67 ⇒

⇐ 65

Prawo Jedności Sesja 66

Pokaż menu

12 sierpnia 1981

66.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

66.1 Pytający: Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie witalne są w tej chwili nieco wyczerpane, ale nie w poważnym stopniu. Poziom energii fizycznej jest bardzo niski. Poza tym jest tak, jak wcześniej stwierdzono.

66.2 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, pozostając w ramach Pierwszego Zniekształcenia, aby zwrócić się o pomoc do Konfederacji w celu złagodzenia fizycznych problemów instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Nie.

66.3 Pytający: Czy możesz mi podać najbardziej odpowiednią metodę rozwiązywania problemów fizycznych instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Podstawowy materiał został omówiony wcześniej, jeśli chodzi o pielęgnację tego instrumentu. Podsumowujemy: ćwiczenia zgodnie z możliwościami, nieprzekraczanie odpowiednich parametrów, odżywianie, współżycie społeczne z towarzyszami, aktywność seksualna w zielonym promieniu lub wyżej i ogólnie dzielenie się zniekształceniami indywidualnych doświadczeń tej grupy w pomocny, pełen miłości sposób.

Te rzeczy są osiągane z czymś, co uważamy za wielką harmonię, biorąc pod uwagę gęstość, w jakiej tańczycie. Szczególna uwaga i działania, za pomocą których osoby ze zniekształceniami kompleksu fizycznego mogą złagodzić te zniekształcenia, są znane temu instrumentowi.

Wreszcie, dobrze jest, jeśli ten instrument będzie kontynuował praktyki, które niedawno rozpoczął.

66.4 Pytający: Jakie to praktyki?

Ra: Jestem Ra. Te praktyki dotyczą ćwiczeń, które opisaliśmy wcześniej. Możemy powiedzieć, że różnorodność doświadczeń, których ta istota szuka, jest pomocna, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ale ponieważ ten instrument działa w tych praktykach, zniekształcenie wydaje się mniej obowiązkowe.

66.5 Pytający: Chciałbym zbadać mechanizm leczenia za pomocą skrystalizowanego uzdrowiciela. Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i byłbym wdzięczny, gdybyś skorygował mój sposób myślenia.

Wydaje mi się, że kiedy uzdrowiciel stanie się odpowiednio zrównoważony i odblokowany w odniesieniu do centrów energetycznych, możliwe jest, aby działał w pewien sposób jako kolektor i koncentrator światła w ten sam sposób lub analogicznie do sposobu, w jaki działa piramida, biorąc lub zbierając światło przez lewą rękę i emitując je przez prawą. To wtedy, w jakiś sposób, przenika pierwszą i siódmą powłokę czakry, można by powiedzieć, wibracyjną otoczkę ciała i pozwala na wyleczenie centrów energetycznych istoty.

Jestem całkiem pewien, że nie mam racji w tej kwestii i prawdopodobnie znacznie się mylę. Czy mógłbyś zmienić moje myślenie tak, żeby miało sens?

Ra: Jestem Ra. Masz rację, zakładając, że skrystalizowany uzdrowiciel jest analogiczny do piramidalnego działania pozycji Komnaty Króla. Jest kilka poprawek, które możemy zasugerować.

Po pierwsze, energia, która jest używana, jest wprowadzana do kompleksu pola uzdrowiciela przez wyciągniętą rękę używaną w spolaryzowanym sensie. Energia ta jednak krąży przez różne punkty energetyczne do podstawy kręgosłupa i w pewnym stopniu do stóp; w ten sposób przechodzi przez główne centra energetyczne uzdrowiciela, spiralnie przez stopy, skręcając w czerwonym centrum energii w kierunku spirali w żółtym centrum energetycznym i przechodząc przez zielone centrum energii w mikrokosmosie konfiguracji energetycznej prany w Komnacie Króla. To następnie jest kontynuowane przez trzecią spiralę przez niebieskie centrum energii i jest wysyłane z niego przez bramę z powrotem do inteligentnej nieskończoności.

To z zielonego centrum uzdrawiająca prana przenosi się do spolaryzowanej leczącej prawej ręki, a stamtąd do tego, który ma być uzdrowiony.

Możemy zauważyć, że są tacy, którzy używają konfiguracji żółtego promienia do przekazywania energii i może to być zrobione, ale efekty są wątpliwe - a w odniesieniu do relacji pomiędzy uzdrowicielem, uzdrawiającą energią i poszukującym, wątpliwe z powodu skłonności poszukującego do kontynuowania wymagania takich transferów energii bez żadnego prawdziwego uzdrowienia mającego miejsce pod nieobecność uzdrowiciela z powodu braku penetracji powłoki pancerza, o którym mówiłeś.

66.6 Pytający: Zatem wędrowiec, który pochodzi z piątej lub szóstej gęstości, może próbować takiego uzdrowienia i mieć niewielkie lub żadne rezultaty. Wskazuje mi to, że istnieje jakaś funkcja aktywowanego ciała, ponieważ… Czy możesz mi powiedzieć, co stracił wędrowiec i dlaczego konieczne jest, aby odzyskał pewne równowagi i zdolności, aby doskonalić swoją zdolność uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Możecie widzieć wędrowca jako niemowlę próbującego werbalizować kompleksy dźwiękowe waszych ludzi. Pamięć o zdolności do komunikowania się znajduje się w nierozwiniętym kompleksie umysłu niemowlęcia, ale zdolność do praktykowania lub manifestowania tego, zwanego mową, nie pojawia się natychmiast ze względu na ograniczenia kompleksu umysłu/ciała/ducha, którego zdecydował się być częścią w tym doświadczeniu.

Tak jest z wędrowcem, który pamiętając o łatwości, z jaką można dokonywać zmian w gęstości domowej, a mimo to po wejściu w trzecią gęstość, nie może zamanifestować tego wspomnienia z powodu ograniczeń wybranego doświadczenia. Szanse na to, że wędrowiec będzie w stanie uleczyć się w trzeciej gęstości, są tylko większe niż te, które pochodzą z tej gęstości, ponieważ pragnienie służby może być silniejsze i może zostać wybrana ta metoda służby.

66.7 Pytający: A co z tymi z podwójnie - nie z wędrowcami - ale z zebranymi i podwójnie aktywowanymi istotami z ciałami trzeciej i czwartej gęstości? Czy są w stanie leczyć za pomocą technik, które omówiliśmy?

Ra: Jestem Ra. W wielu przypadkach tak jest, ale u początkujących w czwartej gęstości pragnienie może nie być obecne.

66.8 Pytający: Zakładam więc, że mamy wędrowca, który pragnie nauczyć się technik uzdrawiania, będąc, że tak powiem, uwięzionym w trzeciej gęstości. Wydaje mi się, że zajmuje się on przede wszystkim równoważeniem i odblokowywaniem ośrodków energetycznych. Czy mam rację w tym założeniu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Dopóki uzdrowiciel nie osiągnie równowagi, może być kanałem dla równoważenia innej jaźni. Uzdrawianie najpierw praktykuje się na sobie, jeśli możemy to powiedzieć w inny sposób.

66.9 Pytający: Teraz, gdy uzdrowiciel zbliża się do innej jaźni, aby dokonać uzdrowienia, mamy sytuację, w której ta druga jaźń, poprzez programowanie katalizatora, prawdopodobnie stworzyła stan, który jest postrzegany jako stan wymagający uzdrowienia. Jaka jest sytuacja i jakie są konsekwencje działania uzdrowiciela na schorzenie zaprogramowanego katalizatora, aby spowodować uzdrowienie?

Czy mam rację, zakładając, że wykonując to uzdrowienie, zaprogramowany katalizator jest użyteczny dla tego, który ma być uzdrowiony, ponieważ ten, który ma być uzdrowiony, staje się wtedy świadomy tego, co chciał sobie uświadomić programując katalizator? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że Twoje myślenie jest całkowicie błędne, ale wykazuje sztywność, która nie jest widoczna w przepływie doświadczalnego użycia katalizatora.

Rolą uzdrowiciela jest zaoferowanie okazji do wyrównania lub pomocy w wyrównaniu ośrodków energii lub jakiegoś połączenia między energiami umysłu i ciała, ducha i umysłu lub ducha i ciała. Ta ostatnia jest bardzo rzadka.

Poszukiwacz będzie miał wtedy wzajemną możliwość zaakceptowania nowego spojrzenia na siebie, wariantowego układu wzorców napływu energii. Jeśli istota, na jakimkolwiek poziomie, pragnie pozostać w konfiguracji zniekształcenia, która wydaje się wymagać uzdrowienia, zrobi to. Z drugiej strony, jeśli poszukujący wybierze nową konfigurację, dzieje się to z wolnej woli.

Jest to jedna wielka trudność z innymi formami transferu energii, ponieważ nie przechodzą one przez proces wolnej woli, ponieważ ten proces nie jest rodzimy dla żółtego promienia.

66.10 Pytający: Jaka jest filozoficzna różnica między kompleksem umysłu/ciała/ducha, który sam się leczy poprzez, że tak powiem, konfigurację umysłową, a uzdrawianiem przez uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. Masz błędne przekonanie. Uzdrowiciel nie leczy. Skrystalizowany uzdrowiciel jest kanałem dla inteligentnej energii, który daje istocie możliwość uleczenia się samej.

W żadnym przypadku nie ma innego opisu uzdrawiania. Dlatego nie ma różnicy, o ile uzdrowiciel nigdy nie zbliża się do kogoś, od kogo prośba o pomoc nie przyszła wcześniej do niego. Odnosi się to również do bardziej konwencjonalnych uzdrowicieli w waszej kulturze i gdyby ci uzdrowiciele mogli w pełni zdać sobie sprawę, że są odpowiedzialni tylko za oferowanie możliwości uzdrowienia, a nie za uzdrowienie, wiele z tych istot czułoby, że ogromny ładunek źle pojmowanych odpowiedzialności spada z nich.

66.11 Pytający: Następnie, szukając uzdrowienia, kompleks umysłu/ciała/ducha szukałby w niektórych przypadkach źródła zgromadzonej i skupionej energii świetlnej. Źródłem tym może być inny kompleks umysłu/ciała/ducha, dostatecznie skrystalizowany do tego celu lub kształt piramidy lub coś innego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To niektóre ze sposobów, w których istota może szukać uzdrowienia. Tak.

66.12 Pytający: Czy możesz mi podać inne sposoby, w których istota może szukać uzdrowienia?

Ra: Jestem Ra. Być może największy uzdrowiciel znajduje się w samej jaźni i można się do niego podłączyć poprzez ciągłą medytację, jak sugerowaliśmy.

Wiele form uzdrawiania dostępnych [jest] dla waszych ludzi - każda z nich ma zalety i może być uznana za stosowną przez każdego poszukującego, który chce zmienić zniekształcenia kompleksu fizycznego lub jakiś związek między różnymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha.

66.13 Pytający: Obserwowałem wiele czynności zwanych chirurgią psychiczną na obszarze Wysp Filipińskich. Przyjąłem założenie, że ci uzdrowiciele zapewniają coś, co nazwałbym pomocą szkoleniową lub sposób na rekonfigurację umysłu uzdrawianego pacjenta, ponieważ stosunkowo naiwny pacjent obserwuje działanie uzdrowiciela, widząc zmaterializowaną krew itd., następnie rekonfiguruje korzenie umysłu, aby wierzyć, można powiedzieć, że uzdrowienie zostało dokonane, a zatem uzdrawia samego siebie. Czy ta analiza, którą przeprowadziłem, jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możemy mówić nieco dalej o tego rodzaju sposobności.

Są chwile, kiedy zły stan, który ma zostać zmieniony, jest pozbawiony emocjonalnego, umysłowego lub duchowego zainteresowania istoty i jest jedynie tym, co, być może przez przypadkowe uporządkowanie genetyczne, miało miejsce. W takich przypadkach to, co jest pozornie zdematerializowane, pozostanie zdematerializowane i może być tak obserwowane przez każdego obserwatora.

Zły stan, który ma ładunek emocjonalny, umysłowy lub duchowy, prawdopodobnie nie pozostanie zdematerializowany w sensie pokazania obserwatorowi obiektywnego odniesienia. Jednakże, jeśli szukający skorzysta z okazji, pozorny zły stan kompleksu fizycznego będzie sprzeczny z rzeczywistym stanem zdrowia, jak nazywacie to zniekształcenie poszukującego; oraz brak doświadczania zniekształceń, które obiektywny desygnat sugerowałby, że wciąż panują.

Na przykład, w tym instrumencie usunięcie trzech małych cyst było usunięciem materiału, który nie jest w interesie istoty. Tak więc wzrosty te pozostały zdematerializowane po tak zwanym doświadczeniu chirurgii psychicznej.

W innych operacjach psychicznych nerkom tego instrumentu ostrożnie zaproponowano nową konfigurację bytu, którą istota przyjęła. Jednakże ta konkretna część kompleksu umysłu/ciała/ducha nosiła wiele emocjonalnego, mentalnego i duchowego ładunku z powodu tego zniekształconego funkcjonowania będącego przyczyną wielkiej choroby, w pewnej konfiguracji wydarzeń, których kulminacją była świadoma decyzja tej istoty by służyć. Dlatego też każde obiektywne skanowanie kompleksu nerkowego tej istoty wskazywałoby na dość skrajny dysfunkcjonalny aspekt, który widoczny był przed doświadczeniem chirurgii psychicznej, jak to nazywasz.

Kluczem nie jest kontynuacja dematerializacji zniekształcenia dla patrzącego, ale raczej wybór nowo zmaterializowanej konfiguracji, która istnieje w czasie/przestrzeni.

66.14 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić ten ostatni komentarz dotyczący konfiguracji w czasie/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Uzdrawianie odbywa się w czasie/przestrzeni kompleksu umysłu/ciała/ducha, jest przyjmowane przez ciało formujące lub eteryczne, a następnie jest przekazywane fizycznej iluzji przestrzeni/czasu do użycia w aktywowanym kompleksie umysłu/ciała/ducha żółtego promienia. Jest to przyjęcie konfiguracji, którą nazywacie zdrowiem przez ciało eteryczne w czasie/przestrzeni, która jest kluczem do tego, co nazywacie zdrowiem, a nie jakiekolwiek wydarzenie, które ma miejsce w przestrzeni/czasie.

W tym procesie możecie dostrzec międzywymiarowy aspekt tego, co nazywacie wolą, ponieważ to wola, poszukiwanie, pragnienie istoty powoduje, że ciało indygo używa nowej konfiguracji i zmienia ciało, które istnieje w przestrzeni/czasie. Odbywa się to natychmiastowo i można powiedzieć, że działa bez względu na czas.

Możemy zauważyć, że w uzdrawianiu bardzo małych dzieci często występuje pozorne uzdrowienie przez uzdrowiciela, w którym młoda istota nie ma żadnego udziału. Nigdy tak nie jest, ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha w czasie/przestrzeni jest zawsze w stanie chcieć zniekształceń, które wybiera dla doświadczenia, bez względu na pozorny wiek, jak to nazywacie, istoty.

66.15 Pytający: Czy to pragnienie i wola, która operuje poprzez sekcję czasu/przestrzeni, jest funkcją tylko istoty, która jest uzdrawiana, czy też jest to również funkcją uzdrowiciela, skrystalizowanego uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. Korzystając z okazji, możemy powiedzieć, że jest to działanie Stwórcy. Aby konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie, skrystalizowany uzdrowiciel nie ma woli. Oferuje szansę bez przywiązania się do rezultatu, ponieważ jest świadomy, że wszystko jest jednym i że Stwórca zna Siebie.

66.16 Pytający: Zatem pragnienie musi być silne w obrębie kompleksu umysłu/ciała/ducha, który szuka uzdrowienia, aby został wyleczony, aby uzdrowienie nastąpiło? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne na takim czy innym poziomie. Istota może nie szukać świadomie uzdrowienia, a mimo to podświadomie być świadoma potrzeby doświadczenia nowego zestawu zniekształceń, które wynikają z uzdrowienia. Podobnie, istota może świadomie bardzo pragnąć uzdrowienia, ale w istocie, na pewnym poziomie, może znaleźć przyczynę, dla której pewne konfiguracje, które wydają się dość zniekształcone, są w rzeczywistości na tym poziomie uważane za właściwe.

66.17 Pytający: Zakładam, że powodem przyjęcia odpowiednich zniekształceń byłoby to, że te zniekształcenia pomogłyby istocie w osiągnięciu jej ostatecznego celu, jakim jest ruch na ścieżce ewolucji w pożądanej biegunowości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

66.18 Pytający: Wtedy w przypadku istoty, która zdaje sobie sprawę z jej polaryzacji w służbie innym, może znaleźć paradoksalną sytuację w przypadku, gdy nie byłaby w stanie w pełni służyć z powodu zniekształceń wybranych by osiągnąć zrozumienie, do którego doszło. W tym momencie wydawałoby się, że istota, która byłaby świadoma mechanizmu, mogłaby, poprzez medytację, zrozumieć niezbędną konfigurację umysłową dla złagodzenia fizycznych zniekształceń, tak aby mogła być bardziej użyteczna dla innych w tym konkretnym miejscu. Czy mam rację w tym myśleniu?

Ra: Jestem Ra. Masz rację, chociaż możemy zauważyć, że często istnieją złożone powody programowania zniekształconego wzorca kompleksu fizycznego. W każdym razie medytacja jest zawsze pomocą w poznaniu siebie.

66.19 Pytający: Czy pionowe ustawienie kręgosłupa jest przydatne lub pomocne w procedurze medytacyjnej?

Ra: Jestem Ra. To jest trochę pomocne.

66.20 Pytający: Mam pytanie pisemne, a właściwie dwa. Pierwsze, czy mógłbyś wymienić biegunowości w ciele, które są związane z równoważeniem centrów energetycznych poszczególnych ciał niezamanifestowanej istoty?

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest bardzo przemyślane, co doceniamy. Możliwe, że samo pytanie może posłużyć jako pomoc w rozważaniach na ten konkretny temat. Każda niezamanifestowana jaźń jest wyjątkowa. Podstawowe polaryzacje mają związek ze zrównoważonymi poziomami wibracji i relacjami między pierwszymi trzema centrami energii i w mniejszym stopniu, każdym z pozostałych ośrodków energii.

Czy możemy odpowiedzieć bardziej szczegółowo?

66.21 Pytający: Być może w następnej sesji rozwiniemy to.

Chciałbym zadać drugie pytanie. Jaka jest struktura i zawartość archetypowego umysłu i jak działa archetypowy umysł w informowaniu intuicji i świadomego umysłu indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Musicie zdać sobie sprawę, że zaproponowaliśmy wam te koncepcje, abyście mogli wzrastać w swojej własnej wiedzy o sobie poprzez rozważanie ich. Chcielibyśmy, zwłaszcza w przypadku tego ostatniego pytania, wysłuchać uwag na ten temat, które uczeń tych ćwiczeń może poczynić, a następnie zasugerować dalsze drogi udoskonalenia tych dociekań. Uważamy, że w ten sposób możemy być bardziej pomocni.

66.22 Pytający: Wspomniałeś, że spirala energetyzująca jest emitowana ze szczytu każdej piramidy i że można skorzystać z umieszczenia jej pod głową na okres nie dłuższy niż trzydzieści minut. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ta trzecia spirala jest pomocna i jaką pomoc daje istocie, która ją otrzymuje?

Ra: Jestem Ra. Istnieją substancje, które można spożywać, które powodują, że pojazd fizyczny doświadcza zniekształceń w kierunku zwiększenia energii. Substancje te są surowe, działają raczej gwałtownie na kompleks ciała, zwiększając przepływ adrenaliny.

Wibracja oferowana przez energetyzującą spiralę piramidy jest taka, że każda komórka, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni, jest naładowana tak, jakby była podłączona do waszej elektryczności. Ten energetyzujący wpływ porusza bystrość umysłu, fizyczną i seksualną energię ciała oraz zestrojenie woli ducha. Można jej używać w dowolny z tych sposobów.

Możliwe jest przeładowanie baterii i jest to powód, dla którego ostrzegamy każdego, kto używa takich piramidalnych energii, aby usunąć piramidę po otrzymaniu ładunku.

66.23 Pytający: Czy istnieje najlepszy materiał lub optymalny rozmiar, dla małej piramidy pod głowę?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że proporcje są takie, że tworzą się spirale jak w piramidzie w Gizie, najbardziej odpowiednim rozmiarem do zastosowania pod głową jest całkowita wysokość na tyle mała, że umieszczenie jej pod poduszką będzie wygodne.

66.24 Pytający: Nie ma najlepszego materiału?

Ra: Jestem Ra. Są lepsze materiały, które w waszym systemie handlu wymiennego są całkiem drogie. Nie są one dużo lepsze niż substancje, o których wspominaliśmy wcześniej.* Jedynymi niewłaściwymi substancjami byłybymetale nieszlachetne.

66.25 Pytający: Wspomniałeś o problemach z działaniem w Komnacie Królewskiej piramidy w rodzaju Gizy. Zakładam, że gdybyśmy zastosowali tę samą konfigurację geometryczną, która jest używana w piramidzie w Gizie, byłoby to całkowicie w porządku dla piramidy umieszczonej pod głową, ponieważ nie używalibyśmy promieniowania Komnaty Króla, ale tylko trzecią spiralę z wierzchołka. Pytam również, czy lepiej byłoby użyć kąta wierzchołkowego 60° niż większego kąta wierzchołkowego? Czy zapewniłoby to lepsze źródło energii?

Ra: Jestem Ra. W przypadku energii przechodzącej przez kąt wierzchołkowy piramida w Gizie oferuje doskonały model. Po prostu upewnij się, że piramida jest tak mała, że nie ma wystarczająco małej istoty, aby się do niej wczołgać.

66.26 Pytający: Zakładam zatem, że ta energia, ta spiralna energia świetlna, jest w jakiś sposób absorbowana przez pole energetyczne ciała. Czy jest to w jakiś sposób połączone z centrum energii indygo? Czy mam rację w tym przypuszczeniu?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Właściwości tej energii są takie, że porusza się w polu kompleksu fizycznego i napromieniowuje każdą komórkę ciała w przestrzeni/czasie, a gdy to jest robione, napromieniowuje również odpowiednik w czasie/przestrzeni, który jest ściśle powiązany z przestrzenią/czasem ciała żółtego promienia. Nie jest to funkcja ciała eterycznego ani wolnej woli. To jest promieniowanie podobne do promieni słonecznych. Dlatego należy go używać ostrożnie.

66.27 Pytający: Ile aplikacji trwających trzydzieści minut lub mniej w ciągu doby byłoby odpowiednich?

Ra: Jestem Ra. W większości przypadków nie więcej niż jedna. W kilku przypadkach, zwłaszcza gdy energia zostanie wykorzystana do pracy duchowej, możliwe byłoby eksperymentowanie z dwoma krótszymi okresami, ale każde uczucie nagłego zmęczenia byłoby pewnym znakiem, że istota została nadmiernie napromieniowana.

66.28 Pytający: Czy ta energia może w jakikolwiek sposób pomóc w leczeniu zniekształceń fizycznych?

Ra: Jestem Ra. Nie ma zastosowania do bezpośredniego uzdrawiania przy użyciu tej energii, chociaż w połączeniu z medytacją może oferować pewnemu procentowi istot pewną pomoc w medytacji. W większości przypadków jest najbardziej pomocny w łagodzeniu zmęczenia i pobudzaniu aktywności fizycznej lub seksualnej.

66.29 Pytający: W przejściu z trzeciej do czwartej gęstości mamy dwie inne możliwości, inne niż typ, którego doświadczamy teraz. Mamy możliwość zbioru całkowicie pozytywnie spolaryzowanego i możliwość zbioru całkowicie spolaryzowanego negatywnie, co, jak rozumiem, miało miejsce wiele razy w innym miejscu we wszechświecie. Kiedy następuje zbiór całkowicie negatywnie spolaryzowany, kiedy cała planeta, to znaczy ma ujemną polaryzację i przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości czy planeta doświadcza zniekształcenia choroby, której ta planeta doświadcza teraz przed tym przejściem?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Negatywne zbiory to intensywna dysharmonia, a planeta to wyrazi.

66.30 Pytający: Planeta ma pewien zestaw warunków przed przejściem do czwartej gęstości,czyli w późnej trzeciej gęstości, a następnie warunki są inne we wczesnej czwartej gęstości. Czy mógłbyś podać przykład negatywnie spolaryzowanej planety i warunków późnej trzeciej i wczesnej czwartej gęstości, abym mógł zobaczyć, jak się zmieniają?

Ra: Jestem Ra. Wibracje z trzeciej do czwartej gęstości zmieniają się na negatywnie zorientowanej planecie dokładnie tak samo, jak na pozytywnie zorientowanej planecie. Z negatywem czwartej gęstości wiąże się wiele umiejętności, z którymi jesteście zaznajomieni. Czwarta gęstość jest bardziej gęsta i znacznie trudniej jest ukryć prawdziwe wibracje kompleksu umysłu/ciała/ducha. Daje to szansę zarówno negatywom, jak i pozytywom czwartej gęstości, na tworzenie kompleksów pamięci społecznej. Daje istotom zorientowanym negatywnie szansę na inny zestaw parametrów, za pomocą których mogą pokazać swoją władzę nad innymi i służyć sobie. Warunki są takie same, jeśli chodzi o wibracje.

66.31 Pytający: Chodziło mi o ilość fizycznych zniekształceń, chorób i tego typu rzeczy w negatywnej trzeciej gęstości tuż przed zbiorami i w negatywnej czwartej gęstości tuż po zbiorach lub w okresie przejściowym. Jakie są warunki problemów fizycznych, chorób itp. W późnej fazie negatywnej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Każde doświadczenie planetarne jest wyjątkowe. Powiedzmy, że problemy działań wojowniczych będą prawdopodobnie bardziej pilnie dotyczyć negatywnych istot z późnej trzeciej gęstości niż reakcje Ziemi na negatywne nastawienie planetarnego umysłu, ponieważ często to właśnie przez takie wojownicze nastawienie w skali globalnej uzyskuje się niezbędną negatywną polaryzację.

Wraz z pojawieniem się czwartej gęstości pojawia się nowa planeta i nowy system fizycznych pojazdów stopniowo formułuje się, a parametry działań wojowniczych stają się raczej parametrami myśli niż manifestowanej broni.

66.32 Pytający: Czy zatem fizyczne dolegliwości i choroby, jakie znamy na tej planecie, są raczej rozpowszechnione na negatywnej planecie trzeciej gęstości tuż przed zbiorami do negatywnej czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego, o których mówisz, będą prawdopodobnie rzadziej spotykane, gdy negatyw czwartej gęstości zaczyna być prawdopodobnym wyborem zbiorów ze względu na ekstremalne zainteresowanie sobą, które charakteryzuje negatywną istotę trzeciej gęstości, którą można zebrać. Dużo więcej uwagi poświęca się ciału fizycznemu, jak również dużo więcej dyscypliny oferuje się sobie mentalnie. Jest to orientacja wielkiego zainteresowania sobą i samodyscypliny.

Nadal istnieją przypadki chorób, które wiążą się ze zniekształceniami kompleksu umysłu negatywnymi emocjami, takimi jak złość. Jednakże w istocie możliwej do zebrania jest znacznie bardziej prawdopodobne, że te emocjonalne zniekształcenia zostaną użyte jako katalizator w wyrazistym i destrukcyjnym sensie, jeśli chodzi o przedmiot gniewu.

66.33 Pytający: Próbuję zrozumieć, w jaki sposób choroby i zniekształcenia ciała są generowane w odniesieniu do polaryzacji, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Wydaje się, że są one generowane w taki sposób, aby stworzyć rozszczepienie lub polaryzację, że pełnią funkcję w tworzeniu oryginalnej polaryzacji, która występuje w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To nie jest dokładnie poprawne. Zniekształcenia kompleksu cielesnego lub psychicznego to te zniekształcenia występujące u istot, które potrzebują doświadczeń, które pomagają w polaryzacji. Te polaryzacje mogą być polaryzacjami istot, które już wybrały ścieżkę lub polaryzację, którą mają podążać.

Jest bardziej prawdopodobne, że osoby zorientowane pozytywnie doświadczają zniekształceń w obrębie kompleksu fizycznego ze względu na brak pochłaniającego zainteresowania sobą i nacisk na służbę innym.

Co więcej, w istocie niespolaryzowanej katalizator o charakterze fizycznego zniekształcenia będzie generowany losowo. Oczekiwanym rezultatem jest, jak powiedziałeś, niezależny wybór polaryzacji. Często wybór nie jest dokonywany, ale katalizator nadal jest wytwarzany.

U osoby zorientowanej negatywnie ciało fizyczne będzie prawdopodobnie uważniej pielęgnowane, a umysł zdyscyplinowany przeciwko fizycznym zniekształceniom.

66.34 Pytający: Wydaje mi się, że ta planeta jest tym, co nazwałbym szambem zniekształceń. Dotyczy to wszystkich chorób i ogólnie wad ciała fizycznego. Wydaje mi się, że średnio ta planeta byłaby bardzo, bardzo wysoko na liście, gdybyśmy tylko wzięli pod uwagę ogólną liczbę tych problemów. Czy mam... czy moje odczucie jest słuszne w tym założeniu?

Ra: Jestem Ra. Dokonamy przeglądu poprzedniego materiału.*

Istocie oferowany jest katalizator. Jeśli nie zostanie on użyty przez kompleks umysłu, przedostanie się do kompleksu ciała i przejawi się jako pewna forma fizycznego zniekształcenia. Im bardziej wydajne jest użycie katalizatora, tym mniej zniekształceń fizycznych można znaleźć.

W przypadku tych, których nazywacie wędrowcami, są nie tylko wrodzone trudności w radzeniu sobie ze wzorcami wibracyjnymi trzeciej gęstości, ale także wspomnienie, jakkolwiek słabe, że te zniekształcenia nie są konieczne ani zwyczajne w wibracji domowej.

Jak zawsze, nadmiernie uogólniamy, ponieważ istnieje wiele przypadków decyzji przedinkarnacyjnych, które skutkują fizycznymi lub psychicznymi ograniczeniami i zniekształceniami, ale uważamy, że zajmujesz się kwestią powszechnych zniekształceń w kierunku cierpienia w takiej czy innej formie.

Rzeczywiście, na niektórych planetarnych sferach trzeciej gęstości katalizator był używany skuteczniej. W przypadku waszej sfery planetarnej jest dużo nieefektywnego wykorzystania katalizatora, a co za tym idzie, wiele fizycznych zniekształceń.

W tej chwili mamy wystarczającą ilość energii na jedno zapytanie.

66.35 Pytający: Zatem zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie jak zawsze w miłości. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

67 ⇒

⇐ 65

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy