1 ⇒

⇐ 55

Prawo Jedności Sesja 56

Ukryj menu

8 czerwca 1981

56.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

56.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest obecnie poważnie zniekształcony w kierunku słabości psychicznych i fizycznych kompleksów i jest atakowany psychicznie z powodu tej okazji.

56.2 Pytający: Czy nie byłoby lepiej przerwać kontakt w tym momencie?

Ra: Jestem Ra. To jest całkowicie według twojego uznania. Ten instrument ma pewną ilość przekazanej energii, która jest dostępna. Jednakże nie jest duża ze względu na efekty, o których mówiliśmy wcześniej

My, jeśli zechcesz zadać nam dalsze pytania podczas tej pracy, jak zwykle będziemy starać się chronić ten instrument. Uważamy, że znasz parametry bez dalszego rozwijania zagadnienia.

56.3 Pytający: W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks umysłu/ciała/ducha

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, pierwotne zniekształcenie Jedynego Nieskończonego Stwórcy

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie konieczności wywołania wewnętrznego światła istoty z własnej woli, aby dopasować się do intensyfikacji spiralnej energii świetlnej, istota zostanie umieszczona w tym, co nazwaliście pozycją Komnaty Królowej w tym konkretnie ukształtowanym obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania

Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy początek jest oferowany istotcie, w której istota może wybrać mniej zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń magnetycznych centrów energii

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki temu ukształtowaniu

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach zniekształcona bardziej niż mniej

Należy zauważyć, że waszi ludzie budują przeważnie osiedla otoczone rogami lub kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.*

56.4 Pytający: Czy istnieje kąt wierzchołkowy, który jest kątem maksymalnej wydajności w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, aby oszczędzić energię tego instrumentu, zakładam, że zamierzasz wskazać najbardziej odpowiedni kąt wierzchołka dla pracy uzdrawiającej. Jeśli kształt jest taki, że jest wystarczająco duży, aby pomieścić w nim indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha w odpowiedniej pozycji przesuniętej w jego obrębie, to przybliżony kąt 76°18′ jest przydatny i właściwy. Jeśli pozycja się zmienia, kąt może się zmieniać. Ponadto, jeśli uzdrowiciel ma zdolność dostrzegania zniekształceń z dostateczną rozróżnialnością, pozycja w dowolnym kształcie piramidy może być zmieniana, aż efekty zostaną osiągnięte

Niemniej jednak, doszliśmy do tego, że ten konkretny kąt jest przydanty. Inne kompleksy pamięci społecznej lub ich części określały różne kąty wierzchołkowe dla różnych zastosowań, nie związanych z leczeniem, ale z uczeniem się. Kiedy pracuje się ze stożkiem lub, powiedzmy, silosowym kształtem, można stwierdzić, że energia do leczenia ma ogólnie okrągły wzór, unikalny dla każdego kształtu, jako funkcja jego szczególnej wysokości i szerokości, a w kształcie stożka, kąt wierzchołka. W takich przypadkach nie ma narożników. W ten sposób spiralna energia działa w ruchu okrężnym.

56.5 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które możesz poprawić. Intuicyjnie widzę, jak spiralna energia piramidy w Gizie rozprzestrzenia się, gdy porusza się ona przez tak zwaną Komnatę Króla, a następnie ponownie skupia się w tak zwanej Komorze Królowej. Domyślam się, że rozprzestrzenianie się energii w tak zwanej Komnacie Króla jest widoczne w spektrum kolorów, od czerwieni do fioletu, i że centra energetyczne leczonej istoty powinny być wyrównane z tą rozpiętością widma, tak aby widmo pasowało do różnych ośrodków energetycznych. Czy możesz poprawić to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy poprawić to stwierdzenie.

56.6 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Spiralna energia zaczyna się rozpraszać w punkcie, w którym przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Jednakże - chociaż spirale nadal się przecinają, zamykając i otwierając w sposób podwójnej spirali przez kąt wierzchołkowy - dyfuzja lub siła energii spiralnych, od czerwieni do fioletu, zmniejsza się, jeśli mówimy o sile, i zyskuje, jeśli mówimy o dyfuzji aż na szczycie piramidy uzyskasz bardzo słabą rozdzielczość kolorów, przydatną dla celów leczniczych

Zatem pozycja Komnaty Króla jest wybierana jako pierwsza spirala po wyśrodkowanym początku poprzez pozycję Komnaty Królowej. Możesz zwizualizować sobie kąt dyfuzji jako przeciwieństwo kąta ostrosłupa, ale kąt ten jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy piramidy i wynosi od 33 do 54°, w zależności od różnych rytmów samej planety.

56.7 Pytający: Zakładam zatem, że jeśli zacznę mój kąt na dnie Komnaty Królowej i zrobię kąt 33 do 54° od tego punktu, tak że połowa tego kąta przypada na stronę linii środkowej, na której znajduje się Komnata Króla, która będzie wskazywać na dyfuzję widma, zaczynając od punktu na dole Komnaty Królowej; powiedzmy, że gdybyśmy używali kąta 40°, mielibyśmy dyfuzję 20° na lewo od linii środkowej, przechodzącej przez Komnatę Króla. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji

Prawdą jest, że połowa wyżej wymienionego kąta przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Błędem jest zakładanie, że komora królowej jest podstawą kąta. Kąt zacznie się gdzieś pomiędzy położeniem Komory Królowej, a stamtąd w dół, w kierunku poziomu komory rezonansowej, z przesunięciem w celu uzdrowienia

Ta zmienność zależy od różnych strumieni magnetycznych planety. Pozycja Komnaty Króla jest zaprojektowana tak, aby przecinała najsilniejszą spiralę przepływu energii, niezależnie od tego, gdzie zaczyna się kąt. Jednakże gdy przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej, ta spiralna energia jest zawsze wyśrodkowana i znajduje się w jej najsilniejszym punkcie

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

56.8 Pytający: Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Jednak dobrze jest mieć świadomość ograniczeń tego instrumentu. Uważamy, że w tej chwili wyrównania są doskonałe

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idź więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

1 ⇒

⇐ 55

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy