Prawo Jedności Centra energetyczne: Czerwony promień

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Centra energetyczne” ma 8 podkategorii.

Czerwony promień

34.16 Pytający: Czy czerwony promień, intensywny czerwony promień, byłby następnie użyty jako wskaźnik starszeństwa, starszeństwa systemu inkarnacji, tak samo jak intensywny fioletowy promień?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podczas kończenia nauki lub zbioru do pozytywnej czwartej gęstości czerwony promień jest postrzegany tylko jako ten, który po aktywacji jest podstawą wszystkiego, co zachodzi na poziomach wibracji, a suma tego jest energią fioletowego promienia.

Ten fioletowy promień jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy pozytywnej czwartej gęstości. Oceniając nadający się do zbioru negatyw czwartej gęstości, intensywność czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni jest bardzo uważnie obserwowana, ponieważ duża ilość wytrzymałości i energii tego typu jest potrzebna do postępu negatywu, jest niezwykle trudno otworzyć wrota do inteligentnej nieskończoności z centrum splotu słonecznego. Jest to konieczne do zbioru w negatywnej czwartej gęstości.

39.11 Pytający: Aby trochę wyjaśnić, chciałbym zadać pytanie, jeśli mamy silnie spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby innym i wysoce spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby sobie, co mogłoby być... biorąc każdy promień, zaczynając od czerwieni, czy wystąpiłaby różnica w czerwonym promieniu tych dwóch bytów?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy.

Nie ma różnicy w równie silnie spolaryzowanych jednostkach pozytywnych i negatywnych w odniesieniu do czerwonego promienia.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy