7 ⇒

⇐ 5

Prawo Jedności Sesja 6

Ukryj menu

24 stycznia 1981

6.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

6.1 Pytający: Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj. Musieliśmy przestać przed [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. W porządku dla nas.

Kontynuujemy teraz trzeci obszar nauczania/uczenia się, który dotyczy rozwoju sił energetycznych uzdrawiania.

Trzecim obszarem jest kompleks duchowy, który ucieleśnia pola siły i świadomości, które są najmniej zniekształcone w twoim kompleksie umysłu/ciała/ducha. Odkrywanie i równoważenie kompleksu duchowego jest rzeczywiście najdłuższą i najbardziej subtelną częścią twojej nauki/nauczania. Patrzymy na umysł jak na drzewo. Umysł kontroluje ciało. Mając umysł skupiony na jednym punkcie, zrównoważony i świadomy, z ciałem czującym się dobrze we wszelkich uprzedzeniach i zniekształceniach sprawiającym, że jest ono odpowiednio zrównoważone dla tego instrumentu, wtedy instrument ten jest gotowy do kontynuowania tej wielkiej pracy.

To jest dzieło wiatru i ognia. Pole energii ciała duchowego jest ścieżką lub kanałem. Kiedy ciało i umysł są chłonne i otwarte, wtedy duch może stać się funkcjonującym promem lub komunikatorem, od indywidualnej energii woli istoty w górę i ze strumieni twórczego ognia i wiatru w dół.

Zdolność uzdrawiania, jak wszystkie inne, którą ten instrument nazwałby zdolnościami paranormalnymi, jest efektem otwarcia ścieżki lub promu do inteligentnej nieskończoności. Na waszym planie jest wielu, którzy mają przypadkowy otwór lub bramę w swoim polu energii duchowej, czasami stworzoną przez spożycie substancji chemicznych, takich jak to, co ten instrument nazwałby LSD, którzy są w stanie, losowo i bez kontroli, sięgać do źródeł energii. Mogą, ale nie muszą, być to istoty, które chcą służyć. Celem ostrożnego i świadomego otwierania tego kanału jest służenie w bardziej niezawodny sposób, w bardziej powszechny lub zwykły sposób, co widać po kompleksie zniekształcenia uzdrowiciela. Dla innych może to wyglądać jak cuda. Dla tego, który ostrożnie otworzył drzwi do inteligentnej nieskończoności, jest to zwyczajne; to jest powszechne; tak jak powinno być. Doświadczenie życiowe ulega pewnej przemianie a wielka praca trwa.

W tej chwili uważamy, że te ćwiczenia wystarczą na początek. W przyszłości, kiedy poczujesz, że osiągnąłeś to, co zostało przed tobą postawione, zaczniemy prowadzić cię do dokładniejszego zrozumienia funkcji i zastosowań tej bramy w doświadczeniu uzdrawiania.

6.2 Pytający: Zapytano mnie, czy Tom Flaherty może jutro wziąć udział w jednej z tych sesji komunikacyjnych. Czy znasz tę istotę, Tom Flaherty?

Ra: Jestem Ra. Ten kompleks umysłu/ciała/ducha, wibracji dźwiękowej „Tom Flaherty” jest akceptowalny. Ostrzegamy cię, abyś dokładnie poinstruował tę istotę co do nastroju i różnych akcesoriów, które musi zrozumieć, zanim zostanie wprowadzona do kręgu.

6.3 Pytający: Nie do końca wiem, co miałeś na myśli, mówiąc o akcesoriach.

Ra: Odniosłem się do obiektów symbolicznych, które powodują zniekształcenia tego instrumentu w kierunku miłości/światła. Ich rozmieszczenie i pełna miłości akceptacja przez wszystkich obecnych jest ważna w pielęgnowaniu tego instrumentu. Dlatego akcesoria te należy opisać, a ich obecność wyjaśnić własnymi słowami w formie nauczania/uczenia się, aby uzyskać właściwe podejście do osiągnięcia niezbędnych rezultatów.

6.4 Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo ostrożni, aby całkowicie poinformować Toma przed jego przybyciem. Bardzo Ci dziękuję.

Wydaje mi się, że może to być odpowiedni moment, abyś przedstawił trochę więcej twojego historycznego tła, być może informacje związane z tym, skąd przybyłeś przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwała ta istota. Planetą, która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Okrycie naszego ciała fizycznego, które nazywacie powłoką, miało złoty połysk.*

W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć do waszych ludzi. Wasi ludzie w tamtym czasie różnili się od nas wyglądem fizycznym, jak można to nazwać. W związku z tym nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i oczywiście byliśmy inni niż oni. Zatem nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w obłudnej pozycji bycia uznanym za innych niż wasze inne jaźnie. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którym okazujesz zainteresowanie.

6.5 Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

6.6 Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ówczesnych ludzi z naszej planety i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej całkiem sprzyja rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

6.7 Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, i zakładam, że z szóstego wymiaru, który - czy byłby niewidoczny, kiedy dotarłeś tutaj? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Przypomnij sobie o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Od szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować myślą inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconym świetle, tak abyśmy mogli ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Rada, która strzeże tej planety, pozwoliła nam na ten eksperyment.

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta Rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie, czyli w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

6.9 Pytający: Czy są jacyś ludzie, tacy jakich można znaleźć na Ziemi, na innych planetach w tym układzie słonecznym?

Ra: Czy prosisz o informacje z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum przestrzeni/czasu?

6.10 Pytający: Obu.

Ra: W pewnym czasie/przestrzeni, w waszej przeszłości, istniała populacja istot trzeciej gęstości na planecie, która mieszkała w waszym układzie słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. Kompleksem wibracyjnym dźwięku najczęściej używanym przez wasze narody jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do Prawa Jedności.

6.11 Pytający: Jak się tu dostali?

Ra: Przeszli przez proces zbiorów i wcielili się poprzez proces inkarnacji z waszych wyższych sfer w tej gęstości.

6.12 Pytający: Jak dawno to się wydarzyło w naszych latach?

Ra: Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.

To wydarzyło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu.

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja Ziemi - ludzka populacja Ziemi - pochodzi z Maldeku?

Ra: Jestem Ra. To jest nowa linia pytań i zasługuje na własne miejsce. Ci, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcielili się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja waszej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i poddanych cyklom sfer trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście jednej rasy lub jednego początku. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

6.14 Pytający: Myślę, że należałoby odkryć, w jaki sposób Prawo Jedności działa w przenoszeniu istot na naszą planetę oraz podczas zbiorów.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności mówi po prostu, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy, kończąc cykl doświadczeń, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego rozumienia myśli i działania, zostaną rozdzieleni przez swój własny wybór na zniekształcenie wibracyjne najbardziej komfortowe dla ich kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które będąc bardzo blisko Prawa Jedności w swoich zniekształceniach, mimo to mają zniekształcenie w kierunku aktywnej służby.

W ten sposób iluzja jest tworzona przez Światło lub bardziej właściwie, ale mniej zrozumiale, światło/miłość. Ma to różny stopień intensywności. Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, dopóki światło nie stanie się zbyt jaskrawe, po czym istota zatrzymuje się. Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się światła/miłości, doświadczają następnie głównego cyklu, podczas którego jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń, które są nieodłączne dla każdej istoty, a zatem do zmniejszenia tych zniekształceń.

6.15 Pytający: Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach?

Ra: Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] lat. Istnieją trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy zrobili postęp, mogą zostać zebrani. Pod koniec trzech głównych cykli - czyli w przybliżeniu od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] waszych lat - wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru i przestaje być użyteczna dla niższych poziomów wibracji w tej gęstości.

6.16 Pytający: Jakie jest obecnie położenie tej planety w odniesieniu do postępu cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci społecznej, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie to wiązało się z pewnymi niedogodnościami.

6.17 Pytający: Czy ta niedogodność jest nieuchronna w ciągu kilku lat?

Ra: Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmonijny kompleks wibracyjny zaczął się kilka lat temu. Trwać będzie nieprzerwanie przez okres około trzy zero, trzydziestu [30] waszych lat.

6.18 Pytający: Zakładam, że po tym trzydziestoletnim okresie będziemy planetą czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

6.19 Pytający: Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji będzie zamieszkiwał planetę czwartej gęstości?

Ra: Zbiory jeszcze się nie rozpoczęły, więc szacowanie jest bez znaczenia.

6.20 Pytający: Czy fakt, że znajdujemy się w tym okresie przejściowym, ma teraz cokolwiek wspólnego z powodem, dla którego udostępniliście swoje informacje społeczeństwu?

Ra: Jestem Ra. Chodziliśmy pośród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy smutek. Widzieliśmy dużo. Przez kilka waszych lat poszukiwaliśmy instrumentu o odpowiednich parametrach zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha oraz wspierającą i rozumiejącą grupę kompleksów umysłu/ciała/ducha, która zaakceptowałaby te informacje przy minimalnym zniekształceniu i maksymalnym pragnieniu służenia.

Krótko mówiąc, tak. Chcieliśmy jednak, abyście wiedzieli, że dziękujemy wam w naszej świadomości.

6.21 Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO, ma... mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być waszym statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w waszym teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

6.22 Pytający: Ile lat temu przylecieliście tutaj statkiem w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze ludy osiemnaście tysięcy [18 000] lat temu i nie wylądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

6.23 Pytający: Fotografie statków w kształcie dzwonu i raporty kontaktu z Wenus pochodzą sprzed niespełna trzydziestu lat. Czy masz wiedzę na temat tych raportów?

Ra: Jestem Ra. Mamy wiedzę o jedności z tymi ingerencjami w wasz teraźniejszy czas/przestrzeń. My już nie jesteśmy z Wenus. Jednakże istnieją formy myślowe stworzone pośród waszych ludzi podczas naszego pobytu między wami. Pamięć oraz tworzone wtedy formy myślowe są częścią waszego kompleksu pamięci społecznej. Ta zbiorowa świadomość, jak możesz to nazwać, tworzy jeszcze raz doświadczenie dla tych, którzy o to proszą. Obecna populacja Wenus nie jest już szóstej gęstości.

6.24 Pytający: Czy którekolwiek z UFO, które są obecnie zgłaszane, przybywają z innych planet tutaj w tym czasie lub czy masz taką wiedzę?

Ra: Jestem jednym z członków Konfederacji Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy. W tej Konfederacji jest około pięćdziesięciu trzech cywilizacji składających się z około pięciuset planetarnych kompleksów świadomości. Ta Konfederacja obejmuje tych z twojej własnej planety, którzy osiągnęli wymiary poza twoim trzecim. Zawiera planetarne istoty w waszym układzie słonecznym i zawiera planetarne istoty z innych galaktyk. Jest to prawdziwa Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są do siebie podobni, ale sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności.

6.25 Pytający: Czy ktoś z nich przybywa tu w statku kosmicznym w obecnym czasie? Powiedzmy, w ostatnich trzydziestu latach?

Ra: Jestem Ra. Musimy stwierdzić, że ta informacja jest nieistotna. Jeśli to zrozumiesz, uważamy, że informacje mogą być oferowane w akceptowalny sposób. Mamy tu wyrazić Prawo Jedności. Jednakże wypowiemy się na ten temat.

Każda istota planetarna, która chce pojawić się w waszym trzeciowymiarowym zniekształceniu przestrzeni/czasu, prosi o pozwolenie na przerwanie kwarantanny, jak możesz to nazwać, i ukazanie się twoim ludziom. Przyczyna i cel tego pojawienia się jest rozpatrywany i albo zaakceptowany, albo odrzucony. W każdym momencie na waszym niebie znajdowało się aż piętnaście jednostek Konfederacji; reszta dostępna dla was poprzez myśl.

Obecnie jest siedem, które używają statku w waszej gęstości. Ich cele są bardzo proste: pozwolić tym istotom na waszej planecie stać się świadomymi nieskończoności, która często najlepiej wyrażana jest dla niedoinformowanych jako tajemnicza lub nieznana.

6.26 Pytający: Jestem w pełni świadomy, że jesteś zainteresowany przede wszystkim rozpowszechnianiem Prawa Jedności. Jednak moim zdaniem - mogę się mylić - aby upowszechnić ten materiał, konieczne będzie uwzględnienie takich pytań, jak to, które właśnie zadałem, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia materiału. Jeśli to nie jest celem to mógłbym ograniczyć swoje pytania tylko do stosowania Prawa Jedności. Ale rozumiem, że obecnie celem jest szerokie rozpowszechnianie tego materiału. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To postrzeganie jest tylko nieznacznie zniekształcone w twoim rozumieniu/nauce. Życzymy sobie, abyś postępował tak, jak uważasz za słuszne. To jest twoje miejsce. Przekazując te informacje, stwierdzamy, że nasze zniekształcenie zrozumienia naszego celu polega nie tylko na oferowaniu informacji, ale także na wyważaniu ich zgodnie z naszym zniekształconym postrzeganiem ich względnego znaczenia. Dlatego czasami napotkasz nasze stwierdzenie, które wskaże, że pytanie nie jest ważne. Wynika to z naszego przekonania, że dane pytanie jest nieważne. Niemniej jednak, o ile pytanie nie zawiera możliwości udzielania odpowiedzi, które mogą naruszać wolną wolę, oferujemy nasze odpowiedzi.

6.27 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcemy przemęczać instrumentu. Już znacząco przekroczyliśmy normalny czas pracy. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan tego instrumentu?

Ra: Instrument jest zbalansowany ze względu na waszą opiekę. Niemniej jednak jej fizyczny pojazd sztywnieje.

6.28 Pytający: W takim razie być może powinniśmy kontynuować w późniejszym czasie.

Ra: Zgadzamy się. W związku z tym, o ile nie masz krótkiego pytania, pożegnamy się.

6.29 Pytający: Jedyne pytanie, jakie mam, to to, że muszę założyć, że skoro Leonard był tutaj, kiedy pierwszy raz nawiązałeś kontakt, byłoby dla niego równie odpowiednie, aby był tutaj tak jak Tom. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne i uzupełnia liczbę tych, którzy w tym czasie mogą przyjść, którzy są odpowiedni. Ponownie, pamiętaj o instrukcjach podanych w celu przygotowania kompleksu wibracyjnego dźwięku, Tom.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

7 ⇒

⇐ 5

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy