58 ⇒

⇐ 56

Prawo Jedności Sesja 57

Ukryj menu

12 czerwca 1981

57.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

57.1 Pytający: Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest bardzo silnie atakowany psychicznie. Ten instrument dobrze sobie radzi dzięki uzupełnieniu energii życiowej i zniekształceniu poczucia proporcji, które wasi ludzie nazywają poczuciem humoru.

Ten atak może przeszkadzać temu kontaktowi przez krótki okres waszej przestrzeni/czasu.

57.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co możemy zrobić oprócz tego, co robimy, aby złagodzić ten atak?

Ra: Jestem Ra. Nic nie możecie zrobić, aby złagodzić atak. Zrozumienie jego mechanizmu może być pomocne.

57.3 Pytający: Czy mógłbyś nam opowiedzieć o jego mechanizmie?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona nie może ingerować bezpośrednio, ale tylko poprzez istniejące wcześniej zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Tak więc w tym przypadku istota ta sięgnęła jedną ręką po ciężki przedmiot, a to błędnie obliczone działanie spowodowało deformację lub zniekształcenie szkieletowo-mięśniowej struktury jednego z przydatków tego instrumentu.

Wasza pomoc może być przydatna we wspieraniu tego instrumentu we właściwej pielęgnacji tego zniekształcenia, które jest równoważne temu, co nazywasz stanem pooperacyjnym, kiedy kości nie są mocno zrośnięte. Ten instrument musi być świadomy ostrożności niezbędnej do uniknięcia takich błędnie obliczonych działań, a wasze wsparcie w tym stanie świadomości jest zauważane i zachęcane.

57.4 Pytający: Czy jest coś, co możemy konkretnie zrobić, aby złagodzić problem, który już istnieje?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, dlatego dzielimy się nią, choć jest ona nieistotna, pozbawiona zasady, a jedynie oferująca określony, przejściowy efekt.

Obszar nadgarstka powinien być owinięty jak w konfiguracji skręcenia, jak nazywacie to zniekształcenie, a to, co nazywacie temblakiem, może być używane na tej zniekształconej prawej stronie kompleksu ciała przez jeden okres dobowy. W tym czasie objawy, jak nazywacie te zniekształcenia, powinny być obserwowane i to powinno być powtarzane, aż zniekształcenie zostanie złagodzone.

Uzdrawiająca praca, w której każdy jest uczniem, może być wykorzystana według uznania.

Należy zauważyć, że kryształ jest dostępny.

57.5 Pytający: Który to kryształ?

Ra: Jestem Ra. Uszkodzony, ale wystarczający kryształ, który spoczywa na palcu prawej dłoni tego instrumentu.

57.6 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak użyć tego kryształu do tego celu?

Ra: Jestem Ra. To jest duże pytanie.

Najpierw, jako kompleks umysłu/ciała/ducha, równoważysz i polaryzujesz jaźń, łącząc wewnętrzne światło ze wznoszącymi się spiralnie napływami kosmicznego światła. Wykonałeś ćwiczenia, aby uregulować zachodzące procesy. Spójrz na nie, aby przygotować skrystalizowaną istotę.

Weź więc kryształ i poczuj swoją spolaryzowaną i wzmocnioną, zrównoważoną energię kierowaną w uzdrawianiu zielonego promienia przez twoją istotę, wchodzącą i aktywującą krystaliczną regularność zamrożonego światła, która jest kryształem. Kryształ będzie rozbrzmiewał naładowanym światłem wcielonej miłości i energii świetlnej i zacznie promieniować w określony sposób, promiennie, w wymaganych wibracjach światła, uzdrawiającej energii, skupionej i zintensyfikowanej w kierunku pola magnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, który ma zostać uzdrowiony. Ta istota żądająca takiego uzdrowienia otworzy następnie zbroję ogólnej ochronnej wibrującej tarczy fioletowego/czerwonego promienia.

W ten sposób wewnętrzne pola wibracyjne, od centrum do centrum w umyśle, ciele i duchu, mogą zostać chwilowo przerwane i dostosowane, dając w ten sposób uzdrawianemu możliwość wyboru mniej zniekształconego wewnętrznego kompleksu pól energetycznych i związków wibracyjnych.

57.7 Pytający: Czy kryształ powinien być trzymany w prawej ręce uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istnieją dwie zalecane konfiguracje.

Pierwsza: łańcuszek wokół szyi, służący do umieszczenia kryształu w fizycznym położeniu centrum energii zielonego promienia.

Druga: łańcuszek zwisający z prawej ręki, rozciągnięty, owinięty wokół dłoni w taki sposób, że kryształ może się obracać, aby dokonać delikatnych korekt.

Oferujemy te informacje, zdając sobie sprawę, że potrzeba dużo praktyki, aby efektywnie wykorzystać te energie jaźni. Jednakże każdy ma taką możliwość, a ta informacja nie jest informacją, która, jeśli będzie dokładnie przestrzegana, może być szkodliwa.

57.8 Pytający: Czy czysty kryształ byłby znacznie bardziej skuteczny niż kryształ ze skazą, który mamy teraz?

Ra: Jestem Ra. Bez próby określenia priorytetów, które możesz wybrać, możemy zauważyć, że uregulowana lub skrystalizowana istota w swojej konfiguracji jest tak samo ważna, jak doskonałość użytego kryształu.

57.9 Pytający: Czy rozmiar, fizyczny rozmiar kryształu ma jakikolwiek związek ze skutecznością leczenia?

Ra: Jestem Ra. W niektórych zastosowaniach dotyczących leczenia planet jest to brane pod uwagę. W pracy z indywidualnym kompleksem umysłu/ciała/ducha jedynym wymaganiem jest, aby kryształ był w harmonii z krystalizowaną istotą.

Być może istnieje dolna granica rozmiaru tego, co można nazwać kryształem fasetowanym, ponieważ światło przechodzące przez ten kryształ musi zostać rozłożone na całą szerokość spektrum tego, który ma być uzdrowiony. Można ponadto zauważyć, że woda jest rodzajem kryształu, który jest również skuteczny, chociaż nie jest tak łatwy do zawieszenia na łańcuszku w waszej gęstości.

57.10 Pytający: Umieszczając ten koniec tego ołówka na moim pępku, czy jego czubek reprezentowałby wówczas pozycję, w której kryształ powinien wisieć dla prawidłowego zielonego promienia? Czy ta pozycja jest prawidłowa?

Ra: Jestem Ra. Sprawdzamy twoje pomiary. Od 2 do 5,4 centymetra w kierunku serca jest optymalnie.

57.11 Pytający: Używając tego kawałka drewna, określiłbym wtedy położenie między kawałkiem drewna [a] moim pępkiem, określiłbym położenie w przybliżeniu jako wierzchołek kawałka drewna. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

57.12 Pytający: W jaki sposób uzdrowienie, o którym właśnie nam powiedziałeś, ma się do uzdrowienia dokonanego w Komnacie Króla w piramidzie w Gizie?

Ra: Jestem Ra. Praca w takiej konfiguracji kształtów i wymiarów ma dwie zalety.

Po pierwsze, rozerwanie lub przerwanie fioletowego/czerwonego opancerzenia lub powłoki ochronnej jest automatyczne.

Po drugie, światło jest konfigurowane przez samo umiejscowienie tej pozycji w siedmiu charakterystycznych barwach lub energiach, szybkości wibracji, pozwalając w ten sposób energii przechodzącej przez krystalizowaną istotę, skupioną na krysztale, z wielką łatwością manipulować niezakłóconą i powiedzmy, starannie nakreśloną paletą energii lub kolorów, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni.

W ten sposób nieopancerzona istota może być szybko dostosowana. Jest to pożądane w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy opancerzenie jest największą częścią możliwości kontynuacji funkcji kompleksu ciała w tej gęstości. Wtedy trauma przerwania tej wibracji pancerza jest widocznie zredukowana.

Korzystamy z tej okazji, aby podążać za naszym zaszczytem/obowiązkiem, jako jedni z tych, którzy tworzyli kształt piramidy, aby zauważyć, że nie jest w żaden sposób konieczne użycie tego kształtu w celu uzyskania uzdrowienia, ponieważ starszeństwo wibracji spowodowało, że uzdrawiane kompleksy wibracyjne kompleksów umysłu/ciała/ducha, były mniej podatne na traumę przerwanego pancerza.

Ponadto, jak powiedzieliśmy, potężny efekt piramidy, z jej obowiązkowym zakłóceniem pancerza - jeśli zostanie użyty bez krystalizowanej istoty, użyty z niewłaściwą intencją lub w złej konfiguracji - może spowodować dalsze zniekształcenia istot, które są być może równe niektórym z waszych chemikaliów, które w podobny sposób powodują zakłócenia w polach energetycznych.

57.13 Pytający: Czy kształt piramidy jest obecnie w ogóle korzystny?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzam, jeśli zostanie starannie użyty.

Piramida może być użyta do polepszenia stanu medytacji pod warunkiem, że kształt jest taki, że istota znajduje się w Komnacie Królowej lub istoty są w zrównoważonej konfiguracji wokół tego centralnego punktu.

Mały kształt piramidy, umieszczony pod częścią kompleksu ciała, może energetyzować ten kompleks ciała. Należy to robić tylko przez krótkie okresy, nie przekraczające 30 minut.

Wykorzystanie piramidy do równoważenia energii planety nadal działa w niewielkim stopniu, ale z powodu zmian na Ziemi piramidy nie są już odpowiednio ustawione do tej pracy.

57.14 Pytający: Jaka jest pomoc lub mechanizm pomocy otrzymywanej w medytacji dla istoty, która znalazłaby się na tak zwanej pozycji Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Rozważ biegunowość kompleksów umysłu/ciała/ducha. Wewnętrzne światło jest tym, co jest sercem waszej istoty. Jego siła jest równa waszej sile woli poszukiwania światła. Pozycja lub zrównoważona pozycja grupy, intensyfikuje ilość tej woli, ilość świadomości wewnętrznego światła niezbędnego do przyciągnięcia napływającego światła w górę, spiralnie od południowego bieguna magnetycznego bytu.

Tak więc jest to miejsce wtajemniczonego, ponieważ wiele obcych elementów lub zniekształceń opuści istotę, gdy zintensyfikuje swoje poszukiwania, aby mogła stać się jednym z tym scentralizowanym i oczyszczonym napływającym światłem.

57.15 Pytający: A zatem, jeśli użyje się kształtu piramidy, wydaje mi się, że konieczne byłoby uczynienie go wystarczająco dużym, aby pozycja Komnaty Królowej była wystarczająco daleko od pozycji Komnaty Króla, tak aby można użyć tej pozycji energii i nie zostać skrzywdzonym przez pozycję energetyczną w Komnacie Króla lub jakąkolwiek pozycję dalszą od Komnaty Królowej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W tym zastosowaniu kształt piramidy może być mniejszy, jeśli kąt wierzchołkowy jest mniejszy, co nie pozwala na utworzenie położenia Komnaty Króla. W tym zastosowaniu skuteczne są również następujące kształty: walec, stożek, kopuła i tipi.

57.16 Pytający: Czy te kształty, o których wspomniałeś, mają w ogóle jakikolwiek efekt Komnaty Króla, czy też mają tylko efekt Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Te kształty mają efekt Komnaty Królowej. Należy zauważyć, że silnie skrystalizowana istota jest w efekcie przenośną pozycją Komnaty Króla.

57.17 Pytający: Czyli zatem mówisz, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby, zastosowania ani dobra w utrzymywaniu efektu Komnaty Króla w tym momencie naszej ewolucji planetarnej?

Ra: Jestem Ra. Gdyby ci, którzy pragnęli być uzdrowicielami, mieli skrystalizowaną naturę i wszyscy byli proszącymi o mniej zniekształceń, piramida byłaby, jak zawsze, starannie zaprojektowanym zestawem parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby pomóc w katalizatorze leczenia.

Odkryliśmy jednak, że wasi ludzie nie są zniekształceni w kierunku pragnienia czystości na tyle, by otrzymać ten potężny i potencjalnie niebezpieczny dar. Dlatego sugerowalibyśmy, aby nie był on używany do leczenia w tradycyjnej, powiedzmy, konfiguracji Komnaty Króla, którą naiwnie daliśmy waszym ludziom tylko po to, aby zobaczyć, jak jej użycie jest rażąco zniekształcone, a nasze nauki utracone.

57.18 Pytający: Jaki byłby odpowiedni kąt wierzchołkowy dla kształtu tipi do naszych zastosowań?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was. Zasada okrągłych, zaokrąglonych lub spiczastych kształtów polega na tym, że środek działa jak niewidoczna cewka indukcyjna. W ten sposób wzorce energii są spiralne i okrągłe. Zatem wybór najprzyjemniejszej konfiguracji należy do was. Efekt jest względnie stały.

57.19 Pytający: Czy występuje jakaś różnica w efekcie w odniesieniu do materiału konstrukcyjnego, grubości materiału? Czy jest to po prostu geometria kształtu, czy jest to związane z innymi czynnikami?

Ra: Jestem Ra. Geometria, jak to nazywasz lub relacje tych kształtów w ich konfiguracji są bardzo ważne. Dobrze jest unikać materiałów cynawych* , ołowiu lub innych metali nieszlachetnych. Drewno, plastik, szkło i inne materiały mogą być uznane za odpowiednie.

57.20 Pytający: Gdyby kształt piramidy został umieszczony pod bytem, jak byłoby to zrobione? Czy byłoby to umieszczone pod łóżkiem? Nie jestem do końca pewien, jak można energetyzować istotę poprzez „umieszczenie jej poniżej”. Czy możesz mi powiedzieć, jak to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Jeśli kształt jest odpowiedniego rozmiaru, można go umieścić bezpośrednio pod poduszką głowy lub siennikiem, na którym spoczywa kompleks ciała.

Ponownie ostrzegamy, że trzecia spirala światła skierowanego ku górze, które jest emitowane z wierzchołka tego kształtu, jest najbardziej szkodliwa dla istoty, gdy przedawkowana i nie powinna być używana przez dłuższy czas.

57.21 Pytający: Jaka byłaby wysokość jednej z tych piramid, w przybliżeniu w centymetrach, dla najlepszego funkcjonowania?

Ra: Jestem Ra. To nie ma znaczenia. W ogóle ważny jest tylko stosunek wysokości piramidy od podstawy do wierzchołka do obwodu podstawy.

57.22 Pytający: Jaka powinna być ta proporcja?

Ra: Jestem Ra. Ta proporcja powinna być równa 1,16, którą możesz zaobserwować.

57.23 Pytający: Czy masz na myśli, że suma czterech boków podstawy powinna wynosić 1,16 wysokości piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.*

57.24 Pytający: Mówiąc, że Komnata Królowej była miejscem inicjacji, czy mógłbyś mi powiedzieć, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. To duże pytanie. Nie możemy opisać inicjacji w jej dokładnym sensie z powodu naszego zniekształcenia przekonania/zrozumienia, że proces, który oferowaliśmy tak wiele lat temu, nie był zrównoważony.

Jednakże jesteś świadomy koncepcji inicjacji i zdajesz sobie sprawę, że wymaga ona skupienia istoty na poszukiwaniu Stwórcy. Mieliśmy nadzieję zrównoważyć to zrozumienie, ogłaszając Prawo Jedności; to znaczy, że wszystkie rzeczy są Jednym Stwórcą. Tak więc poszukiwanie Stwórcy odbywa się nie tylko w medytacji i pracy adepta, ale w węźle doświadczenia każdej chwili.

Inicjacja w Komnacie Królowej ma związek z porzuceniem siebie na rzecz takiego pragnienia pełnego poznania Stwórcy, że oczyszczone, przenikające światło jest przeciągane w zrównoważony sposób przez wszystkie centra energii, spotykając się w kolorze indygo i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. W ten sposób istota doświadcza prawdziwego życia lub, jak nazywają to wasi ludzie, zmartwychwstania.

57.25 Pytający: Wspomniałeś również, że piramida była wykorzystywana do nauki. Czy to ten sam proces, czy też jest jakaś różnica?

Ra: Jestem Ra. Jest różnica.

57.26 Pytający: Jaka jest różnica?

Ra: Jestem Ra. Różnica polega na obecności innych jaźni, które manifestują się w przestrzeni/czasie i - po pewnym studium w czasie/przestrzeni - w celu nauczania/uczenia się. W stworzonym przez nas systemie szkoły były oddzielone od piramidy, a doświadczenia były samotne.

57.27 Pytający: Nie bardzo rozumiem, co miałeś na myśli mówiąc to. Czy możesz mi powiedzieć więcej o czym mówisz?

Ra: Jestem Ra. To szeroki temat. Proszę powtórzyć dla dokładności.

57.28 Pytający: Czy miałeś na myśli to, że nauczyciele z twojej wibracji lub gęstości, byli w stanie zamanifestować się w Komnacie Królowej, aby uczyć tych wtajemniczonych, czy też miałeś na myśli coś innego?

Ra: Jestem Ra. W naszym systemie doświadczenia na pozycji Komnaty Królowej były odbywane w samotności. W Atlantydzie i w Ameryce Południowej nauczyciele dzielili się doświadczeniami z piramidy.

57.29 Pytający: Jak przebiegał ten proces uczenia się - uczenia się lub nauczania - w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. A jak w ogóle odbywa się nauczanie/uczenie się i uczenie się/nauczanie?

57.30 Pytający: Niebezpieczny kształt piramidy do użytku w dzisiejszych czasach byłby czteroboczną piramidą, która była wystarczająco duża, aby stworzyć efekt Komnaty Króla. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne z dodatkowym zrozumieniem, że kąt wierzchołkowy 76° jest charakterystyczny dla potężnego kształtu.

57.31 Pytający: W takim razie zakładam, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy używać piramidy o kącie wierzchołkowym 76°. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was.

57.32 Pytający: Ponownie zadam pytanie. Zakładam więc, że użycie piramidy o kącie 76° może być niebezpieczne i zapytam, który kąt mniejszy niż 76° byłby z grubsza pierwszym kątem, który nie wywołałby tego niebezpiecznego efektu?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Mniejszy kąt może być mniejszy niż 70°.

57.33 Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

57.34 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest harmonijne. Pozdrawiamy was wszystkich z radością. Korekty są zadowalające.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

58 ⇒

⇐ 56

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy