Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘prana’

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

59.11 Pytający: Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji zerowej do pierwszej spirali, która sprawia, że ta pierwsza spirala jest dostępna do leczenia i nauki?

Ra: Jestem Ra. Prana zgarnięta przez kształt piramidy zyskuje spójność kierunku energetycznego. Określenie „światło wirujące w górę” nie wskazuje waszej koncepcji w górę i w dół, ale wskazuje na koncepcję tego, co sięga do źródła miłości i światła.

Tak więc całe światło, czyli prana, porusza się w górę, ale jego kierunek, w rozumieniu tego terminu, jest pozbawiony regulacji i nieprzydatny do pracy.

66.5 Pytający: Chciałbym zbadać mechanizm leczenia za pomocą skrystalizowanego uzdrowiciela. Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i byłbym wdzięczny, gdybyś skorygował mój sposób myślenia.

Wydaje mi się, że kiedy uzdrowiciel stanie się odpowiednio zrównoważony i odblokowany w odniesieniu do centrów energetycznych, możliwe jest, aby działał w pewien sposób jako kolektor i koncentrator światła w ten sam sposób lub analogicznie do sposobu, w jaki działa piramida, biorąc lub zbierając światło przez lewą rękę i emitując je przez prawą. To wtedy, w jakiś sposób, przenika pierwszą i siódmą powłokę czakry, można by powiedzieć, wibracyjną otoczkę ciała i pozwala na wyleczenie centrów energetycznych istoty.

Jestem całkiem pewien, że nie mam racji w tej kwestii i prawdopodobnie znacznie się mylę. Czy mógłbyś zmienić moje myślenie tak, żeby miało sens?

Ra: Jestem Ra. Masz rację, zakładając, że skrystalizowany uzdrowiciel jest analogiczny do piramidalnego działania pozycji Komnaty Króla. Jest kilka poprawek, które możemy zasugerować.

Po pierwsze, energia, która jest używana, jest wprowadzana do kompleksu pola uzdrowiciela przez wyciągniętą rękę używaną w spolaryzowanym sensie. Energia ta jednak krąży przez różne punkty energetyczne do podstawy kręgosłupa i w pewnym stopniu do stóp; w ten sposób przechodzi przez główne centra energetyczne uzdrowiciela, spiralnie przez stopy, skręcając w czerwonym centrum energii w kierunku spirali w żółtym centrum energetycznym i przechodząc przez zielone centrum energii w mikrokosmosie konfiguracji energetycznej prany w Komnacie Króla. To następnie jest kontynuowane przez trzecią spiralę przez niebieskie centrum energii i jest wysyłane z niego przez bramę z powrotem do inteligentnej nieskończoności.

To z zielonego centrum uzdrawiająca prana przenosi się do spolaryzowanej leczącej prawej ręki, a stamtąd do tego, który ma być uzdrowiony.

Możemy zauważyć, że są tacy, którzy używają konfiguracji żółtego promienia do przekazywania energii i może to być zrobione, ale efekty są wątpliwe - a w odniesieniu do relacji pomiędzy uzdrowicielem, uzdrawiającą energią i poszukującym, wątpliwe z powodu skłonności poszukującego do kontynuowania wymagania takich transferów energii bez żadnego prawdziwego uzdrowienia mającego miejsce pod nieobecność uzdrowiciela z powodu braku penetracji powłoki pancerza, o którym mówiłeś.

57.33 Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

59.10 Pytający: A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Robi to trzecia kompletna spirala. Zgadza się. Dobrze jest liczyć się z fundamentową półspiralą, która dostarcza pranę wszystkiemu, na co mogą wpływać trzy następujące po niej spirale światła wznoszące się w górę.

59.16 Pytający: Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”?

Ra: Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna pozytywnych efektów ukierunkowanej prany, a to, co jest umieszczone nad takim kształtem, otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. Może to być najbardziej stymulujące w zastosowaniach konfiguracji mentalnych i cielesnych w trzeciej gęstości. Jednakże, jeśli pozwoli się na zbyt długie przebywanie w miejscu, takie wstrząsy mogą wywołać traumę u istoty.

59.19 Pytający: Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym takie miejsce?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łzę rozciągającą się zarówno w płaszczyźnie powierzchni piramidy, jak i na pół w kierunku Komnaty Królowej, rozciągającą się nad i pod nią. Możesz zobaczyć to jako pozycję, w której światło zostało wciągnięte w spiralę, a następnie ponownie się rozszerza. Ta pozycja jest czymś, co możesz nazwać próżnią prany.

56.3 Pytający: W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza.

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, pierwotne zniekształcenie Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie potrzeby własnej woli istoty do przywołania wewnętrznego światła, aby dopasować się do intensyfikacji spiralnej energii światła, istota zostanie umieszczona w miejscu, które nazwaliście Komnatą Królowej w tym konkretnie ukształtowanym obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania.

Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy początek jest oferowany istotcie, w której istota może wybrać mniej zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń magnetycznych centrów energii.

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione.

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki temu ukształtowaniu.

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach zniekształcona bardziej niż mniej.

Należy zauważyć, że wasi ludzie budują przeważnie siedliska z rogami lub kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.*

60.13 Pytający: Czy ta podróż byłaby natychmiastowym typem związanym z ... nie z efektem procy, ale z efektem używanym głównie przez istoty szóstej gęstości? A może chodzi o efekt procy, o którym mówisz?

Ra: Jestem Ra. Pierwszy efekt jest tym, o którym mówimy. Możesz zauważyć, że kiedy uczysz się, powiedzmy, zrozumienia lub dyscypliny osobowości, każda z tych konfiguracji prany jest dostępna dla istoty bez pomocy tego kształtu. Piramidę w Gizie można postrzegać jako metafizyczne koła treningowe.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy