Prawo Jedności Tarot: Ogólne

Ukryj menu

Znaleziono 45 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Ogólne

76.6 Pytający: Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzi tarot?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tego systemu studiów i wróżbiarstwa jest dwojakie: po pierwsze, jest to wpływ, który pochodzi w zniekształcony sposób od tych, którzy byli kapłanami usiłującymi nauczać Prawa Jedności w Egipcie, nadali kształt zrozumieniu, jeśli wybaczysz tę błędną nazwę, które otrzymali. Formy te stały się następnie regularną częścią uczenia się/nauczania wtajemniczonego.

Drugim wpływem są te istoty na ziemiach, które nazywacie Ur, Chaldeą i Mezopotamią, które od dawna otrzymywały, powiedzmy, dane, o których mówili, że mają do czynienia z niebiosami.

W ten sposób widzimy, że dwie metody wróżenia stapiają się w jedną z nierównymi wynikami; ta, jak to nazywacie, astrologia i forma są połączone, aby zasugerować to, co możecie nazwać odpowiednikami, które są typowe dla zniekształceń, które możecie postrzegać jako próby zobaczenia archetypów.

76.7 Pytający: Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkiem wpływów sumeryjskich.

77.11 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wrócić do planu tego Logosu dla Jego stworzenia i zbadać podstawę filozoficzną, która jest podstawą tego, co powstało w tym lokalnym stworzeniu oraz filozofię planu doświadczenia. Zakładam, że mam rację stwierdzając, że podstawą tego, jak już wielokrotnie stwierdzaliśmy, jest Pierwsze Zniekształcenie. A po tym, jaki był plan w sensie filozoficznym?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy odpowiedzieć, ponieważ potrzebna część zapytania została pominięta; to znaczy, czy mówimy o tym konkretnym Logosie?

77.12 Pytający: Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu planetarnego i jego sub-Logosów.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie ma sens. Zaczniemy od obserwacji szeregu kompleksów pojęć, które znacie jako tarot.

Filozofia polegała na stworzeniu fundamentu, najpierw umysłu, potem ciała, a potem kompleksu duchowego. Te kompleksy pojęć, które nazywacie tarotem, mieszczą się w trzech grupach po siedem: cykl umysłu, od jeden do siedem; cykl kompleksu fizycznego, od osiem do czternaście; cykl kompleksu duchowego, od piętnaście do dwadzieścia jeden. Ostatni kompleks konceptu można najlepiej nazwać Wyborem.

Na fundamencie transformacji każdego kompleksu, z wolną wolą kierowaną podstawowymi koncepcjami oferowanymi w tych cyklach, Logos zaoferował tej gęstości podstawową architekturę budowania oraz konstruowania i syntezowania danych, których kulminacją jest Wybór.

77.13 Pytający: Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych i że wytwarzają one polaryzację, której doświadczamy przez jakiś czas podczas cyklu trzeciej gęstości. Możliwe, że nie wyraziłem się jasno. Czy jestem bliski poprawności?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w tym, że dostrzegasz z poprawnością treść naszego wcześniejszego oświadczenia. Mylisz się w tym, że nie wspominasz, powiedzmy, lokalizacji wszystkich tych kompleksów koncepcyjnych; to znaczy istnieją w korzeniach umysłu i to z tego zasobu można wyśledzić ich przewodni wpływ i lejtmotywy.* Można ponadto zauważyć, że każdy fundament jest sam w sobie, nie pojedynczym, ale zespołem pojęć.

Ponadto istnieją zależności między umysłem, ciałem i duchem w tym samym miejscu w oktawie – na przykład jeden, osiem, piętnaście – oraz zależności w każdej oktawie, które są pomocne w dążeniu do Wyboru przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Logos, pod którym leżą te fundamenty, jest logosem wolnej woli. W ten sposób fundamenty mogą być postrzegane jako posiadające unikalne aspekty i relacje dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tylko dwudziesty drugi, Wybór, jest względnie stały i pojedynczy.

77.14 Pytający: Prawdopodobnie mam problem z pojęciem czasu, ponieważ wygląda na to, że Logos był świadomy wyboru polaryzacji. Wydaje się, że ten wybór polaryzacji na końcu trzeciej gęstości jest ważnym planem filozoficznym dla doświadczenia poza trzecią gęstością. Czy mam rację zakładając, że ten proces jest procesem tworzenia właściwego lub pożądanego doświadczenia, które będzie miało miejsce w stworzeniu po zakończeniu trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Te fundamenty filozoficzne są fundamentami trzeciej gęstości. Ponad tą gęstością pozostaje rozpoznanie architektury Logosu, ale bez zasłon, które są integralną częścią procesu dokonywania wyboru w trzeciej gęstości.

77.21 Pytający: Czy zatem ten konkretny Logos, którego doświadczamy, planował tę biegunowość i wiedział o niej wszystko przed swoim planem? Podejrzewam, że tak się stało.

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

77.22 Pytający: W takim przypadku jako Logos miałbyś tę przewagę, że wybrałbyś formę przyspieszenia, można powiedzieć, ewolucji duchowej, planując coś, co nazywamy głównymi archetypicznymi filozoficznymi założeniami i planowanie ich jako funkcji biegunowości, która zostałaby osiągnięta w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie poprawne.

77.23 Pytający: W takim przypadku wydaje się, że dogłębna znajomość dokładnej natury tych podstaw filozoficznych miałaby pierwszorzędne znaczenie dla badania ewolucji umysłu, ciała i ducha, i chciałbym ostrożnie przejść przez każdy z podstawowych dwudziestu jeden, zaczynając od umysłu, jeśli jest to w zgodzie z Ra.

Ra: Jestem Ra. Jest to zgodne z dwoma prośbami, które musimy złożyć.

Po pierwsze, należy podjąć próbę określenia, w jaki sposób uczeń rozumie każdy archetyp. Możemy wtedy skomentować. Nie możemy nauczać/uczyć się w zakresie uczenia się/nauczania.

Po drugie, prosimy o to, aby stale mieć w głowie, jak świecę przed okiem, że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha powinien, a nawet musi postrzegać każdy archetyp, jeśli użyjecie tego wygodnego terminu, we własnym zakresie.

Dlatego możecie zauważyć, że precyzja nie jest celem; chodzi raczej o jakość ogólnej percepcji kompleksu koncepcji.

78.12 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić Sygnifikator, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Pierwotne Sygnifikatory można niezróżnicowanie określić jako umysł, ciało i ducha.

78.19 Pytający: A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja służenia sobie. Czy to prawda, a jeśli tak, czy mógłbyś opowiedzieć mi historię tego procesu i powstawania?

Ra: Jestem Ra. Jako proem* pozwolę sobie stwierdzić, że Logosy zawsze wyobrażały sobie siebie jako ofiarujących wolną wolę sub-Logosom pod ich opieką. Sub-Logosy miały swobodę doświadczania i eksperymentowania ze świadomością, doświadczeniami ciała i iluminacją ducha. Powiedziawszy to, będziemy zmierzać do sedna twojego zapytania.

Pierwszy Logos, który zaszczepił to, co teraz postrzegacie jako wolną wolę w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim sub-Logosie, doszedł do tego stworzenia dzięki dogłębnej kontemplacji pojęć lub możliwości konceptualizacji tego, co nazwaliśmy sygnifikatorami. Logos założył możliwość, że umysł, ciało i duch mogą tworzyć kompleks. Aby sygnifikator był tym, czym nie jest, musi otrzymać wolną wolę Stwórcy. To wprawiło w ruch dość długą, w waszym pojęciu, serię Logosów ulepszających lub destylujących tę zalążkową myśl. Kluczem było to, że sygnifikator staje się kompleksem.

78.20 Pytający: Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył swoje własne szczególne stworzenie, był w pewnym momencie daleko w dole ewolucyjnej spirali eksperymentu ze znacznikiem stającym się tym, czym nie był lub w efekcie tworzącym polaryzację, do której dążymy w trzeciej gęstości i dlatego, zakładam, był przede wszystkim zainteresowany w projektowaniu archetypów, w projektowaniu ich w taki sposób, aby tworzyły przyspieszenie tej polaryzacji. Czy jest to w jakikolwiek sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Chcielibyśmy tylko krótko skomentować. Generalnie jest to poprawne. Możecie owocnie postrzegać każdy Logos i jego projekt jako Stwórcę doświadczającego Siebie.

Wyjściowe pojęcie Sygnifikatora jako kompleksu wprowadza dwie rzeczy: po pierwsze, Stwórca przeciwko Stwórcy w jednym sub-Logosie w czymś, co można nazwać dynamicznym napięciem; po drugie, koncepcja wolnej woli, po rozszerzeniu jej na sub-Logosy znane jako kompleksy umysłu/ciała/ducha, tworzy, przetwarza i kontynuuje tworzenie w zależności od swojej natury.

78.30 Pytający: Czy siedem archetypów umysłu są funkcją lub są związane z siedmioma gęstościami, które mają być doświadczane w oktawie?

Ra: Jestem Ra. Relacja jest styczna w tym sensie, że nie można dostrzec żadnej zgodności. Jednakże postęp poprzez archetypy ma pewne cechy postępu poprzez gęstości. Relacje te można postrzegać bez, powiedzmy, wklejania jeden na drugi.

78.31 Pytający: A co z siedmioma cielesnymi centrami energii? Czy są w jakiś sposób powiązane z archetypami?

Ra: Jestem Ra. To samo można powiedzieć o nich. Dostrzeganie związków jest pouczające, ale tłumiące jest upieranie się przy ograniczeniach zgodności. Pamiętaj zawsze, jeśli użyłbyś tego terminu, że archetypy są częścią zasobów kompleksu umysłu.

78.32 Pytający: W takim razie czy istnieje związek między archetypami a planetami naszego Układu Słonecznego?

Ra: Jestem Ra. To nie jest proste zapytanie. Właściwie archetypy mają pewien związek z planetami. Jednakże ta relacja nie jest tą którą można wyrazić w waszym języku. To jednak nie powstrzymało tych spośród waszych ludzi, którzy stali się adeptami, przed próbami nazwania i opisania tych relacji.

Aby najdokładniej zrozumieć, jeśli możemy użyć tej błędnej nazwy, archetypy, dobrze jest przyjrzeć się pojęciom składającym się na każdy archetyp i zachować badanie planet i innych relacji dla medytacji.

79.24 Pytający: Prawdopodobnie projekt Logosu, czyniąc to, umożliwił świadomemu umysłowi większą wolność pod Pierwszym Zniekształceniem poprzez oddzielenie, można by powiedzieć, zindywidualizowanych części tego od Wzmacniacza lub nieświadomości, który miał lepszą komunikację z całkowitym umysłem, a zatem pozwalał, można by rzec, na narodziny niewyedukowanych, używając takiego kiepskiego określenia, części świadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest z grubsza poprawne.

79.25 Pytający: Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istnieje materiał, który musimy omówić zanim będziemy mogli to zrobić.

79.29 Pytający: Teraz dochodzimy do tego, co próbowałem ustalić. Czy w tym momencie było jeszcze tylko dziewięć archetypów, a zasłona została właśnie zaciągnięta między Matrycą a Wzmacniaczem?

Ra: Jestem Ra. Było dziewięć archetypów i wiele cieni.

79.30 Pytający: Czy przez cienie masz na myśli to, co mógłbym nazwać narodzinami małych archetypowych skrzywień?

Ra: Jestem Ra. Zamiast tego opisalibyśmy te cienie jako początkowe myśli pomocnych struktur, które nie zostały jeszcze w pełni poczęte.

79.31 Pytający: Następnie w tym punkcie- Czy w tym punkcie, czyli w momencie powstania pierwszej polaryzacji służenia sobie, istniałby Wybór? Czy w tym momencie istnieje wybór, czy jest to brak wyboru?

Ra: Jestem Ra. W zasłonięciu, czyli rozdzieleniu dwóch archetypów, kryje się pojęcie wyboru. Dopracowanie tego pojęcia wymagało wielu doświadczeń.

79.34 Pytający: OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą Kapłankę, które odpowiadają Matrycy i Wzmacniaczowi, które mają między sobą zaciągniętą zasłonę, która jest głównym twórcą rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie bez materiału pośredniego.

88.13 Pytający: Dziękuję. Chciałbym Cię zapytać, jeżeli chodzi o pierwotne wytworzenie tarota, gdzie ta koncepcja została po raz pierwszy ukształtowana i gdzie tarot został po raz pierwszy zarejestrowany, gdzie ona... ta pierwsza koncepcja?

Ra: Jestem Ra. Koncepcja tarota wywodzi się z wpływu planetarnego, którego nazywacie Wenus.

88.14 Pytający: Czy koncepcja została przekazana... pozwól, że zapytam... mówisz, że tam powstała... czy ta koncepcja została opracowana jako narzędzie treningowe dla mieszkańców Wenus w owym czasie, czy też została opracowana przez mieszkańców Wenus jako narzędzie treningowe dla mieszkańców Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Tarot został wymyślony przez populację Wenus trzeciej gęstości, wielkiej miary waszej przestrzeni/czasu w waszej przeszłości.

Jak już zauważyliśmy, doświadczenie trzeciej gęstości tych z Wenus zajmowało się o wiele bardziej głęboko i harmonijnie tym, co nazwalibyście związkami z innymi jaźniami, pracą nad przekazem energii seksualnej oraz badaniami filozoficznymi lub metafizycznymi. Produkt wielu, wielu pokoleń pracy nad tym, co uważaliśmy za archetypowy umysł, wytworzył tarota, który był używany przez naszych ludzi jako pomoc szkoleniowa w rozwijaniu magicznej osobowości.

88.15 Pytający: Domyślam się, że ci z trzeciej gęstości Wenus, którzy byli pierwszymi, którzy częściowo przeniknęli przez zasłonę, zebrali informacje na temat natury archetypowego umysłu i procesu zasłaniania i z tego zaprojektowali tarota jako metodę nauczania innych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

88.17 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie co do mojego rozumienia niektórych archetypów i pozwolę Ci poprawić to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w każdym z nich Katalizator oddziałuje na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha. To wytwarza Doświadczenie, które następnie prowadzi do Transformacji i wytwarza Wielką Drogę. To jest ten sam proces dla umysłu, ciała i ducha. Archetypy są po prostu powtarzane, ale działają w inny sposób jako katalizator ze względu na różnice w umyśle, ciele i duchu.

Tworzą dla każdego inny rodzaj Doświadczenia z powodu różnic w tych trzech. Transformacja jest nieco inna. Wielka Droga jest nieco inna, ale archetypy zasadniczo robią to samo. Po prostu działają na trzy różne części kompleksu umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli skondensować cały archetypowy umysł w taki sposób, by powiedzieć, że czyniąc z Sygnifikatora kompleks, zasadniczo zapewniliśmy Katalizatorowi wydajniejszy sposób na stworzenie Transformacji. Czy mógłbyś poprawić moje stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. W twoim stwierdzeniu poprawność jest tak spleciona z mackami najbardziej podstawowego nieporozumienia, że korekta twojego stwierdzenia jest trudna. Będziemy robić komentarze, a na podstawie tych komentarzy prosimy o umożliwienie ewentualnej zmiany konceptualizacji.

Umysł archetypowy jest wielką i fundamentalną częścią kompleksu umysłu, jednym z jego najbardziej podstawowych elementów i jednym z najbogatszych źródeł informacji dla poszukiwacza Jednego Nieskończonego Stwórcy. Próba skondensowania archetypów jest błędną próbą. Każdy archetyp jest znaczącym ding an sich* , czyli rzeczą samą w sobie, z własnym kompleksem pojęć.

Chociaż badanie relacji między jednym archetypem a drugim jest pouczające, można powiedzieć, że ten kierunek dociekania jest drugorzędny w stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji lub melodii, jaką każdy archetyp oznacza zarówno dla umysłu intelektualnego, jak i intuicyjnego.

Kompleksy Sygnifikatorów Umysłu, Ciała i Ducha są złożone same w sobie; a archetypy Katalizatora, Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej Drogi są najbardziej owocnie postrzegane jako niezależne kompleksy, które mają własne melodie, którymi mogą informować umysł o ich naturze.

Prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł przekazuje te myśli, które mogą mieć wpływ na umysł, ciało lub ducha. Archetypy nie mają bezpośredniego związku z ciałem ani duchem. Wszystko musi być poprowadzone przez wyższe poziomy podświadomości do świadomości, a stamtąd mogą zbiec tam, gdzie zostały wezwane. Gdy są używane w kontrolowany sposób wtedy są najbardziej pomocne.

Zamiast wychodzić poza granice Twojego wcześniejszego stwierdzenia, bylibyśmy wdzięczni za możliwość ponownego zadawania pytań w tym momencie, abyśmy mogli odpowiedzieć Ci bardziej precyzyjnie.

88.18 Pytający: Zadam następujące pytania w celu wyjaśnienia . . . ewentualnie... tylko... metody nauczania tych pojęć, która może dać mi ważne wskazówki do zrozumienia samych pojęć. Czy Ra używał kart podobnych do kart tarota do celów treningowych w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

88.19 Pytający: Czego Ra używał w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jesteś świadomy w swoich próbach magicznej wizualizacji mentalnej konfiguracji czasami dość złożonych wizualizacji. Są mentalne i przyciągane umysłem. Innym przykładem dobrze znanym w waszej kulturze jest wizualizacja podczas waszej Mszy (zniekształcenia miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy zwanego chrześcijaństwem), w której mała część waszego pożywienia jest postrzegana jako umysłowo skonfigurowany, ale całkowicie prawdziwy człowiek, człowiek znany wam jako Jehoszua lub jak nazywacie tę istotę teraz, Jezus. To właśnie dzięki tej metodzie trwałej wizualizacji podczas okresu szkolenia pracowaliśmy z tymi koncepcjami.

Te koncepcje były sporadycznie rysowane. Nie pomyśleliśmy jednak o koncepcji jednej wizualizacji na kartę.

88.20 Pytający: Zatem, jak nauczyciel przekazał uczniowi informacje dotyczące wizualizacji?

Ra: Jestem Ra. Proces był kabalistyczny; to znaczy tradycji przekazywanej z ust do ust.

88.21 Pytający: Wtedy, kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan koncepcji tarota, czy zastosowano ten sam proces, czy inny?

Ra: Jestem Ra. Zastosowano ten sam proces. Jednakże ci, którzy byli po nas nauczającymi/uczącymi się, najpierw narysowali te obrazy najlepiej jak potrafili w miejscu inicjacji, a później zaczęli używać tego, co nazywacie kartami z reprezentacjami tych wizualizacji.

88.22 Pytający: Czy Arkana Dworskie i Małe Arkana były częścią nauk Ra, czy też było to coś, co pojawiło się później?

Ra: Jestem Ra. Te karty, o których mówisz, były wynikiem wpływu tych z Chaldei i Sumeru.

88.24 Pytający: Ra musiał mieć, powiedzmy, plan lekcji lub kurs szkolenia dla dwudziestu dwóch archetypów, które miały być podane tym z trzeciej gęstości Ra albo później tym w Egipcie. Czy mógłbyś opisać ten scenariusz szkolenia?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Uważamy, że bardziej odpowiednie jest przedyskutowanie naszych planów zaznajamiania inicjowanych na waszej planecie z tą szczególną wersją archetypów archetypowego umysłu. Pierwszym etapem była prezentacja obrazów, jeden po drugim, w następującej kolejności:

jeden, osiem, piętnaście;

dwa, dziewięć, szesnaście;

trzy, dziesięć, siedemnaście;

cztery, jedenaście, osiemnaście;

pięć, dwanaście, dziewiętnaście;

sześć, trzynaście, dwadzieścia;

siedem, czternaście, dwadzieścia jeden;

dwadzieścia dwa.

W ten sposób można by zacząć odkrywać fundamentalne relacje między umysłem, ciałem i duchem; ponieważ jak ktoś widzi na przykład Matrycę Umysłu w porównaniu z Matrycami Ciała i Ducha, może wyciągnąć pewne wstępne wnioski.

Kiedy w końcu uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdą z siedmiu klasyfikacji archetypów (patrząc na relacje między umysłem, ciałem i duchem), sugerowaliśmy rozważenie archetypów w parach:

jeden i dwa;

trzy i cztery;

pięć;

sześć i siedem.

Możesz kontynuować w tej formie dla archetypów ciała i ducha.

Zauważysz, że rozważanie Sygnifikatora nie zostało sparowane, ponieważ Sygnifikator powinien być sparowany z Archetypem dwadzieścia dwa.

Pod koniec tej linii dociekań uczeń zaczął coraz bardziej pojmować cechy i rezonanse każdego archetypu. W tym momencie, używając różnych innych pomocy dla duchowej ewolucji, zachęcaliśmy wtajemniczonego, aby nauczył się stawać każdym archetypem i, co najważniejsze, by wiedział najlepiej jak to możliwe w waszej iluzji, kiedy przyjęcie osobowości archetypu miałoby pomocny charakter duchowy lub metafizyczny.

Jak widać, każdy wtajemniczony wykonał wiele pracy twórczej. Nie mamy do zaoferowania żadnego dogmatu. Każdy dostrzega to, co jest potrzebne i pomocne dla jaźni.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę pracę?

89.14 Pytający: Mam tu talię dwudziestu dwóch kart tarota, które zostały skopiowane, zgodnie z posiadanymi informacjami, ze ścian, jak sądzę, wielkiej piramidy w Gizie. W razie potrzeby możemy powielić te karty w przygotowywanej przez nas książce. Zapytałbym Ra, czy te karty reprezentują dokładną replikę tego, co znajduje się w Wielkiej Piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Podobieństwo jest znaczne.

89.15 Pytający: Innymi słowy, można powiedzieć, że były one bardziej niż powiedzmy 95% poprawne, jeśli chodzi o przedstawienie tego, co znajduje się na ścianach Wielkiej Piramidy?

Ra: Jestem Ra. Tak.

89.23 Pytający: Więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie informacje przekazałeś egipskiemu kapłanowi lub Egipcjaninowi, z którym jako pierwszym skontaktowano się lub uczono pierwszego archetypu? Czy możesz to zrobić w granicach Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Naszym pierwszym krokiem, jak powiedzieliśmy, było przedstawienie opisów w formie słownej trzech obrazów: jeden, osiem, piętnaście; następnie zadano pytania: „Jak myślisz, co może przedstawiać ptak?” „Jak myślisz, co może przedstawiać różdżka?” „Jak myślisz, co reprezentuje mężczyzna?” i tak dalej, aż ci, którzy studiowali, pracowali nad systemem, w którym używane obrazy zaczęły sugerować system pojęć. Jest to powolna praca, gdy jest wykonywana po raz pierwszy.

Możemy zauważyć ze współczuciem, że niewątpliwie czujesz się zdławiony przez przeciwną trudność, jaką jest ogromna masa obserwacji tego systemu, z których wszystkie mają pewną wartość, ponieważ każdy uczeń doświadczy archetypowego umysłu i jego struktury w unikalny sposób użyteczny dla tego ucznia. Sugerujemy, aby jedna lub więcej osób z tej grupy zrobiło to, co sugerowaliśmy, abyśmy mogli, bez naruszenia [wolnej woli], przedstawić uwagi na ten interesujący temat, które mogą być dalszą pomocą dla osób dociekających w tej dziedzinie.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że instrument ma prawie ciągłe rozbłyski bólu. Dlatego prosimy, aby każdy z grupy wsparcia był szczególnie świadomy wszelkich dezinformacji, abyśmy mogli jak najszybciej skorygować wszelkie zniekształcenia informacji.

89.24 Pytający: Zatem, jak rozumiem, to, co sugerujesz, jeśli chodzi o tarota, to studiowanie pism, które mamy do dyspozycji i formułowanie pytań. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.25 Pytający: Przepraszam, nie zrozumiałem dokładnie, o co Ci chodziło. Czy byłoby zatem właściwe, abym odpowiedział na pytania w odniesieniu do tego, co moim zdaniem jest znaczeniem tych trzech punktów, o których mówiłeś w przypadku karty pierwszej, a następnie karty ósmej itd.? Czy to miałeś na myśli?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo bliskie naszemu znaczeniu. Naszą intencją było zasugerowanie, aby jeden lub więcej z was przeszło przez plan studiów, który zasugerowaliśmy.

Zapytania dotyczące archetypów występujących w Tarocie, po tym punkcie, mogą przybrać formę obserwacji tego, co wydaje się być cechami charakterystycznymi każdego archetypu; związki między umysłem, ciałem i duchowymi archetypami tej samej rangi, takie jak Matryca; lub archetypy widziane w związku z polaryzacją, zwłaszcza gdy obserwuje się je w parach.

Wszelkie spostrzeżenia ucznia, który spełnił te rozważania, otrzymają w zamian nasze uwagi. Nasze wielkie unikanie interpretowania dla ucznia/nauczyciela, za pierwszym razem, różnych elementów obrazu na kawałku kartonu wiąże się zarówno z Prawem Pomieszania, jak i z trudnościami zniekształcenia obrazów na kartonie. Dlatego możemy zasugerować sumienny przegląd tego, co już podaliśmy na ten temat, w przeciwieństwie do głównego polegania na jakiejkolwiek interpretacji archetypowych obrazów lub jakimkolwiek systemie, który został zorganizowany jako środek badania tych obrazów.

92.7 Pytający: W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wiemy, że jest zniekształceniem? Albo jakieś dodatki, które Ra zamierzał umieścić w tym konkretnym tarocie?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia pozostające po usunięciu materiału astrologicznego to te, które mają związek z mitami kultury, której Ra zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Dlatego zasugerowaliśmy podejście do obrazów w poszukiwaniu serca obrazu, a nie nadmierne zaangażowanie w kostiumy i stwory kultury, które nie są znane waszemu obecnemu wcieleniu. Nie chcemy dodawać niczego do już zniekształconej grupy obrazów, czując, że chociaż zniekształcenie jest nieuniknione, w obecnym układzie jest ono najmniejsze, jakie można uzyskać.

92.8 Pytający: Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest słuszne, ponieważ uważamy tak zwany tarot egipski za najbardziej niezniekształconą wersję obrazów, które zaoferował Ra. Nie oznacza to, że inne systemy mogą na swój sposób nie tworzyć pomocnej architektury do rozważenia przez adepta archetypowego umysłu.

92.11 Pytający: W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmacniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu umysłu/ciała/ducha.

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako Wzmacniacz.

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmacniacz Umysłu, może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji.

92.20 Pytający: Matryca Umysłu jest na karcie przedstawiona jako mężczyzna, a Wzmacniacz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego tak jest i jak to wpływa na te dwa archetypy?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, jak powiedzieliśmy, Matryca Umysłu jest przyciągana do biologicznego mężczyzny, a Wzmacniacz Umysłu do biologicznej kobiety. W ten sposób w przekazywaniu energii kobieta jest w stanie wzmocnić to, co może znajdować się w świadomym umyśle mężczyzny, aby poczuł się natchniony.

W sensie bardziej ogólnym to, co sięga, może być postrzegane jako zasada męska; to, co czeka na dosięgnięcie, może być postrzegane jako żeńska zasada.

Bogactwo męskiego i żeńskiego systemu polaryzacji jest interesujące i nie będziemy komentować dalej, ale zasugerujemy rozważenie przez studenta.

93.16 Pytający: Czy są jakieś inne zastosowania tych obrazów lub kart tarota w jakikolwiek inny sposób niż to, o którym właśnie wspomniałem?

Ra: Jestem Ra. Dla ucznia obrazy tarota stanowią źródło uczenia się/nauczania procesów ewolucji. Dla jakiejkolwiek innej istoty te obrazy są obrazami i niczym więcej.

93.17 Pytający: Szczególnie myślałem o tym, że Ra na wcześniejszej sesji mówił o tarocie jako systemie wróżenia. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc to?

Ra: Jestem Ra. Pod wpływem Chaldejczyków system archetypowych obrazów został włączony przez kapłanów tego okresu do systemu studiów, nauki i wróżbiarstwa opartego na astrologii. To nie był cel, dla którego Ra opracował tarota.

93.21 Pytający: Nie mogę zrozumieć znaczenia węży, które zdobią głowę istoty na tym rysunku. Czy są one od Ra, a jeśli tak, to co oznaczają?

Ra: Jestem Ra. Mają charakter kulturowy. W kulturze, której te wizerunki zostały dane, wąż był symbolem mądrości. Rzeczywiście, dla ogólnego użytkownika tych obrazów być może najdokładniejszą konotacją tej części kompleksów pojęciowych może być uświadomienie sobie, że wąż jest tym, co ma magiczną moc.

W sensie pozytywnym oznacza to, że wąż pojawi się w miejscu promienia indygo na ciele postaci obrazu. Kiedy zamierzona jest negatywna konotacja, można znaleźć węża w centrum splotu słonecznego.

96.15 Pytający: Zaplanowałem przerysowanie kart tarota, eliminując zbędne dodatki tych, którzy przyszli po początkowym podarowaniu przez Ra. I chciałbym szybko przejść przez te rzeczy, które zamierzam wyeliminować z każdej karty, którą omówiliśmy, i zapytać Ra, czy jest coś jeszcze, co powinno zostać wyeliminowane, aby karty były takie, jak były pierwotnie narysowane przed astrologicznymi i innymi dodatkami, które zostały dodane.

Wyeliminowałbym wszystkie litery wokół krawędzi karty, z możliwym wyjątkiem numeru karty: jeden, dwa, trzy itd. Myślę, że tak by było w przypadku wszystkich kart — zewnętrzne litery i numeracje.

Na karcie numer jeden wyeliminowałbym gwiazdę w prawym górnym rogu i wyeliminowałbym różdżkę z ręki maga. Rozumiem, że kula pozostaje, ale nie jestem do końca pewny, gdzie powinna być. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, dopuszczalna jest eliminacja liter.

Po drugie, we wszystkich przypadkach dopuszczalna jest eliminacja gwiazd.

Po trzecie, właściwa jest eliminacja różdżki.

Po czwarte, kula może być trzymana kciukiem oraz palcem wskazującym i środkowym.

Po piąte, chcielibyśmy zauważyć, że nie jest możliwe zaproponowanie czegoś, co można by nazwać czystą talią, jeśli użyć tego terminu, tarota, ponieważ kiedy te obrazy zostały po raz pierwszy narysowane, były już zniekształcenia na różne i rozmaite sposoby, głównie kulturowe.

Po szóste, chociaż dobrze jest oglądać obrazy bez dodatków astrologicznych (należy zauważyć, że bardziej ogólne pozycje, fazy i cechy każdego kompleksu pojęciowego to te, które są istotne), usunięcie wszystkich zniekształceń jest mało prawdopodobne i w dużej mierze nieistotne.

99.6 Pytający: Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. Zaina. Który z tych dwóch zestawów jest bliższy pierwotnej intencji Ra? A jeśli są mieszane, daj mi o tym znać.

Ra: Jestem Ra. Zasadą, która porusza się zgodnie z dynamiką nauczania/uczenia się z największą skutecznością, jest stałość. Moglibyśmy zbadać archetypowy umysł używając tego zestawu obrazów stworzonych przez tego znanego jako Fathman lub moglibyśmy użyć tych, które zostały wykorzystane.

W rzeczywistości te, które są używane, mają pewne subtelności, które wzbogacają przepytywanie. Jak powiedzieliśmy, ten zestaw obrazów nie jest tym, który daliśmy. To nie jest istotne. Moglibyśmy użyć dowolnego z wielu wymyślonych zestawów tarota. Chociaż musi to leżeć w gestii pytającego, sugerujemy utrzymanie jednego i tylko jednego zestawu zniekształconych obrazów do wykorzystania w pytaniach i zwracamy uwagę, że obrazy, których teraz używacie, są dobre.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy