8 ⇒

⇐ 6

Prawo Jedności Sesja 7

Ukryj menu

25 stycznia 1981

7.0 Ra: Jestem Ra. Witam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

7.1 Pytający: Wspomniałeś, że jesteś członkiem Konfederacji Planet. Jakie możliwości świadczenia lub rodzaje usług są dostępne dla członków Konfederacji? Czy mógłbyś opisać niektóre z nich?

Ra: Jestem Ra. Zakładam, że masz na myśli służbę, którą my w Konfederacji możemy zaoferować, a nie służbę, która jest dla nas dostępna.

Służba dostępna dla tych, którzy nas wzywają, jest równa pierwiastkowi kwadratowemu zniekształcenia/potrzeby tego wezwania podzielonego lub zintegrowanego przez podstawowe Prawo Jedności w jego zniekształceniu wskazującym na wolną wolę tych, którzy nie są świadomi jedności stworzenia.

7.2 Pytający: Na podstawie tego zakładam, że trudność, jaką w tej chwili masz w kontakcie z planetą, polega na mieszance ludzi tutaj - niektórzy są świadomi jedności, inni nie, i z tego powodu nie możesz przybyć otwarcie ani przedstawić dowódów swojego kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jak właśnie powtórzyliśmy poprzez ten instrument, musimy zintegrować wszystkie części waszego kompleksu pamięci społecznej w jego iluzorycznej formie dezintegracji. Wynik tego może być postrzegany jako granica naszej zdolności do służenia.

Mamy szczęście, że Prawo Służby potęguje pragnienia tych, którzy wzywają. W przeciwnym razie nie mielibyśmy możliwości przebywania w tym czasie/przestrzeni w obecnym kontinuum iluzji. Krótko mówiąc, masz w zasadzie rację. Myśl o niemożności nie jest częścią naszego podstawowego kompleksu myślowego skierowanego do waszych ludzi, ale jest raczej maksymalnym rozważeniem tego, co jest możliwe.

7.3 Pytający: Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 100 osób, dziesięć do kwadratu, a dostaniesz 100? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o następną liczbę.

7.4 Pytający: [Niesłyszalne] użyj przykładu. Gdyby dziesięć, tylko dziesięć bytów na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej kwadratowej reguły?

Ra: Kwadratowalibyśmy dziesięć razy z rzędu, podnosząc liczbę do dziesiątego kwadratu.

7.5 Pytający: Jaki byłby wynik tych obliczeń?

Ra: [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu.

7.6 Pytający: Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa waszych usług?

Ra: Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632,000 000] waszych kompleksów umysł/ciało/duch. Liczby te zostały uproszczone.

7.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania prawa kwadratów do tych liczb?

Ra: Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ jest wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga to naszej służby.

7.8 Pytający: W którym momencie to wezwanie wystarczyłoby, aby otwarcie przybyć wśród ludzi na Ziemi? Ile istot na Ziemi musiałoby wezwać Konfederację?

Ra: Jestem Ra. Nie obliczamy możliwości przybycia do waszych ludzi według liczby wezwań, ale na podstawie konsensusu między całym kompleksem społeczno-pamięciowym, który uświadomił sobie nieskończoną świadomość wszystkich rzeczy. Było to możliwe między waszymi narodami tylko w odosobnionych przypadkach.

W przypadku, gdy kompleks pamięci społecznej, który jest sługą Stwórcy, widzi tę sytuację i ma pomysł na odpowiednią pomoc, która może być udzielona tylko pomiędzy waszym ludziom, wówczas kompleks pamięci społecznej, pragnący tego projektu, składa go przed Radą Saturna. Jeśli zostanie zatwierdzony, kwarantanna zostanie zniesiona.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie, jak sądzę, o tę Radę od Jima. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych płaszczyzn, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysł/ciało/duch proszą o imiona, a zatem w wielu przypadkach stosowane są wibracyjne kompleksy dźwiękowe, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Pojęcie imion nie jest jednak częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednak nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która zasiada w stałej sesji - choć różni się w składzie członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, dwadzieścia cztery podmioty oferują swoje usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Istoty te wiernie obserwują i są nazwane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak to nazwałbyś, kontakt telepatyczny z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia harmonijnie mieszają się tak, że Prawo Jedności zwycięża z łatwością. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferując pomoc tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami przezwyciężyć opór przed wzywaniem); po trzecie, zadawane są pytania wewnętrzne Rady.

Są to najważniejsze obowiązki Rady. W razie jakichkolwiek wątpliwości są oni w stanie skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie oferują Radzie konsensus osądu/myślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każde pytanie.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezakłóconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był pisarzem. Jednak bez pomocy pisarza energia nie trafiłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

7.12 Pytający: Interesuje mnie stosowanie Prawa Jedności, dotyczącego wolnej woli i tego, co nazwałbym reklamą wykonaną przez kontakt UFO z planetą. Oznacza to, że Rada zezwoliła na zniesienie kwarantanny wiele razy w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Wydaje mi się, że jest to forma reklamy tego, co robimy teraz, aby obudzić więcej ludzi. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Potrzeba pewnego rozplątania konceptualizacji twojego kompleksu mentalnego, aby przekształcić twoje zapytanie w odpowiednią odpowiedź. Proszę o wyrozumiałość.

Rada Saturna nie pozwoliła na przerwanie kwarantanny w kontinuum czasu/przestrzeni, o którym wspomniałeś. Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych lądowań są waszych ludzi. Niektóre [lądowania] są tych których znacie jako grupa Oriona.

Po drugie, udzielane są pozwolenia, tak aby nie złamać kwarantanny poprzez przebywanie pomiędzy wami, ale pojawić się w formie myślowej dla tych którzy chcą zobaczyć.

Po trzecie, masz rację zakładając, że zezwolenie zostało udzielone w czasie/przestrzeni, w której twoje pierwsze urządzenie jądrowe zostało opracowane i wykorzystane, dla członków Konfederacji, aby pomóc twojemu ludowi w taki sposób, żeby wytworzyć tajemnicę. To właśnie rozumiesz przez reklamę i jest to poprawne.

Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które możemy zaoferować, mają na celu uświadomienie waszym ludziom nieskończonych możliwości. Kiedy wasi ludzie pojmą nieskończoność, wtedy i tylko wtedy otworzyć można bramę na Prawo Jedności.

7.13 Pytający: Wspomniałeś zarówno o naszych ludziach, jak i tych z Oriona, którzy tu przybyli. Czy możesz to rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Twoje kompleksy myślowe nie pasowały do twoich wibracyjnych kompleksów dźwiękowych. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Proszę ponownie sformułować zapytanie.

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi powiedzieć coś o tym kontakcie, jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli możesz, prosty przykład zamiarów, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest twój kompleks wibracji dźwiękowych. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nie-elity. Następnie istnieje koncepcja przejęcia kompleksu pamięci społecznej, który został w ten sposób odchwaszczony i dodania go do zniekształconego myślenia tak zwanej grupy Oriona jako imperium.

Problem, przed którym stoją, polega na tym, że napotykają oni wiele przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są oni wrażliwi, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstość zbiorowej świadomości, które tworzą tę grupę, jest zróżnicowana. Jest bardzo niewielu z trzeciej gęstości, większa grupa z czwartej gęstości, podobnie duża liczba z piątej gęstości * i bardzo mało podmiotów z szóstej gęstości, które tworzą tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem entropii duchowej powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednak służenie innym skutkuje służeniem sobie, a tym samym zachowaniem i dalszą harmonizacją wypaczeń tych istot, które szukają inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, wytwarzają taką samą ilość energii, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłą trudność z powodu systemu separacji, który jest implikowany w przejawach służenia sobie, które obejmują władzę nad innymi. Osłabia to i ostatecznie rozkłada energię zgromadzoną przez kompleksy umysł/ciało/duch, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie rozważyć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który postanowił wspólnie dążyć do celu, czy to służenia innym, czy służenia sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja czasu/przestrzeni jest wykorzystywana jako medium do rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie byty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, niektórzy powoli.

7.16 Pytający: Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu pamięci społecznej grupy Orion, jaka była ich poprzednia gęstość zanim stały się piątą gęstością?

Ra: Jestem Ra. Postęp przez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysł/ciało/duch zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje stopienia, a rezultaty są różne ze względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji zniekształceń.

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak może ewoluować grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszej obecnej transformacji. I próbuję zrozumieć, jak to byłoby możliwe - gdybyś był w grupie Oriona i ukierunkował się na służbe sobie - w jaki sposób zrobiłbyś postęp, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego konieczna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie. Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób osoby, które nie są zorientowane na szukanie służby innym, jednak znalazły i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie bytu.

Dotyczy to jednak tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Niemniej jednak Ci, którzy znaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści z pragnienia służby, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości do dowolnego celu.

Można również dodać, że istnieją systemy studiów, które umożliwiają osobie poszukującej separacji uzyskanie tych bram. To studium jest tak trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale podążają za nim, podążając trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służenie sobie i służenie innym jest podwójną metodą nazywania tego samego, o ile tylko rozumiesz istotę Prawa Jedności.

Odpowiemy teraz na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

7.18 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrumentowi było bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Możesz dokonać drobnych korekt. Możemy jednak teraz korzystać z tego instrumentu przy minimalnych zniekształceniach i bez znacznego wyczerpania instrumentu.

Czy chcesz zapytać o coś więcej?

7.19 Pytający: Nie chcemy nadmiernie męczyć instrumentu. Dziękuję Ci bardzo. To było bardzo pomocne. Będziemy kontynuować w następnej sesji, zajmując się tym punktem. Uważam, że zaczynam rozumieć postęp. Dziękuję Ci bardzo.

Ra: Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radujcie się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

8 ⇒

⇐ 6

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy