32 ⇒

⇐ 30

Prawo Jedności Sesja 31

Ukryj menu

25 lutego 1981

31.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

31.1 Pytający: Chciałbym najpierw zadać pytanie od samego instrumentu. Prosi, aby się dowiedzieć, czy byłoby wskazane, aby chodziła sama teraz, gdy czuje się lepiej.*

Ra: Jestem Ra. To jest do zaakceptowania.

31.2 Pytający: OK. Zamierzam wykorzystać informacje, które stworzyliśmy na końcu poprzedniej książki, które sugerowałeś, że będą bardziej odpowiednie dla bardziej zaawansowanego materiału. Umieścimy to w książce w tym miejscu, ponieważ mówimy o reprodukcji biseksualnej i chciałbym nieco rozszerzyć ten materiał, aby uzyskać definicje i lepsze zrozumienie.

Przypisy redaktora: poniżej znajdują się informacje, do których odwoływał się Pytający od 26.38, które dotyczą transferów energii seksualnej i blokad, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych:

Jestem Ra. Pierwszym przekazem energii jest promień czerwony. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko układu rozrodczego.

Pomarańczowo-promienne i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo-promiennego i żółto-promiennego przenoszenia energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji.

W czwartym promieniu istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w czwartym promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii, Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać; ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym.

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia jest lekko polaryzowana w kierunku służby innym.

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu.

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby dystrybutor został usunięty z potężnego silnika.

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu grupę Oriona podczas doświadczeń z LSD, jak nazywacie tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia.

Mówisz w tym materiale o transferze energii seksualnej. Czy mógłbyś zdefiniować ten transfer energii i rozszerzyć jego znaczenie?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii pociąga za sobą uwolnienie energii potencjalnej w, powiedzmy, wzmocnionej przestrzeni. Transfery energii seksualnej zachodzą z powodu polaryzacji dwóch kompleksów umysłu/ciała/ducha, z których każdy ma pewną różnicę potencjałów między sobą. Natura transferu energii lub blokowania tej energii jest więc funkcją wzajemnego oddziaływania tych dwóch potencjałów. W przypadkach, w których ma miejsce transfer, można to porównać do zamknięcia obwodu. Możesz również postrzegać tę aktywność jako wszystkie czynności empiryczne, jako doświadczający Siebie Stwórca.

31.3 Pytający: Czy byłby to zatem pierwotny mechanizm doświadczania Siebie przez Stwórcę?

Ra: Jestem Ra. To nie jest właściwe określenie. Być może przymiotnik ten powinien być „jedynym właściwym” sposobem poznania Siebie przez Stwórcę, ponieważ w każdej interakcji, bez względu na zniekształcenie, Stwórca sam siebie doświadcza. Biseksualna wiedza o Stwórcy sama w sobie ma dwie zalety.

Po pierwsze, w istocie aktywowanej zielonym promieniem istnieje możliwość bezpośredniego i prostego odpowiednika tego, co możecie nazwać radością - duchowej lub metafizycznej natury, która istnieje w inteligentnej energii. To wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury bytu.

Inną potencjalną zaletą biseksualnych aktów reprodukcyjnych jest możliwość sakramentalnego zrozumienia lub połączenia, powiedzmy, z bramą do inteligentnej nieskończoności, ponieważ przy odpowiednim przygotowaniu można wykonywać pracę w czymś, co można nazwać magią a także można doświadczyć inteligentnej niekończoności. Osoby zorientowane pozytywnie, koncentrujące się na tej metodzie osiągania inteligentnej nieskończoności, są następnie w stanie poprzez poszukiewanie lub akt woli skierować tę nieskończoną inteligencję do pracy, którą te istoty pragną wykonać, niezależnie od tego, czy jest to wiedza o służbie, czy zdolność do uzdrawiania lub jakąkolwiek służbę innym, która jest pożądana.

Oto dwie zalety tej szczególnej metody doświadczania Siebie przez Stwórcę. Jak powiedzieliśmy wcześniej, następstwem siły tego konkretnego transferu energii jest to, że otwiera on drzwi, powiedzmy, indywidualnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha, by służyć na nieskończoną liczbę sposobów innemu ja, w ten sposób polaryzując się w kierunku pozytywu.

31.4 Pytający: Czy możesz rozszerzyć nieco koncepcję, że to działanie nie tylko pozwala Stwórcy poznać siebie lepiej, ale także tworzy w naszej gęstości potomstwo lub udostępnia ścieżkę dla innej istoty do wejścia w tę gęstość?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, transfery energii seksualnej obejmują transfer czerwonego promienia, który jest przypadkowy i jest funkcją drugiej gęstości, powiedzmy, próby wzrostu i przetrwania. To jest właściwa funkcja interakcji seksualnej. Potomstwo, jak nazywacie wcieloną istotę, która przyjmuje możliwości kompleksu umysłu/ciała, oferowane przez ten przypadkowy akt lub zdarzenie zwane zapłodnieniem jaja przez nasienie, powoduje, że istota ma możliwość wejścia w tę gęstość jako istota wcielona.

To daje dwóm osobom, które były zaangażowane w ten transfer energii reprodukcji biseksualnej, potencjał do wielkiej służby w tej dziedzinie wychowania mało doświadczonej istoty w miarę zdobywania doświadczenia.

W tym miejscu warto zauważyć, że zawsze istnieje możliwość wykorzystania tych okazji do polaryzacji w kierunku negatywnym, a sprzyjało temu stopniowe narastanie, przez wiele tysięcy lat, zniekształceń kompleksu społecznego, które stwarzają tendencję do pomieszania, powiedzmy lub do zaskakującego aspektu służby innym w tym transferze energii oraz późniejszych możliwościach służenia innym.

31.5 Pytający: Jeśli transfer energii seksualnej zachodzi w zielonym promieniu - a zakładam w tym przypadku, że nie ma transferu energii czerwonego promienia - czy to oznacza, że nie jest możliwe, aby ten konkretny transfer obejmował zapłodnienie i narodziny istoty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ze względu na charakter kompleksu ciała zawsze zachodzi transfer energii czerwonego promienia. Losowy wynik tego transferu energii będzie taki, jak będzie, w funkcji możliwości zapłodnienia w danym czasie u danej pary istot.

Transfer energii zielonego promienia zachodzi z powodu szybkości wibracji każdej istoty niezniekształconej w jakimkolwiek istotnym sensie przez energie żółtego lub pomarańczowego promienia; tak więc dar, powiedzmy, jest dawany za darmo, bez żądania zapłaty ciałem, umysłem albo duchem. Zielony promień oznacza całkowitą uniwersalność miłości. To jest dawanie bez oczekiwania odwzajemnienia.

31.6 Pytający: Zastanawiałem się, czy za tym, że związek seksualny niekoniecznie prowadzi do zapłodnienia, kryje się jakaś zasada. Nie interesują mnie jego chemiczne ani fizyczne zasady. Interesuje mnie, czy istnieje jakaś metafizyczna zasada, która prowadzi do tego, że para ma dziecko, czy też nie, czy też jest to całkowicie przypadkowe?

Ra: Jestem Ra. Jest to przypadkowe w pewnych granicach. Jeśli istota osiągnęła staż, na podstawie którego wybiera podstawową strukturę doświadczenia życiowego, może wtedy zdecydować się na inkarnację w fizycznym kompleksie, który nie jest zdolny do reprodukcji. W ten sposób znajdujemy byty, które zdecydowały się być bezpłodne. Inne istoty, korzystając z wolnej woli używają różnych środków, aby zapewnić bezpłodność. Z wyjątkiem tych warunków stan jest losowy.

31.7 Pytający: Dziękuję. We wcześniejszym materiale wspomniałeś o „przyciąganiu magnetycznym”. Czy mógłbyś zdefiniować i rozwinąć ten termin?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego terminu, aby wskazać, że w waszej biseksualnej naturze jest to, co jest polarne. Ta polaryzacja może być postrzegana jako zmienna zgodnie z, powiedzmy, polaryzacją męską/żeńską każdej istoty, czy też, każda jednostka jest biologicznie męska lub żeńska. W ten sposób możesz zobaczyć magnetyzm, gdy dwie istoty o odpowiedniej równowadze, męskiej/żeńskiej kontra żeńskiej/męskiej biegunowości, spotykają się i odczuwają w ten sposób przyciąganie, które będą wywierać na siebie spolaryzowane siły.

To jest siła mechanizmu biseksualnego. Nie potrzeba aktu woli, by zdecydować się na pociąg do kogoś, kto jest przeciwnie spolaryzowany seksualnie. Nastąpi to w nieuniknionym sensie, dając swobodnemu przepływowi energii właściwą, powiedzmy, drogę. Ta droga może być zablokowana przez pewne zniekształcenie w kierunku przekonania/stanu, które mówi istocie, że to przyciąganie nie jest pożądane. Jednakże podstawowy mechanizm działa tak prosto, jak, powiedzmy, magnes i żelazo.

31.8 Pytający: Mamy coś, co wydaje się być coraz większą liczbą inkarnowanych tu istot, które pod tym względem mają tak zwaną orientację homoseksualną. Czy mógłbyś wyjaśnić i rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Istoty z tym stanem doświadczają wielu zniekształceń z powodu faktu, że doświadczyły wielu wcieleń jako biologiczny mężczyzna i biologiczna kobieta. Nie sugerowałoby to tego, co nazywacie homoseksualizmem w fazie aktywnej, gdyby nie trudny stan wibracji waszej sfery planetarnej. Istnieje coś, co możesz nazwać wielkim naruszeniem aury na waszych, zatłoczonych obszarach miejskich w waszych bardziej zaludnionych krajach, jak nazywasz te części powierzchni planety. W takich warunkach wystąpią pomieszania.

31.9 Pytający: Dlaczego gęstość zaludnienia powoduje te pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Biseksualny impuls reprodukcyjny ma na celu nie tylko zwykłą funkcję reprodukcyjną, ale przede wszystkim chęć służenia innym, budzonym przez tę aktywność.

W sytuacji przeludnienia, w której każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest nieustannie bombardowany przez inne jaźnie, zrozumiałe jest, że ci, którzy są szczególnie wrażliwi, nie odczuwaliby pragnienia służenia innym. Zwiększyłoby to również prawdopodobieństwo braku pożądania lub zablokowania energii reprodukcyjnej czerwonego promienia.

W niezatłoczonej atmosferze ta sama istota, poprzez bodziec poczucia samotności, miałaby wtedy znacznie większe pragnienie, aby odszukać kogoś, komu może służyć, w ten sposób regulując seksualną funkcję reprodukcyjną.

31.10 Pytający: Ile z grubsza, powiedzmy, poprzednich wcieleń musiałaby mieć istota męska w tej inkarnacji jako kobieta, aby mieć wysoce homoseksualną orientację w tym wcieleniu? Tak z grubsza.

Ra: Jestem Ra. Jeśli istota miała około 65% swoich wcieleń w seksualnym/biologicznym kompleksie ciała, przeciwnej biegunowości do obecnego kompleksu ciała, ta istota jest podatna na naruszenie aury w waszych obszarach miejskich i może stać się kimś, jak to nazywacie kto jest natury homoseksualnej.

W tym miejscu należy zauważyć, że chociaż jest to o wiele trudniejsze, w tego typu związkach możliwe jest, aby istota wielce się przysłużyła drugiej w wierności i szczerej miłości zielonego promienia o charakterze nieseksualnym, w ten sposób dostosowując lub zmniejszając zniekształcenia jej upośledzenia seksualnego.*

31.11 Pytający: Timothy Leary, prowadząc badania, napisał, że w okresie dojrzewania oraz przez cały ten czas, pojawia się odcisk na kodzie DNA istoty, i że na przykład skłonności seksualne są odciśnięte z powodu wczesnych doświadczeń seksualnych lub niektórych z pierwszych doświadczeń seksualnych istoty. Czy coś takiego faktycznie się dzieje?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Ze względu na charakter samotnych doświadczeń seksualnych jest mało prawdopodobne, aby to, co nazywasz masturbacją, miało wpływ na późniejsze doświadczenia.

Podobnie jest w przypadku niektórych doświadczeń, które mogą być postrzegane jako homoseksualne wśród osób z tej grupy wiekowej. Zamiast tego są to często niewinne ćwiczenia z ciekawości.

Jednakże jest całkiem poprawne, że pierwsze doświadczenie, w które jest intensywnie zaangażowany kompleks umysłu/ciała/ducha, rzeczywiście odcisnie na istocie zestaw preferencji dla tego doświadczenia życiowego.

31.12 Pytający: Czy grupa Oriona używa tego, powiedzmy, jako bramy do wywierania wrażenia na istotach, powiedzmy, preferencji, które mogą powodować negatywną polaryzację?

Ra: Jestem Ra. Tak jak my, członkowie Konfederacji, staramy się przesyłać naszą miłość i światło, gdy tylko nadarzy się okazja, w tym okazje seksualne, tak grupa Oriona wykorzysta okazję, jeśli jest zorientowana negatywnie lub jednostka jest zorientowana negatywnie.

31.13 Pytający: Czy istnieje jakaś skłonność emocjonalna, która nie ma nic wspólnego z męską/żeńską polaryzacją seksualną, która może powodować nagromadzenie energii seksualnej w istocie?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby nagromadzenie energii seksualnej nastąpiło bez skłonności seksualnych ze strony istoty. Być może nie zrozumieliśmy twojego pytania, ale wydaje się oczywiste, że istota z potencjałem aktywności seksualnej potrzebowałaby doświadczenia nagromadzenia energii seksualnej.

31.14 Pytający: Myślałem bardziej o możliwości wpłynięcia przez grupę Oriona, powiedzmy, na niektórych członków Trzeciej Rzeszy, o których czytałem doniesienia o osiąganiu satysfakcji seksualnej z obserwacji, w niektórych przypadkach, gazowania i zabijania istot w komorach gazowych.

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy: istoty te miały potencjał do gromadzenia energii seksualnej. Wybór bodźca jest z pewnością wyborem istoty. W przypadku, o którym mówisz, istoty te były silnie spolaryzowane w pomarańczowym promieniu, posiadając w ten sposób blokadę energetyczną władzy nad innymi, a uśmiercenie jest najwyższą władzą nad innymi; jest to następnie wyrażane w sposób seksualny, choć samemu.

W tym przypadku pragnienie będzie trwać nieprzerwanie i będzie praktycznie nie do zaspokojenia.

Przekonasz się, jeśli będziesz obserwować całe spektrum praktyk seksualnych wśród waszych narodów, że są tacy, którzy doświadczają takiej satysfakcji z dominacji nad innymi albo z gwałtu, albo z innych środków dominacji. W każdym przypadku jest to przykład blokady energetycznej, która ma charakter seksualny.

31.15 Pytający: Czy grupa Oriona byłaby wtedy w stanie, powiedzmy, wywrzeć na istotach ten efekt pomarańczowego promienia? A może oni… Próbuję dotrzeć czy to w ten sposób się stało. Czy w ten sposób powstały te koncepcje na tej planecie? Ponieważ jeśli cofniemy się do początku trzeciej gęstości, musi być tego pierwotna przyczyna.

Ra: Jestem Ra. Przyczyną tego nie jest Orion. To jest wolny wybór waszych ludzi. Trudno to wyjaśnić. Spróbujemy.

Transfery energii seksualnej i blokady są bardziej przejawem lub przykładem tego, co jest bardziej fundamentalne niż w tamtym przypadku. Dlatego też, gdy wasi ludzie otworzyli się na koncepcje wojowniczości i chciwości posiadania, te różne zniekształcenia zaczęły przenikać przez drzewo umysłu do ekspresji kompleksu ciała, przy czym ekspresja seksualna była podstawą tego kompleksu. Tak więc te blokady energii seksualnej, choć inspirowane i nasilane przez Oriona, są w zasadzie wytworem bytu wybranego dobrowolnie przez waszych ludzi.

To będzie ostatnie pytanie, chyba że będziemy mogli mówić dalej w celu wyjaśnienia lub odpowiedzieć na jakiekolwiek krótkie pytania, zanim zakończymy.

31.16 Pytający: Muszę tylko wiedzieć, czy to działa poprzez pamięć rasową, aby w jakiś sposób zarazić całą populację. Czy coś takiego się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Pamięć rasowa zawiera wszystko, co zostało doświadczone. Tak więc istnieje pewne, powiedzmy, skażenie nawet seksualności, co objawia się głównie w waszej własnej kulturze jako różne predyspozycje do relacji przeciwnych - lub, jak je nazywasz, małżeństw – zamiast bezinteresownego dawania siebie nawzajem w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy.

31.17 Pytający: To był dokładnie ten punkt, który chciałem poruszyć. Dziękuję Ci bardzo. Aby nie męczyć instrumentu, po prostu zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Należy pamiętać, że ten instrument jest nieco zmęczony. Kanał jest bardzo klarowny. Jednakże energia witalna jest niska. Nie chcemy wyczerpać instrumentu. Istnieje jednak, powiedzmy, wymiana energii, którą czujemy się zaszczyceni/w obowiązku zaoferować, gdy ten instrument się otworzy. Dlatego radzimy wam, aby ten instrument próbował dokładnie ocenić energie witalne, zanim zaoferuje się jako otwarty kanał.

Wszystko jest w porządku. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument i was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

32 ⇒

⇐ 30

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy