Prawo Jedności Tarot: Matryca umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 29 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Matryca umysłu

74.4 Pytający: Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe pytanie?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.*

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania.

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub doświadczenie.

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej.

Przyjrzyjmy się zatem istocie taką, jaką jest w relacji z umysłem archetypowym. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego dotyczy Uriel.

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić korespondencje kolorów, związki z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca adepta, a nie nauczyciela/ucznia.

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co zostało napisane i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być przywoływany do woli.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-sekundowa przerwa.]

78.11 Pytający: Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?

Ra: Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama świadomość jest niewzruszona. Wzmacniaczem świadomości jest nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle.

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub Równomierne Funkcjonowanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniacz kompleksu ciała można zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w użyteczny sposób.

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny Wzmacniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy samą błyskawicą.

78.33 Pytający: Wydawało mi się po prostu, że skoro planety były rezultatem Logosu, a archetypowy umysł był podstawą doświadczenia, to planety tego Logosu będą w jakiś sposób powiązane. Z pewnością zastosujemy się do Twojej sugestii.

Można powiedzieć, że próbowałem znaleźć przyczółek w niezniekształconych drzwiach do archetypowego umysłu. Wydaje mi się, że wszystko, co przeczytałem, dotyczące archetypów, jest w jakimś stopniu zniekształcone przez tych, którzy pisali, oraz fakt, że nasz język nie jest tak naprawdę zdolny do opisu.

Mówiłeś o Magu jako o podstawowym archetypie i wydaje się, że zostało to przeniesione z poprzedniej oktawy. Czy byłaby to zatem, gdyby istniał porządek, pierwsza archetypowa koncepcja tego Logosu?

Ra: Jestem Ra. Najpierw odpowiemy na twoje zakłopotanie w związku z różnymi pismami o archetypowym umyśle.

Możesz rozważyć bardzo pouczającą różnicę między rzeczą samą w sobie a jej relacjami lub funkcjami. Istnieje wiele badań nad archetypem, które w rzeczywistości są badaniem funkcji, relacji i korespondencji. Na przykład badanie planet jest przykładem archetypu postrzeganego jako funkcja. Jednakże archetypy są przede wszystkim rzeczami samymi w sobie, a rozważanie ich i ich najczystszych relacji między sobą powinno być najbardziej użyteczną podstawą badania archetypowego umysłu.

Zajmiemy się teraz twoim zapytaniem co do archetypu, który jest Matrycą Umysłu. Co do jego nazwy, nazwa Mag jest zrozumiała, gdy weźmiesz pod uwagę, że świadomość jest wielkim fundamentem, tajemnicą i objawieniem, które czyni tę szczególną gęstość możliwą. Samoświadoma istota jest pełna magii tego, co ma nadejść. Może być uważana za pierwszą, gdyż umysł jest pierwszym z kompleksów, które musi rozwinąć uczeń ewolucji duchowej.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

79.21 Pytający: Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Być może raczej określilibyśmy ten stan jako stosunkowo bardziej tajemniczy niż stosunkowo niedostępny.

79.22 Pytający: Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

79.23 Pytający: Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.21 Pytający: W Archetypie Numer Jeden, reprezentowanym przez kartę tarota numer jeden, Matryca Umysłu wydaje mi się mieć cztery podstawowe części kompleksu. Patrząc na kartę mamy, po pierwsze i najbardziej oczywiste, Maga jako część i coś, co wydaje się być zbliżającą się gwiazdą. Bocian lub podobny do niego ptak wydaje się być w klatce. Na szczycie klatki mamy coś, co bardzo trudno dostrzec. Czy mam rację w tej analizie?

Ra: Jestem Ra. Jesteś kompetentny w oglądaniu zdjęć. Nie pojąłeś jeszcze natury Matrycy Umysłu tak dokładnie, jak jest to niezawodnie możliwe podczas kontemplacji. Zauważylibyśmy, że reprezentacje narysowane przez kapłanów były nieco zniekształcone przez znajomość i zależność od astrologicznych nauk Chaldejczyków.

90.30 Pytający: Mam spostrzeżenie Jima na temat Archetypu pierwszego i proszę o komentarz Ra. Przeczytam to. „Matryca Umysłu jest świadomym umysłem i jest podtrzymywana przez moc ducha, symbolizowanego przez gwiazdę, która płynie do niego przez podświadomy umysł. Zawiera wolę, którą symbolizuje berło mocy w dłoni Maga. Całe stworzenie jest stworzone dzięki sile woli kierowanej przez świadomy umysł Maga, a ptak w klatce reprezentuje iluzję, w której jaźń wydaje się być uwięziona. Mag reprezentuje męskość lub blask bycia zamanifestowanym jako stworzenie, przez które porusza się każda istota.”

Ra: Jestem Ra. Ponieważ instrument ten staje się nieco zmęczony, nie będziemy rozpoczynać tej poważnej dyskusji. Prosimy o powtórzenie tej serii obserwacji na początku następnej pracy. Sugerowalibyśmy, aby każde pojęcie było omawiane oddzielnie lub, jeśli to właściwe, para pojęć była ze sobą powiązana w ramach kompleksu pojęciowego. Jest to powolna praca, ale sprawi, że ewentualna budowa kompleksów koncepcyjnych będzie przebiegać płynniej.

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na obserwacje przeczytane przez Ciebie w tej przestrzeni/czasie, tyle samo przestrzeni/czasu musiałoby się poświęcić na rozplątywanie różnych koncepcji dotyczących budowania tego, co było bardzo przemyślanym postrzeganiem.

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania?

91.18 Pytający: Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezwykle przemyślane postrzeganie, ponieważ mężczyzna nie jest konkretnie biologicznym mężczyzną, ale męską zasadą.

Zauważysz, że na obrazach są bardzo wyraźne uprzedzenia seksualne. Mają one funkcjonować zarówno jako informacja o tym, która istota biologiczna lub energia przyciągnie dany archetyp, ale także jako bardziej ogólny pogląd, który postrzega polaryzację jako klucz do archetypowego umysłu trzeciej gęstości.

91.19 Pytający: Po drugie, mamy różdżkę, która była postrzegana jako siła woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie woli rzeczywiście wypływa z każdego aspektu obrazu Matrycy Umysłu. Różdżka, podobnie jak wola, jest jednak, powiedzmy, astrologiczną pochodną wyciągniętej ręki, tworzącej, powiedzmy, magiczny gest.

Znaczącą częścią tego obrazu — którą można postrzegać wyraźnie jako oddzieloną od koncepcji różdżki — jest ta kula, która wskazuje duchową naturę obiektu woli osoby pragnącej dokonywać magicznych aktów w obrębie manifestacji waszej gęstości.

91.20 Pytający: Ręka skierowana w dół była postrzegana jako poszukiwanie od wewnątrz, a nie zewnętrznie aktywnej dominacji nad światem materialnym. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Spójrz jeszcze raz, uczniu. Czy ręka sięga do wnętrza? Nie. Bez wzmocnienia świadomy umysł nie ma wnętrza. Ta ręka, uczniu, sięga w stronę tego, co poza swym niewzmocnionym wpływem jest przed nią odcięte.

91.21 Pytający: Kwadratowa klatka może przedstawiać materialną iluzję, niemagiczny kształt. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Kwadrat, gdziekolwiek jest widziany, jest symbolem iluzji trzeciej gęstości i może być postrzegany jako niemagiczny lub, we właściwej konfiguracji, jako zamanifestowany wewnątrz; to znaczy świat materialny, który otrzymał życie.

91.22 Pytający: Ciemny obszar wokół kwadratu byłby wtedy ciemnością podświadomości. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie ma nic więcej do powiedzenia spostrzegawczemu uczniowi.

91.23 Pytający: Część w szachownicę reprezentowałaby biegunowość?

Ra: Jestem Ra. To też jest zadowalające.

91.24 Pytający: Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go uwolnić. Czy Ra może to skomentować?

Ra: Jestem Ra. W skrzydlatych wizjach czy obrazach w tym systemie należy zwrócić uwagę nie tyle ze względu na ich odrębny rodzaj, ile ze względu na położenie skrzydeł. Wszystkie ptaki mają za zadanie sugerować lot, wiadomości i ruch, a w niektórych przypadkach ochronę.

Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować, że tak jak postać Matrycy, Mag, nie może działać bez dotarcia do swojego uskrzydlonego ducha, tak samo duch nie może latać, aby nie został uwolniony do świadomej manifestacji a tym samym nie został urzeczywistniony.

91.25 Pytający: Gwiazda mogłaby reprezentować potęgującą siłę podświadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ta konkretna część tego obrazu jest najlepiej widoczna w kategoriach astrologicznych. Skomentowalibyśmy w tej przestrzeni/czasie, że Ra nie umieścił astrologicznych fragmentów tych obrazów w systemie obrazów, które mają przywoływać archetypowe lejtmotywy.

91.26 Pytający: Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty?

Ra: Jestem Ra. Istnieją szczegóły każdego obrazu widzianego kulturowym okiem czasu zapisu. Tego można było się spodziewać. Dlatego przyglądając się, powiedzmy, egipskim strojom i systemom mitologicznym użytych na obrazach, o wiele lepiej jest przeniknąć do sedna znaczenia kostiumów lub znaczenia stworzeń, niż trzymać się kultury, która nie jest waszą własną.

W każdej istocie obraz będzie wybrzmiewał nieco inaczej. Dlatego ze strony Ra istnieje chęć umożliwienia kreatywnego wyobrażenia każdego archetypu przy użyciu ogólnych wytycznych, a nie konkretnych i ograniczających definicji.

91.27 Pytający: Kielich może przedstawiać mieszankę namiętności pozytywnych i negatywnych. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Uszne części fizycznego nośnika tego instrumentu nie odebrały znacznej części Twojego zapytania. Proszę ponownie zapytać.

91.28 Pytający: Wydaje się, że jest kielich, który mamy jako zawierający mieszankę pozytywnych i negatywnych wpływów. Jednak osobiście w to wątpię. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w biegunowość, uczniu, ale uwolnij kielich z jego ograniczenia. Jest to rzeczywiście zniekształcenie oryginalnego obrazu.

91.29 Pytający: Jaki był oryginalny obraz?

Ra: Jestem Ra. Oryginalny obraz miał szachownicę jako sugestię biegunowości.

91.30 Pytający: Czy była to więc reprezentacja czekającej na posmakowanie przez Matrycę Umysłu polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie spostrzegawcze.

91.31 Pytający: Wymieniłem tutaj miecz jako walkę. Nie jestem pewien, czy cokolwiek na tym schemacie mogę nazwać mieczem. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w walkę, uczniu, ale uwolnij miecz z jego ograniczenia. Obserwuj zmagania ptaka w klatce, by latać.

91.32 Pytający: Wymieniłem monetę jako wykonaną pracę. Mam też wątpliwości co do istnienia monety na tym schemacie. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, nie wątpcie w to, co ma przedstawiać moneta, bo czyż Mag nie dąży do realizacji poprzez zamanifestowany świat? Uwolnij monetę z jej ograniczeń.

91.33 Pytający: I wreszcie Magik reprezentuje świadomy umysł. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Prosimy ucznia o rozważenie koncepcji niekarmionego, świadomego umysłu, umysłu bez żadnych zasobów poza świadomością. Nie myl niekarmionego świadomego umysłu z masą złożoności, której doświadczacie jako studenci, ponieważ tak wiele, wiele razy zanurzaliście się już w procesach wzmacniania, katalizatora, doświadczania i transformacji.

91.34 Pytający: Czy to wszystkie elementy tego pierwszego archetypu?

Ra: Jestem Ra. To wszystko, co widzi student. W ten sposób dopełnienie jest dla Ciebie kompletne. Każdy uczeń może zobaczyć inny niuans.

Jak powiedzieliśmy, nie oferowaliśmy tych obrazów wraz z granicami, a jedynie jako wskazówki mające pomóc adeptowi i ustalić architekturę głębokiej lub archetypowej części głębokiego umysłu.

92.9 Pytający: Chciałbym pokusić się o analogię do pierwszego archetypu w tym, że kiedy dziecko rodzi się po raz pierwszy i wchodzi w tę gęstość doświadczenia, zakładam wtedy, że Matryca jest nowa i niezniekształcona, oddzielona od Wzmacniacza i gotowa na to, co ma być doświadczane: wcielenie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

92.13 Pytający: Dziękuję. Po trzecie: Tak jak Wolna Wola korzysta z inteligentnej nieskończoności, która owocuje inteligentną energią, która następnie skupia i tworzy gęstości tej oktawy doświadczenia, Wzmacniacz Umysłu wykorzystuje swoje połączenie z inteligentną energią i podłącza się do lub wzmacnia Matrycę Umysłu, która daje Katalizator Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest przemyślane, ale zagmatwane. Matryca Umysłu jest tym, co osiąga – tak jak kinetyczna faza inteligentnej nieskończoności, poprzez wolną wolę, sięga do Logosu (lub, w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha, sub-sub-Logosu, który jest wzmocnioną wolną wolą istotą kompleksu umysłu/ciała/ducha) – do inteligentnej nieskończoności, Miłości i wszystkiego, co wynika z tego Logosu; do Matrycy lub powiedzmy do świadomej, oczekującej jaźni każdej istoty, Miłości lub sub-sub-Logosu wirującego poprzez wolną wolę wszystkie te rzeczy, które mogą wzbogacić doświadczanie Stwórcy przez Stwórcę.*

Rzeczywiście jest tak, że uprzedzenia potencjałów kompleksu umysłu/ciała/ducha powodują, że katalizator tej istoty jest wyjątkowy i tworzy spójny wzór, który przypomina pełen ruchu taniec, tworząc wielofigurowy gobelin ruchu.

92.18 Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy