8 ⇒

⇐ 6

Prawo Jedności Sesja 7

Ukryj menu

25 stycznia 1981

7.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

7.1 Pytający: Wspomniałeś, że jesteś członkiem Konfederacji Planet. Jakie możliwości lub rodzaje usług są dostępne dla członków Konfederacji? Mógłbyś opisać niektóre z nich?

Ra: Jestem Ra. Zakładam, że masz na myśli służbę, którą my w Konfederacji możemy zaoferować, a nie służbę, która jest dla nas dostępna.

Służba dostępna dla tych, którzy nas wzywają, jest równa pierwiastkowi kwadratowemu zniekształcenia/potrzeby tego wezwania podzielonego lub zintegrowanego przez podstawowe Prawo Jedności w jego zniekształceniu wskazującym na wolną wolę tych, którzy nie są świadomi jedności stworzenia.

7.2 Pytający: Na podstawie tego zakładam, że trudność, jaką w tej chwili masz w kontakcie z planetą, polega na mieszance ludzi tutaj - niektórzy są świadomi jedności, inni nie, i z tego powodu nie możesz przybyć otwarcie ani przedstawić dowódów swojego kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jak właśnie powtórzyliśmy za pomocą tego instrumentu, musimy zintegrować wszystkie części waszego kompleksu pamięci społecznej w jego iluzorycznej formie dezintegracji. Wówczas wynik tego może być postrzegany jako granica naszej zdolności do służenia.

Mamy szczęście, że Prawo Służby potęguje pragnienia tych, którzy wzywają. W przeciwnym razie nie mielibyśmy możliwości przebywania w tym czasie/przestrzeni w obecnym kontinuum iluzji. Krótko mówiąc, masz zasadniczo rację. Myśl o niemożności nie jest częścią naszego podstawowego kompleksu form myślowych skierowanego do waszych ludzi, ale jest raczej maksymalnym rozważeniem tego, co jest możliwe.

7.3 Pytający: Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 100 osób, dziesięć do kwadratu, dostaniesz 100? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o kolejną liczbę.

7.4 Pytający: [Niesłyszalne] posłuż się przykładem. Gdyby dziesięć, tylko dziesięć istot na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej reguły potęgowania?

Ra: Podnieślibyśmy jeden dziesięciokrotnie do kwadratu, podnosząc liczbę do dziesiątego kwadratu.

7.5 Pytający: Jaki byłby wynik tych obliczeń?

Ra: [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu.

7.6 Pytający: Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa waszych usług?

Ra: Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632 000 000] waszych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Liczby te zostały uproszczone.

7.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania Prawa Kwadratów do tych liczb?

Ra: Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ ma wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga to naszej służby.

7.8 Pytający: W którym momencie to wezwanie wystarczyłoby, aby otwarcie przybyć pośród ludzi na Ziemi? Ile istot na Ziemi musiałoby wezwać Konfederację?

Ra: Jestem Ra. Nie obliczamy możliwości przybycia do waszych narodów na podstawie liczby wezwań, ale na podstawie konsensusu wśród całego kompleksu pamięci społecznej, który stał się świadomy nieskończonej świadomości wszystkich rzeczy. Było to możliwe pośród waszych narodów tylko w odosobnionych przypadkach.

W przypadku, gdy kompleks pamięci społecznej, który jest sługą Stwórcy, widzi tę sytuację i ma pomysł na odpowiednią pomoc, której można dokonać tylko wśród waszych narodów, kompleks pamięci społecznej, pragnący tego projektu przedstawia go Radzie Saturna. Jeśli zostanie zatwierdzony, kwarantanna zostaje zniesiona.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie od Jima dotyczące tej Rady. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych planów, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha wymagają imion, a zatem w wielu przypadkach stosowane są kompleksy wibracyjne dźwięku, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Jednakże koncepcja imion nie jest częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednakże nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która obraduje na stałych sesjach - choć zmienia swoich członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, istnieją dwadzieścia cztery podmioty, które oferują swoje usługi na żądanie. Istoty te wiernie obserwują i są nazywane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak byście to nazwali, telepatyczny kontakt z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia łączą się harmonijnie tak, że Prawo Jedności z łatwością zwycięża. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferowanie pomocy tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami opór przed wzywaniem); po trzecie, wewnętrzne kwestie są rozwiązywane w Radzie.

To są najważniejsze obowiązki Rady. W razie wątpliwości mogą skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie przedstawiają Radzie konsensus osądu/przemyślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każdą kwestię.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezniekształconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był skrybą. Jednak bez pomocy skryby energia nie dotarłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

7.12 Pytający: Interesuje mnie stosowanie Prawa Jedności, dotyczącego wolnej woli i tego, co nazwałbym propagowaniem wykonanym przez kontakt UFO z planetą. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat Rada wielokrotnie zezwalała na zniesienie kwarantanny. Wydaje mi się, że jest to forma propagowania tego, co teraz robimy, aby więcej ludzi się obudziło. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Przekształcenie zapytania we właściwą odpowiedź będzie wymagało pewnego rozplątania konceptualizacji twojego kompleksu mentalnego. Prosimy o wyrozumiałość.

Rada Saturna nie pozwoliła na przerwanie kwarantanny w kontinuum czasu/przestrzeni, o którym wspomniałeś. Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych lądowań należą do waszych ludzi. Niektóre należą do istot znanych wam jako grupa Oriona.

Po drugie, udzielane są pozwolenia, tak aby nie złamać kwarantanny poprzez przebywanie pomiędzy wami, ale pojawiać się w formie myślowej tym, którzy mają oczy, by widzieć.

Po trzecie, masz rację zakładając, że zezwolenie zostało udzielone w czasie/przestrzeni, w której wasze pierwsze urządzenie jądrowe zostało opracowane i wykorzystane przez członków Konfederacji, aby pomóc waszym narodom w taki sposób, żeby wytworzyć tajemnicę. To właśnie rozumiesz przez reklamę i jest to poprawne.

Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które możemy zaoferować, mają na celu uświadomienie waszym ludziom nieskończonych możliwości. Kiedy wasze narody pojmą nieskończoność, wtedy i tylko wtedy można otworzyć bramę do Prawa Jedności.

7.13 Pytający: Wspomniałeś zarówno o naszych ludziach, jak i tych z Oriona, którzy tu przybyli. Czy możesz to rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Twoje kompleksy myślowe nie pasowały do twoich wibracyjnych kompleksów dźwiękowych. Nie możemy odpowiedzieć. Proszę powtórzyć zapytanie.

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym kontakcie, o jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, prosty przykład intencji, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest wasz kompleks wibracyjny dźwięku. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nieelita. Pojawia się zatem koncepcja, aby tak zwany kompleks pamięci społecznej odchwaścić i dodać go do zniekształcenia, które tak zwana grupa Oriona postrzega jako imperium.

Problem, przed którym stają, polega na tym, że mają do czynienia z dużą ilością przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są narażeni, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstości zbiorowych świadomości, które tworzą tę grupę, są zróżnicowane. Bardzo niewielu jest trzeciej gęstości, większa liczba czwartej gęstości, podobnie duża liczba piątej gęstości,* i bardzo niewiele istot szóstej gęstości składających się na tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem duchowej entropii powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu ich kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednakże służba innym skutkuje służeniem sobie, w ten sposób zachowując i dalej harmonizując zniekształcenia tych istot poszukujących inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, tworzą tę samą ilość mocy, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłe trudności z powodu koncepcji separacji, która jest implikowana w przejawach służby sobie, która uwzględnia władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie przemyśleć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który zdecydował się wspólnie dążyć do jakiegokolwiek celu, czy to służenie innym, czy służenie sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja przestrzeni/czasu jest wykorzystywana jako medium dla rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie istoty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, inni powoli.

7.16 Pytający: Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu pamięci społecznej z grupy Oriona, jaka była ich poprzednia gęstość, zanim stali się piątą gęstością?

Ra: Jestem Ra. Postęp poprzez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysłu/ciała/ducha zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje połączenia, a rezultaty są różne ze względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji zniekształceń.

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak rozwijałaby się grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszym obecnym przejściu. Próbuję też zrozumieć, jak byłoby to możliwe - gdybyście byli w grupie Oriona i ukierunkowali się na służbie sobie - jak moglibyście przejść, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego potrzebna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie.

Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób ci, których orientacją nie jest służba innym, a mimo to znaleźli i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie istnienia.

Jest to jednak prawdą w przypadku tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści płynącej z pragnienia służby, mimo to, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości w jakimkolwiek celu.

Można również dodać, że istnieją systemy nauczania, które umożliwiają poszukiwaczowi separacji zdobycie tych bram. To studium jest równie trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale je kontynuują, tak jak ty pragniesz podążać trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służyć sobie i służyć innym to podwójna metoda mówienia tego samego, jeśli potrafisz zrozumieć istotę Prawa Jedności.

W tym momencie odpowiemy na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

7.18 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Możesz dokonać drobnych korekt. Niemniej jednak teraz możemy używać tego instrumentu przy minimalnych zniekształceniach i bez znaczącego wyczerpywania instrumentu.

Czy chcesz dalej pytać?

7.19 Pytający: Nie chcemy nadmiernie męczyć instrumentu. Bardzo Ci dziękuję. To było bardzo pomocne. Będziemy kontynuować na następnej sesji, omawiając ten punkt. Wierzę, że zaczynam rozumieć kolejność. Bardzo Ci dziękuję.

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

8 ⇒

⇐ 6

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy