Prawo Jedności Wędrowcy

Ukryj menu

Znaleziono 28 wyników.

⇐ Category list

12.26 Pytający: Dziękuję. Mówiłeś o wędrowcach. Kim są wędrowcy? Skąd oni pochodzą?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, piaski waszych wybrzeży. Tak jak jest nieskończenie wiele ziaren piasku tak tyle jest źródeł iteligentnej nieskończoności

Kiedy kompleks pamięci społecznej osiągnie pełne zrozumienie swojego pragnienia, może dojść do wniosku, że jego pragnieniem jest służba innym ze zniekształceniem w kierunku wyciągniecią ręki, w przenośni, ku wszystkim istotom, które wzywają pomocy. Istoty te, które możesz nazwać Braćmi i Siostrami Smutku, podążają w kierunku tego wezwania smutku. Te istoty pochodzą ze wszystkich stron nieskończonej kreacji i są połączone pragnieniem służenia w tym zniekształceniu.

12.27 Pytający: Ilu z nich jest teraz wcielonych na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Liczba jest przybliżona ze względu na duży napływ osób urodzonych w tym czasie z powodu intensywnej potrzeby złagodzenia wibracji planety, a tym samym pomocy w zbiorach. Liczba zbliża się do sześćdziesięciu pięciu milionów.

12.28 Pytający: Czy większość z nich pochodzi z czwartej gęstości? Z jakiej gęstości pochodzą?

Ra: Jestem Ra. Niewielu jest z czwartej gęstości. Najwięcej wędrowców, jak ich nazywacie, pochodzi z szóstej gęstości. Chęć służenia musi zostać zniekształcona w kierunku dużej czystości umysłu i tego, co możesz nazwać głupotą lub odwagą w zależności od zniekształcenia kompleksu osądu. Wyzwaniem/niebezpieczeństwem wędrowca jest to, że zapomni o swojej misji, zaangażuje się karmicznie, a tym samym zostanie zmieciony w wir, z którego się wcielił, aby wspomóc zniszczenie.*

12.29 Pytający: Co może zrobić jedna z tych istot, aby stać się karmicznie zaangażowaną? Czy mógłbyś podać nam przykład?

Ra: Jestem Ra. Istota, która działa świadomie bez miłości w działaniu wobec innych istot, może stać się karmicznie zaangażowaną.

12.30 Pytający: Właśnie przyszła mi do głowy myśl. Czy któryś z tych wędrowców cierpi na dolegliwości fizyczne w tej sytuacji na ziemi?

Ra: Jestem Ra. Ze względu na skrajne rozbieżności między zniekształceniami wibracyjnymi trzeciej gęstości a tymi o większej gęstości, jeśli wolisz, wędrowcy mają z reguły jakąś poważną formę upośledzenia, trudności lub poczucia wyobcowania. Najczęstsze z tych trudności to wyobcowanie, reakcja na wibracje planetarne w formie zaburzeń osobowości, jak byś je nazwał, oraz dolegliwości związane z kompleksem ciała, wskazujące na trudności w przystosowaniu się do wibracji planety, takie jak alergie, jak byś je nazwał.

12.31 Pytający: Czy istnieje jakiś najlepszy sposób, aby te istoty wyleczyły się z fizycznych dolegliwości?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie dotyczące tego czasu/przestrzeni

Zniekształcenie samoleczenia następuje poprzez uświadomienie sobie spoczywającej wewnątrz inteligentnej nieskończoności. Jest to w pewien sposób zablokowane u tych, którzy nie są idealnie zrównoważeni w kompleksach cielesnych. Blokada różni się w zależności od istoty. Wymaga to świadomości duchowej natury rzeczywistości, jeśli chcesz i odpowiedniego wlania tej rzeczywistości do indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby nastąpiło uzdrowienie

Użyjemy tego instrumentu jako przykładu. Część jego dolegliwości, jak nazywacie ten kompleks zniekształceń, które można doskonalić w równowadze, wynikają przede wszystkim z zablokowania centrum energii promienia indygo lub szyszynki. Centrum to otrzymuje inteligentną energię ze wszystkich legalnych źródeł w ramach Jedynego Stworzenia; to znaczy, zgodne z prawem w tym zniekształceniu lub iluzji trzeciej gęstości. Jeśli nie ma blokady, te energie wlewają się lub spływają w dół do kompleksu umysłu/ciała/ducha, doskonaląc, chwila po chwili, kompleks ciała jednostki

Ten instrument również doświadcza pewnego zniekształcenia centrum energii zielonego promienia, które możesz nazwać centrum serca. Jest nadmiernie otwarty z powodu intensywnego zniekształcenia pragnienia ze strony tego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku służby innym lub, jak można to nazwać, uniwersalnej miłości. Zatem ta istota poświęca się bez względu na swoje rezerwy zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do tego, co nazywacie siłą lub energią. To zniekształcenie jest spowodowane głównie blokadą promienia indygo, o której mówiliśmy wcześniej. Zniekształceniem niezrozumienia instrumentu odpowiedzialnym za tę blokadę jest podstawowe ukierunkowanie na wiarę w niegodność. Zniekształcenie niegodności blokuje swobodny przepływ inteligentnej energii

Siódmy lub fioletowy promień jest nienaruszony, będąc nie tylko receptorem energii, ale także sumą poziomu wibracji jednostki. Inne centra energetyczne również są całkiem jasne. Rozwiązaniem dla uzdrowienia w tym przypadku jest działanie, które wprowadza w życie pokojowe zrozumienie, w zniekształceniu pokory, że istota jest jednym ze Stwórcą, a zatem jest doskonała, a nie oddzielona. W każdym przypadku tego, co nazwałbyś złym stanem zdrowia, jedno lub więcej z tych ośrodków energetycznych jest zablokowanych. Inteligencja kompleksu umysłu/ciała/ducha musi więc być zaalarmowana albo przez jaźń jako uzdrowiciela, albo przez katalizator innego uzdrowiciela, jak powiedzieliśmy wcześniej

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim zakończymy tę sesję?

16.59 Pytający: Wielu wędrowców przybywających na tę planetę teraz i w niedalekiej przeszłości - czy podlegają myślom Oriona?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wędrowcy stają się całkowicie istotami trzeciej gęstości w kompleksie umysłu/ciała. Szansa na taki wpływ jest tak samo duża dla istoty wędrowca, jak dla kompleksu umysłu/ciała/ducha tej sfery planetarnej. Jedyna różnica występuje w kompleksie duchowym, który, jeśli chce, ma zbroję światła, co pozwala mu wyraźniej rozpoznać to, co nie jest takie, czego właściwie pożądałby kompleks umysłu/ciała/ducha. To nic więcej jak uprzedzenie i nie można go nazwać zrozumieniem

Ponadto wędrowiec jest w swoim własnym kompleksie umysłu/ciała/ducha, mniej zniekształcony w kierunku, powiedzmy, przebiegłości pozytywnych/negatywnych dezorientacji trzeciej gęstości. Dlatego często nie rozpoznaje tak łatwo, jak bardziej negatywna jednostka, negatywnej natury myśli lub istoty.

16.60 Pytający: Czy zatem wędrowcy, gdy inkarnują się tutaj, byliby, powiedzmy, priorytetowymi celami grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.61 Pytający: A jeśli wędrowiec zostałby skutecznie naruszony przez grupę Oriona, co by się stało z tym wędrowcem podczas zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Gdyby istota wędrowca wykazała poprzez działanie negatywną orientację w stosunku do innych jaźni, byłaby, jak powiedzieliśmy wcześniej, złapana w wibrację planetarną i po zebraniu prawdopodobnie powtórzyłaby ponownie główny cykl trzeciej gęstości jako istota planetarna. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem sesji?

32.9 Pytający: Zakładam na podstawie tego, na co patrzyliśmy wcześniej... mamy dzisiaj na Ziemi i mieliśmy w przeszłości wędrowców z czwartej, piątej i szóstej gęstości. Kiedy wchodzą w fizyczną inkarnację tej gęstości na jakiś okres jako wędrowcy, jakie typy polaryzacji w odniesieniu do tych różnych promieni wpływają na nich? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Myślę, że rozumiem sedno twojego zapytania. Proszę pytać dalej, jeśli ta odpowiedź nie będzie wystarczająca

Wędrowcy czwartej gęstości, których nie ma wielu, będą mieli tendencję do wybierania tych istot, które wydają się być pełne miłości lub jej potrzebują. Istnieje duża możliwość/prawdopodobieństwo, że istoty popełnią błędy w ocenie ze względu na współczucie, z jakim patrzą na innych

Wędrowiec piątej gęstości to ktoś, kto nie będzie w zbyt dużym stopniu dotknięty bodźcami różnych promieni innej jaźni i na swój sposób ofiarowuje się, gdy widzi potrzebę. Takie istoty raczej nie będą angażować się w, powiedzmy, zwyczaj waszych ludów zwany małżeństwem i bardzo prawdopodobne jest, że będą odczuwać niechęć do rodzenia i wychowywania dzieci ze względu na świadomość nieprawidłowości wibracji planety w stosunku do wibracji harmonijnych gęstości światła

Szósta gęstość, której sposób rozmnażania się można porównać do tego, co nazywacie fuzją, prawdopodobnie w dużym stopniu powstrzyma się od biseksualnego programu reprodukcyjnego kompleksu cielesnego i zamiast tego będzie szukać tych, z którymi transfer energi seksualnej ma naturę całkowitej fuzji, o ile możliwa jest jej manifestacja w trzeciej gęstości.

32.10 Pytający: Czy możesz trochę rozszerzyć, co masz na myśli mówiąc o „naturze całkowitej fuzji”?

Ra: Jestem Ra. Całe stworzenie jest od Jedynego Stwórcy. Tak więc podział aktywności seksualnej w prosty sposób jako część kompleksu cielesnego jest podziałem sztucznym, w związku z czym wszystkie rzeczy są postrzegane równorzędnie jako seksualne - umysł, ciało i duch - z których wszystkie są częścią polarności istoty. W ten sposób połączenie seksualne może być postrzegane, z lub bez tego, co możesz nazwać stosunkiem seksualnym, jako całkowite stopienie umysłu, ciała i ducha w tym, co wydaje się być ciągłym orgazmem, powiedzmy, radości i zachwytu jednej istoty w drugiej.

32.11 Pytający: Czy zatem wielu wędrowców o wyższych gęstościach miałoby poważne problemy z inkarnacją w trzeciej gęstości z powodu tej innej orientacji?

Ra: Jestem Ra. Możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów, jak je nazywasz, z powodu inkarnacji szóstej gęstości w trzeciej, jest raczej duże. Niekoniecznie jest to problemem, gdybyś tak to nazwał. Zależy to od unikalnej orientacji każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, mającego taką sytuację lub umieszczenie wibracyjnych względności.

36.16 Pytający: Wtedy istota szóstej gęstości, która osiągnęła ten punkt w pozytywnej orientacji, może zdecydować się zostać tym, co nazywamy wędrowcem, i cofnąć się. Zastanawiam się, czy zdarza się to kiedykolwiek z negatywnie zorientowaną istotą szóstej gęstości? Czy wracają jako wędrowcy?

Ra: Jestem Ra. Kiedy negatywnie spolaryzowana istota osiągnie pewien punkt w gęstości mądrości, staje się niezwykle nieprawdopodobne, aby zdecydowała się zaryzykować zapomnienie, ponieważ ta polaryzacja nie jest bezinteresowna, ale samolubna i z mądrością zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa takiej „wędrówki”. Czasami negatywna istota szóstej gęstości staje się wędrowcem, usiłując kontynuować polaryzację w kierunku negatywu. To jest niezwykle rzadkie.

36.17 Pytający: Zatem jaka jest motywacja... och, pozwól mi najpierw dokończyć to pytanie

Jaki jest motyw - jaki mechanizm chciałby uzyskać ta niezwykła istota szóstej gęstości, aby polaryzować się bardziej negatywnie poprzez wędrówkę?

Ra: Jestem Ra. Wędrowiec może znacznie przyspieszyć gęstość, z której pochodzi, w swoim rozwoju ewolucji. Wynika to z intensywnych doświadczeń życiowych i możliwości trzeciej gęstości. W ten sposób pozytywnie zorientowany wędrowiec postanawia zaryzykować niebezpieczeństwo zapomnienia, aby służyć innym poprzez promieniowanie miłością do innych. Jeśli zapominanie zostanie przeniknięte, ilość katalizatora w trzeciej gęstości spolaryzuje wędrowca ze znacznie większą skutecznością niż można się spodziewać w wyższych i bardziej harmonijnych gęstościach

Podobnie, negatywnie zorientowany wędrowiec ośmiela się zaryzykować zapomnienie, aby przyspieszyć swój postęp w ewolucji we własnej gęstości, służąc sobie w trzeciej gęstości, oferując innym jaźniom możliwość usłyszenia informacji związanych z negatywną polaryzacją.

36.18 Pytający: Czy są jakieś przykłady wędrowców z negatywną polaryzacją szóstej gęstości w naszej historycznej przeszłości?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja może być szkodliwa. Wstrzymujemy ją. Spróbuj spojrzeć na istoty wokół ciebie jako część Stwórcy. Nie możemy dalej wyjaśniać.

36.24 Pytający: Zadam tylko jedno krótkie pytanie, na które możesz nie być w stanie odpowiedzieć przed końcem..

To krótkie brzmi: czy możesz mi powiedzieć, jaki procent dzisiejszych wędrowców na Ziemi odniósł sukces w penetracji bloku pamięci i uświadomieniu sobie, kim są, no i wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy w przybliżeniu oszacować odsetek osób inteligentnie wnikających w swój status. To jest od ośmiu i pół do dziewięciu i trzech czwartych procent. Istnieje większa grupa procentowa tych, którzy mają dość dobrze zdefiniowaną, powiedzmy, symptomologię wskazującą im, że nie należą do tego, powiedzmy, szaleństwa. To nieco ponad pięćdziesiąt procent pozostałej części. Prawie jedna trzecia pozostałych jest świadoma, że coś w nich jest inne

Widzisz więc, że jest wiele stopni przebudzenia do wiedzy o byciu wędrowcem. Możemy dodać, że to właśnie w środkowej i pierwszej z tych grup informacje te będą miały, powiedzmy, sens

Ten instrument czuje się dobrze. Miejsce spoczynku ma nieco szkodliwy wpływ na wygodę po grzbietowej stronie fizycznego pojazdu tego instrumentu. Wspomnieliśmy o tym wcześniej

Jesteście sumienni. Zostawiamy was teraz, przyjaciele

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Idź więc dalej, radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

45.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy duży procent wędrowców tutaj w tym czasie to ci od Ra?

Ra: Jestem Ra. Mogę.

45.4 Pytający: Czy tak jest?

Ra: Jestem Ra. Znaczna część wędrowców szóstej gęstości to ci z naszego kompleksu pamięci społecznej. Inna duża część składa się z tych, którzy pomagali ludziom w Ameryce Południowej; kolejna część, to ci, którzy pomagali Atlantydzie - wszyscy szóstej gęstości i wszystkie grupy braci i sióstr, ze względu na zjednoczone poczucie, że tak jak my byliśmy wspomagani przez kształty takie jak piramida, mogliśmy pomóc waszym ludziom.

52.8 Pytający: Prawdopodobnie wyczuwam związek między tym, co właśnie powiedziałeś, a tym, dlaczego tak wielu wędrowców wybrało czas zbiorów na tej planecie, aby się wcielić. Mam rację? To niejasny koncept.

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że szansa na zapamiętanie tego, co zostało utracone w zapomnieniu, daje wiele okazji do pozytywnej polaryzacji.* Uważamy, że jest to szczególny motyw twojego pytania. Jeśli tak nie jest, zapytaj dalej

52.9 Pytający: No cóż, zadałbym tylko pytanie, dlaczego czas zbiorów jest wybierany przez tak wielu wędrowców jako czas na wcielenie?

Ra: Jestem Ra. Istnieje kilka powodów inkarnacji podczas zbiorów. Można je podzielić za pomocą terminów ja i inna jaźń

Nadrzędnym powodem ofiarowania tych Braci i Sióstr Boleści w stanach wcielenia jest możliwość pomagania innym jaźniom poprzez rozjaśnianie zniekształceń świadomości planetarnej oraz prawdopodobieństwo ofiarowania innym jaźniom katalizatora, który zwiększy plony

Istnieją dwa inne powody, dla których warto wybrać tę służbę, które mają związek z jaźnią

Wędrowiec, jeśli pamięta i poświęci się służbie, polaryzuje się znacznie szybciej niż jest to możliwe w znacznie bardziej etiolowanych domenach katalizatora o większej gęstości.*
Ostateczny powód znajduje się w całości umysłu/ciała/ducha lub całości kompleksu pamięci społecznej, która może sądzić, że jednostka lub członkowie bytu społecznego mogą korzystać z katalizatora trzeciej gęstości w celu podsumowania uczenia się/nauczania, które uważa się za mniej niż idealnie zrównoważone. Dotyczy to szczególnie tych, którzy wchodzą i przechodzą przez szóstą gęstość, gdzie równowaga między współczuciem a mądrością jest doskonała

53.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o różnych technikach używanych w służbie innym lub pozytywnie zorientowanych kontaktach Konfederacji z mieszkańcami tej planety, o różnych formach i technikach nawiązywania przez nich kontaktu?

Ra: Jestem Ra. Moglibyśmy.

53.7 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej efektywnym sposobem kontaktu jest ten, którego doświadczasz w tej przestrzeni/czasie. Naruszenie wolnej woli jest wysoce niepożądane. Dlatego te istoty, które są wędrowcami na waszym planie iluzji, będą jedynymi podmiotami projekcji myślowych, które składają się na tak zwane „bliskie spotkania” i spotkania pozytywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej z wędrowcami.

53.8 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład jednego z tych spotkań wędrowca z kompleksem pamięci społecznej, czego doświadczyłby wędrowiec?

Ra: Jestem Ra. Jednym z takich przykładów, które znasz, jest ten znany jako Morris.* W tym przypadku poprzedni kontakt, którego doświadczyły inne istoty z kręgu przyjaciół tej istoty, był zorientowany negatywnie. Jednakże pamiętacie, że ta istota, Morris, była odporna na ten kontakt i nie mogła zobaczyć tego kontaktu fizycznym aparatem optycznym

Niemniej jednak wewnętrzny głos zaalarmował osobę znaną jako Morris, aby udała się sama w inne miejsce, a tam istota o kształcie myślokształtu i wyglądzie innego kontaktu pojawiła się i spojrzała na tę istotę, budząc w ten sposób w nim pragnienie poszukiwania prawdy tego wydarzenia i ogólnie doświadczeń związanych z jego wcieleniem

Celem tego rodzaju kontaktu jest poczucie przebudzenia lub aktywacji. Czas trwania i użyte obrazy różnią się w zależności od podświadomych oczekiwań wędrowca, który doświadcza tej okazji do aktywacji

53.9 Pytający: W „bliskim spotkaniu” statku Konfederacji zakładam, że to „bliskie spotkanie” dotyczy statku typu forma myślowa. Czy wędrowcy w ciągu ostatnich kilku lat mieli „bliskie spotkania” z wylądowanym statkiem typu forma myślowa?

Ra: Jestem Ra. Zdarzyło się to, chociaż jest znacznie mniej powszechne niż w przypadku tak zwanego „bliskiego spotkania” typu Oriona. Możemy zauważyć, że we wszechświecie niekończącej się jedności koncepcja „bliskiego spotkania” jest zabawna, ponieważ czyż nie wszystkie spotkania mają charakter spotkań jaźni z jaźnią? Tak więc jak, jakiekolwiek spotkanie może być mniej niż bardzo, bardzo bliskie?

53.10 Pytający: Zatem, mówiąc o tego typu spotkaniu siebie z samym sobą, czy jacyś wędrowcy z pozytywną polaryzacją kiedykolwiek napotykają na tak zwane „bliskie spotkanie” z Orionem lub negatywnie zorientowaną polaryzacją?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. …

53.11 Pytający: [Przerywa] Dlaczego tak się dzieje?

Ra: Jestem Ra. Kiedy to występuje, jest to dość rzadkie i występuje albo z powodu braku postrzegania przez byty Oriona głębi pozytywności, które mają być napotkane, albo z powodu chęci bytów Oriona do, powiedzmy, próby usunięcia tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyki Oriona to zwykle takie, które wybierają proste zniekształcenia umysłu, które wskazują na mniejszą aktywność kompleksu mentalnego i duchowego.

53.12 Pytający: Uświadomiłem sobie bardzo duże zróżnicowanie w kontaktach z jednostkami. Zakładam, że Konfederacja używa formy kontaktu, aby obudzić, jak mówisz, wędrowców a czy możesz podać mi ogólne przykłady metod stosowanych przez Konfederację do obudzenia lub częściowego przebudzenia wędrowców, z którymi się kontaktują?

Ra: Jestem Ra. Metody budzenia wędrowców są zróżnicowane. Centrum każdego podejścia to wejście w świadomość i podświadomość w taki sposób, aby uniknąć wywoływania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego subiektywnego doświadczenia, które ma znaczenie dla istoty. Wiele z nich ma miejsce podczas snu, inne podczas wykonywania wielu czynności na jawie. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie obejmuje syndrom „bliskiego spotkania”, o czym wiesz.

53.13 Pytający: A co z zespołem badania fizykalnego. Jak to się ma do wędrowców i kontaktów Konfederacji i Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podświadome oczekiwania istot determinują naturę i szczegółowość doświadczeń form myślowych oferowanych przez istoty form myślowych Konfederacji. Tak więc, jeśli wędrowiec oczekuje badania fizykalnego, będzie z konieczności doświadczany z tak niewielkim zniekształceniem w kierunku niepokoju lub dyskomfortu, na ile jest to dopuszczalne z natury oczekiwań podświadomych zniekształceń wędrowca.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy