Prawo Jedności Trzecia gęstość: Korzenie umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Korzenie umysłu

91.7 Pytający: Niektóre istoty na tej planecie ewoluowały z drugiej gęstości do trzeciej, a niektóre zostały przeniesione z innych planet, aby ponownie powtórzyć trzecią gęstość tutaj. Czy ci, którzy zostali przeniesieni tutaj, aby poddać się recyklingowi w trzeciej gęstości, wzbogacili umysł planetarny lub rasowy?

Ra: Jestem Ra. Nie tylko każda rasa wzbogaciła umysł planetarny, ale także każda rasa posiada umysł rasowy. W ten sposób dokonaliśmy tego rozróżnienia, omawiając tę część umysłu.

Ta część umysłu jest formowana w serii pozornie niejednoczesnych doświadczeń, które są wybierane w wolności woli przez kompleksy umysłu/ciała/ducha wpływu planetarnego. Dlatego też, chociaż ten Akaszowy, planetarny lub rasowy umysł jest rzeczywiście korzeniem umysłu, można go dostrzec w ostrym odróżnieniu od głębszych korzeni umysłu, które nie są funkcją zmiany pamięci, jeśli wolisz.

W tej chwili musimy poprosić o cierpliwość. Ten kanał stał się nieco niewyraźny z powodu ruchu okrycia, które dotyka tego instrumentu. Prosimy o powtórzenie zdań początkowych i wypuszczenie oddechu.

[Mikrofony przymocowane do okrycia instrumentu zostały lekko pociągnięte, ponieważ koc został umieszczony nad głośnym magnetofonem. Krąg Jedności został wykonany; oddech został wydmuchany dwie stopy nad głową instrumentu od jej prawej do lewej; i Krąg Jedności został ponownie wykonany zgodnie z prośbą.]

Jestem Ra. Komunikujemy się teraz.

91.12 Pytający: Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy: czy prawdopodobnie różne rasy zamieszkujące tę planetę pochodzą z różnych planet w naszym lokalnym sąsiedztwie, czy też z planet pobliskich Logosów, które wyewoluowały przez swoje doświadczenie drugiej gęstości, aby stworzyć dużą liczbę różnych ras, których doświadczamy na tej planecie? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Są prawidłowości w twoim przypuszczeniu. Jednakże nie wszystkie rasy i podrasy mają różne pochodzenie planetarne. Sugerujemy, że patrząc na pochodzenie planetarne, obserwujemy nie pigmentację powłoki, ale uprzedzenia dotyczące interakcji z innymi jaźniami i definicje dotyczące natury jaźni.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy