Prawo Jedności Tarot: Wybór

Ukryj menu

Znaleziono 6 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Wybór

67.30 Pytający: W takim przypadku kontynuuj.

Ra: Jestem Ra. Być może pierwszą kwestią, którą zajmiemy się, jest pojęcie ducha używanego jako prom między korzeniami a pniem umysłu. Jest to nieporozumienie i pozwolimy pytającemu na dalsze rozważenie funkcji ducha, ponieważ pracując z umysłem pracujemy w ramach jednego kompleksu i nie próbowaliśmy jeszcze przeniknąć inteligentnej nieskończoności.

Jest dobrze powiedziane, że archetypy są częściami Jednego Nieskończonego Stwórcy lub aspektami jego oblicza. Jednak znacznie lepiej jest zdać sobie sprawę, że archetypy, chociaż stałe w kompleksie oferowanych energii generujących, nie dają takiej samej wydajności tych kompleksów każdemu z poszukiwaczy. Każdy poszukiwacz doświadczy każdego archetypu w cechach kompleksu archetypu, które są dla niego najważniejsze.

Przykładem może być spostrzeżenie pytającego, że Głupiec jest opisany w taki a taki sposób. Jednym z wielkich aspektów tego archetypu jest aspekt wiary, pójście w daną przestrzeń bez względu na to co ma nadejść. Jest to oczywiście głupie, ale jest częścią cech charakterystycznych duchowego neofity. Fakt, że ten aspekt nie został zauważony może być do przemyślenia przez pytającego.

W tym czasie ponownie zwrócimy się o ponowne zadanie pytania przy następnej pracy a w tym czasie zaprzestaniemy korzystania z tego instrumentu. Czy przed opuszczeniem możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?*

77.12 Pytający: Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu planetarnego i jego sub-Logosów.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie ma sens. Zaczniemy od obserwacji szeregu kompleksów pojęć, które znacie jako tarot.

Filozofia polegała na stworzeniu fundamentu, najpierw umysłu, potem ciała, a potem kompleksu duchowego. Te kompleksy pojęć, które nazywacie tarotem, mieszczą się w trzech grupach po siedem: cykl umysłu, od jeden do siedem; cykl kompleksu fizycznego, od osiem do czternaście; cykl kompleksu duchowego, od piętnaście do dwadzieścia jeden. Ostatni kompleks konceptu można najlepiej nazwać Wyborem.

Na fundamencie transformacji każdego kompleksu, z wolną wolą kierowaną podstawowymi koncepcjami oferowanymi w tych cyklach, Logos zaoferował tej gęstości podstawową architekturę budowania oraz konstruowania i syntezowania danych, których kulminacją jest Wybór.

77.13 Pytający: Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych i że wytwarzają one polaryzację, której doświadczamy przez jakiś czas podczas cyklu trzeciej gęstości. Możliwe, że nie wyraziłem się jasno. Czy jestem bliski poprawności?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w tym, że dostrzegasz z poprawnością treść naszego wcześniejszego oświadczenia. Mylisz się w tym, że nie wspominasz, powiedzmy, lokalizacji wszystkich tych kompleksów koncepcyjnych; to znaczy istnieją w korzeniach umysłu i to z tego zasobu można wyśledzić ich przewodni wpływ i lejtmotywy.* Można ponadto zauważyć, że każdy fundament jest sam w sobie, nie pojedynczym, ale zespołem pojęć.

Ponadto istnieją zależności między umysłem, ciałem i duchem w tym samym miejscu w oktawie – na przykład jeden, osiem, piętnaście – oraz zależności w każdej oktawie, które są pomocne w dążeniu do Wyboru przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Logos, pod którym leżą te fundamenty, jest logosem wolnej woli. W ten sposób fundamenty mogą być postrzegane jako posiadające unikalne aspekty i relacje dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tylko dwudziesty drugi, Wybór, jest względnie stały i pojedynczy.

77.16 Pytający: Co tak naprawdę staram się zrozumieć, skoro wszystkie te dwadzieścia jeden podstaw filozoficznych skutkują dwudziestym drugim, czyli Wyborem, to dlaczego ten wybór jest tak ważny; dlaczego Logos, jak się wydaje, kładzie tak duży nacisk na ten wybór; i jaką dokładnie funkcję pełni ten wybór biegunowości w ewolucji lub doświadczaniu tego, co jest stworzone przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Polaryzacja lub wybór każdego umysłu/ciała/ducha jest niezbędny do zebrania w trzeciej gęstości. Wyższe gęstości wykonują swoją pracę ze względu na polaryzację uzyskaną w tym wyborze.

88.16 Pytający: Zakładam również, co może nie być poprawne, że obecna lista dwudziestu dwóch nazw kart tarota, którą posiadam, nie zgadza się dokładnie z pierwotną generacją tarota Ra. Czy mógłbyś opisać oryginalnego tarota, najpierw mówiąc mi, czy istniały dwadzieścia dwa archetypy? Musiało być tak samo. I czy były takie same jak na liście, którą przeczytałem w poprzedniej sesji, czy były różnice?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej,* każdy archetyp jest kompleksem koncepcji i może być postrzegany nie tylko przez jednostki, ale także przez osoby o tych samych wpływach rasowych i planetarnych w unikalny sposób. Dlatego nie jest pouczające rekonstruowanie raczej niewielkich różnic w terminach opisowych między używanym przez nas tarotem, a używanym przez egipskich i duchowych potomków tych pierwszych studentów tego systemu studiów.

Jedynym wielkim przełomem, jaki dokonał się po naszej pracy w trzeciej gęstości, był właściwy nacisk położony na Arkanum Numer Dwadzieścia Dwa, które nazwaliśmy Wyborem. Z własnego doświadczenia zdawaliśmy sobie sprawę, że taki jednoczący archetyp istnieje, ale nie daliśmy temu archetypowi odpowiedniego kompleksu pojęć, aby jak najskuteczniej wykorzystać ten archetyp w celu promowania naszej ewolucji.

89.26 Pytający: W porządku, spróbujemy to zrobić. Ra stwierdził, że wielkiego przełomu dokonano, gdy odpowiedni nacisk położono na Arkanum dwadzieścia dwa. Stało się to dopiero po ukończeniu przez Ra trzeciej gęstości. Wychodzę z tego, że Ra, będąc spolaryzowanym pozytywnie, prawdopodobnie miał taką samą trudność, jaka miała miejsce przed zasłoną, ponieważ negatywna polaryzacja nie była doceniana. To przypuszczenie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Z jednej strony jest ono dokładnie poprawne. Nasze zbiory były przytłaczająco pozytywne, a nasza ocena tych, którzy byli negatywni, była stosunkowo niedoinformowana.

Chcieliśmy jednak zasugerować, że (w przypadku używania systemu znanego wam jako tarot dla postępu duchowej ewolucji jaźni) właściwe zrozumienie, jeśli możemy użyć tej błędnej nazwy, Archetypu dwudziestego drugiego jest bardzo pomocne w wyostrzeniu podstawowego poglądu na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha; i dalej, czyni bardziej oczywistymi kompleksy Transformacji i Wielkiej Drogi Umysłu, Ciała i Ducha.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy