49 ⇒

⇐ 47

Prawo Jedności Sesja 48

Ukryj menu

22 kwietnia 1981

48.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

48.1 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć o stanie instrumentu i czy poprawia się on z czasem?

Ra: Jestem Ra. W miarę upływu czasu energia życiowa tego instrumentu poprawia się. Fizyczne energie tego instrumentu są mniejsze niż wtedy gdy poprzednio pytałeś.

48.2 Pytający: Mam pytanie od instrumentu, które przeczytam: „Kilkakrotnie sugerowałeś, że transfery energii seksualnej wspomagają energię życiową instrumentu i ten kontakt. Wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich ludzi; że obwody seksualne i obwody duchowe nie są tym samym. Czy ten instrument jest anomalią, czy też pozytywny wpływ aktywności seksualnej na energię duchową jest normalny dla wszystkich istot trzeciej gęstości?”

Ra: Jestem Ra. Ten instrument, choć nie jest anomalny, jest nieco mniej zniekształcony w kierunku oddzielenia umysłu, ciała i ducha niż wiele z waszych istot trzeciej gęstości. Energie transferu seksualnego, jeśli zostałyby przepuszczone przez nierozwinięty kompleks duchowy, elektryczny lub magnetyczny, który nazywacie obwodem, skutecznie rozsadziłyby ten konkretny obwód. I odwrotnie, pełne energie duchowe przepuszczone przez obwody kompleksu cielesnego również negatywnie wpłyną na nierozwinięty obwód kompleksu cielesnego.

Są niektórzy, jak na przykład ten instrument, którzy w konkretnym wcieleniu w żadnym momencie nie zdecydowali się wyrażać energii seksualnej poprzez obwody ciała. Tak więc od początku doświadczenia takiej istoty ciało i duch wyrażają się razem w jakimkolwiek działaniu seksualnym. Dlatego transfer energii seksualnej dla tego instrumentu jest transferem zarówno duchowym jak i fizycznym. Pole magnetyczne tego instrumentu, jeśli zostanie zbadane przez osobę wrażliwą, pokaże te niezwykłe konfiguracje.

Nie jest to unikalne dla danej istoty, ale jest powszechne dla sporej liczby istot, które tracąc pragnienie doświadczeń seksualnych pomarańczowego i zielonego* promienia, wzmocniły połączone obwody ducha, umysłu i ciała do wyrażania całości bytu w każdym działaniu. Z tego też powodu również stosunek społeczny i towarzystwo są bardzo korzystne dla tego instrumentu, ponieważ jest on wrażliwy na bardziej subtelne transfery energii.

48.3 Pytający: Dziękuję. Gdybyś ty, Ra, jako zindywidualizowana istota inkarnował się teraz na Ziemi z pełną świadomością i pamięcią tego, co wiesz teraz, jaki byłby twój cel w tym czasie na Ziemi, jeśli chodzi o działania?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie sugeruje to, czego nauczyliśmy się, co jest niepraktyczne. Jednak gdybyśmy znowu byli na tyle naiwni, by myśleć, że nasza fizyczna obecność byłaby bardziej skuteczna niż ta miłość/światło, które wysyłamy waszym ludziom i skarb tego kontaktu, zrobilibyśmy to, co zrobiliśmy. Bylibyśmy i oferowalibyśmy siebie jako nauczający/uczący się.

48.4 Pytający: Wiedząc to, co wiesz teraz o stanie naszej planety i metodach komunikacji, itp., jeśli ty, jako jednostka, przeszedłszy tutaj proces inkarnacji jako wędrowiec i mając teraz pamięć w wystarczający sposób, aby osiągnąć cel, który właśnie określiłeś, jakich mechanizmów szukałbyś w procesie nauczania/uczenia się w naszym obecnym stanie komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Mój bracie, dostrzegamy, że dokonałeś pewnych niewypowiedzianych powiązań. Uznajemy je i dlatego nie możemy naruszyć twojego pomieszania.

48.5 Pytający: Tego się obawiałem.

W moim wczorajszym wykładzie* wzięło udział tylko kilka osób. Gdyby zdarzyło się to podczas przelotu UFO, jak je nazywamy, uczestniczyłoby o wiele więcej osób. Ale skoro istoty Oriona, powiedzmy, powodują przeloty, jaka jest nagroda Oriona za widoczność w tym sensie, że faktycznie stwarzają większe szanse i możliwości rozpowszechniania informacji, takich jak moja w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To założenie jest błędne. Przeloty wywołują wiele lęków pośród waszych ludzi, wiele rozmów, zrozumień dotyczących spisków, tuszowania, okaleczeń, zabójstw i innych negatywnych wrażeń. Nawet te rzekomo pozytywne raporty, które zyskują powszechną świadomość, mówią o zagładzie. Możesz postrzegać siebie jako osobę należącą do mniejszości ze względu na zrozumienie, którym chcesz się podzielić, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia.

Dostrzegamy, że jest jeszcze jeden punkt, który możemy wyciągnąć w obecnym czasie. Publiczność stworzona przez rozgłos typu Oriona nie jest w dużym stopniu zasiana przez starszeństwo wibracji. Odbiorcy otrzymujący nauki/poznanie bez bodźców z rozgłosu będą bardziej zorientowani na iluminację. Dlatego zapomnij o liczeniu.

48.6 Pytający: Dziękuję. To bardzo dobrze wyjaśniło. Bardzo ważny punkt.

Czy możesz mi powiedzieć, jak pozytywne i negatywne polaryzacje w czwartej i piątej gęstości są używane do wywoływania pracy w świadomości?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało pracy w świadomości w czwartej i piątej gęstości w porównaniu z pracą wykonywaną w trzeciej gęstości. Praca, która jest wykonywana w pozytywnej czwartej [gęstości], to praca, dzięki której pozytywny kompleks pamięci społecznej, harmonijnie integrując się poprzez powolne etapy, idzie na pomoc osobom o mniej pozytywnej orientacji, które szukają ich pomocy. Zatem ich służba jest ich pracą.

I dzięki tej dynamice między społeczną jaźnią a inną jaźnią, która jest przedmiotem miłości, uzyskuje się coraz większe nasilenie zrozumienia lub współczucia. Ta intensywność trwa do momentu, w którym można uzyskać odpowiednie natężenie światła. To są zbiory czwartej gęstości.

W pozytywnej czwartej gęstości znajdują się niewielkie ilości katalizatora zniekształcenia kompleksów duchowego i mentalnego. Dzieje się to podczas procesu harmonizacji w zakresie formowania się kompleksu pamięci społecznej. To powoduje, że pojawia się jakiś mały katalizator i praca, ale ogromna praca czwartej gęstości polega na kontakcie między jaźnią społeczną a mniej spolaryzowaną inną jaźnią.

W negatywnej czwartej gęstości wiele pracy wykonuje się podczas walki o pozycję, która poprzedza okres kompleksu pamięci społecznej. Istnieją możliwości negatywnej polaryzacji poprzez kontrolę nad innymi jaźniami. W okresie kompleksu pamięci społecznej negatywnej czwartej gęstości sytuacja jest taka sama. Praca odbywa się poprzez społeczne docieranie do mniej spolaryzowanej innej jaźni, aby pomóc w negatywnej polaryzacji.

W pozytywnej i negatywnej piątej gęstości koncepcja pracy wykonywanej przez różnicę potencjałów nie jest szczególnie pomocna, ponieważ byty piątej gęstości, ponownie, raczej intensyfikują niż wzmacniają.

W pozytywie, kompleks piątej gęstości wykorzystuje nauczających/uczących się szóstej gęstości do studiowania bardziej oświeconego rozumienia jedności, stając się w ten sposób coraz mądrzejszym. Kompleksy pamięci społecznej pozytywnej piątej gęstości często decydują się podzielić swoją służbę innym na dwa sposoby: po pierwsze, promieniowanie światłem na stworzenie; po drugie, wysyłanie grup, które mają pomagać jako instrumenty światła, takie jak te, które znasz poprzez kanały.

W negatywnej piątej gęstości służba sobie stała się niezwykle intensywna, a jaźń skurczyła lub zagęściła się tak, że dialogi z nauczycielem/uczniami są wykorzystywane wyłącznie w celu zintensyfikowania mądrości. Jest bardzo, bardzo niewielu wędrowców negatywnej piątej gęstości, ponieważ boją się zapomnienia. Jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona piątej gęstości, ponieważ nie dostrzegają już żadnej zalety w innych jaźniach.*

48.7 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wziąć jako przykład istotę, która w chwili urodzenia znajduje się mniej więcej wysoko na liście starszeństwa pod względem pozytywnej polaryzacji i możliwej podatności na zbiory pod koniec tego cyklu i prześledzić pełny cykl jej doświadczeń rozpoczynających się przed wcieleniem - które ciało jest aktywowane, proces wcielania się, aktywacja procesu fizycznego ciała trzeciej gęstości, gdy ciało porusza się przez tę gęstość i jest poddawane działaniu katalizatora, a następnie proces śmierci i aktywacja różnych ciał - w taki sposób, że przejdziemy całą drogę od punktu poprzedzającego inkarnację, następnie poprzez wcielenie i śmierć i z powrotem do tej pozycji, można by powiedzieć, w jednym cyklu wcielenia w tej gęstości. Czy mógłbyś to dla mnie zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest bardzo zniekształcone, ponieważ zakłada, że kreacje są podobne. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma swoje własne wzorce aktywacji i własne rytmy przebudzenia. Ważną rzeczą dla zbiorów jest harmonijna równowaga między różnymi ośrodkami energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. Należy to odnotować jako względne znaczenie. Rozumiemy sens Twojego zapytania i odpowiemy w sposób najbardziej ogólny, podkreślając nieistotność takich arbitralnych uogólnień.

Istota przebywa przed wcieleniem w odpowiednim, powiedzmy, miejscu w czasie/przestrzeni. Typ prawdziwego koloru tej lokalizacji będzie zależał od potrzeb jednostki. Na przykład te istoty, które będąc wędrowcami mają rdzeń kompleksu umysłu/ciała/ducha w kolorze zielonym, niebieskim lub indygo, będą tam przebywać.

Wejście we wcielenie wymaga przywdziania lub aktywacji ciała promienia indygo, czyli ciała eterycznego, ponieważ jest ono twórcą formy. Młody lub mały fizyczny kompleks umysłu/ciała/ducha ma siedem centrów energii wzmocnionych przed procesem narodzin. Istnieją również odpowiedniki w czasie/przestrzeni tych centrów energii, odpowiadające siedmiu centrom energii w każdej z siedmiu gęstości prawdziwego koloru. Zatem w mikrokosmosie istnieje całe przygotowane doświadczenie. To tak, jakby niemowlę zawierało wszechświat.

Wzorce aktywacji bytu o wysokim stażu będą niewątpliwie przesuwać się z pewną prędkością do poziomu zielonego promienia, który jest odskocznią do podstawowego błękitu. Zawsze jest pewna trudność w penetracji podstawowej niebieskiej energii, ponieważ wymaga to tego, czego wasi ludzie mają w wielkim niedostatku; to znaczy szczerości. Niebieski promień to promień swobodnej komunikacji ze sobą i innymi jaźniami.

Przyjmując, że istota nadająca się do zbioru lub prawie nadająca się do zbioru, będzie pracować na tej odskoczni zielonego promienia, można następnie założyć, że doświadczenia w pozostałej części wcielenia będą skupione na aktywacji podstawowego niebieskiego promienia swobodnej komunikacji; promienia indygo, który jest swobodym dzieleniem się inteligentną energią; oraz jeśli to możliwe, przejście przez tę bramę, przeniknięcie inteligentnej nieskończoności fioletowego promienia. Może się to przejawiać w poczuciu świętości lub uświęcenia natury codziennych kreacji i czynności.

Po śmierci kompleksu cielesnego, jak nazywacie to przejście, istota natychmiast, po uświadomieniu sobie swojego stanu, powróci do twórcy formy, ciała w kolorze indygo i spocznie w nim, aż do czasu przyszłego właściwego ulokowania.

Tutaj mamy anomalię zbiorów. Podczas zbiorów istota przeniesie następnie swoje ciało indygo do manifestacji fioletowego promienia, które jest widoczne w prawdziwym kolorze żółtym. Ma to na celu zmierzenie możliwości zbioru jednostki. Po starannym zakończeniu tej anomalnej czynności, istota ponownie przeniesie się do ciała indygo i zostanie umieszczona we właściwym miejscu w przestrzeni/czasie i czasie/przestrzeni poprawnego prawdziwego koloru, w którym to czasie konieczne uzdrowienia i nauki/uczenie się zostaną zakończone oraz dalsze potrzeby inkarnacyjne są określane.

48.8 Pytający: Kto, powiedzmy, nadzoruje określenie dalszych potrzeb wcielenia i ustala listę starszeństwa, powiedzmy, dla inkarnacji?

Ra: Jestem Ra. To jest zapytanie z dwiema odpowiedziami.

Po pierwsze, są ci, którzy bezpośrednio podlegają Strażnikom, którzy są odpowiedzialni za wzorce inkarnacji tych, którzy wcielają się automatycznie - to znaczy bez samoświadomości procesu duchowej ewolucji. Jeśli wolisz, możesz nazywać te istoty anielskimi. Są one, powiedzmy, lokalne lub należą do waszej sfery planetarnej.

Starszeństwo wibracji należy porównać do umieszczania różnych rodzajów płynów w tej samej szklance. Niektóre wypłyną na wierzch; inne opadną na dno. Powstanie wiele warstw istot. Gdy zbliżają się zbiory, ci, którzy są najbardziej wypełnieni światłem i miłością, naturalnie i bez nadzoru staną w kolejce, powiedzmy, do doświadczenia inkarnacji.

Kiedy istota staje się świadoma mechanizmu duchowej ewolucji w całości swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha sama zaaranżuje i umieści te lekcje i istoty niezbędne do maksymalnego wzrostu i wyrażenia polaryzacji w doświadczeniu inkarnacyjnym, zanim nastąpi proces zapominania. Jedyną wadą tej całkowitej wolnej woli tych starszych istot, które wybierają sposób doświadczeń inkarnacyjnych, jest to, że niektóre istoty próbują nauczyć się tak wiele podczas jednego doświadczenia wcielenia, że intensywność katalizatora dezorganizuje spolaryzowaną istotę, a zatem doświadczenie nie jest maksymalnie użyteczne zgodnie z zamierzeniami.

48.9 Pytający: Analogią do tego byłby student rozpoczynający studia i zapisujący się na więcej kursów niż mógłby przyswoić w tym czasie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

48.10 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób różne ciała, od czerwieni do fioletu, są połączone z centrum energii, centra od czerwieni do fioletu? Czy są w jakiś sposób połączone?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Jak zauważyliśmy, każda z gęstości prawdziwych kolorów ma siedem centrów energii, a każda istota zawiera to wszystko we wzmocnieniu. Aktywacja, w żółtym promieniu, inteligentnej nieskończoności promienia fioletowego jest przepustką do następnej oktawy doświadczenia.

Są adepci, którzy przeniknęli wiele, wiele centrów energetycznych i kilka prawdziwych kolorów. Musi to być robione z najwyższą ostrożnością podczas przebywania w ciele fizycznym, ponieważ, jak zauważyliśmy, mówiąc o niebezpieczeństwach związanych z łączeniem obwodów czerwonego/pomarańczowego/żółtego z obwodami prawdziwego koloru niebieskiego, potencjał dezorganizacji kompleksu umysłu/ciała/ducha jest ogromny. Niemniej jednak istota, która przenika inteligentną nieskończoność, jest w zasadzie zdolna do poruszania się po wszechświecie bez ograniczeń.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

48.11 Pytający: Tylko to czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Jak już powiedzieliśmy, ten instrument jest słaby fizycznie i kontynuacja czasu pracy wydłuży tę słabość. Ciągły kontakt pomaga również w ciągłym wzroście energii życiowej instrumentu, jak również wzroście integracji oraz energii życiowej grupy jako całości. Wybór należy do Was. My jesteśmy zadowoleni. Wszystko jest w porządku. Jesteście sumienni. Tak kontynuujcie.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, przyjaciele moi, radując się w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

49 ⇒

⇐ 47

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy