40 ⇒

⇐ 38

Prawo Jedności Sesja 39

Ukryj menu

16 marca 1981

39.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

39.1 Pytający: Instrument zastanawiał się, czy jej uczucie kruchości było wynikiem spożycia chemikaliów około sześć tygodni temu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Instrument ten przechodzi obecnie najbardziej intensywny okres fizycznego osłabienia/zniekształcenia z powodu podwojenia skutków dwóch spożyć. Ten instrument może oczekiwać, że ta skrajność będzie działać przez okres od piętnastu do dwudziestu waszych dziennych cykli. Zniekształcenia słabości zaczną ustępować, ale nie tak szybko, jak myśleliśmy na początku, z powodu ciągłych zniekształceń słabości tego instrumentu.

Ten instrument ma duże szczęście, mając grupę wsparcia, która daje mu do zrozumienia konieczość bycia ostrożną w odniesieniu do tych sesji w tym czasie. Ten instrument jest w stanie niemal natychmiast oczyścić psychiczny/emocjonalny kompleks i duchowy kompleks ze względu na czystość, jakiej wymaga ta praca, ale zniekształcenie tego instrumentu w kierunku wierności służbie nie działa zgodnie z jego najlepszą oceną dotyczącą zniekształcenia słabości kompleksu fizycznego. Dlatego doceniamy waszą pomoc w takich przestrzeniach/czasach, jak podczas ostatniego podejmowania decyzji, aby nie wykonywać pracy. To była właściwa decyzja, a wskazówki udzielone temu instrumentowi były pomocne.

39.2 Pytający: Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić, oprócz tego, co próbuje zrobić, aby przyspieszyć poprawę jej stanu? Wiem, że nie była w stanie ćwiczyć z powodu problemów ze stopą przez ostatnie kilka dni... nie może chodzić, ale mamy nadzieję, że wrócimy do tego. Czy jest coś jeszcze, co mogłaby zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jak sugerowaliśmy, negatywne istoty używają wszelkich środków, aby podważyć ten instrument w tej chwili. To jest przyczyną wspomnianego wcześniej problemu z palcem u stopy. Dobrze by było, żeby ten instrument był mocno zaangażowany w wielbienie Jednego Nieskończonego Stwórcy poprzez wibracyjne kompleksy świętych pieśni w tym okresie. Pomocna jest bardziej aktywna fizyczna egzystencja, zarówno w ruchu, jak i w sensie seksualnym. Jednakże wymogi zniekształceń tego instrumentu w kierunku tego, co nazywacie etyką, mają wpływ na to drugie działanie.

I znów, na szczęście, ten instrument ma możliwość doświadczania serdecznych interakcji społecznych, które przynoszą pewne istotne korzyści. Zasadniczo w waszym kontinuum trzeciej gęstości jest to kwestia czasu.

39.3 Pytający: Na podstawie twojego odczytu stanu instrumentu możesz oszacować, jak często i jak długo możemy zaplanować pracę w przyszłości?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie graniczy z naruszeniem. Podane informacje stanowią dość jasne wytyczne. Jesteśmy jednak świadomi, że nie tylko każdy z was może nie czytać aury tego instrumentu, a więc widzieć stan kompleksu fizycznego, ale także sam instrument ma znaczne trudności z przeniknięciem dokładnego stanu zniekształcenia jego kompleksu fizycznego ze względu na jego stałą zależność od jego woli służenia.

Dlatego uważamy, że nie naruszamy, jeśli wskażemy, że praca w co drugim okresie dobowym w godzinach porannych jest najbardziej odpowiednia z możliwością krótszego czasu pracy w wolnym okresie porannym, jeśli uzna to za stosowne. Nie tylko w tym okresie, ale ogólnie.

39.4 Pytający: Kontynuuję zatem ogólne pytania, próbując znaleźć sposób na zadawanie pytań, które wprowadzą nas w obszar rozumienia nietrwałych funkcji, nad którymi możemy pracować my oraz inni, aby podnieść naszą świadomość i mogę popełnić tutaj kilka błędów, podczas próby znalezienia tego sposobu. Z góry przepraszam, jeśli moje pytania będą mylące.

Zauważyłem, że wszystko wydaje się - lub wydaje się, że większość podstawowych rzeczy - jest podzielona na jednostki, których suma wynosi siedem. Patrząc na transkrypcję Henry'ego Puharicha z Dziewiątką, znalazłem oświadczenie Dziewiątki, w którym mówią: „Jeśli otrzymamy siedmiokrotność elektrycznego odpowiednika ludzkiego ciała, to spowoduje to sevenon* masy energii elektrycznej.” Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Wyjaśnienie tego wykracza poza możliwości waszego języka. Spróbujemy jednak odnieść się do tej koncepcji.

Jak wiecie, na początku kreacji ustanowionych przez każdy Logos, tworzone są kompletne potencjały, zarówno elektryczne (w sensie tego, którego nazywacie Larsonem), jak i metafizyczne. Ta metafizyczna elektryczność jest równie ważna w zrozumieniu, powiedzmy, tego stwierdzenia, jak pojęcie elektryczności.

Ta koncepcja, jak wiesz, dotyczy energii wzmocnionej. Mówi się, że elektron nie ma masy, a jedynie pole. Inni twierdzą, że jest to nieskończenie mała miara. Oba stwierdzenia są poprawne. Prawdziwa masa wzmocnionej energii to siła pola. Jest to również prawdą metafizycznie.

Jednakże w waszym obecnym fizycznym systemie wiedzy warto wziąć liczbę masową elektronu, by wykonać pracę, dzięki której możesz znaleźć rozwiązania innych pytań dotyczących fizycznego wszechświata. W ten sposób możesz wygodnie rozważyć, że każda gęstość bytu ma coraz większą duchową masę. Masa rośnie, powiedzmy, znacząco, ale niedużo, aż do gęstości bramy [przejścia]. W tej gęstości podsumowanie, spojrzenie wstecz - w skrócie, wszystkie użyteczne funkcje biegunowości zostały użyte. Dlatego metafizyczna elektryczna natura jednostki rośnie i rośnie w duchowej masie.

Dla porównania można zaobserwować pracę tego znanego jako Albert, który zakłada narastanie masy do nieskończoności, gdy masa zbliża się do prędkości światła. W ten sposób istota siódmej gęstości, istota kompletna, Stwórca, który zna Siebie, gromadzi masę i ponownie łączy się w Jednego Stwórcę.

39.5 Pytający: Zatem zakładam, że w równaniu, które mam tutaj na tej stronie, czy Mᵢ odnosi się do masy duchowej. Czy to jest poprawne?

Mᵢ=(m₀C²)/√(1 - v² / c²)

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

39.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć - czy możesz zinterpretować przekaz Dziewiątki, w którym mówią: „CH jest zasadą, która jest odkrywczą zasadą wiedzy i prawa?” Czy możesz mi powiedzieć, co to za zasada?

Ra: Jestem Ra. Zasada tak zawoalowana w tym stwierdzeniu jest tylko prostą zasadą stałej (lub Stwórcy) i przemijającej (lub wcielonej istoty) oraz tęsknotą istniejącą między nimi dwojgiem, jednym za drugim, w miłości i świetle pośród zniekształceń wolnej woli działającej na istotę związaną z iluzją.

39.7 Pytający: Czy powodem, dla którego Dziewiątka przekazała tę zasadę w tej formie, było… Czy powodem tego było Pierwsze Zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

39.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego podali zasadę w tak zawoalowanej formie?

Ra: Jestem Ra. Skrybę bardzo interesują łamigłówki i równania.

39.9 Pytający: Rozumiem. Dziewiątka określa siebie jako „dziewięć zasad Bożych”.* Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumieją?

Ra: Jestem Ra. To także zawoalowane stwierdzenie. Podjęto próbę wskazania, że dziewięciu zasiadających w Radzie to reprezentanci Stwórcy, Jednego Stwórcy, tak jak może być dziewięciu świadków na sali sądowej zeznających w imieniu jednego oskarżonego. Termin „mocodawca” również ma to znaczenie.

W znacznej części tego materiału można zauważyć, że pragnienie skryby wpłynęło na sposób jego prezentacji, podobnie jak umiejętności i preferencje tej grupy określają charakter tego kontaktu. Różnica polega na tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. W ten sposób możemy mówić tak, jak chcemy, lub nie mówić wcale. To wymaga, powiedzmy, bardzo zestrojonej grupy.

39.10 Pytający: Czuję, że istnieje owocny grunt do badania naszego rozwoju w śledzeniu ewolucji cielesnych ośrodków energetycznych, ponieważ te siedem ośrodków wydaje się być połączone ze wszystkimi siódemkami, o których mówiłem wcześniej i które są kluczowe dla naszego własnego rozwoju.

Czy mógłbyś opisać proces ewolucji tych cielesnych ośrodków energetycznych, zaczynając od najbardziej prymitywnej formy życia, która je posiada?

Ra: Jestem Ra. Ten materiał został już wcześniej w pewnym stopniu omówiony.* Dlatego nie będziemy powtarzać informacji o tym, które promienie zamieszkują w pierwszej i drugiej gęstości i gdzie to jest, ale raczej będziemy próbować poszerzyć tę informację.

Podstawowe punkty krytyczne każdego poziomu rozwoju - to znaczy każdej gęstości wykraczającej poza drugą - można postrzegać jako następujące:

Po pierwsze, podstawowa energia tzw. czerwonego promienia. Promień ten można rozumieć jako podstawowy promień wzmacniający dla każdej gęstości. Nigdy nie powinien być traktowany jako mniej ważny lub mniej produktywny w duchowej ewolucji, ponieważ jest to promień podstawy.

Następnym podstawowym promieniem jest żółty. To jest promień wielkiego postępu. W tym promieniu umysł/ciało wzmacnia się do pełnej równowagi. Silna czerwono/pomarańczowo/żółta triada wrzuca istotę do centrum promienia zieleni. To znowu promień podstawowy, ale nie promień pierwotny.

To jest źródło pracy duchowej. Po aktywacji zielonego promienia stwierdzamy, że trzeci promień pierwotny może rozpocząć wzmacnianie. Jest to pierwszy prawdziwy duchowy promień, ponieważ wszystkie transfery mają zintegrowaną naturę umysłu/ciała/ducha. Niebieski promień osadza naukę/nauczanie ducha w każdej gęstości w kompleksie umysłu/ciała, ożywiając całość, komunikując reszcie tę całość bytu.

Promień indygo, choć cenny, jest promieniem, nad którym pracuje tylko adept, jak byście to nazwali. Jest to brama do inteligentnej nieskończoności, która sprowadza inteligentną energię. To jest centrum energetyczne, nad którym pracowano w naukach uważanych za wewnętrzne, ukryte i okultystyczne, ponieważ ten promień jest tym, który jest nieskończony w swoich możliwościach. Jak wiesz, ci, którzy leczą, nauczają i pracują dla Stwórcy w jakikolwiek sposób, który może być postrzegany jako zarówno promienny, jak i zrównoważony, są czynnościami, które są promieniem indygo.

Jak wiesz, fioletowy promień jest stały i nie bierze udziału w dyskusji na temat funkcji aktywacji promienia, ponieważ jest znakiem, rejestrem, tożsamością, prawdziwą wibracją istoty.

39.11 Pytający: Aby trochę wyjaśnić, chciałbym zadać pytanie, jeśli mamy silnie spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby innym i wysoce spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby sobie, co mogłoby być... biorąc każdy promień, zaczynając od czerwieni, czy wystąpiłaby różnica w czerwonym promieniu tych dwóch bytów?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy.

Nie ma różnicy w równie silnie spolaryzowanych jednostkach pozytywnych i negatywnych w odniesieniu do czerwonego promienia.

39.12 Pytający: Czy dotyczy to również wszystkich innych promieni?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy krótko. Możesz zapytać dalej w kolejnej pracy.

Negatywny wzorzec promieni to czerwony/pomarańczowy/żółty, poruszający się bezpośrednio do niebieskiego,* używany tylko w celu kontaktu z inteligentną nieskończonością.

W istotach zorientowanych pozytywnie konfiguracja jest gładka krystalicznie klarowna i z cechami siódmego promienia.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

39.13 Pytający: Muszę tylko wiedzieć, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jesteście bardzo sumienni. Wszystko jest w porządku. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

40 ⇒

⇐ 38

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy