60 ⇒

⇐ 58

Prawo Jedności Sesja 59

Ukryj menu

25 czerwca 1981

59.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

59.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi, w jakim stanie jest instrument i dlaczego czuje się taka zmęczona?

Ra: Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest taki, jak podano wcześniej. Nie możemy naruszyć waszej wolnej woli, omawiając to drugie pytanie.

59.2 Pytający: Czy byłoby lepszą ochroną instrumentu, gdyby Jim zmienił pozycję siedzącą na drugą stronę łóżka?

Ra: Jestem Ra. Nie.

59.3 Pytający: Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy mógłbyś skomentować tę obserwację?”

Ra: Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie.

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli].

59.4 Pytający: Pod koniec drugiego głównego cyklu na Ziemi wcieliło się kilkaset tysięcy ludzi. Obecnie istnieje ponad cztery miliardy wcielonych. Czy ponad cztery miliardy ludzi, którzy są dziś inkarnowani, byli na planach ziemskich, ale nie wcielili się w tamtym czasie, czy też przybyli z innego miejsca w ciągu ostatniego 25-tysięcznego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Istniały trzy podstawowe podziały pochodzenia tych istot.

Po pierwsze i przede wszystkim, osoby ze sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek, będąc w stanie ponownie przyjąć trzecią gęstość, były stopniowo uwalniane z narzuconych na siebie ograniczeń formy.

Po drugie, byli też ci, którzy wchodzili do trzeciej gęstości, czyli neofici, których wzorce wibracji pasowały do ziemskiego węzła empirycznego. Te następnie zostały przefiltrowane przez procesy inkarnacyjne.

Po trzecie, w ciągu ostatnich około 200 lat doświadczyliście wielu odwiedzin wędrowców.

Można zauważyć, że wszystkie możliwe okazje do inkarnacji są obecnie wykorzystywane ze względu na wasz proces zbiorów i możliwości, które on oferuje.

59.5 Pytający: Żeby tylko wyjaśnić, czy mógłbyś mi powiedzieć w przybliżeniu, ile całości kompleksów umysłu/ciała/ducha zostało przeniesionych na Ziemię na początku tych ostatnich 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. Transfer, jak to nazywacie, był stopniowy. Ponad dwa miliardy dusz to te z Maldeka, którym udało się przejść.

Około 1,9 miliarda dusz z różnych części stworzenia weszło w to doświadczenie w różnym czasie. Pozostali to ci, którzy doświadczyli pierwszych dwóch cykli na tej sferze lub którzy przybyli w pewnym momencie jako wędrowcy; niektórzy wędrowcy przebywali w tej sferze przez wiele tysięcy waszych lat; inni przybyli znacznie później.

59.6 Pytający: Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w piramidzie. Chciałbym zapytać o każdą z nich.

Pierwsza spirala zaczyna się poniżej Komnaty Królowej i kończy się w Komnacie Królowej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Pierwsze pojęcie światła wirującego w górę jest takie, jak w przypadku czerpaka, energia światła jest zbierana poprzez przyciąganie kształtu piramidy przez dno lub podstawę. Zatem pierwsza konfiguracja jest półspiralna.

59.7 Pytający: Czy byłoby to podobne do wiru, który pojawia się, spuszczając wodę z wanny?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z tym wyjątkiem, że w przypadku tego działania przyczyna jest grawitacyjna, podczas gdy w przypadku piramidy wir jest taki, że światło spiralne skierowane w górę jest przyciągane przez pola elektromagnetyczne wytwarzane przez kształt piramidy.

59.8 Pytający: Zatem pierwsza spirala po tej półspirali jest spiralą używaną do nauki i uzdrawiania. W odniesieniu do pozycji Komnaty Królowej, gdzie zaczyna się i kończy ta pierwsza spirala?

Ra: Jestem Ra. Spirala, która jest używana do nauki i uzdrawiania, zaczyna się w lub nieco poniżej pozycji Komnaty Królowej, w zależności od waszej ziemi i kosmicznych rytmów. Porusza się przez Komnatę Króla w ostro zarysowanej formie i kończy się w miejscu, w którym można zauważyć, że górna w przybliżeniu jedna trzecia piramidy intensyfikuje energię.

59.9 Pytający: Zatem, pierwsza spirala jest oczywiście w jakiś sposób inna niż druga i trzecia spirala, ponieważ mają różne zastosowania i inne właściwości. Druga spirala zaczyna się wtedy na końcu pierwszej spirali i, jak zakładam, wznosi się do wierzchołka piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Duża spirala zostaje wciągnięta w wir wierzchołka piramidy. Jednakże pewna energia świetlna - która ma bardziej intensywny charakter czerwieni, powiedzmy, końca widma - jest ponownie spiralna, powodując ogromne wzmocnienie i skupienie energii, która jest następnie użyta do budowy.

59.10 Pytający: A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Robi to trzecia kompletna spirala. Zgadza się. Dobrze jest liczyć się z fundamentową półspiralą, która dostarcza pranę wszystkiemu, na co mogą wpływać trzy następujące po niej spirale światła wznoszące się w górę.

59.11 Pytający: Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji zerowej do pierwszej spirali, która sprawia, że ta pierwsza spirala jest dostępna do leczenia i nauki?

Ra: Jestem Ra. Prana zgarnięta przez kształt piramidy zyskuje spójność kierunku energetycznego. Określenie „światło wirujące w górę” nie wskazuje waszej koncepcji w górę i w dół, ale wskazuje na koncepcję tego, co sięga do źródła miłości i światła.

Tak więc całe światło, czyli prana, porusza się w górę, ale jego kierunek, w rozumieniu tego terminu, jest pozbawiony regulacji i nieprzydatny do pracy.

59.12 Pytający: Czy mógłbym zatem założyć, że ze wszystkich punktów w przestrzeni światło promieniuje w naszej iluzji na zewnątrz pod kątem bryłowym 360°, a ten kształt czerpaka z piramidą tworzy następnie spójność tego promieniowania jako mechanizm ogniskowania? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

59.13 Pytający: Zatem można powiedzieć, że pierwsza spirala ma inny współczynnik spójności niż druga. Jaka jest różnica między tą pierwszą a drugą spiralą?

Ra: Jestem Ra. Gdy światło jest kierowane do tego, co nazywasz pozycją zerową, osiąga punkt skrętu. Działa to jak kompresja światła, ogromnie zwielokrotniając jego spójność i uporządkowanie.

59.14 Pytający: Czy zatem spójność i organizacja mnożą się jeszcze raz na początku drugiej spirali? Czy jest tylko efekt podwojenia czy efekt zwiększający?

Ra: Jestem Ra. Trudno o tym rozmawiać w waszym języku. Nie ma efektu podwojenia, ale transformacja poprzez granice wymiaru, tak że światło, które działało dla tych, którzy używali go w konfiguracji przestrzeni/czasu-czasu/przestrzeni, stało się światłem działającym w tym, co można by uznać za międzywymiarową konfigurację czasu/przestrzeni-przestrzeni/czasu. Powoduje to pozorną dyfuzję i osłabienie spiralnej energii. Jednakże w pozycji drugiej, jak to nazwałeś, wiele pracy można wykonać międzywymiarowo.

59.15 Pytający: W piramidzie w Gizie nie było komory na drugiej pozycji. Czy kiedykolwiek korzystałeś z pozycji drugiej, umieszczając komorę w tej pozycji, powiedzmy na innych planetach lub w innych piramidach?

Ra: Jestem Ra. Ta pozycja jest przydatna tylko dla tych, których zdolności są takie, że są w stanie służyć jako przekaźniki tego typu skupionej spirali. Nikt nie chciałby próbować trenować istot trzeciej gęstości w takich dyscyplinach.

59.16 Pytający: Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”?

Ra: Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna pozytywnych efektów ukierunkowanej prany, a to, co jest umieszczone nad takim kształtem, otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. Może to być najbardziej stymulujące w zastosowaniach konfiguracji mentalnych i cielesnych w trzeciej gęstości. Jednakże, jeśli pozwoli się na zbyt długie przebywanie w miejscu, takie wstrząsy mogą wywołać traumę u istoty.

59.17 Pytający: Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, które właśnie omówiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Istnieje kilka. Jednak ich zastosowania są ograniczone. Użycie pozycji komory rezonansowej to takie, które rzuca wyzwanie zdolności adepta do stawienia czoła samemu sobie. Jest to jeden rodzaj testu umysłowego, który można zastosować. Jest potężny i dość niebezpieczny.

Zewnętrzna powłoka w kształcie piramidy zawiera małe wiry energii świetlnej, które w rękach zdolnych, skrystalizowanych istot są przydatne do różnych subtelnych działań związanych z leczeniem niewidzialnych ciał oddziałujących na ciało fizyczne.

Innymi z tych miejsc są te, w których można uzyskać doskonały sen i odwrócić starzenie. Te cechy nie są ważne.

59.18 Pytający: Jaka pozycja byłaby pozycją odwrócenia starzenia?

Ra: Jestem Ra. Około 5 do 10° powyżej i poniżej miejsca Komnaty Królowej, w owalnych kształtach na każdej ścianie czterobocznej piramidy, rozciągające się w kształt bryły w przybliżeniu w jednej czwartej drogi do miejsca w Komnacie Królowej.

59.19 Pytający: Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym takie miejsce?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łzę rozciągającą się zarówno w płaszczyźnie powierzchni piramidy, jak i na pół w kierunku Komnaty Królowej, rozciągającą się nad i pod nią. Możesz zobaczyć to jako pozycję, w której światło zostało wciągnięte w spiralę, a następnie ponownie się rozszerza. Ta pozycja jest czymś, co możesz nazwać próżnią prany.

59.20 Pytający: Dlaczego miałoby to odwrócić proces starzenia?

Ra: Jestem Ra. Starzenie się jest funkcją wpływu różnych pól elektromagnetycznych na pola elektromagnetyczne kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej pozycji nie ma żadnego sygnału wejściowego ani zakłócenia pól, ani żadna aktywność w obrębie kompleksu pola elektromagnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha nie pozwala na pełne panowanie. Próżnia wysysa wszelkie takie zakłócenia. W ten sposób istota nic nie czuje i jest zawieszona.

59.21 Pytający: Czy kształt piramidy, który Jim zbudował na naszym podwórku, działa prawidłowo? Czy jest odpowiednio ustawiony i zbudowany prawidłowo?

Ra: Jestem Ra. Jest zbudowany z dobrymi tolerancjami, choć nie jest doskonały. Jednakże jego ustawienie powinno być takie jak to miejsce spoczynku dla maksymalnej skuteczności.

59.22 Pytający: Czy masz na myśli, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany 20° na wschód od północy?

Ra: Jestem Ra. To dostosowanie byłoby skuteczne.

59.23 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany z północą magnetyczną. Co jest lepsze, wyrównać do północy magnetycznej, czy do 20° na wschód od północy magnetycznej?

Ra: Jestem Ra. To zależy od Ciebie. Właściwe ustawienie tej sfery w tym czasie to północ magnetyczna. Jednakże w swoim zapytaniu zapytałeś konkretnie o strukturę, która była używana przez określone istoty, których wiry energii są bardziej zgodne z, powiedzmy, orientacją prawdziwego zielonego koloru. Byłoby to 20° na wschód od północy.

Każda orientacja ma swoje zalety. Efekt jest silniejszy na północy magnetycznej i można go wyraźniej odczuć. Energia, choć słaba, pochodząca z odległego, ale wkrótce nadrzędnego kierunku, jest bardziej pomocna.

Wybór należy do was. Jest to wybór między ilością a jakością lub szerokopasmową i wąskopasmową pomocą w medytacji.

59.24 Pytający: Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20° na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji?

Ra: Jestem Ra. Obawiamy się, że to będzie ostatnie pytanie, ponieważ ta istota gwałtownie zwiększa swoje zniekształcenie w kierunku tego, co nazywasz bólem kompleksu ciała.

Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Nie możemy mówić o niczym pewnym, ale jesteśmy świadomi, że grubsze lub mniej gęste materiały zostaną wciągnięte do konformacji z gęstszymi i lżejszymi energiami, które dają waszemu Logosowi jego postępowanie poprzez sfery doświadczenia.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

59.25 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili doświadczacie trudności, ale nie są one spowodowane brakiem sumienności lub poświęcenia.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

60 ⇒

⇐ 58

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy