28 ⇒

⇐ 26

Prawo Jedności Sesja 27

Ukryj menu

21 lutego 1981

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

Pytający: Pomyślałem, że zaczniemy tą sesją Księgę II Prawa Jedności,* która skupi się na tym, co uważamy za jedyny ważny aspekt naszego istnienia.

Jednakże Jim czuł się zobowiązany zadać dwa pytania, które zadał mu Paul Shockley, a ja zadam je najpierw, na wypadek gdybyś był w stanie odpowiedzieć na nie zanim naprawdę zaczniemy. Pierwsze pytanie brzmi: Paul Shockley przedstawia czaneling - korekta, Paul Shockley obecnie czaneluje to samo źródło, które czanelował Edgar Cayce, a Paul otrzymał informację, że brał udział w projektowaniu i budowie egipskich piramid. Czy możesz nam powiedzieć, jaka była jego rola w tym wysiłku?

Ra: Jestem Ra. To było w waszym kontinuum przestrzeni/czasu dwa okresy i dwa wcielenia. Pierwszy natury fizycznej współpracujący z istotami Konfederacji na tym, co znacie jako Atlantydę, około trzynaście tysięcy [13 000] lat temu. Ta pamięć, powiedzmy, jest zintegrowana w nieświadomości komplekseu umysłu/ciała/ducha tej istoty z powodu jej skrajnego pragnienia zapamiętania służby uzdrawiania i polaryzacji możliwej dzięki mechanizmom kryształu i naładowanego uzdrowiciela.

Drugie doświadczenie, które miało miejsce około tysiąca [1000] lat później, podczas których ta istota przygotowała, w jakiejś części, świadomość ludzi tego, co teraz nazywacie Egiptem, że byli w stanie zaoferować wezwanie, które umożliwiło tym z naszego kompleksu pamięci społecznej do chodzenia pośród waszych ludzi. Podczas tego doświadczenia życiowego istota ta była kapłanem i nauczała i udało jej się zapamiętać w częściowo zniekształconej formie nauki/nauczania atlantydzkich doświadczeń piramidalnych. W ten sposób istota ta stała się budowniczym archetypowej myśli Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku uzdrawiania, co pomogło naszym ludziom w doprowadzeniu tego do fizycznej manifestacji w tym, co nazwalibyście późniejszym okresem waszego pomiaru czasu.

Pytający: Drugie pytanie brzmi: Paul otrzymał również informację, która wspomina o istnieniu innych istot pomagających w budowie piramid, które nie zostały w pełni zmaterializowane w trzeciej gęstości. Zmaterializowali się od pasa do głowy, ale nie od pasa do stóp. Czy takie istoty istniały podczas konstrukcji piramid i kim one były?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, inteligentną nieskończoność obecną we wchłanianiu żywotności i bytu, gdy zostaje ona skodyfikowana w inteligentną energię dzięki wrażeniom myślowym tych, którzy pomagają żywemu kamieniowi w uzyskaniu nowego kształtu bytu. Uwolnienie i użycie inteligentnej nieskończoności przez krótki okres zaczyna wchłaniać wszystkie następujące po sobie lub zazębiające się wymiary, oferując w ten sposób krótkie przebłyski tych, którzy dokonują projekcji swoich myśli na materiał. Istoty te w ten sposób zaczynają materializować się, ale nie pozostają widoczne. Istoty te były formami myślowymi lub widzialną w trzeciej gęstości manifestacją naszego kompleksu pamięci społecznej, ponieważ oferowaliśmy kontakt od naszej inteligentnej nieskończoności do inteligentnej nieskończoności kamienia.

Pytający: Dziękuję bardzo. Teraz przejdę do procesu rozpoczynania drugiej książki Prawa Jedności.* Zakładam, że będzie to znacznie trudniejsze zadanie niż pierwsza książka, ponieważ chcemy skupić się na rzeczach, które nie są przemijające, a jako pytający czasami mogę mieć trudności.

Kiedy będę miał tę trudność, mogę wrócić do niektórych częściowo przejściowych pytań po prostu dlatego, że nie będę w stanie sformułować tego, co naprawdę potrzebuję i przepraszam za to. Zrobię jednak wszystko, co w mojej mocy, aby pozostać na tropie i wyeliminować z książki rzeczy bezwartościowe, jeśli takie się zdarzą podczas mojego przepytywania.*

Zacznę od oświadczenia, które napisałem. To jest: Większość istot w tej gęstości skupia swoje umysły na jakimś przejściowym stanie lub działaniu, nie uwzględniając ich wartości jako narzędzia lub pomocy, dla ich wzrostu i zrozumienia prawdziwej lub niezniekształconej istoty stworzenia, którego są integralną częścią.

Postaramy się, zaczynając od początku stworzenia, ustalić przegląd samych siebie w stworzeniu, tym samym dochodząc do bardziej świadomego punktu inspekcji tego, co uważamy za rzeczywistość. Mamy nadzieję, że ten proces pozwoli nam skuteczniej uczestniczyć w procesie ewolucji.

Chciałbym rozpocząć od definicji słów, których używaliśmy, których prawdopodobnie nie rozumiemy - i prawdopodobnie nie możemy - całkowicie zrozumieć, ale ponieważ pierwsze słowa, których używamy, to inteligentna nieskończoność, chciałbym, abyście zdefiniowali każde z tych słów i podali definicję ich kombinacji.

Ra: Jestem Ra. Twój kompleks wibracji umysłu wskazuje na pytanie. Jednak twój kompleks dźwięków wibracyjnych wskazuje na preferencje. Proszę powtórzyć.

Pytający: Czy zdefiniowałbyś słowo inteligentna w pojęciu inteligentnej nieskończoności?

Ra: Jestem Ra. Przed zdefiniowaniem zgodnie z prośbą zajmiemy się całym spektrum tej kwestii. Wasz język, wykorzystujący wibracyjne kompleksy dźwięków, może być w najlepszym przypadku przybliżeniem tego, co jest bliższe zrozumieniu, jeśli wolisz, natury świadomej myśli. Postrzeganie to nie to samo, co kompleksy wibracji dźwiękowych, dlatego próba zdefiniowania będzie dla ciebie frustrująca, chociaż z przyjemnością pomożemy Ci w granicach waszych kompleksów wibracji dźwiękowych.

Zdefiniowanie inteligencji w oderwaniu od nieskończoności jest trudne, ponieważ te dwa kompleksy wibracyjne równają się jednej koncepcji. To bardzo przypomina próbę podzielenia koncepcji wibracji dźwiękowej, wiara, na dwie części. Postaramy się jednak Ci pomóc.

Pytający: Nie trzeba jej dzielić. Definicja inteligentnej nieskończoności jako jednej części jest wystarczająca. Czy mógłbyś teraz zdefiniować inteligentną nieskończoność?

Ra: Jestem Ra. Jest to wykładniczo prostsze i mniej zagmatwane. Jest jedność. Ta jedność jest wszystkim, co istnieje. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjał to inteligentna nieskończoność. Wykorzystanie tego potencjału wytwarza pracę. Ta praca została przez nas nazwana inteligentną energią.

Natura tej pracy zależy od szczególnego zniekształcenia wolnej woli, która z kolei jest naturą określonej inteligentnej energii lub kinetycznego skupienia potencjału jedności lub tego, co jest wszystkim.

Pytający: Chciałbym trochę rozwinąć pojęcie pracy. W fizyce Newtona pojęcie pracy nazywamy siłą poruszającą się w przestrzeni. Jest to iloczyn siły i odległości mierzonej przez nas. Zakładam, że praca, o której mówisz, jest terminem o wiele szerszym, obejmującym prawdopodobnie pracę w świadomości. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Używamy tego terminu, ponieważ jest on uniwersalny w zastosowaniu. Inteligentna nieskończoność ma rytm lub przepływ, jak gigantyczne serce zaczynając od Centralnego Słońca, jakbyś pomyślał lub wyobraził to sobie; obecność przepływu, nieuchronna niczym fala istnienia bez biegunowości, bez skończoności; ogromne i ciche, całe bijące na zewnątrz, skupiające się na zewnątrz i do wewnątrz, aż skupienie się zakończy. Inteligencja lub świadomość skupisk osiągnęły stan, w którym ich, powiedzmy, duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz, aż wszystko się zjednoczy. To jest rytm rzeczywistości, o którym mówiłeś.

Pytający: Teraz myślę, że wyciągnąłem z tego ważny punkt, ponieważ w inteligentnej nieskończoności mamy pracę bez polaryzacji lub potencjalna różnica nie musi istnieć. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W jedności nie ma różnicy, potencjału ani kinetyki. Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie pozbawione jakichkolwiek zniekształceń. Rytmy okryte są tajemnicą, ponieważ są samymi sobą. Jednak z tej niezakłóconej jedności wyłania się potencjał w odniesieniu do inteligentnej energii.

W ten sposób termin może być nieco dwustronny: Jedno z zastosowań terminu to istnienie jako niezniekształcona jedność, bez żadnej strony kinetycznej ani potencjalnej. Inne zastosowanie tego terminu, którego używamy w sposób niezróżnicowany z braku innego terminu, w sensie ogromny potencjał wykorzystany przez ogniska lub skupienia [inteligentnej] energii.*

Pytający: Teraz rozumiem, że pierwszym zniekształceniem inteligentnej nieskończoności jest zniekształcenie tego, co nazywamy wolną wolą. Czy możesz podać definicję tego zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. W tym zniekształceniu Prawa Jedności uznaje się, że Stwórca pozna Siebie.

Pytający: Czy zatem mam rację, zakładając, że Stwórca pozna Siebie - Stwórca następnie przyznaje temu poznaniu pojęcie wolności, całkowitej wolności wyboru w sposobach poznania? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

Pytający: Jest to zatem pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności, które, jak zakładam, jest Prawem Inteligentnej Nieskończoności, spośród wszystkich innych – korekta, wszystkie inne zniekształcenia, które są całkowitym doświadczeniem stworzenia, wywodzą się z tego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne, jak i niepoprawne. W waszej iluzji wszelkie doświadczenie wypływa z prawa wolnej woli lub z drogi pomieszania. W innym sensie, którego się uczymy, doświadczenia są tym zniekształceniem.

Pytający: Będę musiał pomyśleć o tym i zadać pytania na ten temat na następnej sesji, więc przejdę do tego, co mi dałeś jako Drugie Zniekształcenie, które jest zniekształceniem Miłości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

Pytający: Chciałbym, abyś zdefiniował Miłość w sensie... w znaczeniu Drugiego Zniekształcenia.

Ra: Jestem Ra. Należy to zdefiniować na tle inteligentnej nieskończoności lub jedności, czyli Jednego Stwórcy, z pierwotnym zniekształceniem Wolnej Woli. Termin Miłość może być zatem postrzegany jako punkt skupienia, zakres koncentracji, rodzaj energii niezwykle, powiedzmy, wysokiego rzędu, który powoduje, że inteligentna energia powstaje z potencjału inteligentnej nieskończoności w taki a taki sposób. To może być postrzegane raczej jako przedmiot niż działanie przez niektórych waszych ludzi, a zasada tego niezwykle silnego skupienia energii jest czczona jako Stwórca, zamiast jedności lub całości z której emanuje cała Miłość.

Pytający: Czy Miłość. . . czy istnieje manifestacja Miłości, którą moglibyśmy nazwać wibracją?

Ra: Jestem Ra. Znowu dochodzimy do trudności semantycznych. Wibracja lub gęstość miłości czyli zrozumienia, nie jest terminem używanym w tym samym znaczeniu, co Drugie Zniekształcenie, Miłość; zniekształcenie Miłości będącej wielkim aktywatorem i pierwotnym współtwórcą różnych kreacji wykorzystujących inteligentną nieskończoność; wibracja miłości jest gęstością, w której ci, którzy nauczyli się wykonywać czynność zwaną „kochaniem” bez znaczącego zniekształcenia, szukają wówczas Drogi Światła lub Mądrości.

Tak więc w sensie wibracyjnym miłość przeradza się w światło. W sensie aktywności jedności w swej wolnej woli, miłość używa światła i ma moc kierowania światłem na swoje zniekształcenia. Tak więc kompleksy wibracyjne kondensują w odwróceniu kreacji w jej jedności, ukazując w ten sposób rytm lub przepływ wielkiego bicia serca, jeśli użyjesz tej analogii.

Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które wyciągnąłem z fizyki Deweya Larsona, które może być bliskie temu, co próbujemy wyjaśnić, ale nie musi. Larson mówi, że wszystko jest ruchem, który możemy przyjąć jako wibrację; i ta wibracja, która jest czystą wibracją i nie jest w żaden sposób fizyczna, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek gęstości, ta wibracja... pierwszym produktem tej wibracji jest to, co nazywamy fotonem, cząstką światła.

Próbowałem dokonać analogii między tym fizycznym rozwiązaniem a koncepcją miłości i światła. Czy jest to bliskie koncepcji Miłości tworzącej Światło, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

Pytający: Następnie nieco bardziej rozwinę tę koncepcję. Mamy nieskończoną wibrację Miłości, która, jak zakładam, może występować przy różnych częstotliwościach, jeśli ma to w tym znaczenie. Przypuszczam, że zaczyna się na jednej częstotliwości podstawowej.

Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma sens? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Każda Miłość, jak nazywasz głównych sprawców, pochodzi z jednej częstotliwości, jeśli chcesz użyć tego terminu. Ta częstotliwość to jedność. Być może przyrównalibyśmy to raczej do siły niż częstotliwości, ta siła jest nieskończona, a skończone cechy zostały wybrane przez szczególną naturę tego pierwotnego ruchu.

Pytający: Następnie ta wibracja, którą z braku lepszego zrozumienia nazywamy czystym ruchem; to jest czysta Miłość. To jest... to nie jest... nie ma niczego, co jest jeszcze, powiedzmy, skondensowane, by uformować jakikolwiek rodzaj czy gęstość iluzji. Ta Miłość tworzy następnie, poprzez ten proces wibracji, foton, jak go nazywamy, który jest podstawową cząstką światła. Ten foton następnie, poprzez dodatkowe wibracje i obroty, dalej kondensuje się w cząstki o różnych gęstościach, których doświadczamy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

Pytający: Otóż, to– Zatem światło, które tworzy gęstości, ma to, co nazywamy kolorem, a ten kolor jest podzielony na siedem kategorii kolorów. Czy możesz mi powiedzieć, czy istnieje powód lub wytłumaczenie dla tych kategorii kolorów? Możesz mi coś o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie tej sesji, ponieważ ten instrument ma mało energii życiowej. Odpowiemy krótko, a następnie możesz zadawać dalsze pytania w kolejnych sesjach.

Natura wzorców wibracyjnych waszego wszechświata zależy od konfiguracji umieszczonych na pierwotnej materii, czyli Świetle, przez skupienie, czyli Miłość, używającą swojej inteligentnej energii do stworzenia określonego wzoru iluzji lub gęstości, aby zaspokoić Jego własne inteligentnie oszacowane metody poznania Siebie. Zatem kolory, jak je nazywasz, są tak ścisłe, wąskie lub konieczne, jak tylko można wyrazić, biorąc pod uwagę wolę Miłości.

Jest więcej informacji, którymi chętnie się podzielimy odpowiadając na Twoje pytania. Nie chcemy jednak wyczerpać tego instrumentu. Czy przed naszym odejściem jest konieczne jakieś krótkie zapytanie?

Pytający: Jedyne, co muszę wiedzieć, to czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej komfortowo lub pomóc jej lub kontaktowi?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument czuje się lekko niekomfortwo. Być może prostsza konfiguracja ciała byłaby odpowiednia, biorąc pod uwagę poprawiający się stan kompleksu fizycznego instrumentu.

Jestem Ra. Jesteście sumienni w swoich przedsięwzięciach. Będziemy z wami. Zostawiamy was teraz w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Cieszcie się zatem mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

28 ⇒

⇐ 26

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy