Prawo Jedności Ra: Historia Ra

Pokaż menu

Znaleziono 33 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ra” ma 3 podkategorie.

Historia Ra

14.19 Pytający: Na jakim poziomie gęstości jest Ra?

Ra: Jestem Ra. Jestem szóstej gęstości z silnym dążeniem do siódmej gęstości. Zbiory dla nas będą za około dwa i pół miliona waszych lat, a naszym pragnieniem jest być gotowym do zbioru, podczas gdy zbliża się ono do naszego kontinuum przestrzeni/czasu.

14.20 Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

14.21 Pytający: Ile trwa jeden z waszych cykli?

Ra: Jestem Ra. Jeden z naszych cykli liczy siedem pięć zero, zero zero zero, zero zero zero [750 000 000], siedem pięć milionów [75 000 000] waszych lat.*

14.22 Pytający: 75 milionów?

Ra: Zgadza się.

16.21 Pytający: Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego kompleksu pamięci społecznej i o tym, jak stałeś się świadomy Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka naszej nauki jest wyryta w chwili obecnej. Nie ma historii, jak rozumiemy waszą koncepcję. Wyobraź sobie krąg istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Krąg nigdy się nie kończy. Jest obecny.

Gęstości, przez które przeszliśmy w różnych punktach okręgu, odpowiadają charakterystyce cykli:

Pierwszy, cykl świadomości.

Drugi, cykl wzrostu.

Trzeci, cykl samoświadomości.

Czwarty, cykl miłości lub zrozumienia.

Piąty, cykl światła lub mądrości.

Szósty, cykl światło/miłość, miłość/światło lub jedność.

Siódmy, cykl bramy.

Ósmy, oktawa, która przechodzi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy.

41.26 Pytający: To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie.

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie pytanie?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości.

Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny.

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

60.30 Pytający: Jaka to była cywilizacja, która pomogła Ra w użyciu kształtu piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wasi ludzie lubią nazewnictwo. Te istoty rozpoczęły swoją podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają już czasu.

76.11 Pytający: Zatem, ponieważ Ra wyewoluował początkowo na Wenus, Ra ma takie samo archetypowe pochodzenie jak to, którego doświadczamy tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

81.22 Pytający: Czy Ra ma jakiekolwiek doświadczenie, wiedzę lub podróżuje w takiej czy innej formie do którejkolwiek z tych innych galaktyk?

Ra: Jestem Ra. Tak.

81.23 Pytający: Tylko... to nieistotne, ale mniej więcej do ilu innych z tych galaktyk Ra, powiedzmy, podróżował?

Ra: Jestem Ra. Otworzyliśmy nasze serca w promieniowaniu miłości do całego stworzenia. Około 90 procent kreacji na pewnym poziomie jest świadomych wysyłania i jest w stanie odpowiedzieć. Wszystkie nieskończone Logosy są jednym w świadomości miłości. To jest ten rodzaj kontaktu, którym cieszymy się bardziej od podróży.

81.24 Pytający: Żebym tylko mógł się zorientować, o czym mówię, jakie są granice podróży Ra w sensie bezpośredniego doświadczania lub oglądania aktywności różnych miejsc? Czy to tylko w tej galaktyce, a jeśli tak, to jaka część tej galaktyki? A może zawiera jakieś inne galaktyki?

Ra: Jestem Ra. Chociaż byłoby możliwe, abyśmy poruszali się do woli w całym stworzeniu w obrębie tego Logosu – to znaczy w tak zwanej Galaktyce Drogi Mlecznej – przemieszczaliśmy się tam, gdzie byliśmy wzywani do służby; te miejsca są, powiedzmy, lokalne, włączając w to Alfa Centauri, planety waszego Układu Słonecznego, które nazywacie Słońcem, Cefeuszem i Zeta Reticuli. Przybyliśmy do tych sub-Logosów, będąc wezwani.

81.25 Pytający: Czy wezwanie w każdym przypadku pochodziło od istot z trzeciej gęstości, czy też było to wzywanie z dodatkowych lub innych gęstości?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie rzecz biorąc, to ostatnie przypuszczenie jest poprawne. W szczególnym przypadku sub-Logosu Słońca, trzecia gęstość jest gęstością wezwania.

81.26 Pytający: Ra nie przemieszczał się wtedy w żadnym momencie do jednej z pozostałych większych galaktyk. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

81.27 Pytający: Czy Ra ma wiedzę na przykład o jakiejkolwiek innej większej galaktyce lub świadomości lub czymkolwiek w tej galaktyce?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o możliwości poznania innych głównych galaktyk. Są wędrowcy z innych głównych galaktyk, których przyciągają konkretne potrzeby pojedynczego wezwania. Są wśród naszego kompleksu pamięci społecznej tacy, którzy stali się wędrowcami w innych głównych galaktykach.

Tak więc istniała wiedza o innych głównych galaktykach, ponieważ dla kogoś, kogo osobowość, czyli kompleks umysłu/ciała/ducha, została skrystalizowana, wszechświat jest jednym miejscem i nie ma bariery w podróży.

Jednakże nasza interpretacja twojego zapytania była pytaniem dotyczącym kompleksu pamięci społecznej podróżującego do innej większej galaktyki. Nie zrobiliśmy tego ani nie kontemplujemy tego, bo możemy dotrzeć miłością poprzez nasze serca.

81.29 Pytający: Zastanawiałem się, czy w tym przypadku niektórzy wędrowcy z Ra udają się do innych głównych galaktyk (czyli opuszczają ten system ponad 200 miliardów gwiazd o soczewkowatym kształcie i udają się do innej gromady miliardów gwiazd i znajdując tam drogę do jakiejś planetarnej sytuacji), czy któryś z tych wędrowców napotkałby dualną biegunowość, którą mamy tutaj, zarówno biegunowość służenia sobie, jak i służenia innym?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.8 Pytający: Ile lat temu zakończyła się trzecia gęstość Ra?

Ra: Jestem Ra. Obliczenia niezbędne do ustalenia tego punktu są trudne, ponieważ tak wiele z tego, co nazywacie czasem, jest zajęte przed i po trzeciej gęstości, podczas gdy obserwujecie postęp czasu ze swojego punktu widzenia. Ogólnie możemy powiedzieć, że czas naszej radości z dokonywania wyboru był około 2,6 miliona waszych słonecznych lat w waszej przeszłości. Jednakże – poprawiamy ten instrument. Wasz termin to miliard, 2,6 miliarda waszych lat w waszej przeszłości. Jednakże ten czas, jak go nazywacie, nie ma znaczenia, ponieważ nasza przestrzeń/czas od tego czasu była doświadczana w sposób zupełnie niepodobny do waszego doświadczenia przestrzeni/czasu w trzeciej gęstości.

89.13 Pytający: Z jakiego powodu odeszliście?

Ra: Jestem Ra. Chcieliśmy służyć.

89.27 Pytający: Czy część populacji Ra została zebrana negatywnie pod koniec trzeciej gęstości Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie mieliśmy negatywnego zbioru jako takiego, chociaż były dwie istoty, które zebrały się podczas trzeciej gęstości na ścieżce negatywnej lub ścieżce służby sobie. Byli jednak tacy na powierzchni planety podczas trzeciej gęstości, których wzorce wibracji były w zakresie negatywnym, ale nie dało się ich zebrać.

89.28 Pytający: Jaka była u Ra średnia całkowita populacja wcielona na Wenus w trzeciej gęstości, liczba?

Ra: Jestem Ra. Byliśmy małą populacją, która żyła w trudnych warunkach. Nasze zbiory to około 6 milionów 500 tysięcy kompleksów umysłu/ciała/ducha. Było około 32 milionów kompleksów umysłu/ciała/ducha powtarzających trzecią gęstość gdzie indziej.

89.29 Pytający: Jakie było nastawienie tuż przed zbiorem tych dających się zebrać istot Ra w stosunku do tych, którzy byli widocznie niezdolni do zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Ci z nas, którzy mieli dar polaryzacji, odczuwali głębokie współczucie dla tych, którzy zdawali się mieszkać w ciemności. Ten opis jest najbardziej trafny, ponieważ nasza planeta była mocno jasną planetą w sensie fizycznym.

Podjęto wszelkie próby, aby dotrzeć z tym, co wydaje się być potrzebne. Jednakże ci, którzy są na pozytywnej ścieżce, mają komfort towarzystwa, a my z Ra poświęciliśmy wiele naszej uwagi możliwościom osiągnięcia duchowego lub metafizycznego stanu adepta lub pracy w promieniu indygo, poprzez związki z innymi jaźniami. W związku z tym współczucie dla tych w ciemności zostało zrównoważone przez docenienie światła.

89.31 Pytający: Jakich technik użyły dwie negatywnie zebrane istoty do negatywnej polaryzacji na tak pozytywnie spolaryzowanej planecie?

Ra: Jestem Ra. W obu przypadkach zastosowano technikę kontroli nad innymi oraz dominacji aż do śmierci fizycznej. Pod wpływem planetarnym, nieprzyzwyczajonym do rzezi, istoty te były w stanie spolaryzować się w ten sposób. W waszym środowisku trzeciej gęstości w czasie waszego doświadczania, takie istoty byłyby uważane za, powiedzmy, bezwzględnych despotów, którzy prowadzili świętą wojnę.

89.32 Pytający: Czy te dwie istoty ewoluowały z drugiej gęstości planety Wenus wraz z resztą populacji Wenus, która stała się Ra, z drugiej gęstości do trzeciej?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.33 Pytający: Skąd pochodziły dwie istoty, o których mówisz?

Ra: Jestem Ra. Istoty te były wędrowcami z wczesnej pozytywnej piątej gęstości.

89.34 Pytający: A jednak, chociaż ewoluowali już przez pozytywną czwartą gęstość, to, powiedzmy, odwrócili polaryzację w reinkarnacji w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.35 Pytający: Co było katalizatorem ich zmiany?

Ra: Jestem Ra. W naszych ludziach było coś, co z punktu widzenia mądrości można uznać za nadmiar miłości. Te istoty patrzyły na tych, którzy wciąż są w ciemności i widzieli, że ci o neutralnym lub nieco negatywnym punkcie widzenia uważały taką harmonię za, powiedzmy, obrzydliwą. Wędrowcy czuli, że sposób poszukiwania miłości bardziej zorientowany na mądrość może być bardziej atrakcyjny dla tych, którzy są w ciemności.

Pracę rozpoczęła pierwsza istota. Szybko druga znalazła pierwszą. Te istoty zgodziły się służyć razem i tak też zrobiły, wychwalając Jednego Stwórcę, ale nie tak, jak zamierzały. Wkrótce zebrali się wokół nich ci, którym łatwo było uwierzyć, że szereg konkretnej wiedzy i mądrości przybliży człowieka do Stwórcy.

Końcem tego było przejście wędrowców do negatywnej czwartej gęstości, które miały dużą moc osobowości, oraz niewielkie pogłębienie ujemnie spolaryzowanego elementu u tych, którzy nie spolaryzowali się pozytywnie. Nie było negatywnych zbiorów jako takich.

89.36 Pytający: Jaki był powód wędrówki tych dwóch wędrowców i czy byli to mężczyzna i kobieta?

Ra: Jestem Ra. Wszyscy wędrowcy przychodzą z pomocą w służeniu Stwórcy, każdy na swój sposób. Wędrowcy, o których mówiliśmy, rzeczywiście byli wcielonymi mężczyzną i kobietą, ponieważ jest to zdecydowanie najskuteczniejszy system partnerstwa.

89.37 Pytający: Zgaduję, że jedna z tych istot nie byłaby tą, która była tu naszym towarzyszem od jakiegoś czasu podczas naszych sesji, prawda?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.38 Pytający: Więc z tego, co mówisz, domyślam się, że ci wędrowcy powrócili lub wędrowali do trzeciej gęstości Ra, aby być może zasiać większą mądrość w tym, co postrzegali jako nadmiar współczucia w kulturze Ra. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niesłuszne w tym sensie, że przed wcieleniem wędrowcy chcieli jedynie pomagać w służbie innym. Zapytanie ma słuszność, gdy patrzy się na niego z punktu widzenia wędrowców w tym wcieleniu.

89.39 Pytający: Po prostu nie rozumiem, dlaczego myśleli, że planeta, która radziła sobie tak dobrze jak Ra, z tego co wiem, potrzebowałaby wędrowców, aby pomóc przy zbiorach. Czy było to na wczesnym etapie trzeciej gęstości Ra?

Ra: Jestem Ra. To było w drugim cyklu 25 000 lat. Mieliśmy żniwo sześciu z trzydziestu, mówiąc z grubsza, milionów kompleksów umysłu/ciała/ducha, mniej niż 20%. Wędrowcy są zawsze przyciągani do tego, jaki procent jeszcze się nie spolaryzował i przychodzą, gdy ktoś wzywa. Było wezwanie od tych, którzy nie byli pozytywnie spolaryzowani jako tacy, ale którzy starali się być pozytywnie spolaryzowani i szukali mądrości, odczuwając współczucie innych jaźni na Wenus jako samozadowolenie lub litość wobec innych jaźni.

89.40 Pytający: Jakie było nastawienie tych dwóch istot po tym, jak przeszli do negatywu czwartej gęstości i po usunięciu zasłony zdali sobie sprawę, że zmienili biegunowość?

Ra: Jestem Ra. Byli zakłopotani.

89.41 Pytający: Czy dalej dążyli do negatywnej polaryzacji dla negatywnego zbioru piątej gęstości, czy też zrobili coś innego?

Ra: Jestem Ra. Pracowali z negatywem czwartej gęstości przez pewien czas, aż w jej ramach, wcześniej wyuczone wzorce jaźni zostały odtworzone i polaryzacja została z wielkim wysiłkiem odwrócona. Było wiele pozytywnych prac czwartej gęstości do odtworzenia.

89.42 Pytający: Skąd Ra jest świadomy tych informacji? W jaki sposób Ra zna dokładną orientację tych dwóch istot w negatywnej czwartej gęstości, itd.?

Ra: Jestem Ra. Te istoty dołączyły do Ra w pozytywnej czwartej gęstości przez część cyklu, którego doświadczyliśmy.

89.43 Pytający: Zakładam więc, że przyszli późno. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy