59 ⇒

⇐ 57

Prawo Jedności Sesja 58

Ukryj menu

16 czerwca 1981

58.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

58.1 Pytający: Czy mógłbyś wskazać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Stan ten jest taki, jak wcześniej zaobserwowano, z tym wyjątkiem, że wspomniane zniekształcenia fizyczne nieco się zwiększyły.

58.2 Pytający: Czy mógłbyś podać przyczynę wzrostu zniekształceń fizycznych?

Ra: Jestem Ra. Fizyczne zniekształcenia tego rodzaju są zapoczątkowane, jak powiedzieliśmy, z powodu nadmiernej aktywności słabych, jak nazywasz to zniekształcenie, części kompleksu ciała. Pogorszenie jest spowodowane naturą samego zniekształcenia, które nazywasz zapaleniem stawów. Po rozpoczęciu zniekształcenie w nieprzewidywalny sposób pozostanie i nieprzewidywalnie pogorszy się lub zmniejszy.

58.3 Pytający: Próbowaliśmy uzdrawiać kryształem diamentu. Próbowałem zarówno użyć kryształu na szyi, jak i zawiesić go na łańcuszku pod prawą ręką. Myślę, że być może, aby jak najlepiej pracować nad nadgarstkiem, powinienem dyndać kryształem tuż pod moją prawą ręką w odległości zaledwie centymetra lub dwóch, trzymając go bezpośrednio nad nadgarstkiem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Byłoby to właściwe, gdybyś był wyćwiczony w swojej sztuce uzdrawiania. Praca z tak potężnym kryształem, jakim dysponujesz, nie będąc w stanie dostrzec strumienia magnetycznego ciał subtelnych, jest prawdopodobnie tym samym, co zlecenie początkującemu, aby za pomocą piły i gwoździa stworzył Watykan.

Wielka sztuka kryje się w używaniu wahającego się kryształu. Na tym etapie rozwoju dobrze by było, gdybyś popracował z kryształami, które nie mają mocy w celu ustalenia, nie tylko fizycznych głównych centrów energii, ale także fizycznych drugorzędnych i trzeciorzędnych ośrodków energii, a następnie zacząłbyś znajdować odpowiadające im centra energii ciała subtelnego. W ten sposób możesz aktywować swoją wewnętrzną wizję.

58.4 Pytający: Jaki rodzaj kryształu powinien być do tego użyty?

Ra: Jestem Ra. Możesz użyć dowolnego wiszącego ciężaru o symetrycznej formie, ponieważ twoim celem nie jest zakłócanie lub manipulowanie tymi centrami energii, ale jedynie zlokalizowanie ich i uświadomienie sobie, jak je czuć, gdy są w stanie równowagi i gdy są w stanie niezrównoważonym lub zablokowanym.

58.5 Pytający: Czy mam rację, zakładając, że to, co miałbym zrobić, to zawiesić ciężar około dwie stopy poniżej mojej dłoni i umieścić go nad ciałem, a kiedy ciężar zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara wskazywałoby to na niezablokowane centrum energetyczne? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Odległość ciężarka od ręki jest nieistotna i według własnego uznania. Ruch kołowy pokazuje niezablokowane centrum energii. Jednakże niektóre istoty są spolaryzowane odwrotnie od innych, dlatego przed rozpoczęciem procedury dobrze jest przetestować formę normalnych spiral energetycznych.

58.6 Pytający: Jak byś to przetestował?

Ra: Jestem Ra. Test wykonuje się, najpierw trzymając ciężarek nad własną ręką i obserwując swoją konkretną konfigurację. Następnie, używając dłoni drugiej osoby, powtórz procedurę.

58.7 Pytający: Teraz w przypadku instrumentu zajmiemy się leczeniem nadgarstków i dłoni. Czy zatem powinienem przetestować centrum energii w okolicy dłoni i nadgarstka instrumentu? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Daliśmy wam ogólne informacje dotyczące tej formy uzdrawiania i wyjaśniliśmy stan instrumentu. Istnieje granica, poza którą informacja jest naruszeniem Prawa Pomieszania.

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 82-sekundowa przerwa.]

58.8 Pytający: Chciałbym prześledzić wzorce energii i to, co faktycznie dzieje się z tymi wzorcami i przepływem energii w kilku przypadkach. Najpierw wezmę kształt piramidy i prześledzę energię, która jest w jakiś sposób skupiona przez ten kształt. Wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić.

Myślę, że piramida może być w dowolnej orientacji i zapewniać pewne skupienie spiralnej energii, ale największe skupienie występuje, gdy jedna jej strona jest dokładnie równoległa do północy magnetycznej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne, z jednym dodatkiem. Jeśli jeden róg jest zorientowany na północ magnetyczną, skupienie energii również zostanie zwiększone.

58.9 Pytający: Czy masz na myśli, że gdybym narysował linię przez dwa przeciwległe rogi piramidy u podstawy i skierował ją na północ magnetyczną - to byłoby dokładnie 45° poza orientacją jednej strony skierowanej na północ magnetyczną - to by to działało równie dobrze? Czy to jest to, co chcesz powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To działałoby znacznie lepiej niż gdyby kształt piramidy był zupełnie niewyrównany. Nie działałby tak wydajnie, jak wspomniana powyżej konfiguracja.

58.10 Pytający: Czy kształt piramidy działałby równie dobrze prawidłową stroną do góry, jak i do góry nogami, w odniesieniu do powierzchni ziemi, zakładając, że wyrównanie magnetyczne byłoby takie samo w obu przypadkach?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy zgłębić Twojego zapytania. Odwrócony kształt piramidy odwraca skutki piramidy. Co więcej, trudno jest zbudować taką konstrukcję, skierowaną w dół. Być może źle zinterpretowaliśmy Twoje zapytanie.

58.11 Pytający: Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć, w jaki sposób piramida skupia światło, a nie po to, by jej użyć. Chodziło mi o to, że gdybyśmy zbudowali piramidę skierowaną w dół, to czy skupiłaby się ona na pozycji Komnaty Królowej, czy tuż pod nią, w taki sam sposób, jak gdyby była skierowana w górę?

Ra: Jestem Ra. To działałoby w ten sposób tylko wtedy, gdyby polaryzacja istoty została z jakiegoś powodu odwrócona.

58.12 Pytający: Zatem linie spiralnej energii świetlnej - czy pochodzą z miejsca w kierunku środka ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu?

Ra: Jestem Ra. Kształt piramidy jest kolektorem, który pobiera przepływającą energię z tego, co nazwalibyście dnem lub podstawą i pozwala tej energii poruszać się spiralnie w górę w linii z wierzchołkiem tego kształtu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kształt piramidy jest odwrócony. Energia nie jest energią ziemi, jak rozumiemy twoje pytanie, ale jest energią światła, która jest wszechobecna.

58.13 Pytający: Czy ma znaczenie, czy piramida jest pełna, czy składa się z czterech cienkich ścian, czy też jest różnica w działaniu między tymi dwoma wykonaniami?

Ra: Jestem Ra. Jako kolektor energii sam kształt jest jedynym wymaganiem. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb kompleksów waszego ciała, jeśli ktoś ma pomieścić siebie w takim kształcie, dobrze jest, aby ten kształt był wykonany z pełnych ścian, aby uniknąć zalania przez zewnętrzne bodźce.

58.14 Pytający: Zatem, gdybym użył tylko ramy z drutu składającej się z czterech kawałków drutu i połączonych na wierzchołku biegnącym w dół do podstawy, a piramida byłaby całkowicie otwarta, zrobiłoby to to samo dla spiralnej energii świetlnej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Koncepcja ramy jako równej, pełnej bryle jest poprawna. Jednak istnieje wiele metali, których nie zaleca się używać w kształtach piramid, które mają wspomagać proces medytacji. Te, które są polecane, są w waszym systemie handlu wymiennego nazywane drogimi. Drewno lub inne naturalne materiały lub pręty z tworzywa sztucznego są równie przydatne.

58.15 Pytający: Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i prostego jak cztery drewniane pręty połączone pod kątem wierzchołkowym?

Ra: Jestem Ra. Jeśli wyobrazisz sobie światło w sensie metafizycznym jako wodę, a kształt piramidy jako lejek, ta koncepcja może stać się oczywista.

58.16 Pytający: Widzę, jak piramida o pełnych bokach zachowywałaby się jak lejek. Wydaje mi się, że użycie tylko czterech prętów połączonych pod kątem wierzchołkowym byłoby mniej wydajne. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób są one równoważne z piramidą o litych bokach?

Ra: Jestem Ra. Są nierówne w przestrzeni/czasie i zalecamy, do praktycznego użytku, piramidę z litymi bokami lub inny kształt skupiający, aby dać waszym fizycznym kompleksom cielesnym wytchnienie od zewnętrznego hałasu, deszczu i innych rozpraszaczy medytacji. Jednakże w czasie/przestrzeni mamy do czynienia z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez kształt. Równoważne pole jest wytwarzane przez bryłę jak i otwarty kształt. Na światło oddziałuje metafizycznie to pole, a nie widzialne kształty.

58.17 Pytający: Dziękuję, to ładnie to wyjaśnia. Przepraszam, że zadałem tyle głupich pytań na ten temat, ale naprawdę funkcjonuję tutaj z bardzo małą wiedzą. Nie chcę wchodzić w tematy bez znaczenia. Założyłem, że pytania o piramidę były dla Ciebie pożądane, ponieważ groziłoby to niebezpieczeństwem dla kogoś, kto by nadużył piramidy itp.

Próbuję zrozumieć, jak działa światło i próbuję zrozumieć, jak wszystko działa razem, i miałem nadzieję, że pytania w tym obszarze na temat piramidy pomogą mi zrozumieć Trzecie Zniekształcenie, czyli Światło.

Otóż, jak to rozumiem, kształt piramidy działa jak lejek, zwiększając w ten sposób, że tak powiem, gęstość energii, tak że jednostka może doznawać w rzeczywistości większej intensywności Trzeciego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne.

58.18 Pytający: Następnie czysty krystaliczny kształt, taki jak diament, o którym wspomniałeś jako zamrożone światło - wydaje się, że ta fizyczna manifestacja światła trzeciej gęstości jest w jakiś sposób oknem lub mechanizmem skupiającym dla Trzeciego Zniekształcenia w sensie ogólnym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne. Jednakże można zauważyć, że tylko wola skrystalizowanej istoty może spowodować przepływ międzywymiarowego światła przez ten materiał. Im bardziej wyregulowana istota i bardziej uregulowany kryształ, tym większy efekt.

58.19 Pytający: Jest teraz wielu ludzi, którzy zginają metal, robią inne tego typu rzeczy, prosząc o to w myślach. Co się dzieje w tym przypadku? Co to jest… Czy możesz wyjaśnić, co się tam dzieje?

Ra: Jestem Ra. To, co ma miejsce w tym przypadku, można porównać do wpływu drugiej spirali światła w piramidzie używanej przez istotę. Ponieważ ta druga spirala kończy się na wierzchołku, światło można porównać do wiązki laserowej w sensie metafizycznym; a gdy jest inteligentnie skierowana, może powodować zginanie nie tylko w piramidzie, ale jest to rodzaj energii, z której czerpią ci, którzy są w stanie skupić światło wirujące w górę. Jest to możliwe dzięki kontaktowi w promieniu indygo z inteligentną energią.

58.20 Pytający: Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić.

Ra: Jestem Ra. Pamiętają dyscypliny niezbędne do tej czynności, która jest użyteczna zaledwie dla innych węzłów doświadczeń wibracyjnych prawdziwych kolorów.

58.21 Pytający: W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo nieodległej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Celem takiego skupiania energii jest budowanie, a nie niszczenie, i staje się to całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywa do metod budowania w trzeciej gęstości.

58.22 Pytający: Czy jest to również używane do leczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

58.23 Pytający: Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na przykład, kiedy istota rozwija się poprzez swoje indygo, czy drogowskazem jej rozwoju będzie to zginanie [metalu]?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Określmy trzy spirale energii świetlnej, których przykładem jest piramida. Pierwsza, podstawowa spirala, która jest używana do nauki i do leczenia. Druga, spirala do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia, spirala rozpościerająca się od wierzchołka, która służy do energetyzowania.

Kontakt z promieniem indygo niekoniecznie musi objawiać się w jakimkolwiek talencie lub drogowskazie, jak powiedziałeś. Są tacy, których energia indygo jest energią czystej istoty i nigdy się nie manifestuje, a jednak wszyscy są świadomi postępu takiej istoty. Inni mogą uczyć lub na wiele sposobów dzielić się kontaktem z inteligentną energią. Inni trwają w niezamanifestowanej formie, poszukując inteligentnej nieskończoności.

Tak więc manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż ten, który jest wyczuwalny lub intuicyjny w odniesieniu do kompleksu umysłu/ciała/ducha. Istnienie fioletowego promienia jest bardziej znamienne dla prawdziwej jaźni.

Czy są jakieś krótkie pytania lub drobne sprawy, które możemy wyjaśnić, jeśli to możliwe, zanim opuścimy ten instrument?

58.24 Pytający: Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy krótko odpowiedzieć. Możesz zapytać bardziej szczegółowo, jeśli uznasz to za pożądane podczas następnej sesji.

Jeśli wyobrazisz sobie płomień świecy, możesz zobaczyć trzecią spiralę.

Ten instrument jest dobrze wyważony. Wyposażenie jest dobrze ustawione. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

59 ⇒

⇐ 57

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy