30 ⇒

⇐ 28

Prawo Jedności Sesja 29

Ukryj menu

23 lutego 1981

29.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

29.1 Pytający: Czy nasze Słońce (ten układ planetarny), jakie znamy, jest sub-Logosem, czy fizyczną manifestacją sub-Logosu?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

29.2 Pytający: Zatem zakładam, że ten sub-Logos stworzył ten system planetarny we wszystkich jego gęstościach. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Sub-Logos waszej istoty słonecznej zróżnicował niektóre empiryczne komponenty we wzorcach inteligentnej energii wprawianych w ruch przez Logos, które stworzyły podstawowe warunki i częstotliwości wibracji spójne w całej waszej, jak ją nazwaliście, wielkiej galaktyce.

29.3 Pytający: Zatem czy ten sub-Logos, który jest naszym słońcem, jest tym samym sub-Logosem, ale tylko manifestuje się w różnych częściach galaktyki, która jest... czy to wszystkie gwiazdy w tej galaktyce?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć.

29.4 Pytający: Co chcę powiedzieć to to, czy w tej wielkiej galaktyce jest około 250 miliardów gwiazd lub słońc, podobnych do naszego. Czy wszystkie są częścią tego samego sub-Logosu?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie są częścią tego samego Logosu. Wasz Układ Słoneczny, jak byście go nazwali, jest manifestacją, nieco trochę inną, z powodu obecności sub-Logosu.

29.5 Pytający: Zatem, wszystko to… Pozwólcie, że upewnię się, że mam rację. Zatem nasze słońce jest sub-Logosem Logosu, który jest głównym Logosem galaktyki. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

29.6 Pytający: Czy są jakieś sub-sub-Logosy, które można znaleźć w naszym układzie planetarnym, które są „sub” w stosunku do naszego Słońca?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

29.7 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, które z nich… Czy mógłbyś podać przykład jednego z nich, którego nazwę sub-sub-Logos?

Ra: Jestem Ra. Jednym z przykładów jest twój kompleks umysłu/ciała/ducha.

29.8 Pytający: Zatem każda istota, która istnieje, byłaby jakimś rodzajem sub- lub sub-sub-Logosu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne aż do granic wszelkich obserwacji, ponieważ całe stworzenie żyje.

29.9 Pytający: Zatem planeta, po której tu chodzimy, byłaby jakąś formą sub-sub-Logosu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Istota planetarna nazywana jest Logosem tylko wtedy, gdy pracuje w sposób harmoniczny z istotami lub kompleksami umysłu/ciała na swojej powierzchni lub w swoim polu elektromagnetycznym.

29.10 Pytający: OK. Czy sub-Logos, taki jak nasze Słońce, czy któryś z nich - w naszej wielkiej galaktyce - ma metafizyczną polaryzację, powiedzmy, pozytywną czy negatywną, zgodnie z tym jak używamy tego terminu?

Ra: Jestem Ra. Według tego jak używasz tego terminu, to tak nie jest. Istoty na poziomie planetarnym mają siłę inteligentnej nieskończoności poprzez użycie wolnej woli, poprzez działania egzystencjalne. Zatem biegunowość nie jest tym, co rozumiesz jako biegunowość. Dopiero gdy sfera planetarna zaczyna harmonijnie współdziałać z kompleksami umysłu/ciała, a zwłaszcza kompleksami umysłu/ciała/ducha, sfery planetarne nabierają zniekształceń z powodu kompleksów myślowych bytów wchodzących w interakcję z istotą planetarną.

Stworzenie Jednego Nieskończonego Stwórcy nie ma biegunowości, o której mówisz.

29.11 Pytający: Dziękuję. Wczoraj powiedziałeś, że planety w pierwszej gęstości są w stanie ponadczasowym. Czy możesz mi powiedzieć, jak powstaje efekt, który doświadczamy jako czas?

Ra: Jestem Ra. Właśnie opisaliśmy wam stan istnienia każdego Logosu. Proces, w którym przestrzeń/czas przybiera formę kontinuum, jest funkcją starannego budowania, powiedzmy, całego planu wibracji, gęstości i potencjałów. Kiedy ten plan zjednoczy się w myślowych kompleksach Miłości, wtedy zaczną się pojawiać fizyczne przejawy; tym pierwszym etapem manifestacji jest świadomość.

W punkcie, w którym ta koalescencja znajduje się w punkcie żywotności lub bycia - w punkcie lub źródle początkowym - przestrzeń/czas zaczyna wtedy rozwijać swój zwój życia.

29.12 Pytający: Ponieważ Miłość tworzy wibrację - najpierw wypowiem to stwierdzenie. Pozwólcie, że powiem, uważam, że Miłość tworzy wibracje w przestrzeni/czasie, aby uformować foton. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne.

29.13 Pytający: Następnie ciągłe stosowanie Miłości - zakładam, że jest to kierowane przez sub-Logos lub sub-sub-Logos - to ciągłe stosowanie Miłości tworzy rotacje tych wibracji, które są w odrębnych jednostkach prędkości kątowej. To następnie tworzy pierwiastki chemiczne w naszej fizycznej iluzji i, jak zakładam, pierwiastki w drugiej lub to co nazwalibyśmy niefizycznymi lub innymi gęstościami w iluzji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Logos tworzy wszystkie gęstości. Twoje pytanie było niejasne. Jednakże stwierdzamy, że Logos tworzy zarówno gęstości przestrzeni/czasu, jak i towarzyszące im gęstości czasu/przestrzeni.

29.14 Pytający: Zakładam, że rotacje, skwantyzowane przyrostowe rotacje drgań, ukazują się jako materiał o tych gęstościach. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne.

29.15 Pytający: Zatem z powodu tych rotacji następuje ruch do wewnątrz tych cząstek, który jest przeciwny do kierunku przestrzeni/czasu, tak jak to rozumiem, i ten postęp do wewnątrz jest wtedy widziany przez nas jak to, co nazywamy grawitacją. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

29.16 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć jak powstaje grawitacja?

Ra: Jestem Ra. To co uważasz za grawitację, może być postrzegane jako naciskanie w kierunku wewnętrznego światła/miłości, poszukiwanie spiralnej linii światła, która postępuje w kierunku Stwórcy. Jest to przejaw duchowego wydarzenia lub stanu życia.

29.17 Pytający: Otóż, grawitacja, którą znamy obecnie na naszym Księżycu, jest mniejsza niż na naszej planecie tutaj. Czy kryje się za tym jakaś metafizyczna zasada, którą mógłbyś wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Metafizyczne i fizyczne są nierozłączne. Tak więc to, o czym mówiłeś, co próbuje wyjaśnić to zjawisko, jest w stanie, powiedzmy, obliczyć siłę grawitacji większości obiektów z powodu różnych aspektów fizycznych, takich jak to, co znacie jako masa. Uznaliśmy jednak za konieczne wskazanie odpowiedniej i równie ważnej metafizycznej natury grawitacji.

29.18 Pytający: Czasami mam trudności ze znalezieniem, można by powiedzieć, przyczółka do tego, czego szukam, próbując znaleźć metafizyczne zasady, można by powiedzieć, stojące za naszą fizyczną iluzją.

Czy mógłbyś podać przykład wielkości grawitacji w warunkach trzeciej gęstości na powierzchni planety Wenus? Czy byłaby większa czy mniejsza niż na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Grawitacja, powiedzmy, przyciągająca siła, którą również opisujemy jako napierającą zewnętrzną siłę w kierunku Stwórcy, jest większa duchowo na istocie, którą nazywacie Wenus, ze względu na większy stopień sukcesu, powiedzmy, w poszukiwaniu Stwórcy.

Ten punkt staje się ważny tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę, że kiedy całe stworzenie w swojej nieskończoności osiągnie duchową masę grawitacyjną o wystarczającej naturze, całe stworzenie nieskończenie jednoczy się, światło poszukuje i znajduje swoje źródło, a zatem kończy stworzenie i rozpoczyna nowe stworzenie - podobnie jak myślisz o czarnej dziurze, jak ją nazywacie, z jej warunkami nieskończenie dużej masy w punkcie zerowym, z którego nie widać żadnego światła bo zostało wchłonięte.

29.19 Pytający: Wtedy czarna dziura byłaby punktem... czy mam rację mówiąc, że byłby to punkt, w którym materiał środowiska zdołałby połączyć się z jednością lub Stwórcą? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Czarna dziura, która manifestuje trzecią gęstość, jest manifestacją fizycznego kompleksu tego duchowego lub metafizycznego stanu. To jest poprawne.

29.20 Pytający: Dziękuję. A kiedy nasza planeta Ziemia osiągnie pełną czwartą gęstość, czy będzie większa grawitacja?

Ra: Jestem Ra. Bedzie większa duchowa grawitacja, powodując w ten sposób gęstszą iluzję.

29.21 Pytający: Zakładam zatem, że ta gęstsza iluzja zwiększy przyspieszenie grawitacyjne powyżej zmierzonych 32,2 stóp na sekundę do kwadratu, których teraz doświadczamy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wasze istoty nie mają narzędzi do pomiaru grawitacji duchowej, a jedynie do obserwacji kilku jej skrajnych przejawów.

29.22 Pytający: To wiem, że nie możemy zmierzyć grawitacji duchowej, ale zastanawiałem się tylko, czy... efekt fizyczny byłby mierzalny jako wzrost stałej grawitacji? To było moje pytanie.

Ra: Jestem Ra. Wzrost mierzalny za pomocą istniejącego oprzyrządowania byłby i będzie miał charakter wyłącznie statystyczny i nie będzie znaczący.

29.23 Pytający: OK. A zatem, gdy tworzy się kreacja, kiedy atomy powstają z rotacji wibracji, która jest światłem, czasami łączą się w określony sposób. Znajdują odległości, odległości międzyatomowe, od siebie w określonej odległości i tworzą strukturę sieciową, którą nazywamy krystaliczną.

Domyślam się, że ze względu na uformowanie się z inteligentnej energii precyzyjnej struktury krystalicznej, za pomocą jakiejś techniki można wykorzystać inteligentną energię i wprowadzić ją w fizyczną iluzję, pracując poprzez strukturę krystaliczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko o tyle, o ile krystaliczna struktura fizyczna jest naładowana przez odpowiednio skrystalizowany lub uregulowany lub zrównoważony kompleks umysłu/ciała/ducha.

29.24 Pytający: Nie chcę zajmować się tematami bez znaczenia lub tematami, które nie prowadzą do lepszego zrozumienia naszego mechanizmu rozwoju, co prowadzi nas do rzeczy, które nie są przemijające, ale czasami trudno jest dokładnie określić w jakim kierunku iść. Chciałbym dokładniej zbadać tę koncepcję kryształów i jak są one wykorzystywane.

Z tego, co powiedziałeś, zakładam, że aby użyć kryształu do wykorzystania inteligentnej energii, konieczne jest posiadanie częściowo niezniekształconego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy to jest zadowalające, czy potrzebujesz… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to szczególnie poprawne.

29.25 Pytający: Musi istnieć punkt, w którym usunięcie zniekształcenia osiągnie minimum potrzebne do wykorzystania kryształu w wykorzystaniu inteligentnej energii. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko wtedy, gdy zrozumiemy, powiedzmy, że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma unikalny taki punkt.

29.26 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma ten wyjątkowy punkt usuwania zniekształceń?

Ra: Jestem Ra. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest unikalną częścią Jednego Stwórcy.

29.27 Pytający: W takim razie mówisz, że nie ma jednego poziomu, powiedzmy, czystości wymaganego do wykorzystania inteligentnej energii poprzez kryształy, ale mogą występować duże różnice w ilości zniekształceń, które jednostka może mieć. Ale każda istota musi osiągnąć swój szczególny punkt, który nazwałbym, punktem energetyzowania zdolności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Konieczne jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był w pewnej równowadze, a równowaga ta umożliwi mu osiągnięcie określonego poziomu braku zniekształceń. Krytyczne trudności są unikalne dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na empiryczne destylacje, które w sumie są, powiedzmy, istnieniem fioletowego promienia każdej takiej istoty.

Ta równowaga jest niezbędna do podjęcia pracy w poszukiwaniu bramy do inteligentnej nieskończoności poprzez użycie kryształów lub w jakikolwiek inny sposób. Żadne dwie skrystalizowane natury umysłu/ciała/ducha nie są takie same. Wymagania dotyczące zniekształceń, w sensie wibracyjnym, są ustalone.

29.28 Pytający: Rozumiem. Zatem, jeśli jesteś w stanie odczytać fioletowy promień istoty, zobaczyć ten promień, czy jest możliwe natychmiastowe określenie, czy istota mogłaby użyć kryształów, aby wykorzystać inteligentną energię?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe dla kogoś z piątej gęstości lub wyższej.

29.29 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób kryształ jest używany przez istotę, która uzyskała zadowalające kwalifikacje w zakresie fioletowego promienia, że tak powiem, w jaki sposób ta istota może używać kryształu albo jak powinna używać kryształu?

Ra: Jestem Ra. Brama do inteligentnej nieskończoności rodzi się, powiedzmy, ze współczującej [rezonującej] wibracji, w stanie równowagi, towarzyszącej woli służenia, chęci poszukiwania.

29.30 Pytający: Ale czy możesz mi powiedzieć dokładnie, co istota zrobiłaby z kryształem, aby użyć go do poszukiwania inteligentnej nieskończoności?

Ra: Jestem Ra. Użycie kryształu w fizycznej manifestacji polega na tym, że istota natury krystalicznej ładuje uregulowany kryształ fizyczny tym poszukiwaniem, umożliwiając mu w ten sposób harmonijne wibrowanie, a także stawanie się katalizatorem lub bramą, dzięki której inteligentna nieskończoność może stać się inteligentną energią, ten kryształ służy jako analog fioletowego promienia umysłu/ciała/ducha w stosunkowo niezniekształconej formie.

29.31 Pytający: Czy w ogóle jest możliwe, abyś nas poinstruował o konkretnych zastosowaniach kryształów?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe. Uważamy, że są rzeczy, o których nie można konstruktywnie wam powiedzieć ze względu na możliwe naruszenie waszej wolnej woli. Istoty Konfederacji w przeszłości popełniały błędy w tej sprawie. Jak wiesz, zastosowanie kryształu obejmuje zastosowanie go do uzdrawiania, jako źródło energii, a nawet do rozwoju form życia. Uważamy, że nie jest mądrze udzielać wskazówek w tym czasie, ponieważ wasze narody wykazują skłonność do korzystania z pokojowych źródeł energii w nieharmonijnych celach.

29.32 Pytający: Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy przeszli wtedy - teraz, gdy prześledziliśmy ścieżkę stworzenia przynajmniej do struktury krystalicznej - lepiej skupmy się na ewolucji myśli i jej poszukiwaniach drogi do inteligentnej nieskończoności.

Stworzyliśmy w wielkiej galaktyce Logosu bardzo dużą liczbę planet. W miarę rozwoju tych planet, czy możesz podać mi przykład różnych zmian planetarnych w tym, co nazwałbym sensem metafizycznym, związanym z rozwojem świadomości i jej biegunowości w całej galaktyce? Innymi słowy, uważam, że niektóre z tych planet rozwijają się dość szybko w planety o większej gęstości, a niektóre wymagają dłuższego czasu. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym rozwoju?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji.

Ten konkretny Logos waszej wielkiej galaktyki wykorzystał dużą część Swojego połączonego materiału, aby odzwierciedlić istotę Stwórcy. W ten sposób istnieje duża część waszego systemu galaktycznego, która nie wykonuje postępu, o którym mówicie, ale trwa duchowo jako część Logosu. Spośród bytów, w których mieszka świadomość, istnieją, jak przypuszczasz, różnorodne okresy czasu/przestrzeni, podczas których świadomość osiąga wyższe gęstości doświadczenia.

Czy to spełnia wymagania Twojego zapytania?

29.33 Pytający: Przestudiuję to i prawdopodobnie będę miał coś jutro, ponieważ nie chcę przemęczać instrumentu. Instrument miał pytanie, czy masz czas na krótkie pytanie wtedy przeczytam je.

Instrument nie chce wykonywać fizycznej pracy uzdrawiania. Ona już wykonuje duchowe równoważenie przy użyciu rąk. Czy może czytać prywatny materiał leczniczy bez fizycznego uzdrawiania? Zakładam, że ma na myśli, czy może to przeczytać bez stwarzania problemów w swoim życiu? Nie chce zmniejszać pozytywnej polaryzacji. Czy może przeczytać ten materiał w takich warunkach?

Ra: Jestem Ra. Wypowiemy się krótko ze względu na fakt, że staramy się zachować energię życiową tego instrumentu podczas trzymiesięcznego okresu, o którym mówiliśmy.

Ta istota ma empiryczną historię uzdrawiania na poziomach innych niż tak zwane fizyczne. Dlatego jest dopuszczalne, aby ten materiał był czytany. Jednakże, ćwiczenie ognia nigdy nie powinno być praktykowane przez ten instrument, ponieważ jest on używany w silniejszej formie do fizycznego uzdrawiania.

Czy jest jakieś krótkie zapytanie, zanim zakończymy?

29.34 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej komfortowo lub poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jestecie sumienni. Isotota jest dobrze ułożona.

Jestem Ra. Zostawiam was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

30 ⇒

⇐ 28

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy