45 ⇒

⇐ 43

Prawo Jedności Sesja 44

Ukryj menu

28 marca 1981

44.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

44.1 Pytający: Instrument miał pewne pytanie co do jej witalności. Ciężko nam było to ocenić. Czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i stwierdzamy, że możemy służyć pomocą bez naruszania [wolnej woli] ze względu na decyzję tego instrumentu o możliwie najbardziej dokładnej ocenie, a nie jak najbardziej pożądanej.

Byliśmy zaskoczeni, że byliśmy w stanie utrzymywać regularny kontakt podczas tego najbardziej intensywnego okresu ingerencji negatywnych wpływów. Transfery energii seksualnej w niektórych przypadkach dały temu instrumentowi dodatkowe, istotne zasoby, z których można czerpać. Jednakże w tej pracy tak nie jest i dlatego wola instrumentu kieruje jego cielesnym kompleksem. Ten instrument nie posiada oceny na temat tej służby. Zdolność woli, chociaż uznawana za najbardziej centralną i cenną, może w tym zastosowaniu spowodować poważne zniekształcenie kompleksu cielesnego instrumentu.

Zwracamy uwagę, że męczeństwo niekoniecznie jest pomocne. Prosimy, aby ten instrument zbadał te myśli, osądził i rozróżnił możliwą ich prawdziwość; a jeśli zostaną uznane za prawdziwe, sugerujemy, aby ten instrument przekazał grupie wsparcia zdolność oceny, której interesy są o wiele bardziej zrównoważone niż tego instrumentu. Pozwólcie, aby decyzje podejmowane były bez oczekiwania lub przywiązania do wyniku. Możemy powiedzieć, że nasze nadzieje na długotrwały kontakt za pośrednictwem tego instrumentu zależą od jej dojrzałej zdolności służenia innym jaźniom poprzez akceptację ich pomocy i pozostanie w ten sposób skutecznym narzędziem.

Chcemy podziekować pytającemu, że pozwolił nam odnieść się do tego punktu, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z wypaczeń spoczywających na osobie, której wola służenia nie jest regulowana wiedzą o ograniczeniach zniekształcenia kompleksu cielesnego.

44.2 Pytający: Czy mógłbyś zakończyć ten kontakt tak szybko, jak to konieczne, ponieważ nie jesteśmy obecnie świadomi poziomu witalności instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, nasze ręce są do pewnego stopnia związane. Ten instrument sięgnął do wewnętrznych rezerw, które są drogo okupione. Dlatego mamy zaszczyt/obowiązek używać tej energii najlepiej jak potrafimy. Kiedy opadnie z sił, z całą pewnością, jak zawsze, wyrazimy potrzebę zakończenia pracy. Jedynym sposobem uniknięcia tego dzielenia się służbą za wszelką cenę jest powstrzymanie się od pracy. To jest dylemat.

44.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co to za ton, który usłyszałem w lewym uchu, kiedy rozpocząłeś komunikację?

Ra: Jestem Ra. To był sygnał zorientowany negatywnie.

44.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak usłyszałbym pozytywnie zorientowany sygnał?

Ra: Jestem Ra. Istnieją dwa rodzaje pozytywnego sygnału. Po pierwsze, sygnał w prawym uchu oznacza znak, że otrzymujesz bezsłowną wiadomość o treści: „Słuchaj. Uważaj”. Drugim pozytywnym znakiem jest ton nad głową, który jest wyważonym potwierdzeniem myśli.

44.5 Pytający: Czy są jakieś inne negatywnie zorientowane sygnały, które otrzymuję?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jesteś w stanie otrzymywać formy myślowe, formy słowne i wizje. Niemniej jednak wydaje się, że potrafisz to rozróżnić.

44.6 Pytający: Czy istnieje powód, dla którego jestem otwarty na te negatywne sygnały?

Ra: Jestem Ra. Czy nie jesteś wszystkim?

44.7 Pytający: Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przerwanie kontaktu w tym momencie, aby umożliwić instrumentowi uzyskanie większej ilości energii, zanim będzie można kontynuować. To jest moja decyzja na ten moment. Bardzo chciałbym kontynuować kontakt, ale wydaje mi się, że chociaż nie potrafię określić poziomu instrumentu, instrument nie powinien już zużywać więcej energii.

Ra: Jestem Ra. Odpowiadamy na niezadane zapytanie. Jest to jednak bardzo istotne i dlatego prosimy o wybaczenie za to naruszenie. Energia tego instrumentu, przeznaczona tylko dla tego celu, została utracona. Możesz robić, co chcesz, ale taka jest natura przygotowania instrumentu do kontaktu i jest to jedyny powód, dla którego możemy go używać.

44.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy możesz to powiedzieć trochę inaczej? Czy mógłbyś to wyjaśnić dokładniej?

Ra: Jestem Ra. Każdy z was w tej pracy świadomie poświęcił egzystencję, której teraz doświadcza, służbie innym. Ten instrument udoskonalił to poświęcenie dzięki długiemu doświadczeniu z czanelingiem, jak to nazywacie, filozofii Konfederacji, jak możnaby powiedzieć. Tak więc, kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym instrumentem, zaoferował on swoje istnienie nie tylko służbie innym jaźniom, ale także służbie poprzez komunikację tego rodzaju.

W miarę rozwoju tego kontaktu, to oddanie bytu stało się dość specyficzne. Tak więc, kiedy energia witalna zostanie poświęcona przez instrument naszej komunikacji, nawet gdyby nie nastąpiła praca, ta energia witalna zostanie utracona na rzecz codziennego doświadczenia tego instrumentu. W ten sposób wskazaliśmy, jak ważne jest uwolnienie woli instrumentu od procesu określania czasu pracy, ponieważ jeśli instrument pragnie kontaktu, energia jest gromadzona, a tym samym tracona dla zwykłych lub przyziemnych celów.

44.9 Pytający: W takim przypadku, ponieważ energia już została utracona, równie dobrze możemy kontynuować tę sesję i powinniśmy bardzo uważnie monitorować instrument i być jedynymi sędziami, kiedy sesje powinny się odbyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. To jest całkowicie poprawne. Determinacja tego instrumentu do kontynuowania kontaktu w tym okresie już przedłużyła okres niskiej energii.

44.10 Pytający: To jest dla nas bardzo pouczające. Dziękuję.

Każdy z nas dostaje sygnały i sny. Przynajmniej raz po przebudzeniu byłem świadomy komunikacji przez jasnosłyszenie. Czy możesz zasugerować metodę, dzięki której moglibyśmy, powiedzmy, zniweczyć efekt wpływu z negatywnego źródła, którego nie chcemy?

Ra: Jestem Ra. Istnieją różne metody. Zaproponujemy najbardziej dostępne lub proste. Dzielenie się trudnym kontaktem z innymi jaźniami związanymi z tą pracą i medytowanie z miłością do tych nadawców obrazów i światła dla siebie i innych jest najbardziej dostępnym sposobem zniweczenia skutków takich zdarzeń. Bagatelizowanie tych doświadczeń poprzez użycie intelektu lub dyscypliny woli jest zaproszeniem do przedłużenia efektów. O wiele lepiej więc z ufnością dzielić się takimi doświadczeniami i łączyć serca i dusze w miłości i świetle ze współczuciem dla nadawcy i zbroją dla siebie.

44.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, skąd pochodzi sen instrumentu z dzisiejszego ranka, który opowiedziała mi, gdy tylko się obudziła?

Ra: Jestem Ra. Sen sprawiał wrażenie, że był inspirowany przez Oriona, jeśli można tak powiedzieć. Tkanina snu odsłania więcej nieświadomych skojarzeń symbolicznych wzorców instrumentu.

44.12 Pytający: Podczas medytacji kilka lat temu moje ramię zaczęło świecić, poruszając się szybko mimowolnie. Co to było?

Ra: Jestem Ra. Zjawisko to było analogią udostępnioną ci przez twoją wyższą jaźń. Analogia była taka, że istota, którą byłeś, żyła w sposób niezrozumiały dla, powiedzmy, fizyków, naukowców czy lekarzy.

44.13 Pytający: To, do czego staram się dojść w tej sesji, to wszelkie praktyki, które moglibyśmy wykonać, aby jak najlepiej zrewitalizować instrument, ponieważ konieczne będzie zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zrobić to w celu utrzymania naszych kontaktów. Czy możesz nam powiedzieć, co możemy najlepiej zrobić, aby zwiększyć żywotność instrumentu dla tych kontaktów?

Ra: Jestem Ra. Twoje doświadczenie było funkcją twojej zdolności kontaktu z inteligentną nieskończonością. Dlatego nie ma bezpośredniego wpływu na energię życiową tego instrumentu.

Mówiliśmy już o tym, co wspomaga ten instrument w energii witalnej: wrażliwość na piękno, śpiewanie muzyki sakralnej, medytacja i uwielbienie, dzielenie się sobą w swobodnie dawanej miłości w stosunkach społecznych lub seksualnych. Te rzeczy działają bezpośrednio na witalność. Ten instrument ma zniekształcenie w kierunku doceniania różnorodnych doświadczeń. To w mniej bezpośredni sposób wspomaga witalność.

44.14 Pytający: Patrzyłem na diagram zaawansowania praktyk magicznych począwszy od Malkuth a skończywszy na Kether. Zastanawiałem się, czy odpowiadają one kolorom, czy też gęstościom, z Malkuth jako pierwszym, Yesod drugim, Hod i Netzach trzecie, Tiphareth czwarty i tak dalej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo niepoprawne, chociaż jesteś na właściwej ścieżce myślenia. Każda z tych stacji posiada kompleks liczby i odcienia ośrodków energetycznych, a także część w różnych balansach; niższy, średni, wysoki i całkowita równowaga. Tak więc można powiedzieć, że w każdej stacji występują złożone kolory lub promienie i złożone ładunki.

44.15 Pytający: Czy zatem ścieżka lewej dłoni w tym przypadku bardziej reprezentuje ścieżkę służenia sobie, a prawa ścieżka służbę innym?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

To jest niepoprawne. Te stacje są relacjami. Każda ścieżka oferuje te relacje. Zamiar praktykującego podczas pracy z tymi potężnymi koncepcjami określa biegunowość pracy. Narzędzia są narzędziami.

44.16 Pytający: Na koniec zadam pytanie, czy w takim razie jest możliwe, aby Ipsissimus miał polaryzację pozytywną lub negatywną, czy też nie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na znaczenie tego terminu w specjalistycznym sensie. Ipsissimus jest tym, który opanował Drzewo Życia i wykorzystał to mistrzostwo do negatywnej polaryzacji.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, opuszczając ten instrument?

44.17 Pytający: Przykro mi, że dzisiaj trochę zboczyliśmy z toru. Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką osiągnęliśmy, jest wiedza, jak lepiej regulować sesje instrumentu i mam nadzieję, że zniesiesz ze mną moją niezdolność do prawidłowego wybierania pytań, ponieważ czasami po prostu badam, czy jest możliwy kierunek, w którym możemy iść, a kiedy już wejdziemy, ja...

Poza tym, chciałbym tylko wiedzieć, czy jest cokolwiek podczas tej sesji, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Nie ma błędów. Odpocznij, przyjacielu. Każdy z was jest bardzo sumienny. Wszystko jest dobrze.

Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai.

45 ⇒

⇐ 43

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy