18 ⇒

⇐ 16

Prawo Jedności Sesja 17

Ukryj menu

3 lutego 1981

17.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy.

Zanim zaczniemy odpowiadać, poprawimy błąd, który odkryliśmy w przekazywaniu wam naszych informacji. Mamy trudności z radzeniem sobie z waszym czasem/przestrzenią. Mogą znowu wystąpić błędy tego typu. Nie krępuj się nas zapytać, czy możemy przeliczyć czas/przestrzeń w waszej mierze.

Błąd, który odkryliśmy, dotyczy jednego przybycia zarówno grupy Oriona do waszej planetarnej sfery wpływów jak i odpowiadającego temu przybyciu emisariuszy Konfederacji. Podaliśmy daty dwa sześć zero zero [2600] lat dla przybycia Oriona, dwa trzy zero zero [2300] dla przybycia Konfederacji. To jest niepoprawne. Przeliczenie wskazuje na liczby trzy sześć zero zero [3,600] dla przybycia Oriona, trzy trzy zero zero [3,300] dla przybycia Konfederacji.*

Komunikujemy się teraz.

17.1 Pytający: Dziękuję bardzo. Chciałbym powtórzyć... uważam to za zaszczyt, wielki zaszczyt, a także przywilej, jako mój [niesłyszalne]. I chciałbym powtórzyć, że moje pytania mogą czasami trochę być nie na temat, ponieważ kontynuuję coś, nad czym już zacząłem pracować, nad zastosowaniami Prawa Jednośći, aby lepiej zrozumieć przede wszystkim zasadę wolnej woli oraz dalsze zniekształcenia, które odkrywamy.

Właśnie otrzymałem trzy pytania podczas medytacji. Zadam je najpierw, zanim przejdziemy dalej.

Po pierwsze, jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości nasilą się w ciągu następnych trzydziestu lat? Czy zobaczymy więcej zmian w naszym środowisku i nasz wpływ na nasze środowisko?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość to spektrum wibracyjne. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni wprawiło w ruch spiralny waszą sferę planetarną i waszą jakbyśmy to nazwali galaktykę, którą nazywacie gwiazdą, w tę wibrację. To spowoduje, że sfera planetarna sama w sobie elektromagnetycznie wyreguluje swoje wiry odbioru napływów sił kosmicznych wyrażających się jako sieci wibracyjne, tak że Ziemia zostanie w ten sposób namagnesowana czwartą gęstością, jakby można to nazwać.

Będzie to miało miejsce z pewnymi niedogodnościami, jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na energie form myślowych waszych narodów, które zakłócają uporządkowane konstrukcje wzorców energetycznych wewnątrz waszych ziemskich spirali energii, co zwiększa entropię i bezużyteczne ciepło. Spowoduje to, że wasza sfera planetarna będzie miała pewne pęknięcia w swojej zewnętrznej powłoce, podczas gdy zostanie odpowiednio namagnesowana dla czwartej gęstości. To jest to dostosowanie planetarne.

Zauważysz gwałtowny wzrost liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy umysłu/ciała/ducha, których potencjały wibracyjne obejmują potencjały zniekształceń czwartej wibracji. Tak więc, powiedzmy, będzie się wydawało, że jest to nowa rasa. To są ci, którzy inkarnują dla pracy w czwartej gęstości.

Nastąpi również gwałtowny wzrost w krótkim okresie negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha i kompleksów społecznych z powodu polaryzujących warunków ostrego rozgraniczenia między cechami czwartej gęstości a orientacją na służbę sobie w trzeciej gęstości.

Ci, którzy pozostaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie, będą mieli tak zwaną pozytywną orientację. Wielu przyjdzie skądś indziej, ponieważ wydaje się, że przy wszystkich najlepszych wysiłkach Konfederacji, które także obejmują te z wewnętrznych planów waszych ludzi, wewnętrzne cywilizacje i te z innych wymiarów, zbiory będą nadal znacznie mniejsze niż te, które ta sfera planetarna jest w stanie wygodnie wspierać w służbie.

17.2 Pytający: Czy w tych ostatnich dniach można pomóc istocie osiągnąć poziom czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie można bezpośrednio pomóc innej istocie. Możliwe jest jedynie udostępnienie katalizatora w jakiejkolwiek formie, z których najważniejszym jest promieniowanie uświadomienia sobie jedności ze Stwórcą z pozycji jaźni, mniej ważne są informacje, którymi się z wami dzielimy.

My sami nie odczuwamy potrzeby szerokiego rozpowszechniania tych informacji. Wystarczy, że udostępniliśmy go trzem, czterem lub pięciu. Jest to niezwykle obfita nagroda, ponieważ jeśli jeden z nich uzyska zrozumienie czwartej gęstości dzięki temu katalizatorowi to wtedy wypełnimy Prawo Jedności w zniekształceniu służby.

Zachęcamy do beznamiętnej próby dzielenia się informacjami bez troski o liczby lub szybki wzrost pośród innych. To, że próbujesz udostępnić te informacje, jest z twojego punktu widzenia służbą. Próba, jeśli dotrze do jednego, dociera do wszystkich.

Nie możemy zaoferować drogi na skróty do oświecenia. Oświecenie jest chwilą, jest otwarciem na inteligentną nieskończoność. Może to być dokonane tylko przez tą jaźń, dla tej jaźni. Inna jaźń nie może nauczać/uczyć się oświecenia, a jedynie nauczać/uczyć się informacji, inspiracji lub dzielić się miłością, tajemnicą, nieznanym, co sprawia, że druga jaźń wyciąga rękę i rozpoczyna proces poszukiwania, który kończy się w danej chwili. Ale kto może wiedzieć, kiedy istota otworzy bramę do teraźniejszości?

17.3 Pytający: Podczas medytacji kilka dni temu miałem wrażenie pytania o krater w Rosji. Myślę, że to było w Tungusce. Czy możesz mi powiedzieć, co spowodowało ten krater?

Ra: Jestem Ra. Zniszczenie reaktora jądrowego spowodowało ten krater.

17.4 Pytający: Czyjego reaktora?

Ra: Jestem Ra. To było coś, co można nazwać „dronem” wysłanym przez Konfederację, który uległ awarii. Został przeniesiony w miejsce, gdzie jego zniszczenie nie spowodowałoby naruszenia woli kompleksów umysłu/ciała/ducha. Następnie został zdetonowany.

17.5 Pytający: Jaki był cel jego przybycia tutaj?

Ra: To był dron przeznaczony do nasłuchiwania różnych sygnałów waszych ludzi. Rozpoczynaliście wtedy pracę w bardziej technicznej sferze. Byliśmy zainteresowani określeniem zakresu i szybkości waszych postępów. Ten dron był napędzany prostym silnikiem jądrowym, jak byście to nazwali. Nie był to typ, który teraz znacie, ale był bardzo mały. Jednakże ma taki sam destrukcyjny wpływ na struktury molekularne trzeciej gęstości. W związku z tym, ponieważ działał nieprawidłowo, uznaliśmy, że najlepiej będzie wybrać miejsce na jego zniszczenie niż próbować go odzyskać, ponieważ możliwości/prawdopodobieństwa tego manewru wyglądały na bardzo, bardzo znikome.

17.6 Pytający: Czy groziło to zarówno wybuchem, jak i promieniowaniem?

Ra: Jestem Ra. Jak wiesz, w tym konkretnym urządzeniu jest bardzo mało promieniowania. Jest promieniowanie, które jest zlokalizowane, ale lokalizacja jest taka, że nie dryfuje wraz z wiatrem, tak jak emisja waszej nieco prymitywnej broni.

17.7 Pytający: Wydaje mi się, że analiza drzew na tym terenie wykazała niski poziom promieniowania. Czy to jest przyczyną tak niskiego poziomu promieniowania na drzewach?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Ilość promieniowania jest bardzo zlokalizowana. Niemniej jednak uwalniana energia jest wystarczająco silna, aby powodować trudności.

17.8 Pytający: Czy zatem Konfederacja była odpowiedzialna za uzyskanie energii jądrowej przez Ziemię?

Ra: Jestem Ra. Jest to punkt, w którym nie można ocenić, co jest przyczyną. Podstawowym równaniem poprzedzającym tę pracę było równanie wykonane przez wędrowca oddanego służbie tej planecie. To, że dzieło to stało się podstawą dla narzędzi zniszczenia, nie było zamierzone i nie zostało dane w tym celu.

17.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, kim był ten wędrowiec, który został przeprowadzony przez to równanie?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja wydaje się nieszkodliwa, ponieważ ta istota nie należy już do waszej trzeciej gęstości planetarnej. Ta istota została nazwana, kompleksem wibracyjnym dźwięku, Albert.

17.10 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, kto przed inkarnacją w tej gęstości był znany jako Jezus z Nazaretu?

Ra: Jestem Ra. Mam trudność z tym pytaniem w jaki sposób zostało sformułowane. Czy możesz znaleźć inną formę dla tego zapytania?

17.11 Pytający: Tak. Chciałem powiedzieć, czy możesz mi powiedzieć, czy Jezus z Nazaretu pochodził z Konfederacji przed wcieleniem tutaj?

Ra: Jestem Ra. Ten znany wam jako Jezus z Nazaretu nie miał imienia. Istota ta należała do piątej* gęstości najwyższego poziomu tej suboktawy. Ta istota pragnęła przybyć na tę sferę planetarną, aby dzielić się wibracją miłości w możliwie najczystszy sposób. Tym samym istota ta otrzymała pozwolenie na wykonanie tej misji. Istota ta była wówczas wędrowcem bez imienia, pochodząca z Konfederacji, z piątej gęstości, reprezentującej rozumienie wibracji zrozumienia lub miłości piątej gęstości.

17.12 Pytający: Czy powiedziałeś, że piąta wibracja to wibracja miłości? Piąta gęstość była gęstością miłości?

Ra: Jestem Ra. Popełniłem błąd. Istota czwartej gęstości jest tym, co zamierzaliśmy powiedzieć, najwyższym poziomem czwartej gęstości przechodzącym do piątej. Ta istota mogła przejść do piątej, ale zamiast tego zdecydowała się powrócić do trzeciej w tej konkretnej misji. Ta istota była z najwyższej suboktawy wibracji miłości. To jest czwarta gęstość.

17.13 Pytający: Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, czy jesteś czasami zindywidualizowaną istotą, czy też mówię do całego kompleksu?

Ra: Jestem Ra. Rozmawiasz z Ra. Nie ma oddzielenia. Nazwałbyś to kompleksem pamięci społecznej, wskazując w ten sposób na wielość. W naszym rozumieniu mówisz do zindywidualizowanej części świadomości.

17.14 Pytający: Czy zawsze mówię do tej samej zindywidualizowanej części świadomości na każdej z sesji?

Ra: Jestem Ra. Rozmawiasz z tą samą istotą za pośrednictwem kanału lub instrumentu. Ten instrument ma czasami mniej energii życiowej. Czasami utrudnia to nasze postępowanie. Jednakże ten instrument wykazuje dużą wierność zadaniu i oddaje wszystko co ma na rzecz tego zadania. Dlatego możemy kontynuować, nawet gdy energia jest niska. Dlatego zwykle mówimy o zakończeniu sesji ze względu na nasze oszacowanie poziomów energii witalnej instrumentu.

17.15 Pytający: Chciałbym wyjaśnić sprawę, teraz gdy jestem pewny. Ludzie na tej planecie, wyznający jakąkolwiek religię lub nie wyznający żadnej religii, albo nie mający intelektualnej wiedzy o Prawie Jedności lub w ogóle czegokolwiek, nadal mogą być zebrani do czwartej gęstości, jeśli mają tę wibrację. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże niewielu znajdziesz nadających się do zbioru, których blask nie powoduje, że inni są świadomi tego, co możesz nazwać, ich duchowością, cechą zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tak więc nie jest szczególnie prawdopodobne, że istota byłaby całkowicie nieznana jego bezpośrednim znajomym jako niezwykle promienna osobowość, nawet gdyby ta osoba nie została wciągnięta w żadne z wypaczeń waszych tak zwanych systemów religijnych.

17.16 Pytający: Czy podczas inkarnacji Jezusa z Nazaretu grupa Oriona usiłowała go w jakiś sposób zdyskredytować?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

17.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co zrobiła grupa Oriona, aby spróbować spowodować jego upadek?

Ra: Jestem Ra. Możemy ogólnie opisać, co się wydarzyło. Technika polegała na budowaniu na innych negatywnie zorientowanych informacjach. Ta informacja została przekazana przez tego, którego wasze narody nazywały Jahwe. Ta informacja zawierała wiele nakazów dotyczących zachowania i obiecywała władzę w trzeciej gęstości. Te dwa rodzaje zniekształceń wywarły wrażenie na tych, którzy już byli zorientowani na myślenie w tych formach myślowych.

To ostatecznie doprowadziło do wielu wyzwań dla istoty znanej jako Jezus. W końcu doprowadziło to do tego, kompleksu wibracyjnego dźwięku Judasz, jak nazywacie tę istotę, który wierzył, że robi właściwą rzecz, sprowadzając lub narzucając temu, którego nazywacie Jezusem, konieczność wprowadzenia zniekształcenia władzy na planecie trzeciej gęstości przez panowanie nad innymi w trzeciej gęstości.

Ta istota, Judasz, czuła, że gdyby została zapędzona w róg, istota, którą nazywasz Jezusem, byłaby w stanie dostrzec mądrość w użyciu mocy inteligentnej nieskończoności, aby rządzić innymi. Ten, którego nazywasz Judaszem, mylił się w ocenie reakcji istoty, Jezusa, którego nauczanie/uczenie się nie było zorientowane na to zniekształcenie. Spowodowało to zniszczenie kompleksu cielesnego osoby znanej wam jako Jezus.

17.18 Pytający: Zatem, jeśli istota Jezus należała do czwartej gęstości, a dziś na planecie są wędrowcy, którzy przybyli z piątej i szóstej gęstości, co takiego uczynił Jezus, dzięki czemu był tak dobrym uzdrowicielem i czy te istoty z piątej i szóstej gęstości mogą dzisiaj robić to samo?

Ra: Jestem Ra. Ci, którzy leczą, mogą mieć dowolną gęstość, która ma świadomość ducha. Obejmuje to trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Trzecia gęstość może być tą, w której następuje uzdrowienie tak samo jak w innych. Jest jednak więcej iluzorycznych materiałów do zrozumienia, zrównoważenia, zaakceptowania i pójścia naprzód.

Brama do inteligentnej nieskończoności może zostać otwarta tylko wtedy, gdy zrozumienie napływu inteligentnej energii zostanie otwarte dla uzdrowiciela. Są to tak zwane Prawa Naturalne twojego lokalnego kontinuum przestrzeni/czasu i jego sieci źródeł elektromagnetycznych lub węzłów napływającej energii.

Poznaj więc najpierw umysł i ciało. Następnie, gdy duch jest zintegrowany i zsyntetyzowany, są one zharmonizowane w kompleks umysłu/ciała/ducha, który może poruszać się między wymiarami i który może otworzyć bramę do inteligentnej nieskończoności, w ten sposób uzdrawiając siebie światłem i dzieląc się tym światłem z innymi.

Prawdziwe uzdrowienie jest po prostu blaskiem jaźni wytwarzającym środowisko, w którym może wystąpić katalizator, który inicjuje rozpoznanie siebie przez siebie, samoleczących właściwości jaźni.

17.19 Pytający: Jak Jezus się tego nauczył podczas swojego wcielenia?

Ra: Jestem Ra. Ta istota nauczyła się tej zdolności poprzez naturalny sposób przypominania sobie w bardzo młodym wieku. Niestety, ta istota po raz pierwszy odkryła swoją zdolność przenikania inteligentnej nieskończoności, stając się zniekształceniem, które nazywacie „złością” na towarzysza zabaw. Istota ta została dotknięta przez istotę, znaną wam jako Jezus, i została śmiertelnie zraniona.

W ten sposób ten znany jako Jezus uświadomił sobie, że tkwi w nim straszliwy potencjał. Ta istota zdecydowała się odkryć, jak wykorzystać tę energię dla dobra, a nie dla negatywu. Ta istota była wyjątkowo pozytywnie spolaryzowana i pamiętała więcej niż większość wędrowców.

17.20 Pytający: Jak to agresywne działanie przeciwko towarzyszowi zabaw wpłynęło na Jezusa w jego duchowym wzroście? Gdzie poszedł po swojej fizycznej śmierci?

Ra: Jestem Ra. Istota, którą nazywasz Jezusem, została pobudzona przez to doświadczenie i rozpoczęła poszukiwanie i badanie trwające całe życie. Na początku istota ta uczyła się dniami i nocami w swoich własnych konstruktach religijnych, które nazywacie judaizmem i w bardzo młodym wieku nauczyła się być rabinem, jak nazywacie nauczających/uczących się tego konkretnego rytmu lub zniekształcenia rozumienia.

W wieku około trzynastu i pół lat, istota ta opuściła miejsce zamieszkania swojej ziemskiej rodziny, jak byście to nazwali, i udawała się w wiele innych miejsc w poszukiwaniu dalszych informacji. Było to sporadyczne aż istota osiągnęła wiek około dwudziestu pięciu lat, kiedy to wróciła do swojego rodzinnego domu, gdzie nauczyła się i praktykowała sztukę swojego ziemskiego ojca.

Kiedy istota była w stanie zintegrować lub zsyntetyzować wszystkie doświadczenia, zaczęła mówić do innych jaźni i nauczać/uczyć się tego, co uważała w poprzednich latach za wartościowe.

Istota została uwolniona karmicznie ze zniszczenia innej jaźni, kiedy to była w ostatniej części swojego życia i przemówiła z tego, co nazwałbyś krzyżem, mówiąc: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. W przebaczeniu leży zatrzymanie koła działania, czyli tego, co nazywacie karmą.

17.21 Pytający: Zatem w jakiej gęstości przebywa teraz istota znana jako Jezus?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, ale nieważna. Istota ta studiuje teraz lekcje wibracji mądrości, piątej gęstości, zwanej także wibracją światła.

17.22 Pytający: W naszej kulturze jest znane powiedzenie, że on powróci. Czy możesz mi powiedzieć, czy to jest zaplanowane?

Ra: Jestem Ra. Spróbuję rozwiązać to pytanie. To jest trudne. Ta istota zdała sobie sprawę, że nie jest bytem sama w sobie, ale działała jako posłaniec Jednego Stwórcy, którego ta istota postrzegała jako Miłość. Ta istota była świadoma, że ten cykl był w ostatniej części i powiedziała, że jej świadomość powróci podczas zbiorów.

Konkretny kompleks umysłu/ciała/ducha, którego nazywasz Jezusem, jak nazwałbyś tę istotę, nie powróci, chyba że jako członek Konfederacji czasami przemawiający przez kanał. Jednakże są inni, o identycznej zgodności świadomości, którzy przyjmą tych do czwartej gęstości. Takie jest znaczenie powrotu.

17.23 Pytający: Wspomniałeś, że łagodzeniem karmy jest przebaczenie. Czy są... Trudno mi jest sformułować to pytanie. Myślę, że będę musiał do tego wrócić. Zadam to drugie pytanie.

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego po zakończeniu cyklu Ziemia będzie w pozytywnej czwartej gęstości, a nie w negatywnej czwartej gęstości, skoro wydaje się, że liczba ludności negatywnej jest większa?

Ra: Jestem Ra. Ziemia wydaje się być negatywna. Wynika to z cichego, powiedzmy, przerażenia, które jest powszechnym zniekształceniem, które te dobre lub pozytywnie zorientowane istoty mają w stosunku do wydarzeń, które są obecne w waszej przestrzeni/czasie. Jednak ci zorientowani i nadający się do zbioru w służbie innym znacznie przewyższają liczebnie tych, których orientacja w kierunku służby sobie, uzyskała jakość zbioru.

17.24 Pytający: Innymi słowy, będzie mniej negatywnych bytów zbieranych do czwartej gęstości niż będzie pozytywnych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zdecydowana większość waszych ludzi powtórzy trzecią gęstość.

17.25 Pytający: W jaki sposób Taras Bulba, Czyngis-chan i Rasputin zostali zebrani przed zbiorami?

Ra: Jestem Ra. Jest prawem/przywilejem/obowiązkiem tych, którzy świadomie otwierają bramę do inteligentnej nieskończoności, wybrać sposób opuszczenia gęstości. Osoby o negatywnej orientacji, które w ten sposób osiągają to prawo/obowiązek, najczęściej wybierają postęp w nauce/nauczaniu służby sobie.

17.26 Pytający: Czy to jest przyczyną tego, co nazywamy samozapłonem?

Ra: Jestem Ra. To nie jest poprawne.

17.27 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co powoduje to zjawisko?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie las. Piorun uderza w jedno drzewo. Ono się pali. Piorun nie uderza w inne miejsce. Gdzie indziej nie pali się. Istnieją przypadkowe zdarzenia, które nie mają związku z istotą, ale ze zjawiskiem okna, o którym mówiliśmy.

17.28 Pytający: Czy te poszczególne istoty są jednoznacznie takie same, czy też są po prostu przypadkowymi istotami?

Ra: Jestem Ra. To drugie jest poprawne.

17.29 Pytający: Czy mam rozumieć, że zbiory będą miały miejsce w roku 2011, czy też będą rozłożone?

Ra: Jestem Ra. To jest przybliżenie. Stwierdziliśmy, że mamy trudności z waszym czasem/przestrzenią. Jest to odpowiedni prawdopodobny/możliwy węzeł czasu/przestrzeni dla zbiorów. Ci, którzy w tym czasie nie są wcieleni, będą objęci zbiorami.

17.30 Pytający: Zatem, jeśli istota chce się tego nauczyć, chce służyć innym, a nie sobie, podczas gdy jest w tej trzeciej gęstości, jakie są najlepsze sposoby służenia innym, czy też jakikolwiek sposób jest równie dobry jak inny sposób?

Ra: Jestem Ra. Najlepszy sposób służenia innym został wyraźnie omówiony w poprzednim materiale.* Powtórzymy to krótko.

Najlepszym sposobem służenia innym jest nieustanna próba dzielenia się miłością Stwórcy, jaka jest znana wewnętrznemu ja. Obejmuje to samopoznanie i umiejętność otwierania siebie na inne jaźnie bez wahania. Obejmuje to, powiedzmy, promieniowanie tym, co jest esencją lub sercem kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Nawiązując do intencji twojego pytania, najlepszy sposób służby innym jest, dla każdego poszukiwacza w trzeciej gęstości, unikalny dla danego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Oznacza to, że kompleks umysłu/ciała/ducha musi następnie szukać w sobie inteligencji własnego rozeznania, w jaki sposób może najlepiej służyć innym. Dla każdego będzie to coś innego. Nie ma najlepszego. Nie ma uogólnienia. Nic nie jest znane.

17.31 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcę tracić czasu na ponowne zadawanie pytań. Niektóre są tak ważne, że próbuję zadać podobne pytania na różne sposoby, aby rozwinąć odpowiedź. Wydaje się, że [niesłyszalne] to, do czego zmierzamy, a może nie.

W książce Oahspe stwierdza się, że jeśli dana osoba ma więcej niż pięćdziesiąt procent dla innych - to znaczy przekracza 50% w służbie innym i mniej niż pięćdziesiąt procent w służbie sobie - wówczas nadaje się do zbioru. Czy to jest poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, jeśli zbiory mają dotyczyć pozytywnego czwartego wymiaru.

17.32 Pytający: Jaki musi być procent istoty, powiedzmy, jeśli ma zostać zebrana jako negatywna?

Ra: Jestem Ra. Istota, która chce podążać ścieżką służenia sobie, musi osiągnąć poziom pięciu - to jest pięć procent służby innym, dziewięćdziesiąt pięć procent służby sobie. Musi zbliżyć się do całości. Negatywna ścieżka jest dość trudna do osiągnięcia i wymaga wielkiego poświęcenia.

17.33 Pytający: Dlaczego negatywna ścieżka jest o wiele trudniejsza do osiągnięcia zbioru niż pozytywna?

Ra: Jestem Ra. Wynika to ze zniekształcenia Prawa Jedności, które wskazuje, że brama do inteligentnej nieskończoności jest bramą na końcu ciasnej i wąskiej ścieżki, jak można to nazwać. Osiągnięcie pięćdziesięciu jeden procent poświęcenia dla dobra innych jaźni jest równie trudne, jak osiągnięcie stopnia pięciu procent oddania innym jaźniom. Powiedzmy, że między nimi znajduje się zapadlisko obojętności.

17.34 Pytający: Zatem, jeśli istota została zebrana do czwartej gęstości z oceną, powiedzmy, pięćdziesiąt jeden procent dla innych, czterdzieści dziewięć procent dla siebie, na jaki poziom czwartej gęstości wejdzie? Zakładam, że są różne poziomy czwartej gęstości.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda wkracza w sub-gęstość, która wibruje zgodnie ze zrozumieniem istoty.

17.35 Pytający: Ile mamy teraz poziomów w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Trzecia gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów.

17.36 Pytający: Słyszałem, że istnieje siedem podstawowych poziomów astralnych i siedem dewakanicznych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o niektórych z większych różnic poziomów w twoich wewnętrznych planach. To się zgadza.

17.37 Pytający: Zatem, kto zamieszkuje sfery astralne, a kto plany dewakaniczne?

Ra: Jestem Ra. Istoty zamieszkują różne płaszczyzny ze względu na ich wibracyjną naturę. Płaszczyzna astralna jest zróżnicowana od form myślowych w jej dolnych granicach do oświeconych istot, które poświęcają się nauczaniu/uczeniu się na wyższych planach astralnych.

Na płaszczyznach dewakanicznych, jak je nazywasz, znajdują się ci, których wibracje są jeszcze bardziej zbliżone do pierwotnych zniekształceń miłości/światła.

Poza tymi planami są inne.

17.38 Pytający: A zatem, czy każdy... czy... to jest trudne. Nasz plan fizyczny - czy istnieje siedem płaszczyzn podrzędnych tego, co nazywamy tutaj naszym planem fizycznym?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Trudno to zrozumieć.

Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn. W waszym szczególnym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu istnieje siedem subpłaszczyzn kompleksów umysłu/ciała/ducha. Odkryjesz wibracyjną naturę tych siedmiu płaszczyzn, przechodząc przez swoje empiryczne zniekształcenia, spotykając inne ja na różnych poziomach, które odpowiadają centrom napływu energii fizycznego pojazdu.

Niewidzialne lub wewnętrzne, płaszczyzny trzeciej gęstości są zamieszkane przez tych, którzy nie mają kopleksów natury cielesnej, takich jak wasze; to znaczy, nie tworzą ciała chemicznego dla swoich kompleksów ducha/umysłu. Niemniej jednak istoty te są podzielone na różne poziomy w czymś, co możesz nazwać sztucznym snem we śnie. Na wyższych poziomach pragnienie przekazywania wiedzy z powrotem na zewnętrzne płaszczyzny egzystencji staje się mniejsze, z powodu intensywnej nauki/nauczania, które ma miejsce na tych poziomach.

17.39 Pytający: Czy zatem konieczne jest penetrowanie jednej płaszczyzny na raz, gdy przechodzimy od tego, co nazywamy fizycznością trzeciej gęstości, poprzez te plany?

Ra: Jestem Ra. Z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy penetrują jednocześnie kilka płaszczyzn. Inni wnikają w nie powoli. Niektórzy z zapałem próbują penetrować wyższe plany, zanim przenikną energie tak zwanych niższych lub bardziej fundamentalnych poziomów. To powoduje brak równowagi energetycznej.

Przekonasz się, że zły stan zdrowia, jak nazywasz to zniekształcenie, często jest wynikiem subtelnego niedopasowania energii, w którym niektóre z wyższych poziomów energii są aktywowane przez świadome próby istoty, podczas gdy istota nie przeniknęła niższych centrów energii, czyli sub-gęstości tej gęstości.

17.40 Pytający: Czy jest jakiś najlepszy sposób medytacji?

Ra: Jestem Ra. Nie.

17.41 Pytający: W tej chwili, pod koniec cyklu, w jaki sposób reinkarnacje w ciele fizycznym są przydzielane na tej planecie? W naszym własnym [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. Istoty, które chcą zdobyć doświadczenie potrzebne w sposób krytyczny, aby stać się możliwymi do zbioru, inkarnują się z pierwszeństwem przed tymi, którzy bez zbytnio prawdopodobnych/możliwych wątpliwości będą musieli ponownie doświadczyć tej gęstości.

17.42 Pytający: Jak długo to trwa, tego typu alokacja?

Ra: Jestem Ra. Dzieje się tak, odkąd pierwsza indywidualna istota uświadomiła sobie potrzebę nauczenia się lekcji tej gęstości. To był początek tego, co możesz nazwać starszeństwem w wibracji.

17.43 Pytający: Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc o starszeństwie w wibracji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnia pytanie tej sesji roboczej.

Starszeństwo w wibracji jest, powiedzmy, preferencyjnym traktowaniem, zgodnie ze ścieżkami Prawa Jedności, które zachęca gotowe do zbioru jednostki. Każda osoba, która zdaje sobie sprawę z czasu zbiorów i potrzeby, na poziomie własnego ja, nagięcia umysłu, ciała i ducha w kierunku uczenia się/nauczania tych lekcji, ma pierwszeństwo, aby ta istota miała jak największe szanse, powiedzmy, udanej próby.

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś pytania?

17.44 Pytający: Moje jedyne pytanie: czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument nie ma na sobie odpowiedniego ubioru do tej pracy. Ponieważ napływy pojawiają się w obszarach, które możecie nazwać, siódmą czakrą, jak mówicie o tych centrach energii, filtrując przez szóstą i tak dalej, inne czakry istoty lub czakry bazowe, zostają nieco pozbawione energii. Zatem ta istota powinna być bardziej ostrożna w doborze ciepłej odzieży dla części kompleksu ciała, którą nazywasz stopami.

Czy możemy odpowiedzieć na inne krótkie pytania?

17.45 Pytający: Po prostu… chcemy założyć grubszą odzież na stopy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Opuszczę teraz ten instrument. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

18 ⇒

⇐ 16

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy