Prawo Jedności Sesje 19: Pytanie 12

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

19.12 Pytający: Wydaje się, że jest to starannie zaplanowany lub zaprojektowany etap rozwoju. Czy możesz mi powiedzieć coś o pochodzeniu tego planu rozwoju?

Ra: Jestem Ra. Wracamy do poprzednich informacji.* Rozważ i przypomnij sobie dyskusję o Logosie. Dzięki pierwotnemu zniekształceniu wolnej woli każda galaktyka rozwinęła swój własny Logos. Ten Logos ma całkowicie wolną wolę w określaniu ścieżek inteligentnej energii, które promują lekcje każdej z gęstości, biorąc pod uwagę warunki sfer planetarnych i ciał słonecznych.

26.12 Pytający: Czy w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat Prawo Jedności było przekazane jakiejś istocie naszej populacji przez jakiekolwiek inne źródło?

Ra: Jestem Ra. Drogi Jedności rzadko były przekazywane, chociaż zdarzyły się rzadkie przypadki w poprzednich osiem zero [80] waszych lat, wg tego jak mierzycie czas.

Było wiele komunikacji z czwartej gęstości z powodu przyciągania w kierunku zbiorów do czwartej gęstości. To są Drogi Uniwersalnej Miłości i Zrozumienia. Inne nauki są zarezerwowane dla tych, których głębia zrozumienia, jeśli wybaczycie to błędne określenie, zasugeruje i przyciągnie taką dalszą komunikację.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy