14 ⇒

⇐ 12

Prawo Jedności Sesja 13

Ukryj menu

29 stycznia 1981

13.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

13.1 Pytający: Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to przeprosić za głupie pytania, które zadałem, szukając tego, co powinniśmy zrobić. Uważam, że to, co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, będąc jednocześnie pokornymi posłańcami Prawa Jedności i obecnie wierzę, że sposobem przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia, poprzez ewolucję człowieka oraz ewolucję człowieka na Ziemi, do tego, według mojej najlepszej [niesłyszalne], przez cały czas badając, w jaki sposób stosowano Prawo Jedności [niesłyszalne]. Myślę także... że muszę dokończyć książkę. . . niech materiał, który już mamy, tworzy koniec książki. [niesłyszalne]

Sugerowałbym również tytuł książki Prawo Jedności. Jako autora chciałbym dać, Ra. Zgodziłbyś się na to?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Czy mógłbyś podać osobne zapytania dla każdego obszaru umowy?

13.2 Pytający: Po pierwsze, chciałbym zacząć od początku stworzenia, tak daleko, jak to tylko możliwe i śledzić rozwój człowieka do chwili obecnej. Czy to jest do zaakceptowania?

Ra: Jestem Ra. To jest całkowicie twoje rozeznanie/zrozumienie/decyzja.

13.3 Pytający: Po drugie, chciałbym zatytułować książkę Prawo Jedności autorstwa Ra. Czy to jest do zaakceptowania?*

Ra: Jestem Ra. Tytuł książki jest do zaakceptowania. Autorstwo kompleksu wibracyjnego dźwięku Ra jest, w naszym zniekształceniu zrozumienia, niekompletne. Jesteśmy posłańcami.

13.4 Pytający: Czy możesz określić, kto powinien być autorem książki?

Ra: Mogę tylko poprosić, aby jeśli twoje rozeznanie/zrozumienie sugeruje użycie tego kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, zostało dołączone wyrażenie „Pokorny posłaniec Prawa Jedności”.

13.5 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o najwcześniejszej, pierwszej znanej rzeczy w stworzeniu?

Ra: Jestem Ra. Pierwszą znaną rzeczą w stworzeniu jest nieskończoność. Nieskończoność jest stworzeniem.

13.6 Pytający: Z tej nieskończoności musiało zatem pochodzić to, co doświadczamy jako stworzenie. Jaki był następny krok lub następny postęp?

Ra: Jestem Ra. Nieskończoność stała się świadoma. To był następny krok.

13.7 Pytający: Co się potem stało?

Ra: Świadomość doprowadziła do skupienia nieskończoności w nieskończonej energii. Nazywaliście to różnymi kompleksami wibracyjnymi dźwięku, najczęściej słyszanym przez was było „Logos” lub „Miłość”. Stwórca jest skupieniem nieskończoności jako świadomej zasady nazywanej przez nas tak ściśle, jak tylko możemy wytworzyć zrozumienie/uczenie się w waszym języku, inteligentną nieskończonością.

13.8 Pytający: Czy możesz określić następny krok?

Ra: Następnym krokiem jest nadal, w tym węźle przestrzeni/czasu waszej iluzji, osiągnięcie postępu, tak jak to możecie zobaczyć w waszej iluzji. Następnym krokiem jest nieskończona reakcja na Zasadę Stwórczą zgodnie z Prawem Jedności w jednym z jej pierwotnych zniekształceń, wolności woli. Tak więc możliwych jest wiele, wiele wymiarów, nieskończonych w liczbie.

Energia przemieszcza się z inteligentnej nieskończoności, najpierw w wyniku wylewu przypadkowej siły twórczej, a następnie tworzy wzorce, które w stylu holograficznym pojawiają się jako całe stworzenie bez względu na to, jaki kierunek lub energia są badane. Te wzorce energii zaczynają wtedy regulować swoje własne, powiedzmy, rytmy i pola energii, tworząc w ten sposób wymiary i wszechświaty.

13.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak powstała galaktyka i ten układ planetarny?

Ra: Jestem Ra. Musisz sobie wyobrazić wielki skok myślowy w tym zapytaniu, ponieważ przy ostatnim zapytaniu fizyczne, jak to nazywacie, wszechświaty jeszcze się nie narodziły.

Energie poruszały się po coraz bardziej inteligentnych wzorcach, dopóki indywidualizacja różnych energii emanujących z Zasady Stwórczej inteligentnej nieskończoności nie osiągnęła stanu takiego, że stały się one Współtwórcami. W ten sposób zaczęła się tak zwana materia fizyczna. Koncepcja Światła jest instrumentalna w uchwyceniu tego wielkiego skoku myśli, ponieważ to wibracyjne zniekształcenie nieskończoności jest budulcem tego, co jest znane jako materia, Światło jest inteligentne i pełne energii, a zatem jest pierwszym zniekształceniem inteligentnej nieskończoności, które zostało powołane przez Zasadę Stwórczą.

To Światło Miłości zostało stworzone tak, aby miało w swoich wystąpieniach pewne cechy, wśród nich nieskończoną całość, paradoksalnie opisaną linią prostą, jak byście to nazwali. Paradoks ten jest odpowiedzialny za kształt różnych fizycznych istot iluzji, które nazywacie układami słonecznymi, galaktykami i planetami, wszystkie obracające się i zmierzające w kierunku soczewki.

13.10 Pytający: Myślę, że popełniłem błąd zadając to pytanie, wyprzedzając proces, który opisywałeś. Czy byłoby pomocne wypełnienie tego wielkiego skoku, który błędnie zrobiłem?

Ra: Jestem Ra. Próbowałem wypełnić lukę. Możesz mnie jednak przepytać w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowny.

13.11 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć... biorąc pod uwagę pytanie poprzedzające to, które zadałem na temat galaktyk i planet, czy możesz mi powiedzieć, jaki jest następny krok, który nastąpił po tym kroku?

Ra: Jestem Ra. Kroki, jak je nazywasz, są w pewnym momencie równoczesne i nieskończone.

13.12 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak inteligentna nieskończoność stała się, powiedzmy - mam trudności z niektórym słownictwem - jak inteligentna nieskończoność zindywidualizowała się sama z siebie?

Ra: Jestem Ra. To jest właściwe pytanie.

Inteligentna nieskończoność dostrzegła koncepcję. Ta koncepcja została rozpoznana ze względu na wolność woli świadomości. Tą koncepcją była skończoność. To był pierwszy i pierwotny paradoks lub zniekształcenie Prawa Jedności. W ten sposób jedna inteligentna nieskończoność zaangażowała się w eksplorację wielości. Ze względu na nieskończone możliwości inteligentnej nieskończoności nie ma końca wielości. Eksploracja może więc trwać w nieskończoność w wiecznej teraźniejszości.

13.13 Pytający: Czy galaktyka, w której się znajdujemy, została stworzona przez nieskończoną inteligencję, czy też przez część zindywidualizowanej nieskończonej inteligencji?

Ra: Jestem Ra. Galaktyka i wszystkie inne materialne rzeczy, których jesteś świadomy, są produktami zindywidualizowanych części inteligentnej nieskończoności. Każda rozpoczynająca się ekspolaracja z kolei znalazła swój punkt skupienia i stawała się Współtwórcą. Używając inteligentnej nieskończoności, każda część stworzyła wszechświat i - pozwalając na płynięcie rytmom wolnego wyboru, bawiąc się nieskończonym spektrum możliwości - każda zindywidualizowana część skierowała miłość/światło do tego, co moglibyście nazwać inteligentną energią, tworząc w ten sposób tak zwane prawa naturalne dowolnego konkretnego wszechświata.

Z kolei każdy wszechświat zindywidualizował się w skupienie, stając się z kolei współtwórcą i pozwalając na dalszą różnorodność, tworząc w ten sposób dalsze inteligentne energie, regulując lub powodując pojawienie się praw naturalnych we wzorcach wibracyjnych tego, co nazwalibyście układem słonecznym. Zatem każdy układ słoneczny ma swój własny, powiedzmy, lokalny układ współrzędnych iluzorycznych praw naturalnych.

Należy rozumieć, że każda część, nieważne jak mała, o dowolnej gęstości lub iluzorycznym wzorze, zawiera, jak w obrazie holograficznym, Jednego Stwórcę, który jest nieskończonością. Tak więc wszystko zaczyna się i kończy w tajemnicy.

13.14 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, w jaki sposób zindywidualizowana część inteligentnej nieskończoności stworzyła naszą galaktykę [niesłyszalne], że ta sama część stworzyła nasz układ planetarny, a jeśli tak, to jak to się stało?

Ra: Jestem Ra. Być może źle zrozumieliśmy Twoje zapytanie. Byliśmy pod zniekształceniem/wrażeniem, że odpowiedzieliśmy na to konkretne zapytanie. Czy możesz powtórzyć zapytanie?

13.15 Pytający: Przede wszystkim zatem, jak wyewoluował, powiedzmy, system planetarny, w którym obecnie się znajdujemy - czy to wszystko zostało stworzone od razu, czy też najpierw zostało stworzone nasze słońce i ten [niesłyszalne] został stworzony?

Ra: Jestem Ra. Proces przebiega od większego, w waszej iluzji, do mniejszego. W ten sposób Współtwórca, indywidualizując galaktykę, stworzył wzorce energetyczne, które następnie skupiały się w wielu punktach dalszej świadomości inteligentnej nieskończoności. Zatem układ słoneczny, w którym doświadczasz zamieszkiwania, ma własne wzorce, rytmy i tak zwane prawa naturalne, które są unikalne dla niego samego. Jednakże postęp przebiega od galaktycznej spiralnej energii, do spiralnej energii słonecznej, do spiralnej energii planetarnej, do empirycznych okoliczności spiralnej energii, które rozpoczynają pierwszą gęstość świadomości czyli świadomości istot planetarnych.

13.16 Pytający: Czy mógłbyś mi opowiedzieć o tej pierwszej gęstości istot planetarnych?

Ra: Jestem Ra. Każdy krok podsumowuje inteligentną nieskończoność w swoim odkrywaniu świadomości. W środowisku planetarnym wszystko zaczyna się od tego, co nazwalibyście chaosem, energii nieukierunkowanej i przypadkowej w jej nieskończoności. Powoli, w waszych kategoriach rozumienia, tworzy się skupienie samoświadomości. W ten sposób wkracza Logos. Światło tworzy ciemność zgodnie ze wzorcami i rytmami wibracji Współtwórcy, tworząc w ten sposób pewien rodzaj doświadczenia.

Zaczyna się od pierwszej gęstości, która jest gęstością świadomości, życia mineralnego i wodnego na planecie uczących się od ognia i wiatru świadomości istnienia. To jest pierwsza gęstość.

13.17 Pytający: Czy ta pierwsza gęstość przechodzi następnie do większej świadomości?

Ra: Energia spiralna, która jest cechą tego co wy nazywacie światłem, porusza się w prostolinijnej spirali, w ten sposób dając spiralom zdecydowany wektor w górę do bardziej kompletnego istnienia w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności. Tak więc istota pierwszego wymiaru dąży do lekcji drugiej gęstości typu świadomości, który obejmuje raczej rozwój niż rozpad lub przypadkową zmianę.

13.18 Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez rozwój?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, różnicę między życiem mineralnym lub wodnym w pierwszej wibracji a istotami niższej drugiej gęstości, które zaczynają się poruszać wewnątrz i po ich istnieniu. Ten ruch jest charakterystyczny dla drugiej gęstości, dążenie do światła i wzrostu.

13.19 Pytający: Dążenie do światła, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Bardzo uproszczonym przykładem wzrostu drugiej gęstości dążącego do światła jest liść dążący do źródła światła.

13.20 Pytający: Czy istnieje fizyczna różnica między pierwszą a drugą gęstością? Na przykład, gdybym mógł zobaczyć obok siebie planetę drugiej gęstości i planetę pierwszej gęstości, w moim obecnym stanie, czy mógłbym zobaczyć je obie? Czy obie byłyby widoczne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Cała oktawa waszych gęstości byłaby wyraźnie widoczna, gdyby nie to że czwarta aż do siódmej dobrowolnie nie chcą być widoczne.

13.21 Pytający: Zatem w jaki sposób druga gęstość przechodzi do trzeciej?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie to odbywa się poprzez wyższe formy drugiej gęstości, które są wyposażane przez istoty trzeciej gęstości w tożsamość do tego stopnia, że stają się samoświadomymi kompleksami umysłu/ciała, stając się w ten sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w trzecią gęstość, pierwszą gęstość świadomości ducha.

13.22 Pytający: Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Sfera, na której mieszkacie, jest trzecią gęstością w jej istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory.

13.23 Pytający: W jaki sposób planeta trzeciej gęstości staje się czwartą gęstością?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.

Czwarta gęstość jest, jak powiedzieliśmy, tak uregulowana w swoim podejściu, jak wybijanie zegara o pełnej godzinie. Przestrzeń/czas waszego układu słonecznego umożliwiły tej sferze planetarnej spiralne przejście w przestrzeń/czas o innej konfiguracji wibracyjnej. To sprawia, że sfera planetarna może być uformowana przez te nowe zniekształcenia. Jednakże formy myślowe waszych ludzi w tym okresie przejściowym są takie, że kompleksy umysłu/ciała/ducha zarówno jednostek, jak i społeczeństw są rozproszone po całym spektrum, zamiast być w stanie, powiedzmy, chwycić igłę i skierować kompas w jednym kierunku.

Zatem wejście w wibrację miłości, nazywaną czasami przez waszych ludzi wibracją zrozumienia, nie jest efektywne w obecnym kompleksie społecznym. Zatem zbiory będą takie, że wielu powtórzy cykl trzeciej gęstości. Energie waszych wędrowców, waszych nauczycieli i waszych adeptów w tym czasie skupiają się na zwiększaniu zbiorów. Jednakże, niewielu jest do zebrania.

13.24 Pytający: Chciałbym przeprosić za zadawanie czasami niewłaściwych lub nieodpowiednich pytań. Czasami trudno jest zadać właściwe pytanie. Nie chcę omawiać żadnej kwestii, którą już omówiliśmy. Zauważyłem, że ten okres jest nieco krótszy niż poprzednie okresy. Czy jest tego powód?

Ra: Jestem Ra. Energia życiowa tego instrumentu jest nieco niska.

13.25 Pytający: Na tej podstawie wychodzę z założenia, że dobrym pomysłem byłoby nie mieć dzisiaj kolejnej sesji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Możemy później odbyć sesję jeśli dopuszczalne jest, abyśmy monitorowali ten instrument i przestali go używać, gdy poziom materiału, który z niego pobieramy, stanie się niski. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

13.26 Pytający: Jest to zawsze dopuszczalne w każdej sesji. Zadam ostatnie pytanie. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub ułatwiał komunikację?

Ra: Jestem Ra. Jest dobrze. Każdy jest bardzo sumienny. Kontynuujcie w ten sam sposób. Czy jest jakieś inne krótkie zapytanie?

13.27 Pytający: Tom Flaherty będzie tu dziś wieczorem i będzie pomagał w wieczornej sesji. Czy to w porządku?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

14 ⇒

⇐ 12

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy