Prawo Jedności Trzecia gęstość: Śmierć

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Śmierć

30.3 Pytający: Po naszej fizycznej śmierci, jak to nazywamy, z tej szczególnej gęstości i tego szczególnego doświadczenia inkarnacyjnego tracimy to ciało chemiczne. Czy bezpośrednio po utracie tego chemicznego ciała zachowujemy inny typ ciała? Czy w tym momencie nadal istnieje kompleks umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne. Kompleks umysłu/ciała/ducha jest całkiem nienaruszony; kompleks ciała fizycznego, który teraz kojarzysz z terminem „ciało”, jest jedynie przejawem bardziej gęstego, inteligentnie poinformowanego i potężniejszego kompleksu ciała.

30.4 Pytający: Czy po tej przemianie, którą nazywamy śmiercią, następuje jakakolwiek strata dla umysłu lub ducha, lub jakiekolwiek osłabienie któregokolwiek z nich z powodu utraty tego ciała chemicznego, które teraz mamy?

Ra: Jestem Ra. W waszych warunkach, zachodzi wielka utrata kompleksu umysłu ze względu na fakt, że znaczna część aktywności natury mentalnej, której jesteście świadomi podczas doświadczenia tego kontinuum przestrzeni/czasu, jest tak samo powierzchowną iluzją, jak kompleks ciała.

W innym przypadku, nic ważnego nie jest stracone; charakter lub, powiedzmy, czysta destylacja emocji i uprzedzeń lub zniekształceń i mądrości, jeśli wolicie, stając się oczywistym po raz pierwszy, jeśli można tak powiedzieć; te czyste emocje, mądrości i zniekształcenia uprzedzeń są w większości ignorowane lub niedoceniane podczas fizycznego doświadczenia życiowego.

Jeśli chodzi o duchowość, kanał ten jest wtedy znacznie otwarty z powodu braku konieczności zapominania, charakterystycznego dla trzeciej gęstości.

47.9 Pytający: Jakie ciała mamy zaraz po fizycznej śmierci tego ciała żółtego promienia, w którym teraz zamieszkuję?

Ra: Jestem Ra. Masz wszystkie ciała we wzmocnionej formie.

47.11 Pytający: Następnie, po śmierci w tej inkarnacji, nadal mamy ciało żółtego promienia we wzmocnieniu, ale być może, powiedzmy, w ogólnym przypadku naszej populacji planetarnej po śmierci, czy wtedy normalnie mieliby zamanifestowane ciało zielonego promienia?

Ra: Jestem Ra. Nie od razu. Pierwszym ciałem, które uaktywnia się po śmierci, jest „twórca formy”, czyli ciało promienia indygo. To ciało pozostaje - nazwaliście je „ka” - dopóki etherea nie zostaną przeniknięte i zrozumienie nie zostanie osiągnięte przez całość umysłu/ciała/ducha. Kiedy to zostanie osiągnięte, jeśli właściwe ciało, które ma zostać aktywowane, jest zielonego promienia, to wtedy to nastąpi.

47.12 Pytający: Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne.

47.13 Pytający: Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem?

Ra: Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysłu/ciała/ducha zostaje uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub inną jaźnią.

47.14 Pytający: Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci występuje bardzo często na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia.

47.15 Pytający: Co aktywuje duży procent populacji Ziemi, gdy odchodzą z fizyczności?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Normalna procedura, po harmonijnym przejściu od manifestacji cielesnej żółtego promienia, polega na tym, że kompleks umysłu i ducha spoczywa w ciele eterycznym, czyli indygo, aż do czasu, gdy istota rozpocznie przygotowania do doświadczenia miejsca wcielenia, które ma manifestację utworzoną przez energię eteryczną, formującą ją w aktywację i manifestację. To ciało koloru indygo, będąc inteligentną energią, jest w stanie zaoferować świeżo zmarłej, jak byście to określili, duszy perspektywę i miejsce, z którego można spojrzeć na ostatnio manifestowane doświadczenie.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy teraz odpowiedzieć?

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek.

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli.

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów.

69.6 Pytający: Czy rozumiem zatem, że śmierć, czy to w sposób naturalny, czy przypadkowa śmierć, czy samobójstwo - wszystkie zgony tego typu stworzyłyby ten sam stan pośmiertny, który pozwalałby jakiejś istocie na ochronę jej przez przyjaciół? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że zamierzasz zapytać, czy w doświadczeniu śmierci, bez względu na przyczynę, negatywni przyjaciele nie są w stanie usunąć istoty. Jest to w dużej mierze słuszne, ponieważ istota bez przywiązania do fizycznego kompleksu w przestrzeni/czasie jest o wiele bardziej świadoma i pozbawiona łatwowierności, która jest poniekąd cechą charakterystyczną tych, którzy kochają całym sercem.

Jednakże śmierć, gdyby była naturalna, byłaby niewątpliwie bardziej harmonijna; śmierć przez morderstwo dezorientuje a istota potrzebuje trochę czasu/przestrzeni, żeby się odnaleźć, że tak powiem; śmierć przez samobójstwo powoduje konieczność wielu prac uzdrawiających i, powiedzmy, poświęcenie się trzeciej gęstości dla nowej sposobności uczenia się lekcji wytyczonych przez wyższą jaźń.

69.7 Pytający: Czy dotyczy to również nieprzytomnych stanów spowodowanych wypadkiem, znieczuleniem medycznym lub lekami?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że istota nie próbuje służyć w ten szczególny sposób, który ma miejsce teraz, istoty o negatywnej orientacji nie uznałyby za możliwe usunięcie umysłu/ciała/ducha. Unikalną cechą, jak powiedzieliśmy, która jest, powiedzmy, niebezpieczna, jest chęć kompleksu umysłu/ciała/ducha do wyjścia z kompleksu fizycznego trzeciej gęstości w celu służenia innym. W każdej innej sytuacji ta okoliczność nie miałaby miejsca.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy