Prawo Jedności Historia Ziemi: Pomoc Konfederacji

Ukryj menu

Znaleziono 24 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Pomoc Konfederacji

14.4 Pytający: Z poprzedniego materiału rozumiem, że wydarzyło się to 75 000 lat temu. Wtedy rozpoczął się nasz proces ewolucji trzeciej gęstości. Czy możesz mi opowiedzieć historię, odnosząc się tylko do punktów rozwoju, że tak powiem, które wydarzyły się w ciągu tych 75 000 lat, w jakimkolwiek konkretnym czasie lub punktach w których podjęto próby zwiększenia rozwoju tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza próba pomocy waszym narodom miała miejsce w tamtym czasie siedem pięć zero zero zero [75 000]. Ta próba siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] waszych lat temu została wcześniej opisana przez nas.*

Następna próba miała miejsce około pięć osiem zero zero zero, pięćdziesiąt osiem tysięcy [58 000] waszych lat temu, trwających przez długi czas w waszej mierze, wraz z tymi z Mu, jak nazywacie tę rasę, lub społeczny kompleks umysłu/ciała/ducha.

Następna próba była długo oczekiwna i miała miejsce około trzynastu tysięcy [13 000] waszych lat temu, kiedy ofiarowano pewne inteligentne informacje Atlantydzie, które są tego samego rodzaju uzdrawianiem i pracą z kryształami, o których mówiliśmy wcześniej.*

Następna próba to jeden zero zero zero, jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu. Są to przybliżenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie przetworzyć twojego systemu pomiaru kontinuum przestrzeni/czasu. To było w tym, co nazywacie Egiptem i o tym też mówiliśmy.*

Te same istoty, które przyszły z nami, wróciły około trzy pięć zero zero [3500] lat później, aby po raz kolejny spróbować pomóc kompleksowi społecznemu umysłu/ciała/ducha w Ameryce Południowej. Jednakże piramidy tych tak zwanych miast nie miały być wykorzystywane we właściwy sposób. Dlatego nie kontynuowano tego.

Około trzy zero zero zero, trzy tysiące [3000] lat temu miało miejsce lądowanie także w waszej Ameryce Południowej, jak to nazywacie. Było kilka prób pomocy waszym narodom około dwa trzy zero zero [2300] lat temu, to na obszarze Egiptu.* Przez pozostałą część cyklu, nigdy nie opuściliśmy waszego piątego wymiaru i pracowaliśmy w tym ostatnim małym cyklu, aby przygotować się do zbiorów.

14.8 Pytający: Pozwól, że dokonam streszczenia, a ty powiesz mi, czy mam rację. Wszystkie te wizyty w ciągu ostatnich 75 000 lat miały na celu przekazanie ludziom na Ziemi zrozumienia Prawa Jedności, a tym samym umożliwienie im przejścia w górę do czwartej, piątej, szóstej gęstości. Miała to być służba Ziemi. Piramidy posłużyły też do nadania Prawa Jedności na swój sposób. Piramidy równoważące, nie jestem do końca pewien. Czy mam rację do tej pory?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w granicach precyzji dozwolonych przez język.

14.18 Pytający: Następnie przez ostatnie 2300 lat* aktywnie pracowaliście nad stworzeniem jak największych zbiorów na koniec 75 000-letniego cyklu. Czy możesz powiedzieć, w odniesieniu do Prawa Jedności, dlaczego to robisz, tak samo jak uzasadnienie tego?

Ra: Jestem Ra. Mówię w imieniu kompleksu pamięci społecznej zwanym Ra. Przyszliśmy do was, aby wam pomóc. Nasze wysiłki w służbie były wypaczone. Naszym pragnieniem jest zatem wyeliminowanie, na ile to możliwe, zniekształceń spowodowanych przez tych, którzy błędnie odczytują nasze informacje i wskazówki.

Ogólną przyczyną służby, jaką oferuje Konfederacja, jest pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności, którym jest służba. Jedna Istota stworzenia jest podobna do ciała, jeśli zaakceptujesz analogię trzeciej gęstości. Czy zignorowalibyśmy ból w nodze? Siniak na skórze? Rozcięcie, które ropieje? Nie. Nie można zignorować wezwania. My, istoty smutku, wybieramy jako naszą służbę próbę uleczenia smutku, który nazywamy analogicznie do bóli zniekształcenia kompleksu ciała fizycznego.

20.26 Pytający: Dziękuję. Wracając do pierwszego 25-tysięcznego okresu, czyli głównego cyklu, jakiego rodzaju pomoc Konfederacja udzieliła istotom, które znajdowały się w tym 25-tysięcznym okresie, aby miały szansę się rozwijać?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Konfederacji, którzy mieszkają na planie wewnętrznym w planetarnym kompleksie gęstości wibracji, pracowali z tymi istotami. Istniała również pomoc jednej z Konfederacji, która współpracowała z tymi z Marsa w dokonaniu transferu.

W przeważającej części udział był ograniczony, ponieważ należało pozwolić na pełne doświadczenie działania mechanizmu pomieszania, aby istoty planetarne mogły swobodnie rozwinąć to, czego pragnęły, powiedzmy, w ich własnym myśleniu.

Często zdarza się, że cykl planetarny trzeciej gęstości będzie przebiegał w taki sposób, że nie będzie potrzeby pomocy w postaci informacji, powiedzmy, z zewnątrz lub od innych istot. Raczej same istoty są w stanie same pracować nad odpowiednimi polaryzacjami i celami uczenia się/nauk trzeciej gęstości.

20.28 Pytający: Bardzo dobrze. Czy zatem Konfederacja, powiedzmy, obserwowała i spodziewała się zobaczyć zbiory pod koniec 25 000-letniego okresu, w których pewien procent byłby zbiorem pozytywnej czwartej gęstości a pewien procent byłby zbiorem negatywnej czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możecie widzieć naszą rolę w pierwszym głównym cyklu jako ogrodnika, który znając porę roku, jest zadowolony z czekania na wiosnę. Kiedy wiosna nie przychodzi, nasiona nie kiełkują; wtedy ogrodnik musi pracować w ogrodzie.

22.16 Pytający: Zatem, skoro cykl zakończył się 25 000 lat temu, jaka była reakcja Konfederacji na brak zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Martwiliśmy się.

22.17 Pytający: Czy podjęto jakieś działanie natychmiast czy czekaliście na wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Rada Saturna pozwalała jedynie na wejście do trzeciej gęstości innych kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości, nie wędrowcom, ale tym, którzy szukali dalszego doświadczenia trzeciej gęstości. Zrobiono to losowo, aby nie naruszyć wolnej woli, ponieważ nie było jeszcze wezwania.

22.26 Pytający: Rozumiem. To, co mówisz, to to, że to samo przydarzyło się tym naiwnym istotom Konfederacji w przeszłości, więc zrobiły to samo dla istot Atlantydy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Przypominamy, że jesteśmy jednymi z tych naiwnych członków Konfederacji i wciąż staramy się naprawić szkody, za które czujemy się odpowiedzialni. Dlatego też naszym obowiązkiem jak i zaszczytem jest trwanie z waszymi ludami, dopóki wszystkie ślady zniekształceń naszych nauczań/nauk nie zostaną objęte przez ich przeciwne zniekształcenia i zostanie osiągnięta równowaga.

23.16 Pytający: Dziękuję. Rozumiem, jeśli mam rację, że nawiązano również kontakt z Ameryką Południową. Czy możesz mi opowiedzieć o... mniej więcej to samo pytanie, które zadałem w sprawie twojego kontaktu, w odniesieniu do postawy lub... o kontakcie i jego konsekwencjach oraz planie kontaktu i dlaczego skontaktowano się z ludźmi w Ameryce Południowej?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Istoty, które chadzały pośród tych na waszym kontynencie południowoamerykańskim, zostały wezwane przez podobne pragnienie ze strony istot tam znajdujących się, aby dowiedzieć się o przejawach słońca. Czcili to źródło światła i życia.

Tak więc istoty te były odwiedzane przez istoty świetlne, podobne do nas. Dano instrukcje, które były bardziej akceptowane i mniej zniekształcone niż nasze. Same istoty zaczęły budować szereg podziemnych i ukrytych miast, w tym struktury piramid.

Te piramidy nieco różniły się od projektu, który szerzyliśmy. Jednakże pierwotne pomysły były takie same, z dodatkiem pragnienia lub intencji stworzenia miejsc medytacji i odpoczynku, poczucia obecności Jedynego Stwórcy; te piramidy były wówczas dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wtajemniczonych i tych, którzy mają być uzdrowieni.

Opuścili tę gęstość, kiedy odkryto, że ich plany były stale w ruchu i faktycznie zostały zapisane. W ciągu następnych około trzech tysięcy pięćset [3500] lat plany te, choć nieco zniekształcone, w wielu aspektach były bliskie ukończenia.

Dlatego, tak jak w przypadku wszystkich przerw w kwarantannie, istota, która pomagała południowoamerykańskim istotom wzdłuż południowoamerykańskich dróg, które po części nazywacie, Amazonką, wystąpiła przed Radę Saturna, aby poprosić o drugą próbę skorygowania osobiście zniekształceń, które wystąpiły w ich planach. Otrzymawszy to, istota ta lub kompleks pamięci społecznej powrócił, a istota wybrana na posłańca ponownie przybyła do tych ludów, aby naprawić błędy.

Ponownie wszystko zostało zapisane a istota ponownie dołączyła do swojego kompleksu pamięci społeczenej i opuściła wasze niebo.

Tak jak w naszym doświadczeniu, nauki te zostały w większości bardzo rażąco wypaczone do tego stopnia, że w późniejszych czasach składano prawdziwe ofiary z ludzi, zamiast ludzi uzdrawiać. W ten sposób ten kompleks pamięci społecznej ma również zaszczyt/obowiązek pozostać, dopóki te zniekształcenia nie zostaną usunięte z kompleksów zniekształceń waszych ludzi.

Czy możemy zapytać, czy przed zakończeniem są jakieś krótkie pytania?

24.4 Pytający: Dziękuję. Sposób, w jaki zamierzam kontynuować pracę nad książką, polega na kontynuowaniu ostatniego 25-tysięcznego cyklu, w którym się teraz znajdujemy, i być może zbadaniu trochę warunków czwartej gęstości, a tym samym znalezieniu wielu miejsc, do których możemy wrócić i zagłębić się dalej w Prawo Jedności. Spodziewam się, że pierwszy materiał nie będzie zbyt głęboki w odniesieniu do Prawa Jedności. Mam nadzieję, że wejdę w większe filozoficzne obszary Prawa Jedności w dalszych sesjach, w ten sposób, żeby materiał postępował tak, aby był zrozumiały. Mam nadzieję, że podążam we właściwym kierunku z tym.

W ostatniej sesji wspomniałeś, że podczas ostatniego 25-tysięcznego cyklu skontaktowano się z Atlantydami, Egipcjanami i mieszkańcami Ameryki Południowej, a następnie Konfederacja odeszła. Rozumiem, że Konfederacja nie wracała przez jakiś czas. Czy mógłbyś mi opowiedzieć o powodach, konsekwencjach i postawach w odniesieniu do następnego kontaktu z tymi na planecie Ziemia?

Ra: Jestem Ra. W przypadku Atlantydów poszerzenie podanych informacji spowodowało, że te działania zostały zniekształcone w kierunku wojowniczości, co spowodowało drugą i ostatnią katastrofę Atlantydy jeden zero osiem dwa jeden [10821] waszych lat w przeszłości, wg tego jak mierzycie czas.

Wielu, wielu zostało przesiedlonych w wyniku działań społecznych zarówno na Atlantydzie, jak i na tych obszarach, które można by nazwać północnoafrykańskimi pustyniami, na które niektórzy Atlantydzi udali się po pierwszym konflikcie. Zmiany na Ziemi trwały nadal z powodu tych, jak byście nazwali, bomb nuklearnych i innej kryształowej broni, zatapiając ostatnie wielkie masy lądowe w przybliżeniu dziewięć sześć zero zero [9600] lat temu.

W eksperymentach egipskich i południowoamerykańskich wyniki, choć nie tak niszczycielskie, były dalekie od pierwotnego zamiaru Konfederacji. Było jasne nie tylko dla nas, ale także dla Rady i Strażników, że nasze metody nie są odpowiednie dla tej konkretnej planety.

Nasza postawa polegała więc na ostrożności, obserwacji i nieustannych próbach twórczego odkrywania metod, dzięki którym kontakt z naszymi istotami mógłby służyć przy jak najmniejszym zniekształceniu, a przede wszystkim z najmniejszą możliwością stania się wypaczeniem lub przeciwieństwem naszych zamiarów w udostępnianiu informacji.

24.19 Pytający: To nie jest zbyt ważne, ale naprawdę chciałbym wiedzieć, czy Dwight Eisenhower spotkał się z Konfederacją lub grupą Oriona w latach pięćdziesiątych lub w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. Ten, o którym mówisz, spotkał się z formami myślowymi, których nie da się odróżnić od trzeciej gęstości. To był test. My, Konfederacja, chcieliśmy zobaczyć, co by się stało, gdyby ta niezwykle pozytywnie zorientowana i prosta, sympatyczna osoba bez znaczących zniekształceń w kierunku władzy natrafiła na pokojowe informacje i możliwości, które mogą z nich wynikać.

Odkryliśmy, że ta istota nie czuła, że osoby pod jego opieką mogłyby poradzić sobie z koncepcjami innych istot i innych filozofii. W ten sposób osiągnięte porozumienie pozwoliło mu iść swoją drogą, my sami zrobiliśmy to samo; i bardzo cicha kampania, jak ją nazywacie, będzie kontynuowana by stopniowo uprzedzać wasze narody o naszej obecności. Wydarzenia wyprzedziły ten plan.

[Kaszel.] Czy jest jakieś krótkie pytanie przed zamknięciem?

26.12 Pytający: Czy w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat Prawo Jedności było przekazane jakiejś istocie naszej populacji przez jakiekolwiek inne źródło?

Ra: Jestem Ra. Drogi Jedności rzadko były przekazywane, chociaż zdarzyły się rzadkie przypadki w poprzednich osiem zero [80] waszych lat, wg tego jak mierzycie czas.

Było wiele komunikacji z czwartej gęstości z powodu przyciągania w kierunku zbiorów do czwartej gęstości. To są Drogi Uniwersalnej Miłości i Zrozumienia. Inne nauki są zarezerwowane dla tych, których głębia zrozumienia, jeśli wybaczycie to błędne określenie, zarekomendują i przyciągną taką dalszą komunikację.

26.13 Pytający: Czy Konfederacja kiedykolwiek zintensyfikowała swój program pomocy planecie Ziemia, jakiś czas później w tym ostatnim głównym cyklu? Wygląda na to, że to robili, na podstawie poprzednich danych, zwłaszcza w przypadku Rewolucji Przemysłowej. Czy możesz mi opowiedzieć o postawach i powodach stojących za tym krokiem? Czy jest jakiś inny powód niż to, że chcieli po prostu wytworzyć więcej wolnego czasu w ostatnich, powiedzmy, stu latach cyklu? Czy to jest całkowity powód?

Ra: Jestem Ra. To nie jest całkowity powód. W przybliżeniu dwa zero zero [200] waszych lat w przeszłości, wg tego jak mierzycie czas, pojawiła się znaczna liczba istot, które ze względu na staż inkarnowały się raczej w celach uczenia się/nauczania niż dla pomniejszych nauk/nauczania tych, którzy są mniej świadomi procesu. To był nasz sygnał, aby umożliwić komunikację.

Wędrowcy, którzy przybyli do was, zaczęli dawać o sobie znać mniej więcej w tym czasie, najpierw oferując idee lub myśli zawierające zniekształcenie Wolnej Woli. Był to warunek wstępny dla dalszych wędrowców, którzy mieli do zaoferowania informacje o bardziej szczegółowym charakterze. Myśl musi poprzedzać działanie.

26.21 Pytający: W takim razie zakładam, że stworzyłeś atmosferę tajemnicy ze zjawiskami UFO, jak to nazywamy, a następnie telepatią wysłałeś wiele wiadomości, które można było zaakceptować lub odrzucić w ramach... przestrzegając, oczywiście, Prawa Jedności, aby ludność zaczęła poważnie myśleć o konsekwencjach tego, co robiła. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Istnieją inne usługi, które możemy świadczyć. Po pierwsze, integracja dusz lub duchów, jeśli wolisz, w przypadku użycia tych urządzeń jądrowych w swoim kontinuum przestrzeni/czasu. To Konfederacja już zrobiła.

26.22 Pytający: Nie do końca rozumiem, co przez to rozumiesz. Czy mógłbyś trochę rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Te rodzaje broni używają inteligentnej energii przekształcającej materię w energię w taki sposób, że przejście z trzeciej gęstości przestrzeni/czasu do trzeciej gęstości czasu/przestrzeni lub tego, co możecie nazwać światami niebiańskimi, jest w wielu przypadkach przerywane.

Dlatego oferujemy siebie jako tych, którzy kontynuują integrację duszy, czyli kompleksu duchowego, podczas przejścia z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni.

26.23 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład z, powiedzmy, Hiroszimy lub Nagasaki, jak to się robi?

Ra: Jestem Ra. Ci, którzy zostali zniszczeni nie przez promieniowanie, ale przez traumę uwolnienia energii, stwierdzili, że nie tylko kompleks ciała/umysłu/ducha jest nie do utrzymania, ale także zaburzenie tego wyjątkowego kompleksu wibracyjnego, który nazwaliście kompleksem duchowym, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/ducha, jako całkowicie zdezorganizowanego bez możliwości ponownej integracji. Byłaby to strata dla Stwórcy jako części Stwórcy, a zatem otrzymaliśmy pozwolenie, by nie zatrzymywać wydarzeń, ale zapewnić przetrwanie, powiedzmy, bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Zrobiliśmy to w tych wydarzeniach, o których wspominasz, nie tracąc ducha, lub części, lub holografu czy mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego.

26.24 Pytający: Czy mógłbyś sprawić, by instrument zakaszlnął, a następnie powiedzieć mi niejasno, jak to osiągnąłeś?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Osiąga się to poprzez nasze zrozumienie międzywymiarowych pól energii. Wyższe lub bardziej gęste pole energetyczne będzie kontrolować mniej gęste.

26.25 Pytający: Ale wtedy, mówiąc ogólnie, mówisz że jeśli my... pozwolisz Ziemi, populacji tej planety, na wojnę nuklearną i wiele zgonów z powodu tej wojny, ale będziesz w stanie stworzyć stan, w którym te śmierci nie będą bardziej traumatyczne, że tak powiem, w odniesieniu do wejścia do świata niebiańskiego, lub świata astralnego, czy jakkolwiek go nazwiemy, niż śmierć od kuli lub normalny sposób umierania na starość. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Byłoby to bardziej traumatyczne. Jednakże istota pozostałaby istotą.

27.2 Pytający: Drugie pytanie brzmi: Paul otrzymał również informację, która wspomina o istnieniu innych istot pomagających w budowie piramid, które nie zostały w pełni zmaterializowane w trzeciej gęstości. Zmaterializowali się od pasa do głowy, ale nie od pasa do stóp. Czy takie istoty istniały podczas konstrukcji piramid i kim one były?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, inteligentną nieskończoność obecną we wchłanianiu żywotności i bytu, gdy zostaje ona skodyfikowana w inteligentną energię dzięki wrażeniom myślowym tych, którzy pomagają żywemu kamieniowi w uzyskaniu nowego kształtu bytu. Uwolnienie i użycie inteligentnej nieskończoności przez krótki okres zaczyna wchłaniać wszystkie następujące po sobie lub zazębiające się wymiary, oferując w ten sposób krótkie przebłyski tych, którzy dokonują projekcji swoich myśli na materiał. Istoty te w ten sposób zaczynają materializować się, ale nie pozostają widoczne. Istoty te były formami myślowymi lub widzialną w trzeciej gęstości manifestacją naszego kompleksu pamięci społecznej, ponieważ oferowaliśmy kontakt od naszej inteligentnej nieskończoności do inteligentnej nieskończoności kamienia.

89.16 Pytający: Tak więc rozumiem to tak: Ra przekazał te archetypowe koncepcje kapłanom Egiptu, którzy następnie narysowali je na ścianach jednej z komnat Wielkiej Piramidy. Jaka była technika przekazywania tych informacji kapłanom? Czy Ra w tym czasie chodził po powierzchni wśród Egipcjan, czy też robił to poprzez jakąś formę czanelingu?

Ra: Jestem Ra. Dokonano tego częściowo poprzez stare nauki, a częściowo poprzez wizje.

89.17 Pytający: Wtedy w tym szczególnym czasie Ra już dawno opuścił planetę, jeżeli chodzi o przebywanie wśród Egipcjan. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

89.22 Pytający: Kiedy Ra początkowo trenował lub nauczał Egipcjan na temat tarota, czy Ra działał jako nauczający/uczący się do takiego stopnia, że Ra stał się uczonym/nauczycielem?

Ra: Jestem Ra. To zniekształcenie nam zostało oszczędzone.

90.29 Pytający: W porządku. I tak nie sądzę, żeby to było tak dobre pytanie.

Gdy Ra początkowo planował pomóc Egipcjanom w ich ewolucji, jaki był najbardziej lub podstawowy koncept – a także drugorzędny i trzeciorzędny, jeśli można je wymienić – które Ra chciał przekazać Egipcjanom? Innymi słowy, jaki był plan treningowy Ra lub harmonogram uświadamiania Egipcjanom tego, co było konieczne do ich ewolucji?

Ra: Jestem Ra. Przybyliśmy do waszych ludzi, aby głosić Prawo Jedności. Chcieliśmy wpoić tym, którzy chcieli dowiedzieć się o jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane; wszystko, co jest złamane, zostaje uzdrowione; wszystko, co zostało zapomniane, wychodzi na jaw.

Nie mieliśmy planu nauczania, jak to nazwałeś, w tym sensie, że naszą intencją, gdy chodziliśmy pośród waszych ludzi, było zamanifestowanie tego, o co prosili ci uczeni/nauczyciele, do których przybyliśmy.

Zdajemy sobie sprawę, że ta konkretna linia zadawania pytań – to jest o naturę i architekturę archetypowego umysłu – spowodowała, że pytający podjął bezskuteczną próbę określenia względnej ważności tych pojęć. Nie możemy się uczyć/nauczać nikogo, ani nie skorzystalibyśmy z tej okazji od pytającego. Niemniej jednak, skomentujemy.

Adept już wiele pracował, nie tylko w obrębie centrów energetycznych czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego, ale już w otwarciu niebieskiego i indygo. Do tego momentu archetypy funkcjonują jako wielka podstawa lub cokół zbudowanej konstrukcji lub posągu, utrzymując kompleks umysłu żywotny, wyrównany i dostępny jako zasób zawsze, gdy może zostać przywołany.

Jest moment, w którym adept podejmuje pracę. Jest to punkt, który przydaje się do jasnego i świadomego rozważenia archetypowego umysłu.

93.15 Pytający: Zatem Ra przedstawił obrazy, które znamy teraz jako tarot, aby ówcześni egipscy adepci mogli przyspieszyć swój rozwój osobisty. Czy to prawda i czy był jakiś inny powód, dla którego Ra przedstawiał te obrazy?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy