10 ⇒

⇐ 8

Prawo Jedności Sesja 9

Ukryj menu

27 stycznia 1981

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Pytający: Zdecydowanie zamierzamy uczynić Prawo Jedności główną częścią tej książki. Przepraszam za odejście od tematu w tych sprawach. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w pozycji, gdzie nie do końca wiemy, w którą stronę pójść z książką. Z tego powodu zadałem kilka pytań i prawdopodobnie zadam jeszcze kilka pytań na początku tych sesji, które będą nieco bez znaczenia w odniesieniu do stosowania Prawa Jedności, z powodu mojej własnej ignorancji w tym co robię. Spodziewam się jednak, że w miarę upływu czasu będę coraz bardziej biegły.

Jest kilka pytań, które prawdopodobnie są bez znaczenia, ale gdybym mógł usunąć je z drogi... trochę mnie niepokoją.

Czy możesz zasugerować wydawcę tej książki?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Pytający: Czy możesz powiedzieć nam coś o naszych poprzednich wcieleniach, naszych przeszłych doświadczeniach przed tym wcieleniem?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Jednakże takie informacje jak te, są dokładnie strzeżone przez całość twojego umysłu/ciała/ducha, tak aby twoje obecne doświadczenia przestrzeni/czasu pozostały nierozcieńczone.

Pozwól nam poszukać nieszkodliwego materiału dla twojej istoty. [Pauza 20-sekundowa]. W zniekształceniu pragnienia wolności od uprzedzeń jestem w stanie mówić tylko ogólnie.

Ta grupa kilka razy pracowała i mieszkała razem. Relacje były różne. Istnieje zrównoważona karma, jak to nazywacie; każdy jest więc nauczycielem każdego. Praca obejmowała uzdrowienie, zrozumienie zastosowań energii ziemi i pracę na rzecz cywilizacji, które wzywały tak, jak to zrobiła wasza planeta, a my przybyliśmy. To kończy materiał, który uważamy za nieszkodliwy.

Pytający: Ćwiczenia uzdrawiające, które nam dałeś, mają taki charakter, że najlepiej skoncentrować się na jednym konkretnym ćwiczeniu naraz. W tym momencie chciałbym zapytać, na jakim ćwiczeniu powinienem się skoncentrować. Prawdopodobnie mała zmiana ćwiczeń... czy powinienem się skoncentrować na [niesłyszalne], powiedzmy dziś wieczorem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, kierowanie twoim osądem jest ingerencją w twoje zniekształcenie kontinuum czasu/przestrzeni zwane przyszłością. Mówienie o przeszłości lub teraźniejszości w granicach naszych zniekształceń/osądów jest dopuszczalne. Kierowanie, a nie nauczanie/uczenie się, jest nie do przyjęcia ze względu na nasze zniekształcenie w zakresie nauczania/uczenia się. Zamiast tego możemy zasugerować proces, w którym każdy wybiera pierwsze z ćwiczeń podanych w kolejności, w jakiej je podaliśmy, a które według własnego odczucia nie są w pełni doceniane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha.

To właściwy wybór - budowanie od fundamentu, upewniając się, że grunt jest odpowiedni dla budynku. Oceniliśmy dla Ciebie intensywność tego wysiłku pod kątem wydatkowanej energii. Weź to pod uwagę i bądź cierpliwy, ponieważ nie przedstawiliśmy krótkiego ani łatwego programu uczenia się/nauczania świadomości.

Pytający: Sposób, w jaki rozumiem proces ewolucji populacji planetarnej, polega na tym, że populacja ma określony czas na rozwój. Jest to ogólnie podzielone na trzy cykle po 25 000 lat. Pod koniec 75 000 lat planeta sama robi progres. Co spowodowało taką sytuację? Tę dokładność ilości lat, 25 000 lat itd. Od czego to się zaczęło?

Ra: Jestem Ra. Zwizualizuj sobie, jeśli chcesz, szczególną energię, która płynąc na zewnątrz i koagulując do wewnątrz, utworzyła maleńką sferę stworzenia zarządzaną przez waszą Radę Saturna. Kontynuuj obserwację rytmu tego procesu. Przepływ życia tworzy rytm, który jest tak samo nieunikniony jak jeden z waszych zegarków. Każda z waszych planetarnych istot rozpoczęła pierwszy cykl, kiedy węzeł energetyczny był w stanie w tym środowisku wspierać takie doświadczenia umysłu/ciała. Zatem każda z waszych planetarnych istot ma inny cykliczny harmonogram, jak możnaby to nazwać. Czas tych cykli jest miarą równą porcji inteligentnej energii.

Ta inteligentna energia oferuje rodzaj zegara. Cykle poruszają się tak dokładnie, jak zegar wybija godzinę. W ten sposób brama od inteligentnej energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się niezależnie od okoliczności wybicia godziny.

Pytający: Pierwotne, pierwsze istoty na tej planecie... jakie było ich pochodzenie? Gdzie byli, zanim znaleźli się na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi istotami na tej planecie były woda, ogień, powietrze i ziemia.

Pytający: Ludzie, których teraz mamy - pierwsi ludzie, [niesłyszalne] tacy jak my - skąd oni się wzięli? Jak wyewoluowali?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o doświadczeniu trzeciej gęstości. Pierwsi z tych, którzy tu przybyli, zostali przywiezieni z innej planety w waszym układzie słonecznym, zwanej przez was Czerwoną Planetą, Marsem. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot trzeciej gęstości. Dlatego też pierwsze istoty należące do tej rasy były, jak można to nazwać, do pewnego stopnia zmodyfikowane przez tych, którzy byli wtedy Strażnikami.

Pytający: Co to za rasa i jak się tutaj dostali z Marsa?

Ra: Jestem Ra. Rasa jest połączeniem kompleksów umysłu/ciała/ducha tych z waszej tak zwanej Czerwonej Planety i starannej serii modyfikacji genetycznych dokonanych przez Strażników w tamtym czasie. Istoty te przybyły lub zostały zachowane, aby doświadczyć na waszej planecie rodzaju rodzenia, które nie jest reprodukcyjne, ale polega na przygotowaniu materiału genetycznego do inkarnacji kompleksów umysłu/ciała/ducha tych istot z Czerwonej Planety.

Pytający: W takim razie zakładam, że mówisz, że Strażnicy przenieśli tutaj rasę po tym, jak ta rasa umarła w fizycznym wymiarze na Marsie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Czyniąc to, Strażnicy najwyraźniej działali ze zrozumieniem Prawa Jedności. Czy możesz wyjaśnić zastosowanie Prawa Jedności w tym procesie?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności zostało nazwane przez tych Strażników jako doprowadzenie mądrości Strażników do kontaktu z bytami z Czerwonej Planety, łącząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej rasy Strażników i rasy Czerwonej Planety. To jednak pociągało za sobą coraz większe zniekształcenie stosowania Prawa Jedności z punktu widzenia innych Strażników i od tego momentu została ustanowiona kwarantanna tej planety, ponieważ uważano, że wolna wola Czerwonej Planety została ograniczona.

Pytający: Czy istoty z Czerwonej Planety przestrzegały Prawa Jedności przed opuszczeniem Czerwonej Planety?

Ra: Istoty Czerwonej Planety próbowały nauczyć się Praw Miłości, które stanowią jedno z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jednakże tendencje tych ludzi do działań wojowniczych spowodowały takie trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stała się ona niegościnna dla doświadczeń trzeciej gęstości przed końcem swojego cyklu. W ten sposób istoty z Czerwonej Planety nie zostały zebrane i nadal próbowały poznać Prawo Miłości w waszej iluzji.

Pytający: Jak dawno temu nastąpił ten transfer z Czerwonej Planety na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. W waszym czasie ten transfer miał miejsce około siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu.

Pytający: 75 000 lat temu?

Ra: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne.

Pytający: Czy istniały na tej planecie istoty w tej formie, w której jestem teraz - z dwoma rękami, z dwoma nogami - przed tym transferem?

Ra: Jestem Ra. Przez ostatnie cztery miliony waszych lat w różnych okresach pojawiali się odwiedzający waszą planetę, mówiąc w przybliżeniu. Ci odwiedzający nie wpływają na* cykliczne zmiany sfery planetarnej. Jej środowisko nie było trzeciej gęstości, aż do czasu wspomnianego wcześniej.

Pytający: A zatem istniały tu istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat temu. Jakiego rodzaju istoty to były?

Ra: Druga gęstość to gęstość wyższego życia roślinnego i zwierzęcego, które istnieje bez dążenia do nieskończoności. Te istoty drugiej gęstości stanowią oktawę świadomości, tak jak znajdujecie różne orientacje świadomości wśród świadomych istot waszej wibracji.

Pytający: Czy któraś z tych istot drugiej gęstości miała kształt podobny do naszego: dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzenie wyprostowane na dwóch nogach?

Ra: Jestem Ra. Jak już wspomniałeś, dwa wyższe poziomy subwibracji istot drugiej gęstości miały konfigurację dwunożności. Jednak ruch w pozycji wyprostowanej, którego doświadczasz, nie został w pełni osiągnięty przez takie istoty, które miały skłonność do pochylania się do przodu, ledwo wychodząc z pozycji czworonożnej.

Pytający: Skąd się wzięły te istoty? Czy były one wytworem ewolucji w rozumieniu naszych naukowców? Czy wyewoluowały z pierwotnego materiału ziemi, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Czy te istoty następnie ewoluują z drugiej gęstości do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż nie można zagwarantować, ile cykli zajmie istocie, aby nauczyć się lekcji świadomości jaźni, które są warunkiem wstępnym przejścia do trzeciej gęstości.

Pytający: Czy na naszej planecie jest teraz jakaś szczególna rasa ludzi, którzy inkarnowali się tutaj z drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili na waszej planecie nie ma żadnych kompleksów świadomości drugiej gęstości. Istnieją jednak dwie rasy, które używają formy drugiej gęstości. Jedną z nich są istoty ze sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek. Istoty te pracują nad swoimi kompleksami rozumienia poprzez serię tego, co nazwalibyście karmicznymi restytucjami. Mieszkają w waszych głębszych podziemnych korytarzach i są znane jako „Wielka Stopa”.

Drugą rasą jest ta, której zaoferowano przebywanie w tej gęstości przez Strażników, którzy chcą dać kompleksom umysłu/ciała/ducha, tym którzy są w tej gęstości w tym czasie, odpowiednio skonstruowane wehikuły fizyczne, jak nazwalibyście te kompleksy chemiczne, na wypadek wojny nuklearnej.

Pytający: Nie zrozumiałem, do czego służą te wehikuły lub istoty, które byłyby odpowiednie w przypadku wojny nuklearnej.

Ra: Jestem Ra. Są to istoty, które istnieją jako instynktowne istoty drugiej gęstości, które są trzymane w rezerwie, aby utworzyć coś, co nazwalibyście pulą genową na wypadek, gdyby te kompleksy ciała były potrzebne. Te kompleksy ciała są w stanie wytrzymać rygory promieniowania, których kompleksy ciała, które obecnie zamieszkujecie, nie byłyby w stanie.

Pytający: Gdzie znajdują się te kompleksy ciała?

Ra: Jestem Ra. Te kompleksy ciała drugiej rasy przebywają w niezamieszkanym głębokim lesie. Jest ich wiele w różnych miejscach na powierzchni waszej planety.

Pytający: Czy są to stworzenia typu Wielka Stopa?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż nie nazwalibyśmy ich Wielką Stopą, ponieważ są one rzadkie i są w stanie uniknąć wykrycia. Pierwsza rasa jest mniej zdolna do uświadomienia sobie bliskości innych kompleksów umysłu/ciała/ducha, ale istoty te są wysoce zdolne do ucieczki ze względu na ich technologiczne zrozumienie przed inkarnacjami tutaj. Istoty te o świecących oczach są najbardziej znane waszym ludziom.

Pytający: Istnieją dwa różne rodzaje Wielkiej Stopy. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie.

Istnieją trzy rodzaje Wielkiej Stopy, jeśli zaakceptujesz ten kompleks wibracyjny dźwięku stosowany dla trzech tak różnych ras kompleksów umysłu/ciała/ducha. Pierwsze dwa opisaliśmy.

Trzeci to forma myślowa.

Pytający: Planujemy przeprowadzić drugą sesję później w dniu dzisiejszym, jeśli instrument będzie w stanie, i chciałbym zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić komfort instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Ten instrument będzie wymagał pewnej korekty delikatnych części jej kompleksu ciała. Zniekształcenia są spowodowane blokadą centrum energetycznego, który nazwałbyś szyszynką.

Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

10 ⇒

⇐ 8

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy