68 ⇒

⇐ 66

Prawo Jedności Sesja 67

Ukryj menu

15 sierpnia 1981

67.0 Ra: Jestem Ra i pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

67.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać nam stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie życiowe są ściślej powiązane z ilością zniekształceń normalnych dla tej istoty niż pokazały poprzednie zapytania. Poziomy energii kompleksu fizycznego są nieco słabsze niż podczas poprzedniego pytania. Składnik ataku psychicznego jest wyjątkowo silny w tym konkretnym węźle.

67.2 Pytający: Czy możesz opisać to, co nazywasz komponentem ataku psychicznego i powiedzieć mi, dlaczego jest silny w tym konkretnym czasie?

Ra: Jestem Ra. Zdecydujemy się nie odtwarzać wcześniej podanych informacji, ale raczej zdecydujemy się zauważyć, że atak psychiczny na ten instrument jest na stałym poziomie, dopóki on trwa w tej konkretnej służbie.

Wahania w kierunku zniekształcenia intensywności ataku występują ze względu na możliwości, jakie stwarza istota w każdej słabości. W tym szczególnym węźle istota od jakiegoś czasu, jak nazywacie ten pomiar, radzi sobie ze zniekształceniem, które nazywacie bólem a to ma kumulatywny efekt osłabiający fizyczne poziomy energii. Stwarza to szczególnie korzystne okazje, a istota, o której mówiliśmy wcześniej, wykorzystała tę okazję, aby spróbować służyć na swój sposób.

Na szczęście dla ciągłej żywotności tego kontaktu, instrument jest istotą o silnej woli i niewielkiej skłonności do zniekształcenia zwanego wśród waszych narodów histerią, ponieważ efekt zawrotów głowy w skutek tego ataku był stały i czasami uciążliwy przez kilka z waszych okresów dobowych.

Jednakże ta konkretna istota dobrze dostosowuje się do sytuacji bez nadmiernych zniekształceń w kierunku strachu. Zatem atak psychiczny nie kończy się sukcesem, ale ma pewien drenujący wpływ na instrument.

67.3 Pytający: Zapytam, czy mam rację w tej analizie. Uznalibyśmy, że istota dokonująca tego tak zwanego atakuoferuje teraz swoją służbę w odniesieniu do zniekształcenia w naszym spolaryzowanym stanie, abyśmy mogli w pełni docenić jej polaryzację. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy tej istocie za jej próbę służby naszemu Jedynemu Stwórcy, przynosząc nam wiedzę, że tak powiem, w pełniejszym sensie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje oświadczenie nie jest poprawne ani niepoprawne. Jest to wyraz pozytywnie spolaryzowanego i wyważonego poglądu na negatywnie spolaryzowane działania, które powodują osłabienie siły negatywnie spolaryzowanych działań.

67.4 Pytający: Z zadowoleniem przyjęlibyśmy służbę istoty, która korzysta, i użyję błędnej nazwy, można by powiedzieć, z ataku, a skoro nie uważam tego za atak, ale za oferowanie służby, a my z zadowoleniem witamy tę ofertę służby - ale sądzę, że bylibyśmy w stanie w pełni wykorzystać tę służbę, gdyby fizycznie nie uszkadzała ona instrumentu w niewielkim stopniu. Ponieważ posiadając większe zdolności fizyczne, byłaby w stanie bardziej docenić służbę. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby służba była prowadzona w sposób, który moglibyśmy przyjąć z jeszcze większą miłością niż obecnie. Zakładam, że byłaby to służba, która nie obejmowałaby efektu zawrotów głowy.

Staram się zrozumieć mechanizm tej służby przez istotę, która wydaje się być stale z nami i próbuję zrozumieć pochodzenie tej istoty i mechanizmu pozdrawiania nas. Wygłoszę stwierdzenie, które prawdopodobnie jest nie tylko niepoprawne, ale jest funkcją mojego skrajnego ograniczenia w zrozumieniu innych gęstości i ich działania.

Domyślam się, że ta konkretna istota jest członkiem Konfederacji Oriona i jest prawdopodobnie, a może nie, wcielona w ciało o odpowiedniej gęstości, która, jak przypuszczam, jest piątą, i dzięki dyscyplinie umysłowej była w stanie dokonać projekcji części, jeśli nie całej jej świadomości do naszych współrzędnych, można powiedzieć, tutaj, i jest to prawdopodobnie jedno z siedmiu ciał, które składają się na jej kompleks umysłu/ciała/ducha. Czy cokolwiek z tego jest poprawne i czy możesz mi powiedzieć, co jest poprawne lub niepoprawne w tym stwierdzeniu?

Ra: Jestem Ra. Stwierdzenie jest zasadniczo poprawne.

67.5 Pytający: Czy wolałbyś nie udzielać mi informacji o szczegółach mojego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Nie zauważyliśmy bardziej szczegółowego zapytania. Proszę ponownie zadać pytanie.

67.6 Pytający: Którego ciała, w odniesieniu do kolorów, używa istota, by do nas przybyć?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie nie jest szczególnie łatwa ze względu na międzywymiarową naturę, nie tylko przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni, ale od gęstości do gęstości. Światło czasu/przestrzeni lub ciało piątej gęstości jest używane, podczas gdy ciało przestrzeni/czasu piątej gęstości pozostaje w piątej gęstości. Założenie, że świadomość jest przez to rzutowana, jest poprawne. Założenie, że ten świadomy pojazd, dołączony do fizycznego kompleksu przestrzeni/czasu piątej gęstości, jest tym pojazdem, który działa w tej konkretnej służbie, jest poprawne.

67.7 Pytający: Niewątpliwie zadam kilka bardzo niedoinformowanych i ubogich pytań. Próbowałem jednak zrozumieć pewne koncepcje związane z iluzją, że tak powiem, polaryzacji, która wydaje się istnieć na pewnych poziomach gęstości w stworzeniu i jak mechanizm interakcji świadomości może… - Jest to bardzo trudny temat dla mnie i dlatego proszę Cię o wybaczenie za moje kiepskie pytania, ale wydaje mi się, że istotę piątej gęstości w jakiś sposób przyciąga do naszej grupy polaryzacja tej grupy, która działa w jakiś sposób jako latarnia morska dla tej istoty. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. W zasadzie jest to słuszne, ale wysiłki tej istoty są podejmowane niechętnie. Jak powiedzieliśmy, zwykłe próby skierowania pozytywnie zorientowanych istot lub grup istot są podejmowane przez sługusów przywódców Oriona piątej gęstości; są oni czwartej gęstości. Normalnym zagraniem takiego ataku czwartej gęstości jest kuszenie istoty lub grupy istot by oddaliły się od całkowitej polaryzacji w kierunku służenia innym i wywyższania siebie lub organizacji społecznych z którymi się identyfikują.

W przypadku tej konkretnej grupy każdy otrzymał pełen zakres pokus, aby przestać służyć sobie nawzajem i Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy. Każda istota odrzuciła te wybory i zamiast tego kontynuowała bez znaczących odchyleń od pragnienia całkowicie czystej orientacji w służbie innym.

W tym momencie jedna z istot piątej gęstości, obserwując takie procesy rozstrojenia, stwierdziła, że konieczne byłoby zakończenie grupy za pomocą tego, co moglibyście nazwać środkami magicznymi, jak rozumiecie magię rytualną. Wcześniej omawialiśmy możliwość usunięcia kogoś z tej grupy przez taki atak i zauważyliśmy, że zdecydowanie najbardziej wrażliwym jest instrument ze względu na jego przedinkarnacyjne zniekształcenia kompleksu fizycznego.

67.8 Pytający: Aby ta grupa w pełni służyła Stwórcy, ponieważ uznajemy tę istotę piątej gęstości za Stwórcę, musimy również próbować służyć, w każdy możliwy sposób, tej istocie. Czy jest możliwe, abyś przekazał nam pragnienia tej istoty, jeśli takie istnieją, poza zwykłym zaprzestaniem przyjmowania i rozpowszechniania tego, co nam przekazujesz?

Ra: Jestem Ra.Ta istota ma dwa pragnienia. Pierwszym i najważniejszym jest, powiedzmy, wprowadzenie jednej lub więcej osób z tej grupy w negatywną orientację, tak aby mogła ona wybrać służbę na ścieżce służby sobie. Cel, który musi to poprzedzić jest zakończenie żywotności jednego fizycznego kompleksu tej grupy podczas gdy kompleks umysłu/ciała/ducha znajduje się w kontrolowanej konfiguracji.

Możemy powiedzieć, że chociaż my z Ra mamy ograniczone zrozumienie, to jest naszym przekonaniem, że wysyłanie tej istocie miłości i światła, co robi każdy z tej grupy, jest najbardziej pomocnym katalizatorem, jaki grupa może zaoferować tej istocie.

67.9 Pytający: Stwierdzamy, że… - Przepraszam, kontynuuj, jeśli chcesz kontynuować.

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy zamiar zauważyć, że istota ta została w naszej ocenie możliwie jak najbardziej zneutralizowana przez tę ofiarę miłości, a zatem jej ciągła obecność jest być może zrozumiałą granicą dla każdej biegunowości różnych poglądów na służbę, jaką każdy może pełnić wobec innych.

67.10 Pytający: Mamy paradoksalną sytuację, w które,j aby w pełni służyć Stwórcy na tym poziomie w spolaryzowanej części, można by powiedzieć, stworzenia, mamy prośby od tych, którym służymy w tej gęstości, o informacje Ra. Faktycznie, niedawno miałem taką [prośbę] przez telefon. Jednakże w tym konkretnym przypadku mamy prośby z innej gęstości, aby nie rozpowszechniać tych informacji. W rzeczywistości Stwórca żąda dwóch pozornie przeciwnych działań tej grupy.

Byłoby bardzo pomocne, gdybyśmy mogli osiągnąć stan pełnej, totalnej, kompletnej służby w taki sposób, że każdą myślą i działaniem służymy Stwórcy najlepiej, jak potrafimy. Czy jesteście w stanie rozwiązać paradoks, który zaobserwowałem lub też czy jest to możliwe dla istoty piątej gęstości, która oferuje swoją służbę, aby rozwiązać ten paradoks?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem możliwe.

67.11 Pytający: Zatem jak możemy rozwiązać ten paradoks?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, że nie masz możliwości nie służyć Stwórcy, ponieważ wszystko jest Stwórcą. W waszych indywidualnych wzorcach wzrostu pojawia się podstawowy wybór trzeciej gęstości. Co więcej, istnieją nałożone wspomnienia pozytywnej polaryzacji waszej domowej gęstości. W ten sposób wasza szczególna orientacja jest silnie spolaryzowana w kierunku służenia innym i osiągnęła mądrość i współczucie.

Nie macie tylko dwóch przeciwstawnych próśb o służbę. Znajdziesz nieskończoną liczbę sprzecznych próśb o informacje lub brak informacji z tego źródła, jeśli uważnie słuchasz tych, których głosy możesz usłyszeć. To wszystko jest jednym głosem, z którym rezonujesz na określonej częstotliwości. Ta częstotliwość określa twój wybór służby dla Jednego Stwórcy. Tak się składa, że wzorce wibracyjne tej grupy i Ra są kompatybilne i pozwalają nam mówić przez ten instrument przy waszym wsparciu. To jest funkcja wolnej woli.

Wygląda na to, że część Stwórcy cieszy się z twojego wyboru, by zapytać nas o ewolucję ducha. Pozornie odrębna część wymagałaby mnóstwa odpowiedzi na szeroki wachlarz zapytań o specyficznej naturze. Inna pozornie odrębna grupa waszych ludzi chciałaby, aby ta korespondencja za pośrednictwem tego instrumentu została przerwana, czując, że ma ona negatywny charakter. Na wielu innych płaszczyznach egzystencji są tacy, których każda komórka ciała raduje się z waszej służby, i tacy, jak istota, o której mówiliście, którzy chcą jedynie zakończyć życie instrumentu na planie trzeciej gęstości. Wszyscy są Stwórcą. Istnieje jeden szeroki wachlarz uprzedzeń i zniekształceń, kolorów i odcieni w niekończącym się wzorze.

W przypadku tych, z którymi jako istoty i jako grupa nie pozostajecie w rezonansie, życzysz im miłości, światła, pokoju, radości i życzysz im dobrze. Nic więcej niż to nie możesz zrobić, ponieważ twoja część Stwórcy jest taka, jaka jest, a twoje doświadczenie i ofiarowanie doświadczenia, aby były wartościowe, muszą być coraz bardziej doskonałą reprezentacją tego, kim naprawdę jesteś.

Czy moglibyście zatem służyć negatywnej istocie, oferując życie instrumentu? Jest mało prawdopodobne, że uznacie to za prawdziwą służbę.

W ten sposób możecie zobaczyć, w wielu przypadkach, jak osiągana jest równowaga miłości: ofiarowana miłość, wysyłane światło i służba zorientowanej na siebie istoty z wdzięcznością przyjmowana, a jednocześnie odrzucana jako nieprzydatna w waszej podróży w tym czasie. W ten sposób służycie Jednemu Stwórcy bez paradoksów.

67.12 Pytający: Ta konkretna istota jest w stanie wywołać swą służbą efekt zawrotów głowy w instrumencie. Czy mógłbyś opisać mechanikę takiej służby?

Ra: Jestem Ra. Instrument ten w czasach młodości swego wcielenia wykazywał zniekształcenia w obszarze kompleksu usznego [w formie] wielu infekcji, które powodowały duże trudności w tak młodym wieku, jak byście to nazwali. Blizny po tych zniekształceniach pozostają i rzeczywiście, to, co nazywacie układem zatokowym, pozostaje zniekształcone. Zatem istota pracuje z tymi zniekształceniami, powodując utratę równowagi i niewielki brak zdolności do korzystania z aparatu optycznego.

67.13 Pytający: Zastanawiałem się nad magicznymi, powiedzmy, zasadami stojącymi za istotą piątej gęstości świadczącą tę służbę i jej zdolnością do jej świadczenia. Dlaczego jest w stanie wykorzystać te szczególne zniekształcenia fizyczne z filozoficznego lub magicznego punktu widzenia?

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest w stanie, powiedzmy, penetrować w konfiguracji czasu/przestrzeni pole tej konkretnej istoty. Przeszła przez kwarantannę bez żadnego pojazdu i dzięki temu była w stanie w większym stopniu uniknąć wykrycia przez sieć Strażników.

To jest wielka zaleta magicznego działania, dzięki któremu świadomość jest wysyłana, zasadniczo bez pojazdu, jako światło. Światło działałoby natychmiastowo na nienastrojoną osobę dzięki sugestii; to znaczy wejście na ruchliwą ulicę, ponieważ sugestia jest taka, że nie ma ruchu. Ta istota, jak każdy w tej grupie, jest na tyle zdyscyplinowana w zakresie miłości i światła, że nie daje sobie sugerować niczego w jakimkolwiek stopniu.

Istnieje jednak predyspozycja fizycznego kompleksu, z którego ta istota maksymalnie korzysta w odniesieniu do instrumentu, mając nadzieję, na przykład, poprzez narastające zawroty głowy, aby spowodować upadek instrumentu lub nawet dosłownie wejście na ruchliwą ulicę z powodu upośledzenia wzroku.

Powiedzmy, że magiczne zasady mogą być luźno przetłumaczone na wasz system magii, w którym symbole są używane, śledzone i wizualizowane w celu rozwinięcia mocy światła.

67.14 Pytający: Czy masz na myśli to, że ta istota piątej gęstości wizualizuje pewne symbole? Zakładam, że te symbole mają naturę, w której ich dalsze używanie miałoby pewną moc lub ładunek. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz rację. W piątej gęstości światło jest tak samo widoczne jak pismo ołówkiem.

67.15 Pytający: Zatem czy mam rację, zakładając, że ta istota konfiguruje światło w symbolikę, czyli to, co nazwalibyśmy fizyczną obecnością? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Światło jest używane do stworzenia dostatecznie czystego środowiska, aby istota mogła umieścić swoją świadomość w starannie stworzonym świetlnym pojeździe, który następnie używa narzędzi światła do wykonywania swojej pracy. Wola i obecność są cechami istoty wykonującej pracę.

67.16 Pytający: Czy znasz książkę, którą wraz z instrumentem napisaliśmy około dwanaście lat temu, zatytułowaną „Ukrzyżowanie Esmereldy Sweetwater”, w szczególności rytuał wygnania używany do sprowadzania istot na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

67.17 Pytający: Czy były jakieś nieprawidłowości w naszym piśmie w odniesieniu do sposobu, w jaki to zostało wykonane?

Ra: Jestem Ra. Nieprawidłowości wynikały jedynie z trudności, jakie miałby autor w opisaniu długości szkolenia niezbędnego do umożliwienia tym znanym w tym konkretnym piśmie jako Theodore i Pablo w niezbędnych dyscyplinach.

67.18 Pytający: Wydawało mi się, że ta książka w jakiś sposób, w całości, była łącznikiem z wieloma z tych, których spotkaliśmy, odkąd ją napisaliśmy oraz dla wielu działań, których doświadczyliśmy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

67.19 Pytający: Zapytam o to w późniejszej sesji - bo nie chcę odbiegać od tematu - ponieważ ma to coś wspólnego z mechaniką czasu, co mnie bardzo dziwi.

Ale zapytałbym wtedy: czy istota piątej gęstości, która przybyła tutaj, aby zaoferować nam służbę, jak wspomniałeś, spenetrowała kwarantannę? Czy zrobiono to przez jedno z okien, czy też było to spowodowane jej, że tak powiem, magicznymi zdolnościami?

Ra: Jestem Ra. Dokonano tego przez bardzo małe okienko, którego mniej zorientowane magicznie jednostki lub grupy nie mogły wykorzystać.

67.20 Pytający: Teraz główny punkt tej linii pytań dotyczy pierwszego zniekształcenia i faktu, że to okno istniało. Czy to, powiedzmy, część efektu losowego okna? I czy doświadczamy tego samego rodzaju równoważenia w otrzymywaniu darów od tej istoty, jakie ogólnie otrzymuje planeta z powodu efektu okna?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. Ponieważ sfera planetarna akceptuje bardziej rozwinięte, pozytywne istoty lub grupy z informacjami do zaoferowania, ta sama szansa musi być oferowana podobnie mądrym, negatywnie zorientowanym istotom lub grupom.

67.21 Pytający: Wtedy w tej pozornej trudności doświadczamy, jakbym to nazwał, efektu mądrości Pierwszego Zniekształcenia i z tego powodu musimy w pełni zaakceptować mądrość tego, czego doświadczamy. To jest mój osobisty pogląd. Czy to zgadza się z poglądami Ra?

Ra: Jestem Ra. Naszym zdaniem moglibyśmy pójść dalej, wyrażając uznanie dla tej możliwości. Jest to intensywna okazja, ponieważ jej skutki są dość znaczące, zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne, a ponieważ wpływa na zniekształcenia instrumentu w kierunku bólu i innych trudności, takich jak zawroty głowy, umożliwia instrumentowi nieustannie wybierać służenie innym i Stwórcy.

Podobnie, daje każdemu w grupie ciągłą możliwość wyrażenia wsparcia w bardziej zniekształconych lub trudniejszych okolicznościach, w których druga jaźń doświadcza, powiedzmy, ciężaru tego ataku, a tym samym jest w stanie zademonstrować miłość i światło Nieskończonego Stwórcy; a ponadto, wybierając pracę poprzez kontynuowanie pracy by służyć jako posłańcy dla tej informacji, którą próbujemy zaoferować i aby w ten sposób służyć Stwórcy.

Zatem możliwości są dość zauważalne, a także zniekształcenia spowodowane tą okolicznością.

67.22 Pytający: Dziękuję. Czy ten tak zwany atak jest oferowany mnie i Jimowi, a także instrumentowi?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

67.23 Pytający: Osobiście nie odczułem żadnego efektu, którego jestem świadomy. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób oferowana jest nam ta służba?

Ra: Jestem Ra. Pytającemu zaoferowano służbę zwątpienia w siebie i zniechęcenia się różnymi wypaczeniami natury osobistej. Ta istota nie zdecydowała się wykorzystać tych możliwości, a istota Oriona zasadniczo przestała być zainteresowana utrzymywaniem stałego nadzoru nad tą istotą.

Skryba jest pod stałą obserwacją i oferuje mu się liczne możliwości intensyfikacji mentalnych/emocjonalnych zniekształceń oraz, w niektórych przypadkach, macierzy połączeń między kompleksami mentalnymi/emocjonalnymi a ich odpowiednikiem w fizycznym kompleksie. Ponieważ istota ta zdała sobie sprawę z tych ataków, stała się na nie znacznie mniej podatna.

Jest to szczególna przyczyna wielkiej intensyfikacji i stałości nadzoru nad instrumentem, gdyż jest on słabym ogniwem z powodu czynników niezależnych od niego w ramach tego wcielenia.

67.24 Pytający: Czy mieści się w ramach Pierwszego Zniekształcenia powiedzenie mi, dlaczego instrument doświadczył tak wielu fizycznych zniekształceń w nowych czasach swojego wcielenia?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

67.25 Pytający: W takim razie czy możesz mi odpowiedzieć, dlaczego instrument doświadczył tak wiele w jego wczesnych latach?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzaliśmy słuszność twojego założenia, że takie odpowiedzi złamałyby Drogę Pomieszania. Nie jest właściwe, aby takie odpowiedzi były wykładane na stół niczym nakrycie do obiadu. Właściwe jest rozważenie kompleksów związanych z tą możliwością.

67.26 Pytający: W takim razie nie ma innej służby, którą moglibyśmy w tym czasie zaoferować tej istocie z grupy Oriona, która jest z piątej gęstości, która jest nieustannie z nami. Jak widzę teraz, z twojego punktu widzenia nic nie możemy dla niego zrobić? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Twoja próba służenia polaryzacji przeciwnej biegunowości jest pełna humoru. Jest to naturalna trudność, ponieważ to, co uważasz za służbę, jest uważane przez tą istotę za kontrsłużbę. Kiedy wysyłasz tej istocie miłość i światło i życzysz jej dobrze, traci ona swoją biegunowość i musi się przegrupować. W związku z tym nie będzie uważała waszej służby za właściwą.

Z drugiej strony, gdybyście pozwolili na służbę, usuwając ten instrument ze swego grona, być może moglibyście postrzegać to jako nieużyteczne.

Masz tutaj wyważony i spolaryzowany pogląd na Stwórcę: dwie oferowane służby, wzajemnie odrzucane, w stanie równowagi, w której zachowana jest wolna wola i każdy może podążać własną ścieżką doświadczania Jednego Nieskończonego Stwórcy.

67.27 Pytający: Dziękuję. Kończąc tę część dyskusji, chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli jest cokolwiek, co możemy zrobić, co jest w ramach naszych możliwości - i rozumiem, że jest wiele rzeczy, takich jak te, o których właśnie wspomniałeś, a które nie mieszczą się w naszych możliwościach - co moglibyśmy zrobić dla tej konkretnej istoty, gdybyś w przyszłości przekazał nam jej prośby, przynajmniej je rozważymy, ponieważ chcielibyśmy służyć pod każdym względem. Czy to jest dla was do przyjęcia?

Ra: Jestem Ra. Mamy wrażenie, że nie byliśmy w stanie wyjaśnić waszej służby w porównaniu z jej pragnieniem służby. Naszym skromnym zdaniem musisz spojrzeć na humor tej sytuacji i porzucić chęć służenia tam, gdzie nie jest wymagana żadna służba. Magnes będzie przyciągał lub odpychał. Chwalcie się siłą waszej polaryzacji i pozwólcie innym o przeciwnej polaryzacji zrobić to samo, widząc wielki humor tej polaryzacji i jej komplikacje w świetle zjednoczenia w szóstej gęstości tych dwóch ścieżek.

67.28 Pytający: Dziękuję bardzo. Mam tutaj oświadczenie, które szybko przeczytam i poproszę o komentarz na temat dokładności lub niedokładności. Ogólnie rzecz biorąc, archetypiczny umysł jest reprezentacją aspektów Jednego Nieskończonego Stwórcy.*

Archetyp Ojca odpowiada męskiemu lub pozytywnemu aspektowi energii elektromagnetycznej i jest aktywny, twórczy i promienny, podobnie jak nasze lokalne słońce. Archetyp Matki odpowiada żeńskiemu lub negatywnemu aspektowi energii elektromagnetycznej i jest chłonny lub magnetyczny, tak jak nasza Ziemia, gdy otrzymuje promienie słoneczne i rodzi życie poprzez płodność trzeciej gęstości. Archetyp Syna Marnotrawnego lub Głupca odpowiada każdej istocie, która wydaje się oddalać od jedności i stara się powrócić do Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetyp Diabła reprezentuje iluzję świata materialnego i pojawienie się zła, ale dokładniej jest dostawcą katalizatora dla wzrostu każdej istoty w iluzji trzeciej gęstości.

Mag, święty, uzdrowiciel lub adept odpowiadają wyższej jaźni i ze względu na równowagę w jej centrach energetycznych przebijają iluzję by skontaktować się z inteligentną nieskończonością, a tym samym demonstrują mistrzostwo w katalizatorze trzeciej gęstości. Archetyp Śmierci symbolizuje przejście istoty z ciała żółtego promienia do ciała zielonego promienia albo tymczasowo między wcieleniami, albo bardziej trwale, podczas zbiorów.

Każdy archetyp przedstawia aspekt Jednego Nieskończonego Stworzenia, aby nauczać indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zgodnie z powołaniem lub elektromagnetyczną konfiguracją umysłu istoty. Nauczanie odbywa się poprzez intuicję. Przy odpowiednim poszukiwaniu lub konfiguracji umysłu, siła woli używa ducha jako promu do kontaktu z odpowiednim archetypowym aspektem niezbędnym do nauczania/uczenia się.

W ten sam sposób kontaktuje się z każdym z pozostałych informatorów intuicji. Są one hierarchiczne i przechodzą od własnego podświadomego umysłu istoty do umysłu grupowego lub planetarnego, do przewodników, do wyższej jaźni, do umysłu archetypowego, do umysłu kosmicznego lub inteligentnej nieskończoności. Z każdym jest nawiązywany kontakt przez ducha służącego jako prom, zgodnie ze zharmonizowaną konfiguracją elektromagnetyczną umysłu poszukującego i poszukiwaną informacją.

Czy możesz skomentować dokładność tych obserwacji i poprawić ewentualne błędy lub uzupełnić pominięcia?

Ra: Jestem Ra. Istota wykorzystywała przekazaną energię przez większość tej sesji ze względu na jej wyczerpany poziom fizyczny. Zaczniemy od tej dość złożonej odpowiedzi, która jest interesująca, ale nie spodziewaj się jej końca. Te części, na które nie odpowiadamy, prosimy o ponowne zapytanie nas podczas pracy w przyszłości.

67.29 Pytający: Być może kolejną sesję lepiej byłoby rozpocząć od odpowiedzi na to pytanie. Czy byłoby to właściwe, czy też energia jest już ustalona?

Ra: Jestem Ra. Energia jest, jak zawsze, przydzielona. Wybór, jak zawsze, należy do was.

67.30 Pytający: W takim przypadku kontynuuj.

Ra: Jestem Ra. Być może pierwszą kwestią, którą zajmiemy się, jest pojęcie ducha używanego jako prom między korzeniami a pniem umysłu. Jest to nieporozumienie i pozwolimy pytającemu na dalsze rozważenie funkcji ducha, ponieważ pracując z umysłem pracujemy w ramach jednego kompleksu i nie próbowaliśmy jeszcze przeniknąć inteligentnej nieskończoności.

Jest dobrze powiedziane, że archetypy są częściami Jednego Nieskończonego Stwórcy lub aspektami jego oblicza. Jednak znacznie lepiej jest zdać sobie sprawę, że archetypy, chociaż stałe w kompleksie oferowanych energii generujących, nie dają takiej samej wydajności tych kompleksów każdemu z poszukiwaczy. Każdy poszukiwacz doświadczy każdego archetypu w cechach kompleksu archetypu, które są dla niego najważniejsze.

Przykładem może być spostrzeżenie pytającego, że Głupiec jest opisany w taki a taki sposób. Jednym z wielkich aspektów tego archetypu jest aspekt wiary, pójście w daną przestrzeń bez względu na to co ma nadejść. Jest to oczywiście głupie, ale jest częścią cech charakterystycznych duchowego neofity. Fakt, że ten aspekt nie został zauważony może być do przemyślenia przez pytającego.

W tym czasie ponownie zwrócimy się o ponowne zadanie pytania przy następnej pracy a w tym czasie zaprzestaniemy korzystania z tego instrumentu. Czy przed opuszczeniem możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?*

67.31 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie, moi przyjaciele, w sile harmonii, miłości i światła. Wszystko jest dobrze. Wyrównania są cenione za ich staranne umieszczenie.

Jestem Ra. Zostawiam was teraz, moi przyjaciele, w chwale miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

68 ⇒

⇐ 66

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy