Prawo Jedności Tarot: Katalizator ducha

Ukryj menu

Znaleziono 5 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Katalizator ducha

80.10 Pytający: Piętnasty archetyp, czyli Matryca Ducha, został nazwany Diabłem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy iść na łatwiznę w tak ważnym pytaniu, ale możemy zauważyć, że natura ducha jest tak nieskończenie subtelna, że owocujący wpływ światła na wielką ciemność ducha bardzo często nie jest tak widoczny jak sama ciemność.

Postęp wybrany przez wielu adeptów staje się pomieszaną ścieżką, gdy każdy adept próbuje użyć Katalizatora Ducha. Niewielu jest takich, którzy odnoszą sukcesy w uchwyceniu światła słonecznego. Zdecydowanie większość adeptów porusza się po omacku w świetle księżyca i, jak powiedzieliśmy, to światło może zwodzić, jak i odkrywać ukrytą tajemnicę.

Dlatego melodia, powiedzmy, tej Matrycy często wydaje się mieć negatywną i złą, jak byście to nazwali, naturę.

Należy również zauważyć, że adept to ten, który coraz bardziej uwalnia się od ograniczeń myśli, opinii i więzów innych jaźni. Niezależnie od tego, czy robi się to w służbie innym, czy w służbie sobie, jest to niezbędna część przebudzenia adepta. Ta wolność jest postrzegana przez tych, którzy nie są wolni, jako coś, co nazwalibyście złem lub czernią. Magia jest rozpoznawana; jej natura często nie jest.

80.13 Pytający: Czy jest to zatem, z punktu widzenia, czy w odniesieniu do piętnastego archetypu, coś w rodzaju wyprawy w Matrycę Ducha w tym procesie? Czy to ma sens?

Ra: Jestem Ra. Wycieczka, o której mówisz, i proces odłączania się są najczęściej związane z archetypem, który nazywasz Nadzieją – którą wolelibyśmy nazwać Wiarą. Ten archetyp jest Katalizatorem Ducha i, z powodu iluminacji Wzmacniacza Ducha, zacznie powodować te zmiany w punkcie widzenia adepta.

80.15 Pytający: A zatem, jedyną oczywistą istotną różnicą, jak sądzę, pomiędzy pozytywnym i negatywnym adeptem używającym tego promu jest sposób w jaki się spolaryzowali. Czy istnieje związek między archetypami ducha a tym, czy polaryzacja jest pozytywna czy negatywna? Czy na przykład pozytywne wezwanie przez szesnasty i [chichocze] negatywne wezwanie przez piętnasty archetyp? Jestem bardzo zdezorientowany w tych kwestiach i wyobrażam sobie, że to pytanie jest słabe lub pozbawione sensu. Czy możesz na nie odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na takie pytanie jest nie lada wyzwaniem, gdyż jest trochę pomieszania w jego konstrukcji. Jednakże postaramy się omówić ten temat.

Adept, zarówno pozytywny, jak i negatywny, ma tę samą Matrycę. Wzmacniacz również jest identyczny.

Ze względu na Katalizator każdego adepta, adept może zacząć wybierać to, czego dalej będzie szukać.

Doświadczenie Ducha, to, co nazwaliście Księżycem, jest zatem zdecydowanie bardziej manifestacją wpływów na biegunowość adepta.

Nawet najbardziej, powiedzmy, nieszczęśliwe doświadczenia, które wydają się występować w Katalizatorze adepta, widziane z punktu widzenia ducha, mogą być, z rozróżnieniem możliwym w cieniu, przepracowane, aż do momentu, gdy światło równające się ze światłem najjaśniejszego południa schodzi na adepta i następuje pozytywne oświecenie lub w służbie innym. Adept służby sobie zadowoli się cieniami i chwytając światło dnia, odrzuci głowę w ponurym śmiechu, preferując ciemność.

93.11 Pytający: Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten proces. Czy Ra mógłby podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Wszystko, co atakuje twoje zmysły, to katalizator. Mówiąc do tej grupy wsparcia za pośrednictwem tego instrumentu, oferujemy katalizator. Konfiguracje każdego ciała w grupie oferują katalizator poprzez komfort/dyskomfort. W rzeczywistości wszystko, co nie zostało przetworzone, co pojawiło się przed spostrzeżeniem przez kompleks umysłu/ciała/ducha, jest katalizatorem.

93.12 Pytający: Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. Ale czy Ra mógłby wtedy opisać katalizator ducha i czy my w tym czasie otrzymujemy również ten katalizator? A jeśli nie, czy Ra może podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Katalizator przetwarzany przez ciało jest katalizatorem dla ciała. Katalizator przetwarzany przez umysł jest katalizatorem dla umysłu. Katalizator przetwarzany przez ducha jest katalizatorem ducha. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha może użyć dowolnego katalizatora, który pojawi się przed jego zauważeniem – czy to poprzez ciało i jego zmysły, czy poprzez rozmyślanie, czy przez jakiekolwiek inne, bardziej rozwinięte źródło – i użyć tego katalizatora w jego unikalny sposób, aby utworzyć unikalne dla niego doświadczenie, z jego uprzedzeniami.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy