7 ⇒

⇐ 5

Prawo Jedności Sesja 6

Ukryj menu

24 stycznia 1981

6.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

6.1 Pytający: Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj. Musieliśmy przerwać, zanim [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. W porządku dla nas.

Kontynuujemy teraz trzeci obszar nauczania/uczenia się, który dotyczy rozwoju sił energetycznych uzdrawiania.

Trzecim obszarem jest kompleks duchowy, który ucieleśnia pola siły i świadomości, które są najmniej zniekształcone w kompleksie umysł/ciało/duch. Badanie i równoważenie kompleksu ducha jest rzeczywiście najdłuższą i najbardziej subtelną częścią twojego uczenia się/nauczania. Patrzymy na umysł jak na drzewo. Umysł kontroluje ciało. Z umysłem skupionym, zrównoważonym i świadomym, z ciałem czującym się dobrze w jakichkolwiek odchyleniach i zniekształceniach, dzięki czemu jest odpowiednio wyważone dla tego instrumentu, jest on wtedy gotowy do wykonania wspaniałej pracy.

To jest praca z wiatrem i ogniem. Pole energii ciała duchowego jest ścieżką lub kanałem. Kiedy ciało i umysł są otwarte, duch może stać się funkcjonującym medium lub komunikatorem od indywidualnej energii woli istoty w górę od strumieni twórczego ognia i wiatru w dół.

Zdolność uzdrawiania, podobnie jak wszystkie inne, to, co ten instrument nazwałby zdolnościami paranormalnymi, odbywa się poprzez otwarcie ścieżki lub medium z inteligentną nieskończonością. Na waszym planie rzeczywistości jest wielu, którzy mają losową dziurę lub bramę w swoim duchowym polu energii, czasami stworzoną przez spożywanie substancji chemicznych podobnych do tego, co instrument nazwałby LSD, i którzy mogą łączyć się ze źródłami energii losowo i niekontrolowanie. Mogą być lub nie być bytami, które chcą służyć. Celem ostrożnego i świadomego otwarcia tego kanału jest służenie w sposób bardziej niezawodny, w bardziej przyziemny lub zwykły sposób, co widać w kompleksie zniekształceń uzdrowiciela. Dla innych może to wyglądać jak cuda. Dla tego, który ostrożnie otworzył drzwi do inteligentnej nieskończoności, jest to zwyczajne; to jest powszechne; tak jak powinno być. Doświadczenie życiowe ulega pewnej przemianie a wielka praca trwa.

W tym momencie uważamy, że ćwiczenia te wystarczą na początek. W przyszłości, kiedy poczujesz, że osiągnąłeś to, co zostało ci przedstawione, zaczniemy prowadzić cię do dokładniejszego zrozumienia funkcji i wykorzystania tej bramy w twoim doświadczeniu uzdrawiania.

6.2 Pytający: Zapytano mnie, czy Tom Flaherty może jutro uczestniczyć w jednej z tych sesji komunikacyjnych. Czy znasz istotę, Tom Flaherty?

Ra: Jestem Ra. Ten kompleks umysł/ciało/duch, wibracji dźwiękowej „Toma Flaherty”, jest do przyjęcia. Należy pamiętać, żebyście starannie poinstruowali tę istotę w ramach umysłu i różnych przyborów, które musi on zrozumieć, zanim zostanie włączony do tego kręgu.

6.3 Pytający: Nie jestem do końca pewien, co miałeś na myśli przez przybory.

Ra: Miałem na myśli przedmioty symboliczne, które powodują zniekształcenie tego instrumentu w kierunku miłości/światła. Ich rozmieszczenie i pełna miłości akceptacja przez wszystkich obecnych jest ważna w pielęgnowaniu tego instrumentu. Dlatego akcesoria te należy opisać, a ich obecność wyjaśnić własnymi słowami w formie nauczania/uczenia się, aby uzyskać właściwe podejście do osiągnięcia niezbędnych rezultatów.

6.4 Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo uważać, aby w pełni poinformować Toma, zanim weźmie on udział. Bardzo ci dziękuję.

Wydaje mi się, że nadszedł odpowiedni czas na to, abyś podał wasze nieco bardziej historyczne tło, być może informacje związane z tym, skąd przybyliście przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to jest możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwał ten byt. Planetą która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Nasz kompleks fizycznego ciała, który nazywacie powłoką, miał złoty połysk.*

Postanowiliśmy przybyć w tej formie pośród waszych ludzi. Twoi ludzie w tym czasie byli bardzo różni od nas wyglądem fizycznym, jak byś to opisał. Właśnie dlatego nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i wyraźnie się od nich różniliśmy. Tak więc nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w hipokrytycznej sytuacji, gdy zostaliśmy uznani za różnych od was. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którymi jesteś zainteresowany.

6.5 Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

6.6 Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ludzi z naszej planety w tym czasie i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej są bardzo korzystne rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

6.7 Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, a ja zakładam szósty wymiar, który ... byłby niewidoczny, kiedy tu dotrzesz? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Pamiętaj o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Z szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować, za pomocą myśli, inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząsteczce światła lub zniekształconym świetle, dzięki czemu byliśmy w stanie ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Pozwoliła nam na to Rada, która strzeże tej planety.

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie lub w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

6.9 Pytający: Czy są tacy ludzie, jak na Ziemi, na którejkolwiek z innych planet tego układu słonecznego?

Ra: Czy potrzebujesz informacji z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum przestrzeni/czasu?

6.10 Pytający: Obu.

Ra: W pewnym momencie/przestrzeni, w waszej przeszłości, na planecie zamieszkiwała populacja istot trzeciej gęstości, która mieszkała w waszym układzie słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. Kompleksem wibracyjnym dźwięków najczęściej używanym przez waszych ludzi jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do Prawa Jedności.

6.11 Pytający: Jak oni tu przybyli?

Ra: Przybyli tutaj poprzez proces żniwa i zostali wcieleni poprzez proces wcielenia z waszych wyższych sfer w tej gęstości.

6.12 Pytający: Jak dawno temu to się działo w naszych latach?

Ra: Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.

To wydarzyło się około pięciuset tysięcy [500 000] waszych lat temu.

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja ziemi - ludzka populacja ziemi - pochodzi z Maldek?

Ra: Jestem Ra. To nowa linia pytań i zasługuje na swoje własne miejsce. Wielu, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcieliło się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja twojej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i powtarzanego trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście z jednej rasy lub jednego pochodzenia. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

6.14 Pytający: Myślę, że należałoby wyjaśnić, jak działa Prawo Jedności w kontekście tego transferu istot na naszą planetę oraz w kontekście żniw.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności stwierdza po prostu, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy kończąc cykl doświadczenia, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego rozumienia myśli i działania, zostaną oddzieleni przez swój własny wybór na zniekształcenie wibracyjne najbardziej odpowiednie dla ich kompleksów umysł/ciało/duch.

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które będąc bardzo bliskie Prawu Jedności w swoich zniekształceniach, mają mimo to zniekształcenie w kierunku aktywnej służby.

Dlatego iluzję tę tworzy Światło, a ściślej, lecz mniej zrozumiale, światło/miłość. Jest to w różnym stopniu intensywności. Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, dopóki blask światła nie będzie zbyt silny i w tym momencie istota zatrzymuje się. Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się światła/miłości, doświadczają następnie wielkiego cyklu, podczas którego jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń właściwych dla każdej istoty, a tym samym do zmniejszenia tych zniekształceń.

6.15 Pytający: Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach?

Ra: Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] waszych lat. Istnieją trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy osiągnęli postęp, mogą zostać zebrani. Pod koniec trzech wielkich cykli - czyli w przybliżeniu od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] waszych lat - wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru i przestaje być użyteczna dla niższych podpoziomów wibracji w tej gęstości.

6.16 Pytający: Jaka jest obecnie pozycja tej planety w odniesieniu do postępu cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci społeczeństwa, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie towarzyszyć jej pewien dyskomfort.

6.17 Pytający: Czy niedogodność ta pojawi się w ciągu kilku lat?

Ra: Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmoniczny kompleks wibracyjny zaczął się już kilka lat temu. Będzie trwać nieprzerwanie przez okres około trzy zero, trzydziestu [30] waszych lat.

6.18 Pytający: Po tym trzydziestoletnim okresie zakładam, że będziemy planetą czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

6.19 Pytający: Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji zamieszka planetę czwartej gęstości?

Ra: Zbiór jeszcze się nie zakończył, dlatego szacowanie jest bezcelowe.

6.20 Pytający: Czy fakt, że jesteśmy w tym okresie przejściowym, ma coś wspólnego z powodem, dla którego udostępniliście swoje informacje ludziom?

Ra: Jestem Ra. Chodziliśmy pośród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy smutek. Wiele widzieliśmy. Przez kilka lat szukaliśmy instrumentu o odpowiednich parametrach zniekształceń w kompleksie umysł/ciało/duch oraz wspierającym i rozumiejącym grupę kompleksów umysł/ciało/duch, który zaakceptowałby te informacje przy minimalnym zniekształceniu i maksymalnej chęci służenia.

Krótko mówiąc, odpowiedź brzmi „tak”. Chcieliśmy jednak, abyście wiedzieli, że dziękujemy wam w naszej pamięci.

6.21 Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO. . . mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być twoim statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w twoim teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

6.22 Pytający: Ile lat temu przyjeżdżałeś tutaj w pojeździe w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze narody osiemnaście tysięcy [18 000] waszych lat temu i nie lądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

6.23 Pytający: Fotografie statków w kształcie dzwonu i raporty kontaktu z Wenus pochodzą sprzed niespełna trzydziestu lat. Czy masz wiedzę na temat tych raportów?

Ra: Jestem Ra. Mamy wiedzę o jedności z tymi ingerencjami w wasz teraźniejszy czas/przestrzeń. Nie jesteśmy już z Wenus. Istnieją jednak formy myślowe, które zostały stworzone wśród twoich ludzi podczas naszego pobytu pomiędzy wami. Tworzone wtedy formy myślowe są częścią twojego kompleksu pamięci społecznej. Ta zbiorowa świadomość, jak można to nazwać, odtwarza to doświadczenie dla tych, którzy o to proszą. Obecna populacja Wenus nie jest już szóstej gęstości.

6.24 Pytający: Czy którekolwiek z obecnie zgłaszanych UFO pochodzi z innych planet, czy masz tę wiedzę?

Ra: Jestem jednym z członków Konfederacji Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy. W Konfederacji tej istnieje około pięćdziesięciu trzech cywilizacji składających się z około pięciuset planetarnych kompleksów świadomości. Ta Konfederacja zawiera tych z twojej własnej planety, którzy osiągnęli wymiary poza twoim trzecim. Zawiera byty planetarne w twoim układzie słonecznym i zawiera byty planetarne z innych galaktyk. To prawdziwa Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są do siebie podobni, ale sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności.

6.25 Pytający: Czy któryś z nich przybywa tu w statku kosmicznym w tym czasie? Powiedzmy, że w przeszłości trzydziestu lat?

Ra: Jestem Ra. Musimy stwierdzić, że informacje te są nieistotne. Jeśli to zrozumiesz, uważamy, że informacje mogą być oferowane w akceptowalny sposób. Prawo Jedności jest tym, co mamy tutaj wyrazić. Jednakże wypowiemy się na ten temat.

Każda istota planetarna, która chce pojawić się w waszym trójwymiarowym zniekształceniu czasu/przestrzeni, prosi o zgodę na przerwanie kwarantanny, jak to nazywacie, i ukazanie się waszym ludziom. Powód i cel tego pojawienia się są zrozumiałe i albo zaakceptowane, albo odrzucone. Na waszym niebie było naraz aż piętnaście bytów Konfederacji; inne dostępne są dla was poprzez myśl.

Obecnie jest siedem, które używają statku w twojej gęstości. Ich cele są bardzo proste: pozwolić istotom na waszej planecie uświadomić sobie nieskończoność, która często najlepiej wyrażana jest dla niedoinformowanych jako tajemnicza lub nieznana.

6.26 Pytający: Jestem w pełni świadomy, że przede wszystkim jesteś zainteresowany rozpowszechnianiem Prawa Jedności. Jednak moim zdaniem - mogę się mylić - w celu rozpowszechnienia tego materiału konieczne będzie uwzględnienie pytań takich jak pytanie, które właśnie zadałem w celu zapewnienia możliwie najszerszego rozpowszechnienia materiału. Jeśli to nie jest celem to mogę ograniczyć moje pytania wyłącznie do stosowania Prawa Jedności. Ale rozumiem, że obecnie celem jest szerokie rozpowszechnianie tego materiału. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To postrzeganie jest tylko nieznacznie zniekształcone w twoim zrozumieniu/nauce. Życzymy sobie, abyś postępował tak, jak uważasz za słuszne. To twoje miejsce. Podając te informacje, rozumiemy nasze zniekształcenie naszego rozumienia naszego celu, którym jest nie tylko udzielanie informacji, ale także równoważenie ich zgodnie z naszym zniekształconym rozumieniem ich względnego znaczenia. Dlatego od czasu do czasu napotkasz nasze stwierdzenie, które wskaże, że pytanie nie jest ważne. Wynika to z naszego przekonania, że dane pytanie jest nieważne. Niemniej jednak, o ile pytanie nie zawiera możliwości udzielania odpowiedzi, które mogą naruszać wolną wolę, oferujemy nasze odpowiedzi.

6.27 Pytający: Dziękuję Ci bardzo. Nie chcemy przeciążać instrumentu. Znacząco przekroczyliśmy normalny czas pracy. Czy możesz mi powiedzieć jaki jest stan instrumentu?

Ra: Instrument jest zbalansowany ze względu na twoją opiekę. Jednak jej fizyczny pojazd staje się sztywny.

6.28 Pytający: W takim przypadku być może powinniśmy kontynuować w późniejszym czasie.

Ra: Zgadzamy się. W związku z tym, o ile nie masz krótkiego pytania, pożegnamy się.

6.29 Pytający: Jedyne pytanie, jakie mam, to to, że muszę założyć, że skoro Leonard był tutaj, kiedy pierwszy raz nawiązałeś kontakt, byłoby dobrze, gdyby był tutaj zamiast Toma. Czy to jest poprawne?

Ra: Jest to poprawne i uzupełnia liczbę osób, które w tej chwili mogą przyjść, które są odpowiednie. Chciałbym ponownie zwrócić uwagę na instrukcje dotyczące przygotowania kompleksu wibracji dźwiękowych, Tom.

Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

7 ⇒

⇐ 5

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy