29 ⇒

⇐ 27

Prawo Jedności Sesja 28

Ukryj menu

22 lutego 1981

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania.

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania.

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

Pytający: Dobrze zatem, wczoraj doszliśmy do punktu, w którym rozważaliśmy kolory światła. Powiedziałeś, że „natura wzorców wibracji waszego wszechświata zależy od konfiguracji umieszczonych na pierwotnej materii, czyli świetle, przez skupienie Miłości używającej swojej inteligentnej energii do stworzenia pewnego wzorca... iluzji lub gęstości.” Po tym materiale powiedziałeś, że są dalsze informacje, którymi z przyjemnością się podzielisz, ale zabrakło nam czasu. Czy mógłbyś podać dalsze informacje na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Omawiając te informacje, powrócimy więc, powiedzmy, do poszczególnych metod rozumienia lub widzenia tego, co oferuje ten kompleks wibracji dźwięku, Dewey; jest to poprawne dla drugiego znaczenia inteligentnej nieskończoności: potencjału, który następnie poprzez katalizator tworzy kinetykę.

Ta informacja jest naturalnym następstwem badania kinetycznego kształtu waszego środowiska. Możesz rozumieć każdy kolor lub promień jako, jak powiedzieliśmy, bardzo konkretny i dokładny przydział inteligentnej energii reprezentującej inteligentną nieskończoność, przy czym każdy promień został wcześniej zbadany pod innymi względami.*

Ta informacja może być tutaj pomocna. Mówimy teraz niespecyficznie, aby zwiększyć głębię waszej konceptualizacji natury tego, co jest. Wszechświat, w którym żyjecie, jest w każdej części podsumowaniem inteligentnej nieskończoności. W ten sposób zobaczycie te same wzorce powtarzające się w przestrzeni fizycznej jak i metafizycznej; promienie lub porcje światła są, jak przypuszczasz, tymi obszarami, które możesz nazwać fizyczną iluzją, które obracają się, wibrują lub mają naturę, która może być, powiedzmy, policzona lub sklasyfikowana w sposób rotacyjny w przestrzeni/czasie opisany przez tego znanego jako Dewey; niektóre substancje mają różne promienie w fizycznej manifestacji widocznej dla oka, co jest widoczne w naturze waszych skrystalizowanych minerałów, które uważasz za cenne, rubin jest czerwony i tak dalej.

Pytający: To Światło pojawiło się w wyniku wibracji, która jest konsekwencją Miłości. Chciałem zapytać, czy to stwierdzenie jest słuszne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne.

Pytający: OK. Światło to może następnie skondensować się w materię, jaką znamy w naszej gęstości, we wszystkich naszych pierwiastkach chemicznych z powodu rotacji wibracji w skwantyzowanych odstępach lub jednostkach prędkości kątowej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

Pytający: Dziękuję. Zastanawiam się, jaki jest katalizator, czy też aktywator rotacji? Co powoduje rotację, tak że światło kondensuje się w naszych elementach fizycznych lub chemicznych?

Ra: Jestem Ra. Konieczne jest rozważenie aktywnej funkcji skupienia znanej jako Miłość. Ta energia ma charakter porządkujący. Porządkuje w sposób kumulatywny od większego do mniejszego, tak że kiedy Jego wszechświat, jak można go nazwać, jest kompletny, sposób rozwoju każdego szczegółu tkwi w żywym świetle, a zatem będzie się rozwijał w taki a taki sposób; wasz własny wszechświat został dobrze zbadany empirycznie przez tych, których nazywasz naukowcami i został zrozumiany lub zwizualizowany, powiedzmy, z większą dokładnością dzięki zrozumieniu lub wizualizacji tego znanego jako Dewey.

Pytający: Kiedy pojawia się indywidualizacja lub zindywidualizowana część świadomości? Jak zachodzi ta indywidualizacja i w którym momencie zindywidualizowana świadomość przejmuje kontrolę w pracy nad podstawowym światłem?

Ra: Jestem Ra. Pozostajesz ostrożnie w obszarze samego stworzenia. W tym procesie musimy jeszcze bardziej skonfundować was, stwierdzając, że proces, w którym Wolna Wola działa na potencjalną inteligentną nieskończoność, aby stać się skupioną inteligentną energią, odbywa się bez przestrzeni/czasu, którego jesteście tak świadomi, ponieważ jest to wasze doświadczenie kontinuum.

Doświadczenie lub istnienie przestrzeni/czasu powstaje po zakończeniu procesu indywiduacji Logosu, czyli Miłości i fizyczny wszechświat, jak byście to nazwali, połączył się lub zaczął przyciągać do wewnątrz, podczas ruchu na zewnątrz do tego stopnia, że to, co nazywacie waszymi ciałami słonecznymi, z kolei stworzyło ponadczasowy chaos łączący się w to, co nazywacie planetami, te wiry inteligentnej energii wydające dużą ilość tego, co nazwalibyście pierwszą gęstością w bezczasowym stanie, uświadomienie sobie przestrzeni/czasu jest jedną z nauk tej gęstości istnienia.

Dlatego mamy trudności z odpowiedzią na twoje pytania dotyczące czasu i przestrzeni oraz ich związku z tym, co nazywacie, pierwotnym stworzeniem, które nie jest częścią przestrzeni/czasu, jak możecie to zrozumieć.

Pytający: Dziękuję. Czy jednostka świadomości, zindywidualizowana jednostka świadomości tworzy, powiedzmy, jednostkę kreacji? Podam przykład.

Czy jedna zindywidualizowana świadomość stworzyłaby jedną galaktykę gwiazd, taką, która zawiera wiele milionów gwiazd. Czy to się dzieje?

Ra: Jestem Ra. To może się zdarzyć. Możliwości są nieskończone. Zatem Logos może stworzyć to, co nazywacie układem gwiezdnym, lub może być Logosem tworzącym miliardy systemów gwiezdnych. To jest przyczyną zamieszania w określeniu galaktyka, ponieważ istnieje wiele różnych bytów lub kreacji Logosu, a każdy z nich nazwalibyśmy, używając waszych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych, galaktyką.

Pytający: Weźmy jako przykład planetę, na której teraz jesteśmy i powiedz mi, jaka część stworzenia została stworzona przez ten sam Logos, który stworzył tę planetę?

Ra: Jestem Ra. Ten planetarny Logos jest silnym Logosem tworzącym około dwieście pięćdziesiąt miliardów [250 000 000 000] waszych systemów gwiezdnych w Jego własnym stworzeniu. Powiedzmy, że prawa lub fizyczne sposoby tego stworzenia pozostaną zatem niezmienne.

Pytający: W takim razie mówisz, że soczewkowy układ gwiezdny, który nazywamy galaktyką, w którym my się znajdujemy, zawiera około 250 miliardów innych słońc, takich jak nasze własne, został stworzony przez jeden Logos. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

Pytający: Skoro istnieje wiele zindywidualizowanych części świadomości w tej soczewkowatej galaktyce, czy ten Logos podzielił się z kolei na więcej indywidualizacji świadomości, aby stworzyć te świadomości, czy też podzielić się na te świadomości?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. To też jest słuszne, chociaż to pozorny paradoks.

Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli mówiąc o pozornym paradoksie?

Ra: Jestem Ra. Wydawałoby się, że gdyby jeden Logos tworzył inteligentne drogi energetyczne dla dużego systemu, nie byłoby konieczności ani możliwości dalszego różnicowania do sub-Logosu. Jednak w pewnych granicach tak właśnie jest i wydaje się, że zostało to zauważone.

Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

Pytający: Dziękuję. Czy wszystkie zindywidualizowane części Logosu, a następnie w naszej… nazwę galaktykę soczewkową, w której się znajdujemy, 250 miliardów słońc lub gwiazd, nazwę to wielką galaktyką, żebyśmy nie pomieszali naszych terminów.

Czy zatem cała świadomość w tej zindywidualizowanej formie, która przechodzi w to, co nazywamy wielką galaktyką, zaczyna się i przechodzi przez wszystkie gęstości w kolejności, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lub - potem do ósmej - czy też, że tak powiem, niektórzy, którzy zaczynają od wyższych rang i przechodzą..., tak aby w galaktyce zawsze istniała mieszanka inteligentnej świadomości?

Ra: Jestem Ra. To drugie jest bardziej poprawne. Na każdym początku jest początek z nieskończonej siły. Wolna Wola działa jak katalizator. Istoty zaczynają formować wszechświaty. Świadomość zaczyna wtedy mieć potencjał do doświadczania. Potencjały doświadczenia są tworzone jako część inteligentnej energii i są ustalane przed rozpoczęciem doświadczenia.

Jednakże ze względu na nieskończone działanie Wolnej Woli na stworzenie, zawsze występuje wielka zmienność początkowych odpowiedzi na potencjał inteligentnej energii. W ten sposób niemal natychmiast podstawy, nazwijmy to, hierarchicznej natury istot zaczynają się manifestować, gdy niektóre części świadomości, uczą się poprzez doświadczenie w znacznie bardziej efektywny sposób.

Pytający: Czy jest jakiś powód, dla którego niektóre fragmenty są znacznie bardziej efektywne w nauce?

Ra: Jestem Ra. Czy jest jakiś powód, dla którego niektórzy uczą się szybciej niż inni? Spójrz, jeśli chcesz, na funkcję woli..., powiedzmy, przyciąganie do wznoszącej się spiralnie linii światła.

Pytający: Teraz, kiedy tworzona jest wielka galaktyka, zakładam, że wszystkie jej gęstości... Zakładam, że wszystko - istnieje osiem gęstości powstałych podczas tworzenia tej wielkiej galaktyki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże dobrze jest zauważyć, że ósma gęstość funkcjonuje również jako gęstość początkowa, czyli pierwsza gęstość - w jej późniejszych stadiach - następnej oktawy gęstości.

Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba oktaw gęstości od jeden do osiem?

Ra: Jestem Ra. Chcemy ustalić, że jesteśmy naprawdę pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Możemy rozmawiać z tobą o naszych doświadczeniach i naszym zrozumieniu oraz nauczać/uczyć się w ograniczony sposób. Nie możemy jednak mówić z pełną znajomością wszystkich kreacji. Wiemy tylko, że są nieskończone. Zakładamy nieskończoną liczbę oktaw.

Jednakże nasi nauczyciele wywarli na nas wrażenie, że istnieje okryta tajemnicą jedność stworzenia, w której cała świadomość łączy się okresowo i znowu się zaczyna. Tak więc możemy tylko powiedzieć, że zakładamy nieskończony postęp, chociaż rozumiemy, że ma on charakter cykliczny i, jak powiedzieliśmy, jest otoczony tajemnicą.

Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś sprawić, by instrument ponownie zakaszlał?

Ra: [Kaszel.]

Pytający: Dziękuję. Kiedy ta wielka galaktyka zostaje uformowana przez Logos, wówczas istnieje polaryzacja w tym sensie, że mamy biegunowość elektryczną, efekt grawitacyjny, który prawdopodobnie nie jest biegunowością, jestem... Muszę zadać to pytanie. Mamy wtedy istniejącą polaryzację elektryczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Przyjmuję to jako poprawne z zastrzeżeniem, że to, co nazywasz elektryczną, należy rozumieć nie tylko tak jak Larson, który określił jej znaczenie, ale także w taki sposób, który nazwałbyś sensem metafizycznym.

Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że w tym czasie mamy nie tylko biegunowość ładunku elektrycznego, ale także biegunowość w świadomości?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne. Wszystko jest potencjalnie dostępne od początku twojej fizycznej przestrzeni/czasu - wtedy jest to funkcja kompleksów świadomości, aby zacząć używać fizycznych materiałów w celu zdobycia doświadczenia, a następnie polaryzacji w sensie metafizycznym. Potencjały do tego nie są tworzone przez doświadczającego, ale przez inteligentną energię.

To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji ze względu na nasze pragnienie wspierania tego instrumentu, ponieważ kompleks fizyczny powoli odzyskuje energię. Czy możemy zapytać, czy masz jedno lub dwa pytania, na które możemy odpowiedzieć na krótko przed zamknięciem?

Pytający: Zakładam, że proces tworzenia, a następnie, po pierwotnym stworzeniu wielkiej galaktyki, jest kontynuowany przez dalszą indywidualizację świadomości Logosu, tak że istnieje wiele, wiele porcji zindywidualizowanej świadomości, że świadomość tworzy dalsze przedmioty do doświadczenia w całej galaktyce. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to słuszne, ponieważ w ramach, powiedzmy, wytycznych lub dróg Logosu, sub-Logosy mogą znaleźć różne sposoby różnicowania doświadczeń bez usuwania lub dodawania tych dróg.

Pytający: Dziękuję. A skoro nie mamy czasu, po prostu zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej komfortowo lub pomóc w kontakcie?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest dobrze wyregulowany. Jestecie sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

29 ⇒

⇐ 27

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy