Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘Adonai’

Ukryj menu

Wyniki od 101 do 105 z 105

⇐ Poprzednie 100

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

78.38 Pytający: Chciałbym zapytać, dlaczego ta sesja była dłuższa niż większość poprzednich sesji, a także czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Instrument ten otrzymał znacznie więcej niż, powiedzmy, zwykłą ilość przesyłanej energii. Istnieje ograniczenie ilości energii tego typu, która może być bezpiecznie używana, gdy sam instrument nie posiada rezerw fizycznych. Jest to nieuchronnie spowodowane różnymi zniekształceniami, o których wspomnieliśmy wcześniej w tej pracy, które mają związek z rosnącym dyskomfortem grzbietowym.

Ustawienia są skrupulatne. Dziękujemy za sumienność. W celu zwiększenia komfortu instrumentu można zasugerować, aby przed pracą wykonać ostrożną manipulację obszarem grzbietowym.

Sugeruje się również, że ze względu na próbę ataku psychicznego instrument ten będzie wymagał ciepła po prawej stronie kompleksu fizycznego. Nastąpiło pewne naruszenie, ale nie powinno ono trwać długo. Dobrze jest jednak owinąć ten instrument wystarczająco, aby odeprzeć wszelkie przejawy tego zimna w fizycznej formie.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód radośnie radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

94.30 Pytający: Chciałbym tylko stwierdzić, że ta karta, będąc mężczyzną, wskazywałaby, że w miarę zdobywania doświadczenia umysł staje się motywatorem lub tym, co sięga lub „robi” więcej niż zwykłe doświadczanie przed działaniem katalitycznym. Oznacza to, że umysł ma większą tendencję do kierowania kompleksem umysłu/ciała/ducha.

A poza tym zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. W kontekście Twojego przedostatniego zapytania sugerujemy, abyś ponownie zastanowił się nad kształtem garderoby, którą nosi obraz. Taki strój nie jest naturalny. Kształt jest znaczący i zgodny z Twoim zapytaniem.

Grupa wsparcia dba o instrument. Prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ instrument otrzymał dar zniekształcenia w kierunku skrajnego zimna od przyjaciela z piątej gęstości, który was pozdrawia.

Chociaż można być nie do końca zadowolonym z przyborów, możemy powiedzieć, że wszystko zostało tak starannie przygotowane, jak każdy mógł. Więcej niż to, nikt nie może zrobić. Dlatego dziękujemy każdemu za staranne ustawienia. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radując się mocą i pokojem Jednego. Adonai.

36.24 Pytający: Zadam tylko jedno krótkie, na które możesz nie być w stanie odpowiedzieć przed końcem...

To krótkie pytanie brzmi: czy możesz mi powiedzieć, jaki procent dzisiejszych wędrowców na Ziemi odniósł sukces w penetracji bloku pamięci i uświadomieniu sobie, kim są, no i wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy w przybliżeniu oszacować odsetek osób inteligentnie wnikających w swój status. To jest od ośmiu i pół do dziewięciu i trzech czwartych procent. Istnieje większa grupa procentowa tych, którzy mają dość dobrze zdefiniowaną, powiedzmy, symptomologię wskazującą im, że nie należą do tego, powiedzmy, szaleństwa. To nieco ponad pięćdziesiąt procent pozostałej części. Prawie jedna trzecia pozostałych jest świadoma, że coś w nich jest inne.

Widzisz więc, że jest wiele stopni przebudzenia do wiedzy o byciu wędrowcem. Możemy dodać, że to właśnie w środkowej i pierwszej z tych grup informacje te będą miały, powiedzmy, sens.

Ten instrument czuje się dobrze. Miejsce spoczynku ma nieco szkodliwy wpływ na wygodę po grzbietowej stronie fizycznego pojazdu tego instrumentu. Wspomnieliśmy o tym wcześniej.

Jesteście sumienni. Zostawiamy was teraz, przyjaciele.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

83.28 Pytający: Zauważyłem, że rozpocząłeś tę sesję od słów „komunikuję się teraz”. Zwykle używasz „Komunikujemy się teraz”. Czy jest w tym jakieś znaczenie lub różnica? A także, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy Ra. Możesz dostrzec trudności gramatyczne waszej struktury językowej w radzeniu sobie z kompleksem pamięci społecznej. Nie ma rozróżnienia między pierwszą osobą liczby pojedynczej i mnogiej w waszym języku, jeśli chodzi o Ra.

Proponujemy, co następuje, nie po to, aby naruszać waszą wolną wolę, ale dlatego, że ten instrument wyraźnie zażądał informacji dotyczących jego utrzymania, a grupa wsparcia robi to w odpowiedzi na to zapytanie. Możemy zasugerować, że instrument ma dwa obszary potencjalnego zniekształcenia, z których oba mogą być wspomagane w sensie cielesnym przez przyjmowanie tych rzeczy, które wydają się instrumentowi pożądane.

Nie proponujemy twardych i szybkich reguł diety, chociaż możemy sugerować walory płynów. Instrument ma coraz większą zdolność wyczuwania tego, co pomoże w jego cielesnym kompleksie. Wspomagają ją afirmacje, a także światło, które jest pokarmem gęstości spoczynkowej.

Możemy poprosić grupę wsparcia o monitorowanie instrumentu, jak zawsze, aby w przypadku chęci na bardziej złożone białka, najmniej zniekształcone mogło zostać zaoferowane kompleksowi ciała, który rzeczywiście jest w tej chwili potencjalnie zdolny do znacznie zwiększonych zniekształceń.

Jestem Ra. Dziękujemy wam, moi przyjaciele, za nieustanną sumienność w spełnianiu przejawów pragnienia służenia innym. Jesteście sumienni. Przybory są dość dobrze ustawione.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się radośnie w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej zdolność do... komfortu, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednakże ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w Kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest Prawo?”

Odpowiedź: „Prawo jest Jedno”.

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności”.

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Obaj razem: „Radujcie się więc i oczyśćcie to miejsce w imię Prawa Jedności. Niech żadna forma myślowa nie wkracza do kręgu, w którym chodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawo jest Jedno.

Instrument w tym momencie powinien być w transie. Prawidłowe ustawienie to głowa skierowana dwadzieścia stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New Age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To jest wrażliwy instrument, przez co rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jej kompleks umysłu/ciała/ducha, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść przy głowie istoty dziewiczy kielich z wodą.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielnicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżący, a oczy zakryte.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może wydawać się bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy wasze ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się miłością/światłem i idźcie w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

⇐ Poprzednie 100

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy