Prawo Jedności Pierwotna Myśl

Ukryj menu

Znaleziono 5 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż będzie ona dokładnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, są częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy miałeś dziś myśli? Jakie myśli pomyślałeś dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu twoich myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha po nieco ekscentrycznych ścieżkach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość do nas, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tym miejscu chcielibyśmy spróbować porozmawiać na dowolny temat lub pytanie, które mogą zostać zadane przez istoty w pokoju.

1.10 Pytający: Kolejne pytanie. Czy jest możliwe przyspieszenie zrozumienia u [innych] bytów [czy też cały wysiłek . . . wysiłek jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? Innymi słowy, jeśli jednostka stara się działać jako katalizator w sensie ogólnym, aby zwiększyć świadomość świadomości planetarnej, to czy nie robi nic poza pracą nad sobą, czy jest to [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch równie ważnych częściach.

Musisz najpierw zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest dla nas widoczna. Nie zakładamy, że istnieje różnica między próbą podniesienia świadomości poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz tego, czego się nauczyłeś; w takim przypadku zrobiłeś niewiele lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważone przez twój kompleks umysł/ciało/duch, ponieważ jest to zniekształcenie, ktróre odgrywa rolę w twoim doświadczeniu w tym momencie.

W drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze zrozumienie, choć ograniczone. Zindywidualizowana świadomość grupowa to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zaburzeniami kompleksów umysłu/ciała/ducha, które znajdują się w oczywistym zasięgu indywidualnego lub grupowego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego rozmawiamy z wami i akceptujemy nasze i wasze zniekształcenia, aby wyartykułować zasady stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo zrozumiały sposób komunikacji lub rodzaj filozofii. Jednak nasze istnienie jest, mamy nadzieję, ostrym przykładem zarówno potrzeby, jak i niemal beznadziejnej próby nauczania.

Wszyscy w tej grupie starają się wykorzystywać, trawić i urozmaicać informacje przesyłane do tego narzędzia kanałami kompleksu umysł/ciało/duch, bez zniekształceń. Nieliczni, których oświecisz dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem waszej istoty a zniekształceń pochodzących od niewyjaśnionej, nieartykułowanej lub odzianej w tajemnicę istoty jest wiele. Tak więc próba rozpoznania i znalezienia drogi przez jak najwięcej zniekształceń umysłu/ciała/ducha podczas nauczania jest bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej doniośle mówić o twoim pragnieniu służenia.

Czy możemy mówić na ten temat z innej perspektywy?

40.1 Pytający: Pomyślałem, że wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić. Próbuję stworzyć prosty model części wszechświata, w którym się znajdujemy. Zaczynając od Logosu, lub sub-Logosu, naszego słońca, mamy emanujące z niego białe światło. Składa się z częstotliwości od czerwieni do fioletu. Zakładam więc, że to białe światło zawiera doświadczenia wszystkich gęstości, a gdy wchodzimy do ósmej gęstości, wchodzimy do czarnej dziury, która pojawia się po drugiej stronie jako kolejny Logos, czyli słońce, i rozpoczyna kolejną oktawę doświadczenia

Czy możesz skomentować tę część mojego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Możemy do pewnego stopnia skomentować to stwierdzenie. Koncepcja, że białe światło sub-Logosu jest rozdzielone pryzmatycznie, a później, na koniec, ponownie wchłonięte, jest w zasadzie poprawne. Istnieją jednak subtelności, które są więcej niż semantyczne

Białe światło, które emanuje i tworzy odrębny sub-Logos, ma swój początek w tym, co można metafizycznie postrzegać jako ciemność. Światło wchodzi w tę ciemność i przemienia ją, powodując uporządkowanie chaosu i jego odblask lub promienistość. W ten sposób powstają wymiary

I odwrotnie, czerń czarnej dziury, mówiąc metafizycznie, jest koncentracją białego światła, które jest systematycznie ponownie wchłaniane przez Jedynego Stwórcę. I wreszcie, to wchłonięcie w Jedynego Stwórcę trwa, aż cała nieskończoność stworzeń osiągnie wystarczającą masę duchową, aby wszystkie ponownie uformowały Wielkie Centralne Słońce, jeśli można to sobie wyobrazić, inteligentnej nieskończoności oczekującej na wzmocnienie przez Wolną Wolę. Zatem przejście oktawy jest procesem, który, jak widać, wkracza w ponadczasowość o niewyobrażalnej naturze. Próba zmierzenia tego za pomocą waszych miar czasu byłaby bezużyteczna

Dlatego koncepcja przejścia przez czarną dziurę ostatecznej studni grawitacji duchowej i natychmiastowego przejścia do następnej oktawy pomija koncepcję podrzędną lub następstwo części tego procesu, który jest ponadczasowy.

52.12 Pytający: Dziękuję. Wspominając, w poprzedniej sesji, o zbiorach, wspomniałeś o przynoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, którzy zapewniają światło dla stopniowania ukończenia nauki, są o oktawę powyżej tej, której doświadczamy? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tych przynoszących światło, kim są itd.?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

Ta gęstość oktawy, o której mówiliśmy, to zarówno omega, jak i alfa, duchowa masa nieskończonych wszechświatów, która ponownie staje się jednym Centralnym Słońcem, czyli Stwórcą. Wtedy rodzi się nowy wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który zawiera wszystko, czego Stwórca sam doświadczył. W tej nowej oktawie są też tacy, którzy wędrują. Niewiele wiemy na temat granicy oktawy, poza tym, że te istoty pomagają naszej oktawie w dopełnieniu Logosu

Czy jest jakieś krótkie pytanie, które masz w tej chwili?

54.8 Pytający: OK. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha staje się świadomy tego procesu, wówczas decyduje, że aby mieć te zdolności, pełne możliwości stworzenia i Stwórcy (którego jest małą częścią, ale jednocześnie całością), aby mieć zdolności, które towarzyszą całemu stworzeniu, konieczne jest ponowne zjednoczenie jego myślenia lub zharmonizowanie jego myślenia z Oryginalną Twórczą Myślą w precyzyjnej wibracji lub częstotliwości wibracji, że tak powiem. Aby to zrobić, konieczne jest zdyscyplinowanie osobowości, tak aby dokładnie odpowiadała Pierwotnej Myśli lub Pierwotnej Wibracji, a to jest podzielone na siedem obszarów dyscypliny, z których każdy odpowiada jednemu z kolorów widma. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie, choć poprawne, niesie ze sobą wielki potencjał, że może być niezrozumiane. Precyzja, z jaką każde centrum energetyczne pasuje do Pierwotnej Myśli, polega nie na systematycznym rozmieszczaniu każdego węzła energetycznego, ale raczej na płynnym i plastycznym rozmieszczeniu zrównoważonych mieszanin tych centrów energii w taki sposób, że inteligentna energia jest w stanie się skierować z minimalnymi zniekształceniami

Kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest maszyną. To raczej coś, co można by nazwać poematem tonowym.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy