Prawo Jedności Sesja 87: Pytanie 26

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

87.26 Pytający: W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy mówimy o transferach energii seksualnej i innych bardziej podstawowych formach energii, nigdy nie potrafię właściwie użyć, można powiedzieć, terminów, ponieważ nie rozumiem i prawdopodobnie nie mogę zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy.

Jednakże wyczuwam, że jest to energia czystej wibracji; to znaczy, na podstawowym poziomie naszej iluzji, ta wibracja pomiędzy częścią przestrzeni i czasu kontinuum przestrzeni/czasu, a jednak jest w jakiś sposób przenoszona do naszej iluzji w bardziej podstawowej formie. Czy mógłbyś poszerzyć dla mnie ten obszar?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy