Prawo Jedności Tarot: Katalizator ciała

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Katalizator ciała

81.11 Pytający: Wracając do poprzedniej sesji, podejmując temat dziesiątego archetypu, który jest Katalizatorem Ciała lub Kołem Fortuny, które reprezentuje interakcję z innymi jaźniami. Czy to poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Można to uznać za z grubsza poprawne stwierdzenie, ponieważ każdy katalizator ma do czynienia z naturą tych doświadczeń wchodzących do sieci energetycznej i wibracyjnych percepcji kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Najstaranniej odnotowanym dodatkiem byłoby to, że zewnętrzny bodziec Koła Fortuny jest tym, który oferuje zarówno pozytywne jak i negatywne doświadczenia.

93.11 Pytający: Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten proces. Czy Ra mógłby podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Wszystko, co atakuje twoje zmysły, to katalizator. Mówiąc do tej grupy wsparcia za pośrednictwem tego instrumentu, oferujemy katalizator. Konfiguracje każdego ciała w grupie oferują katalizator poprzez komfort/dyskomfort. W rzeczywistości wszystko, co nie zostało przetworzone, co pojawiło się przed spostrzeżeniem przez kompleks umysłu/ciała/ducha, jest katalizatorem.

93.12 Pytający: Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. Ale czy Ra mógłby wtedy opisać katalizator ducha i czy my w tym czasie otrzymujemy również ten katalizator? A jeśli nie, czy Ra może podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Katalizator przetwarzany przez ciało jest katalizatorem dla ciała. Katalizator przetwarzany przez umysł jest katalizatorem dla umysłu. Katalizator przetwarzany przez ducha jest katalizatorem ducha. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha może użyć dowolnego katalizatora, który pojawi się przed jego zauważeniem – czy to poprzez ciało i jego zmysły, czy poprzez rozmyślanie, czy przez jakiekolwiek inne, bardziej rozwinięte źródło – i użyć tego katalizatora w jego unikalny sposób, aby utworzyć unikalne dla niego doświadczenie, z jego uprzedzeniami.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy