Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘kundalini’

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

93.22 Pytający: Czy wąż ma jakieś znaczenie? Czy istnieje jakaś polaryzacja węża, którego doświadczamy w tej iluzji?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że kwestionujesz węża używanego na tych obrazach, a nie formę życia drugiej gęstości, która jest częścią waszego doświadczenia. Forma węża ma znaczenie w kulturze, która współistnieje z waszą własną, ale nie jest waszą własną; to znaczy wąż jako symbol tego, co niektórzy nazywają kundalini i co omówiliśmy w poprzednim materiale.*

49.6 Pytający: Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak to mówią, kundalini i jaką miałoby to wartość?

Ra: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.* Musimy uogólniać i prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu.

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w jednostce. W miarę jak istota rośnie w samoakceptacji i świadomości katalizatora, lokacja wygodnego umiejscowienia tych doświadczeń podniesie się do nowej istoty prawdziwego koloru.

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia.

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy.

Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska.

49.5 Pytający: Czy omówisz ogólnie pozytywne i negatywne polaryzacje magnetyczne oraz ich zastosowanie, powiedzmy, do osób i planet itp.? Myślę, że istnieje tu korelacja, ale nie jestem pewien.

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że istnieje korelacja między polem energetycznym istoty waszej natury a ciałami planetarnymi, ponieważ cały materiał jest zbudowany za pomocą dynamicznego napięcia pola magnetycznego. Linie siły w obu przypadkach mogą być postrzegane jako bardzo podobne do przeplatających się spiral w zaplecionych włosach. W ten sposób pozytyw i negatyw wiją i przeplatają się, tworząc geometryczne relacje w polach energetycznych obu osób, jak nazwalibyście kompleks umysłu/ciała/ducha oraz planet.

Biegunem ujemnym jest biegun południowy lub dolny. Biegun północny, czyli górny, jest dodatni. Krzyżowanie się tych spiralnych energii tworzy pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne centra energii. Jesteś zaznajomiony z podstawowymi centrami energetycznymi kompleksu ciała fizycznego, mentalnego i duchowego. Punkty drugorzędne krzyżowania się pozytywnych i negatywnych orientacji centrów krążą wokół kilku waszych centrów. Centrum żółtego promienia może być postrzegane jako posiadające drugorzędne centra energetyczne w łokciu, w kolanie i w ciałach subtelnych w niewielkim odstępie od fizycznego pojazdu, w punktach wyznaczających diamenty wokół pępka istoty, otaczających ciało.

Można zbadać każde z centrów energetycznych pod kątem takich drugorzędnych centrów. Niektórzy z waszych ludzi pracują z tymi centrami energii i nazywacie to akupunkturą. Należy jednak zauważyć, że najczęściej dochodzi do anomalii w rozmieszczeniu centrów energetycznych, co stawia pod znakiem zapytania naukową precyzję tej praktyki. Jak większość naukowych prób w precyzji, nie uwzględnia ona unikalnych cech każdego tworu.

Najważniejszą koncepcją, którą należy pojąć w odniesieniu do pola energii, jest to, że dolny, czyli ujemny biegun, przyciągnie uniwersalną energię z kosmosu do siebie. Stamtąd przejdzie w górę, aby napotkać i wejść w reakcję z pozytywną spiralną energią poruszającą się w dół od wewnątrz. Miarą poziomu aktywności promienia istoty jest miejsce, w którym zewnętrzna energia bieguna południowego spotkała się z wewnętrzną spiralną energią pozytywną.

Gdy istota staje się bardziej spolaryzowana, to miejsce przesuwa się w górę. To zjawisko zostało nazwane przez waszych ludzi kundalini. Jednakże lepiej można o nim myśleć jako o miejscu spotkania kosmicznego i wewnętrznego, powiedzmy, wibracyjnego zrozumienia. Próba podniesienia miejsca tego spotkania bez uświadamiania sobie metafizycznych zasad magnetyzmu, od których to zależy, jest zaproszeniem do wielkiego braku równowagi

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy