Prawo Jedności Książki

Ukryj menu

Znaleziono 7 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Książki” ma 3 podkategorie.

Biblia

26.4 Pytający: Zakładając, że można kontynuować, dotarliśmy do ostatnich 3000 lat obecnego cyklu i zastanawiałem się, czy Prawo Jedności w formie pisemnej lub ustnej zostało udostępnione w ciągu ostatnich 3000 lat w jakimkolwiek kompletnym zakresie tak jak to teraz robimy? Czy jest ono dostępne w jakimkolwiek innym źródle?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości nie ma możliwości uzyskania pełnego źródła informacji o Prawie Jedności. Jednakże niektóre z twoich pism przekazanych ci jako tak zwane święte dzieła zawierają części tego prawa.

26.5 Pytający: Czy Biblia, jaką znamy, zawiera fragmenty tego prawa?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.6 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy Stary Testament zawiera cokolwiek z Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.7 Pytający: Który ma w sobie więcej Prawa Jedności, Stary Testament czy Nowy Testament?

Ra: Jestem Ra. Wyciągając z każdej kolekcji, o której mówisz, części związane z Prawem Jedności, zawartość jest w przybliżeniu równa. Jednak tak zwany Stary Testament zawiera większą ilość negatywnie nacechowanego materiału, jak byście to nazwali.

26.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, na jaki procent wpływu Oriona ma zarówno Stary, jak i Nowy Testament?

Ra: Wolimy, aby pozostawić to uznaniu tych, którzy szukają Prawa Jedności. Nie mówimy po to, by osądzać. Takie wypowiedzi zostałyby zinterpretowane przez niektórych z tych, którzy mogą odczytać ten materiał jako osądzający. Możemy jedynie zasugerować uważną lekturę i wewnętrzne przetrawienie treści. Zrozumienia staną się oczywiste.

Powrót do góry

Oahspe

14.28 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, kto był odpowiedzialny za przekazanie książki Oahspe?

Ra: Jestem Ra. Zostało to przekazane przez jeden ze stanów kompleksu pamięci społecznej Konfederacji, którego pomysłem, zaproponowanym Radzie, było wykorzystanie znanej historii fizycznej tak zwanych religii lub zniekształceń religijnych waszego cyklu, aby zasłonić i częściowo odsłonić aspekty lub pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności. Można przyjąć, że wszystkie nazwy zostały stworzone ze względu na ich charakterystykę wibracyjną. Informacje ukryte w środku mają związek z głębszym zrozumieniem miłości i światła oraz próbami nieskończonej inteligencji przez wielu posłańców, aby nauczać/uczyć te istoty z waszej sfery.

Powrót do góry

Urantia

14.30 Pytający: Księga Urantii, której nie czytałem. Kto to dał?

Ra: Jestem Ra. Zostało to podane przez serię nie wcielonych istot z waszych własnych planów Ziemi, tak zwanych planów wewnętrznych. Ten materiał nie został przyjęty przez Radę.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy