47 ⇒

⇐ 45

Prawo Jedności Sesja 46

Ukryj menu

15 kwietnia 1981

46.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

46.1 Pytający: Czy moglibyśmy najpierw określić stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument wykazuje obecnie wyjątkowo niskią energię fizyczną i jest atakowany. Będzie to trwało przez kilka waszych tygodni. Jednakże energia życiowa tego instrumentu stopniowo wraca na swój poprzedni poziom.

46.2 Pytający: W takim przypadku lepiej zadać ci tylko jedno pytanie, chyba że uznasz, że zadawanie dodatkowych pytań jest w porządku. Ale jedno pytanie, które nas nurtuje, a które dostałem w medytacji, może być pytaniem niewłaściwym, ale czuję się w obowiązku je zadać, bo jest ono centralne dla kondycji psychicznej instrumentu i naszej.

Ma to związek z dwoma kotami, które mieliśmy zabrać na dzisiejsze czyszczenie zębów i usunięcie małej narośli z nogi Gandalfa. Odniosłem wrażenie, że grupa Oriona może mieć możliwość wtargnięcia w ten sposób i zależało mi przede wszystkim na tym, co moglibyśmy zrobić dla ochrony tych dwóch kotów. Może to pytanie jest nie na miejscu, ale czuję się w obowiązku o to zapytać. Czy mógłbyś udzielić mi informacji, wszelkich informacji, jakie możesz na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istota, kompleks umysłu/ciała/ducha, Gandalf, będąc możliwą do zebrania w trzeciej gęstości, jest otwarta na ten sam rodzaj ataku psychicznego, na który sami jesteście podatni. Dlatego też, poprzez mechanizm obrazów i snów, potencjalnie możliwe jest zaoferowanie temu kompleksowi umysłu/ciała/ducha negatywnych koncepcji, co może mieć szkodliwe skutki. Istota, Fairchild, chociaż można ją zebrać poprzez inwestycję, nie jest podatna na atak w tak dużej ilości z powodu braku aktywności kompleksu umysłu w zniekształceniu świadomego oddania.

Dla ochrony tych istot można wskazać dwie możliwości. Po pierwsze, medytacja zakładająca zbroję światła. Po drugie, powtarzanie krótkich sentencji rytualnych znanych temu narzędziu z istytucji, która wypacza duchową jedność tego instrumentu. Wiedza tego instrumentu wystarczy. Pomoże to dzięki zaalarmowaniu wielu bezcielesnych bytów, również świadomych tych rytualnych sentencji. Medytacja jest odpowiednia w czasie tej aktywności na rzecz tych istot. Rytuał można skutecznie powtarzać od tego czasu aż do bezpiecznego powrotu w dogodnych odstępach czasu.

46.3 Pytający: Nie znam sentencji rytualnych. Jeśli instrument je zna, nie musisz na to odpowiadać, ale które sentencje masz na myśli?

Ra: [Cisza. Brak odpowiedzi od Ra.]

46.4 Pytający: Zakładam, że instrument je zna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

46.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć coś o małej narośli na nodze Gandalfa, co ją spowodowało i czy stanowi ona dla niego zagrożenie?

Ra: Jestem Ra. Przyczyna takich narośli została wcześniej omówiona. Zagrożenie dla kompleksu ciała fizycznego jest niewielkie, biorąc pod uwagę brak powtarzającego się bodźca do gniewu.

46.6 Pytający: W tym momencie zapytałbym, czy powinniśmy zakończyć sesję z powodu niskiej witalności instrumentu, czy też nie ma to znaczenia z powodu poświęcenia się już tej sesji.

Ra: Jestem Ra. To drugie jest poprawne. Możesz kontynuować. Będziemy monitorować energię życiową tego instrumentu.

46.7 Pytający: Zastanawiałem się tylko, czy jeśli istota polaryzuje się w kierunku ścieżki służenia sobie, czy złość miałaby taki sam efekt fizyczny jaki wpływa na istotę spolaryzowaną w kierunku ścieżki służenia innym? Czy spowodowałoby to również raka, czy też jest to tylko efekt katalityczny działający w pozytywnie spolaryzowanej istocie?

Ra: Jestem Ra. Mechanizmy katalityczne nie są zależne od wybranej polarności kompleksu umysłu/ciała/ducha, ale od zastosowania lub celu, któremu poddana jest ta kataliza. Zatem istota, która świadomie wykorzystuje doświadczenie gniewu do polaryzacji, pozytywnie lub negatywnie, nie doświadcza cielesnego katalizatora, ale raczej używa go w mentalnej konfiguracji.

46.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Weźmy kilka przykładów. Jeśli istota polaryzująca się w kierunku negatywnej ścieżki wpada w złość... zajmijmy się stanem, w którym zachoruje na raka. Jaka jest tego zasada w jego przypadku?

Ra: Jestem Ra. Widzimy istotę Twojego zapytania i odpowiemy niezgodnie z tym konkretnym zapytaniem, jeśli spotka się to z Twoją aprobatą.

46.9 Pytający: Oczywiście.

Ra: Istota polaryzująca pozytywnie dostrzega złość. Ta istota, jeśli używa tego katalizatora w umyśle, błogosławi i kocha ten gniew sam w sobie. Następnie wzmaga ten gniew świadomie tylko w umyśle, aż szaleństwo tej energii czerwonego promienia nie zostanie dostrzeżone jako szaleństwo samo w sobie, ale jako energia podlegająca duchowej entropii z powodu przypadkowości używanej energii.

Pozytywna orientacja zapewnia wtedy wolę i wiarę, aby kontynuować to intensywne mentalnie doświadczenie pozwalające na zrozumienie, akceptację i integrację gniewu z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Inna jaźń, która jest przedmiotem gniewu, zostaje w ten sposób przekształcona w obiekt akceptacji, zrozumienia i przystosowania, a wszystko to zostaje ponownie zintegrowane przy użyciu tej wielkiej energii, która zapoczątkowała gniew.

Negatywnie zorientowany kompleks umysłu/ciała/ducha użyje tego gniewu w podobnie świadomy sposób, odmawiając przyjęcia nieukierunkowanej lub przypadkowej energii gniewu, a zamiast tego, poprzez wolę i wiarę, kieruje tę energię w praktyczny sposób wyładowania negatywnego aspektu tej emocji, aby uzyskać kontrolę nad innym sobą lub w inny sposób kontrolować sytuację powodującą złość.

Kontrola jest kluczem do negatywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Akceptacja jest kluczem do pozytywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Pomiędzy tymi biegunami leży potencjał tej przypadkowej i nieukierunkowanej energii, tworzącej analog kompleksu ciała tego, co nazywacie rakowym wzrostem tkanki.

46.10 Pytający: Zatem, jak to rozumiem, mówisz, że jeśli pozytywnie polaryzująca istota nie zaakceptuje innej jaźni lub jeśli negatywnie polaryzująca istota nie będzie w stanie kontrolować innej jaźni, każdy z tych warunków spowoduje prawdopodobnie raka. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pierwsza akceptacja lub kontrola, w zależności od biegunowości, dotyczy jaźni. Gniew jest jedną z wielu rzeczy, które należy zaakceptować i kochać jako część siebie lub kontrolować jako część siebie, jeśli istota ma wykonywać pracę.

46.11 Pytający: Czy zatem mówisz, że jeśli istota o negatywnej polaryzacji lub polaryzująca, nie jest w stanie kontrolować własnego gniewu lub nie jest w stanie kontrolować siebie w gniewie to może ona spowodować raka? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Negatywna polaryzacja zawiera ważne wymagania dotyczące kontroli i tłumienia.

46.12 Pytający: Tłumienie czego?

Ra: Jestem Ra. Każde zniekształcenie kompleksu umysłu, które możesz nazwać emocjonalnym, które samo w sobie jest zdezorganizowane, wymaga stłumienia, a następnie wyniesienia na powierzchnię w uporządkowanym zastosowaniu, aby było użyteczne dla negatywnie zorientowanej istoty. W ten sposób możesz na przykład znaleźć istoty o negatywnej polaryzacji, kontrolujące i tłumiące takie podstawowe potrzeby kompleksu cielesnego, jak pożądanie seksualne, aby w jej zastosowaniu wola mogła zostać wykorzystana do narzucenia się innej jaźni z większą skutecznością, wtedy gdy zachowanie seksualne jest dozwolone.

46.13 Pytający: Wtedy pozytywnie zorientowana istota, zamiast próbować stłumić emocje, zrównoważy emocje, jak stwierdzono we wcześniejszym kontakcie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne i ilustruje ścieżkę jedności.

46.14 Pytający: Zatem rak jest katalizatorem treningowym działającym dla obu polaryzacji w przybliżeniu w ten sam sposób, ale próbującym, powiedzmy, stworzyć polaryzację w obu kierunkach, pozytywnej i negatywnej, w zależności od orientacji istoty doświadczającej katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ katalizator jest nieświadomy i nie działa z inteligencją, ale raczej jest częścią, powiedzmy, mechanizmu uczenia się/nauczania ustanowionego przez sub-Logos przed początkiem waszej przestrzeni/czasu.

46.15 Pytający: W jaki sposób rak uczy się/naucza, kiedy istota nie ma świadomego pojęcia, co się z nią dzieje, gdy rozwija w sobie raka?

Ra: Jestem Ra. W wielu przypadkach katalizator nie jest używany.

46.16 Pytający: Jaki jest plan zastosowania katalizatora raka?

Ra: Jestem Ra. Ten katalizator oraz wszystkie katalizatory, mają na celu dostarczanie doświadczenia. To doświadczenie w waszej gęstości może być kochane i akceptowane lub może być kontrolowane. To są dwie ścieżki. Kiedy żadna ze ścieżek nie jest wybrana, katalizator zawodzi w swoim zamyśle, a istota idzie dalej, dopóki katalizator jej nie uderzy, co powoduje, że formuje tendencję do akceptacji i miłości lub separacji i kontroli. Nie brakuje przestrzeni/czasu, w którym ten katalizator może działać.

46.17 Pytający: Zakładam, że plan sub-Logosu lub Logosu dotyczy pozytywnie i negatywnie spolaryzowanych kompleksów pamięci społecznej w czwartej gęstości i wyższych. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel planu dla tych dwóch typów kompleksów pamięci społecznej w odniesieniu, powiedzmy, do prawa Coulomba lub ujemnej i dodatniej polaryzacji elektrycznej, czy w jakikolwiek inny sposób?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument się męczy. Porozmawiamy z tobą ponownie. Możemy wskazać możliwość, bez dalszych szkód dla tego instrumentu, około dwóch sesji na wasz tygodniowy okres, aż miną tygodnie z potencjałem ataku i obecnością bardzo niskiej energii fizycznej. Chcemy powiedzieć, że dobrze jest być z tą grupą. Doceniamy waszą wierność. Czy przed końcem tego czasu pracy są jakieś krótkie pytania?

46.18 Pytający: Tylko to czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Każdy dobrze wspiera instrument, a instrument pozostaje niezachwiany w swoim celu. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. Zwracamy uwagę na wszelkie niedbałości w zakresie rozmieszczenia i orientacji przyborów.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

47 ⇒

⇐ 45

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy