Prawo Jedności Pierwotna Myśl

Ukryj menu

Znaleziono 12 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie chcieć zadać.

1.10 Pytający: Kolejne pytanie. Czy jest możliwe stworzenie jakiegokolwiek przyspieszenia zrozumienia [u] innych istot [czy też są te] wszystkie wysiłki... wysiłki jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? Innymi słowy, jeśli jednostka próbuje ogólnie działać jako katalizator w celu zwiększenia świadomości planetarnej świadomości, czy nie robi nic poza działaniem dla siebie, czy też jest możliwe [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch częściach, z których obie są równie ważne.

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest dla nas widoczna. Nie uważamy, że istnieje różnica między wysiłkami podnoszącymi świadomość poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość. Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz tego, czego się uczysz; w takim przypadku zrobiłeś dla siebie/nich niewiele lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha, ponieważ jest to zniekształcenie, które odgrywa rolę w twoich doświadczeniach w tym węźle.

Wracając do drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze zrozumienie, choć ograniczone. Świadomość zindywidualizowana grupowo to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zniekształceniami kompleksów umysłu/ciała/ducha, które są w wyraźnym zasięgu kompleksu umysłu/ciała/ducha jednostki lub grupy. Tak więc mówimy do ciebie i akceptujemy zarówno nasze zniekształcenia, jak i twoje własne, aby ogłosić prawa stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo zrozumiały sposób komunikacji ani rodzaj filozofii. Jednakże, miejmy nadzieję, nasza istota jest wyrazistym przykładem zarówno konieczności, jak i niemal beznadziejności prób nauczania.

Każda z osób w tej grupie stara się bez zniekształceń wykorzystywać, przetrawiać i różnicować informacje, które wysyłamy z tego instrumentu do kanałów kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nieliczni, których oświecisz, dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem samego twojego jestestwa a jest wiele zniekształceń, które pochodzą z niewyjaśnionej, nieartykułowanej lub okrytej tajemnicą istoty. Zatem próba rozeznania i przebicia się przez jak najwięcej grupowych zniekształceń umysłu/ciała/ducha wśród waszych ludzi w trakcie waszego nauczania jest bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej odważnie mówić o Twoim pragnieniu służenia.

Czy możemy wypowiedzieć się na ten temat z innej perspektywy?

40.1 Pytający: Pomyślałem, że wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić. Próbuję stworzyć prosty model części wszechświata, w której się znajdujemy. Zaczynając od Logosu, lub sub-Logosu, naszego słońca, mamy emanujące z niego białe światło. Składa się z częstotliwości od czerwieni do fioletu. Zakładam więc, że to białe światło zawiera doświadczenia wszystkich gęstości, a gdy wchodzimy do ósmej gęstości, wchodzimy do czarnej dziury, która pojawia się po drugiej stronie jako kolejny Logos, czyli słońce, i rozpoczyna kolejną oktawę doświadczenia.

Czy możesz skomentować tę część mojego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Możemy do pewnego stopnia skomentować to stwierdzenie. Koncepcja, że białe światło sub-Logosu jest rozdzielone pryzmatycznie, a później na koniec, ponownie wchłonięte, jest w zasadzie poprawne. Istnieją jednak subtelności, które są więcej niż semantyczne.

Białe światło, które emanuje i tworzy odrębny sub-Logos, ma swój początek w tym, co można metafizycznie postrzegać jako ciemność. Światło wchodzi w tę ciemności i przemienia ją, powodując, że chaos uporządkowuje się i staje się odblaskowy lub promieniujący. W ten sposób powstają wymiary.

I odwrotnie, czerń czarnej dziury, mówiąc metafizycznie, jest koncentracją białego światła, które jest systematycznie ponownie wchłaniane przez Jednego Stwórcę. I wreszcie, to wchłonięcie w Jednego Stwórcę trwa, aż cała nieskończoność stworzeń osiągnie wystarczającą masę duchową, aby wszystkie ponownie uformowały Wielkie Centralne Słońce, jeśli można to sobie wyobrazić, inteligentnej nieskończoności oczekującej na wzmocnienie przez Wolną Wolę. Zatem przejście oktawy jest procesem, który, jak widać, wkracza w ponadczasowość o niewyobrażalnej naturze. Próba zmierzenia tego za pomocą waszych miar czasu byłaby bezużyteczna.

Dlatego koncepcja przejścia przez czarną dziurę ostatecznej studni grawitacji duchowej i natychmiastowego przejścia do następnej oktawy pomija koncepcję podrzędną lub następstwo części tego procesu, który jest ponadczasowy.

52.12 Pytający: Dziękuję. Wspominając, w poprzedniej sesji, zbiory, wspomniałeś o przynoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, którzy zapewniają światło dla stopniowania ukończenia nauki, są o oktawę powyżej tej, której doświadczamy? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tych przynoszących światło, kim są itd.?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Ta gęstość oktawy, o której mówiliśmy, to zarówno omega, jak i alfa, duchowa masa nieskończonych wszechświatów, która ponownie staje się jednym Centralnym Słońcem, czyli Stwórcą. Wtedy rodzi się nowy wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który zawiera wszystko, czego Stwórca sam doświadczył. W tej nowej oktawie są też tacy, którzy wędrują. Wiemy bardzo niewiele co jest poza granicą oktawy, poza tym, że te istoty przychodzą, aby pomóc naszej oktawie w ukończeniu jej Logosu.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, które masz w tej chwili?

54.8 Pytający: OK. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha staje się świadomy tego procesu, wtedy decyduje, że aby mieć te zdolności, pełne zdolności stworzenia i Stwórcy (którego jest małą częścią, ale jednocześnie całością), aby mieć zdolności, które towarzyszą całemu stworzeniu, konieczne jest ponowne zjednoczenie jego myślenia lub zharmonizowanie jego myślenia z Pierwotną Twórczą Myślą w precyzyjnej wibracji lub częstotliwości wibracji, że tak powiem. Aby to zrobić, konieczne jest zdyscyplinowanie osobowości, tak aby dokładnie odpowiadała Pierwotnej Myśli lub Pierwotnej Wibracji, a to jest podzielone na siedem obszarów dyscypliny, z których każdy odpowiada jednemu z kolorów widma. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie, choć poprawne, niesie ze sobą wielki potencjał, że może być niezrozumiane. Precyzja, z jaką każde centrum energetyczne pasuje do Pierwotnej Myśli, polega nie na systematycznym rozmieszczaniu każdego węzła energetycznego, ale raczej na płynnym i plastycznym rozmieszczeniu zrównoważonych mieszanin tych centrów energii w taki sposób, że inteligentna energia jest w stanie się skierować z minimalnymi zniekształceniami.

Kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest maszyną. To raczej coś, co można by nazwać poematem tonowym.

60.27 Pytający: Tylko jeśli uznasz to za ważne, proszę o komentarz. Jeśli uznasz to za nieważne, pominiemy to.

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest do pewnego stopnia znacząca, ponieważ dotyczy naszej własnej misji w tym czasie.

My, członkowie Konfederacji, jesteśmy na wezwanie tych na waszej planecie. Jeśli wezwanie, choć szczere, ma dość niski poziom, powiedzmy, świadomości systemu, za pomocą którego może nastąpić duchowa ewolucja, wówczas możemy zaoferować tylko te informacje, które są przydatne dla tego konkretnego wzywającego. To jest podstawowa trudność. Istoty otrzymują podstawowe informacje o Pierwotnej Myśli i środkach - to jest medytacji i służbie innym - dzięki którym można uzyskać tę Pierwotną Myśl.

Zwracamy uwagę, że jako członkowie Konfederacji mówimy o istotach zorientowanych pozytywnie. Uważamy, że grupa Oriona ma dokładnie te same trudności.

Po otrzymaniu tej podstawowej informacji nie jest ona wprowadzana w życie w sercu ani w doświadczeniu życiowym, ale zamiast tego grzechota w zniekształceniach kompleksu umysłu, jak klocek, który stracił swoje miejsce i po prostu bezużytecznie toczy się z boku na bok, a jednocześnie istota wciąż wzywa. Dlatego te same podstawowe informacje są powtarzane. Ostatecznie istota decyduje, że jest zmęczona powtarzającymi się informacjami. Jeśli jednak istota zastosuje w praktyce to, co jest jej dane, nie znajdzie powtórzenia, chyba że jest to potrzebne.

71.12 Pytający: Wychodzi z tego, że sub-Logos, taki jak nasze Słońce, wykorzystuje wolną wolę do tylko nieznacznego modyfikowania znacznie bardziej ogólnej idei stworzonej ewolucji tak, aby ogólny plan stworzonej ewolucji, który wydaje się więc być jednolity w całej Jednej Nieskończonej Kreacji, jest po to, aby ten proces powodował wzrost sub-Logosów poprzez gęstości i pod wpływem Pierwszego Zniekształcenia odnalazły drogę z powrotem do Pierwotnej Myśli. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

78.22 Pytający: Nie rozumiałem tego. Czy możesz powiedzieć to w inny sposób?

Ra: Jestem Ra. Jak zauważyłeś, stworzenie, którego częścią jest wasz Logos, to byt zmienny, który rośnie i uczy się w skali makrokosmicznej. Logos nie jest częścią czasu. Wszystko, czego uczymy się z doświadczenia w oktawie, jest więc zbiorem tego Logosu, a ponadto jest naturą tego Logosu.

Pierwotne doświadczenie Logosu było, widziane w przestrzeni/czasie, małe; Jego doświadczenie teraz, większe.

Dlatego mówimy, tak jak teraz mówimy do was w tej przestrzeni/czasie, natura stworzenia jest taka, jak opisaliśmy. Nie zaprzecza to procesowi, dzięki któremu osiągnięto ten charakter, a jedynie zatwierdza produkt.

82.9 Pytający: Czy zatem te centralne pierwotne kreacje są gromadą tego, co nazywamy gwiazdami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednak im bliżej, powiedzmy, początku manifestacji Logosu jest gwiazda, tym bardziej uczestniczy w Jednej Pierwotnej Myśli.

82.10 Pytający: Dlaczego to uczestniczenie w Pierwotnej Myśli ma gradient promieniowo na zewnątrz? Tak rozumiem twoje stwierdzenie.

Ra: Jestem Ra. Taki jest plan Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jedna Pierwotna Myśl jest zbiorem wszystkich poprzednich, jeśli użyjesz tego terminu, doświadczeń Stwórcy przez Stwórcę.

Kiedy decyduje się poznać Siebie, generuje siebie w tym plenum, pełnym chwały i mocy Jednego Nieskończonego Stwórcy, który manifestuje się w waszych percepcjach jako przestrzeń lub przestrzeń zewnętrzna. Każde pokolenie tej wiedzy rodzi wiedzę, która ma zdolność, poprzez wolną wolę, wybrać metody poznania Siebie.

Dlatego stopniowo, krok po kroku, Stwórca staje się tym, co może poznać samego Siebie, a części Stwórcy uczestniczą mniej czysto w mocy pierwotnego słowa lub myśli. Ma to na celu udoskonalenie Jednej Pierwotnej Myśli. Stwórca właściwie nie tworzy, lecz doświadcza sam Siebie.

82.11 Pytający: Jaka była forma, stan lub doświadczenie pierwszego podziału świadomości, które nastąpiło na początku tej oktawy, na początku tego galaktycznego doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Dotykamy poprzedniego materiału.* Zbiorem poprzedniej oktawy był Stwórca Miłości objawiającej się w umyśle, ciele i duchu. Ta forma Stwórcy doświadczającego Siebie może być, być może, postrzegana jako pierwszy podział.

82.12 Pytający: Mnie interesowało konkretnie, jak w tej oktawie pojawił się ten pierwszy podział. Ciekawiło mnie, czy przeszedł przez pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą itd. gęstość?

Chciałbym wziąć pierwsze kompleksy umysłu/ciała/ducha i prześledzić ich doświadczenie od samego początku do chwili obecnej, aby lepiej zrozumieć stan, w jakim się teraz znajdujemy, porównując go z tym pierwotnym rozwojem. Czy mógłbyś mi powiedzieć dokładnie, jak do tego doszło, jeśli chodzi o formowanie się planet i wzrost poprzez gęstości, jeśli tak to się stało, proszę?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytania wydają się bardziej zagmatwane niż podstawowe zniekształcenia mentalne w tym obszarze. Porozmawiajmy ogólnie, a być może znajdziesz mniej zagmatwaną i prostszą metodę pozyskiwania informacji w tym obszarze.

Bardzo dużo stworzenia zostało zamanifestowane bez użycia pojęć związanych ze świadomością, jaką znacie. Samo stworzenie jest formą świadomości, która jest zjednoczona – Logos jest jednym wielkim sercem stworzenia.

Najcenniejszym do rozważenia jest proces ewolucji w tym okresie, który może być postrzegany jako ponadczasowy, ponieważ na tle tej zasadniczej jedności tkanki stworzenia odnajdujemy ostateczny rozwój Logosów, które wybrały tę część zebranej świadomości Stwórcy, aby iść naprzód z procesem poznania siebie.

Ponieważ okazało się, że skuteczne jest wykorzystanie różnych gęstości, które są ustalone w każdej oktawie, w celu stworzenia warunków, w których mogłyby istnieć samoświadome sub-Logosy, przeprowadzono to na całym porośniętym kwiatami polu, jak sugeruje twoje porównanie, Jednego Nieskończonego Stworzenia.

Pierwsze istoty umysłu, ciała i ducha nie były kompleksem. Doświadczenie umysłów/ciał/duchów na początku tej oktawy doświadczenia było pojedyncze. Nie było zapominania trzeciej gęstości. Nie było zasłony. Lekcje trzeciej gęstości są predestynowane przez samą naturę tempa wibracji doświadczanych podczas tej konkretnej gęstości i przez naturę skoku kwantowego do doświadczeń wibracyjnych czwartej gęstości.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy