Prawo Jedności Książki

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Książki” ma 4 podkategorie.

Biblia

26.4 Pytający: Zakładając, że można kontynuować, dotarliśmy do ostatnich 3000 lat obecnego cyklu i zastanawiałem się, czy Prawo Jedności w formie pisemnej lub ustnej zostało udostępnione w ciągu ostatnich 3000 lat w jakimkolwiek kompletnym zakresie tak jak to teraz robimy? Czy jest ono dostępne w jakimkolwiek innym źródle?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości nie ma możliwości uzyskania pełnego źródła informacji o Prawie Jedności. Jednakże niektóre z waszych pism przekazanych wam jako tak zwane święte dzieła zawierają części tego prawa.

26.5 Pytający: Czy Biblia, jaką znamy, zawiera fragmenty tego prawa?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.6 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy Stary Testament zawiera cokolwiek z Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.7 Pytający: Który ma w sobie więcej Prawa Jedności, Stary Testament czy Nowy Testament?

Ra: Jestem Ra. Wyciągając z każdej kolekcji, o której mówisz, części związane z Prawem Jedności, zawartość jest w przybliżeniu równa. Jednak tak zwany Stary Testament zawiera większą ilość negatywnie nacechowanego materiału, jak byście to nazwali.

26.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent stanowi wpływ Oriona zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie?

Ra: Wolimy, aby pozostawić to uznaniu tych, którzy szukają Prawa Jedności. Nie mówimy po to, by osądzać. Takie wypowiedzi zostałyby zinterpretowane przez niektórych z tych, którzy mogą odczytać ten materiał jako osądzający. Możemy jedynie zasugerować uważną lekturę i wewnętrzne przetrawienie treści. Zrozumienia staną się oczywiste.

Powrót do góry

Esmerelda Sweetwater

67.16 Pytający: Czy znasz książkę, którą wraz z instrumentem napisaliśmy około dwanaście lat temu, zatytułowaną „Ukrzyżowanie Esmereldy Sweetwater”, w szczególności rytuał wygnania używany do sprowadzania istot na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

67.17 Pytający: Czy były jakieś nieprawidłowości w naszym piśmie w odniesieniu do sposobu, w jaki to zostało wykonane?

Ra: Jestem Ra. Nieprawidłowości wynikały jedynie z trudności, jakie miałby autor w opisaniu długości szkolenia niezbędnego do umożliwienia tym znanym w tym konkretnym piśmie jako Theodore i Pablo w niezbędnych dyscyplinach.

67.18 Pytający: Wydawało mi się, że ta książka w jakiś sposób, w całości, była łącznikiem z wieloma z tych, których spotkaliśmy, odkąd ją napisaliśmy oraz dla wielu działań, których doświadczyliśmy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

68.13 Pytający: Mówiliśmy niemal dokładnie o fragmencie książki Esmereldy Sweetwater, którą pisaliśmy w związku z zagubieniem przez Trostricka kompleksu umysłu/ciała/ducha dziewczyny z kosmosu. Jakie znaczenie dla naszego życia ma ta praca, którą wykonaliśmy? Od jakiegoś czasu było dla mnie niejasne, jak to się zazębia. Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy każdego i stwierdzamy, że możemy mówić.

68.14 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić teraz?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzamy następujące rzeczy, które są już, powiedzmy, przypuszczalne lub hipotetyczne.

Kiedy między dwoma członkami tej grupy podjęto zobowiązanie do pracy nad ulepszeniem sfery planetarnej, to zobowiązanie aktywowało wir możliwości/prawdopodobieństwa o pewnej sile. Doświadczenie generowania tego tomu było niezwykłe, ponieważ wizualizowano go tak, jakby ktoś oglądał ruchomy obraz.

Czas stał się dostępny w swojej formie chwili obecnej. Scenariusz księgi szedł gładko aż do zakończenia wolumenu. Nie można było zakończyć tomu, a zakończenie nie było wizualizowane, ponieważ [było] całym materiałem, ale [zamiast tego] zostało napisane.

Wynika to z działania wolnej woli w całym stworzeniu. Tom zawiera jednak widok znaczących wydarzeń, zarówno symbolicznie, jak i konkretnie, które widzieliście pod wpływem magnetycznego przyciągania, które zostało uwolnione, gdy podjęto zobowiązanie i pełną pamięć o poświęceniu tej, którą możecie nazwać, przywróconą misją.*

69.20 Pytający: Ciągle przywołujemy kwestie z książki Esmereldy Sweetwater, szczególnie jedną, która jest w książce. Zastanawiałem się, próbując odzyskać kompleks umysłu/ciała/ducha kosmicznej dziewczyny z tego, co musiało być negatywnym czasem/przestrzenią, po tym jak umieścił go tam mag Trostrick: czy scenariusz działań Trostricka z kosmiczną dziewczyną – a w magicznym rytuale Esmereldy Sweetwater, który zaprojektowała, aby pomóc odzyskać kompleks umysłu/ciała/ducha kosmicznej dziewczyny – czy obie te techniki były w przybliżeniu rozsądne? A może były jakieś błędy w projektowaniu tych magicznych technik?

Ra: Jestem Ra. Nie było błędów. Przypominamy tylko, że ta konkretna postać, którą sobie wyobraziłeś, była doświadczonym adeptem.

69.21 Pytający: Masz na myśli postać Trostricka?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Odnosiliśmy się do Esmereldy, jak nazwano tę wymyśloną istotę.

Możemy zauważyć, że długa praktyka w sztuce, którą każdy tutaj wyczuwa, byłaby pomocna. Nie możemy mówić o metodologii, bo naruszenie byłoby bardzo duże. Niemniej jednak mówienie o wysiłkach grupowych jest, gdy przyglądamy się każdemu, jedynie potwierdzeniem tego, co jest znane. Dlatego możemy to zrobić.

Mamy energię na jedno dość krótkie zapytanie.

Powrót do góry

Oahspe

14.28 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, kto był odpowiedzialny za przekazanie książki Oahspe?

Ra: Jestem Ra. Zostało to przekazane przez jeden ze stanów kompleksu pamięci społecznej Konfederacji, którego pomysłem, zaproponowanym Radzie, było wykorzystanie znanej historii fizycznej tak zwanych religii lub zniekształceń religijnych waszego cyklu, aby zasłonić i częściowo odsłonić aspekty lub pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności. Można przyjąć, że wszystkie nazwy zostały stworzone ze względu na ich charakterystykę wibracyjną. Informacje ukryte w środku mają związek z głębszym zrozumieniem miłości i światła oraz staraniami nieskończonej inteligencji poprzez wielu posłańców, aby nauczać/uczyć te istoty z waszej sfery.

Powrót do góry

Urantia

14.30 Pytający: Księga Urantii, której nie czytałem. Kto to przekazał?

Ra: Jestem Ra. Zostało to przekazane przez serię niewcielonych istot z waszych własnych planów Ziemii, tak zwanych planów wewnętrznych. Ten materiał nie został przekazany przez Radę.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy