana prośba. Inteligencja nieskończonej skalistości komunikuje się ze swoim fizycznym pojazdem, a to pożądane rozszczepianie i przemieszczanie następuje następnie poprzez przemieszczenie pola energetycznego skały ze skończoności do wymiaru, który możemy wygodnie nazwać po prostu nieskończonością.

W ten sposób to, co jest wymagane, osiąga się dzięki współpracy nieskończonego zrozumienia Stwórcy zamieszkującego żywą skałę. Jest to oczywiście mechanizm, dzięki któremu dokonuje się wiele rzeczy, które nie podlegają waszym obecnym środkom fizycznej analizy działania na odległość.

3.9 Pytający: Przypomina mi się stwierdzenie, że jeśli masz dość wiary, możesz powiedzieć do góry by się poruszyła, a góra się poruszy. Zakładam, że jest to mniej więcej to, co mówisz, i zakładam, że jeśli jesteś w pełni świadomy Prawa Jedności, możesz robić te rzeczy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjne zniekształcenie dźwięku „wiara” jest prawdopodobnie jedną z przeszkód między tym, co możemy nazwać ścieżką nieskończoności, a ostatecznym dowodem-zrozumieniem.

Masz całkowitą rację w swoim zrozumieniu zgodności wiary i inteligentnej nieskończoności; jednakże jedno jest terminem duchowym, a drugie bardziej akceptowalnym dla zniekształceń ram koncepcyjnych tych, którzy szukają miarką i piórem.

3.10 Pytający: Zatem, jeśli jednostka jest całkowicie poinformowana o Prawie Jedności i żyje i jest Prawem Jedności, takie rzeczy jak budowanie piramidy poprzez bezpośredni wysiłek umysłowy byłyby na porządku dziennym. Czy to właśnie mam zrozumieć? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie masz racji w tym, że istnieje różnica pomiędzy mocą jednostki wynikającą z Prawa Jedności a połączonym rozumieniem Prawa Jedności przez kompleks pamięci społecznej umysłu/ciała/ducha.

W pierwszym przypadku tylko jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich wad, mogła przenieść górę. W przypadku masowego zrozumienia jedności, każda jednostka może zawierać akceptowalną ilość zniekształceń, a mimo to zbiorowy umysł mógłby przenosić góry.

Postęp posuwa się od zrozumienia, którego teraz poszukujesz, do wymiaru zrozumienia, który jest rządzony Prawami Miłości i który poszukuje Praw Światła. Ci, którzy wibrują Prawem Światła, szukają Prawa Jedności. Ci, którzy wibrują Prawem Jedności poszukują Prawa Wieczności.

Nie możemy powiedzieć, co jest poza tym rozpuszczeniem zjednoczonej jaźni ze wszystkim co istnieje, ponieważ wciąż staramy się stać wszystkim, co istnieje, a nadal jesteśmy Ra. Tak więc nasze ścieżki idą naprzód.

3.11 Pytający: Czy piramida została wówczas zbudowana w wyniku wspólnego działania wielu waszych ludzi?

Ra: Jestem Ra. Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, zostały zbudowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks pamięci społecznej.

3.12 Pytający: Zatem skała została stworzona przez myśl w miejscu, a nie przeniesiona z innego miejsca? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zbudowaliśmy z wiecznej skały Wielką Piramidę, jak ją nazywacie. Inne piramidy zostały zbudowane z kamienia przenoszonego z jednego miejsca na drugie.

3.13 Pytający: Czym jest wieczna skała?

Ra: Jestem Ra. Jeśli potrafisz zrozumieć pojęcie form myślowych, zdasz sobię sprawę, że formy myślowe są bardziej regularne w swoich zniekształceniach niż pola energetyczne tworzone przez materiały w kamieniach, które zostały utworzone poprzez formy myślowe od myśli do skończonej energii i bytu w twoim, powiedzmy, zniekształconym odzwierciedleniu poziomu formy myślowej.

Czy możemy odpowiedzieć w bardziej pomocny sposób?

3.14 Pytający: To trochę trywialne, ale zastanawiałem się, dlaczego w tym przypadku piramida była zbudowana z wielu bloków, a nie z całości stworzonej naraz.

Ra: Jestem Ra. Istnieje prawo, które uważamy za jedno z bardziej znaczących pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jest nim Prawo Pomieszania. Nazywacie to Prawem Wolej Woli.

Chcieliśmy stworzyć maszynę leczniczą lub kompleks stosunku czasu/przestrzeni, który byłby tak skuteczny, jak to tylko możliwe. Nie chcieliśmy jednak pozwolić, by tajemnica została przeniknięta przez ludzi w taki sposób, że czczono by nas jako budowniczych cudownej piramidy. W ten sposób wydaje się być wykonana, a nie pomyślana.

3.15 Pytający: Cóż, więc mówisz o piramidzie - jak zakładam, szczególnie o Wielkiej Piramidzie - przede wszystkim jako o maszynie leczniczej, a także o niej jako o urządzeniu inicjującym. Czy to te same pojęcia?

Ra: Są częścią jednego kompleksu miłości/światła intencji/dzielenia się. Aby właściwie korzystać z aspektów uzdrawiających, ważne było posiadanie oczyszczonego i dedykowanego kanału, czyli aktywatora, przez który przepływałaby miłość/światło Nieskończonego Stwórcy; zatem metoda inicjacyjna była konieczna, aby przygotować umysł, ciało i ducha do służby w dziele Stwórcy. Te dwie rzeczy są integralne.

3.16 Pytający: Czy sam kształt piramidy... czy jest to kluczowa funkcja w procesie inicjacji?

Ra: To jest obszerne pytanie. Czujemy, że powinniśmy zacząć i prosimy o ponowną ocenę oraz poprosimy na późniejszej sesji o ten w pewnym sensie, powiedzmy, punkt informacyjny.

Na początek, istnieją dwie główne funkcje piramidy w odniesieniu do procedury inicjacji. Jedna ma związek z ciałem. Zanim ciało może zostać zainicjowane, umysł musi zostać zainicjowany. To jest miejsce, w którym większość adeptów waszego obecnego cyklu znajduje, że ich kompleksy umysłu/ciała/ducha są zniekształcone.

Kiedy charakter i osobowość, które są prawdziwą tożsamością umysłu, zostaną odkryte, ciało musi być poznane na każdy sposób.Tak więc różne funkcje ciała wymagają zrozumienia i kontroli bez przywiązywania się. Zatem pierwszym zastosowaniem piramidy jest zejście do piramidy w celu pozbawienia bodźców sensorycznych, aby ciało mogło w pewnym sensie umrzeć i rozpocząć nowe życie.

W tym momencie radzimy zadać wszelkie niezbędne pytania i dość szybko zakończyć tę sesję. Czy masz jakieś pytanie w tym czasie/przestrzeni?

3.17 Pytający: Jedyne pytanie brzmi: czy jest coś, co zrobiliśmy źle lub czy cokolwiek, co moglibyśmy zrobić, aby instrument mógł poczuć się bardziej komfortowo?

Ra: Skanujemy ten instrument.

Te środki ostrożności znacznie pomogły temu instrumentowi. Sugerujemy jedynie zwrócić uwagę na szyję, która wydaje się w tym ciele/zniekształceniu być zniekształcona w obszarze siły/słabości. Dlatego pomocne może być większe podparcie okolicy szyi.

3.18 Pytający: Czy powinniśmy pozwolić jej wypić wodę z kielicha znajdującego się za jej głową po naładowaniu, czy też użyć innej szklanki wody?

Ra: Ten i tylko ten kielich będzie najbardziej korzystny, ponieważ dziewiczy materiał żyjący w kielichu przyjmuje, zachowuje i odpowiada na wibrację miłości aktywowaną przez waszą istotę.

Jestem Ra. Opuszczę teraz tę grupę, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

4 ⇒

⇐ 2

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy