Prawo Jedności Obiekty

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Obiekty” ma 4 podkategorie.

Arka Przymierza

60.17 Pytający: Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym była Arka Przymierza i do czego służyła?

Ra: Jestem Ra. Arka Przymierza była miejscem, w którym złożono to, co najświętsze, według zrozumienia tego, zwanego Mojżeszem. Artykuł tam umieszczony został nazwany przez wasze narody dwiema tablicami zwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. Nie było dwóch tablic. Było jedno pismo w zwoju. Zostało to umieszczone wraz z najdokładniejszymi opisami różnych istot, przedstawiającymi ich przekonania dotyczące stworzenia przez Jednego Stwórcę.

Ta Arka została zaprojektowana, aby stanowić miejsce, z którego kapłani, jak nazywacie tych zniekształconych pragnieniem służenia swoim braciom, mogli czerpać swoją moc i odczuwać obecność Jednego Stwórcy. Należy jednak zauważyć, że cała ta aranżacja została zaprojektowana nie przez tego znanego Konfederacji jako Jahwe, ale raczej przez negatywne istoty preferujące tę metodę tworzenia elity zwanej Synami Lewiego.

60.18 Pytający: Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało?

Ra: Jestem Ra. Zostało one naładowane za pomocą materiałów, z których zostało zbudowane, otrzymując pole elektromagnetyczne. W ten sposób stało się obiektem mocy. A dla tych, których wiara była nieskalana przez niesprawiedliwość lub separację, ta moc, zaprojektowana dla negatywu, stała się pozytywna i jest taka do dnia dzisiejszego dla tych, którzy są naprawdę w harmonii z doświadczeniem służby.

Tak więc negatywne siły częściowo odniosły sukces, ale pozytywnie zorientowany Mojsze, jak nazywano tę istotę, dał waszym planetarnym ludom możliwość ścieżki do Jednego Nieskończonego Stwórcy, która jest całkowicie pozytywna.

Jest to cecha wspólna każdego z waszych ortodoksyjnych systemów religijnych, które zostały nieco zmieszane pod względem orientacji, ale oferują czystą ścieżkę dla Jednego Stwórcy, którą widzi czysty poszukiwacz.

60.19 Pytający: Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?

Ra: Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją.

Powrót do góry

Kryształowa czaszka

76.22 Pytający: Miałem jedno, które jest całkowicie, być może, bezwartościowe. Nie musisz tego rozszerzać, ale istnieje kryształowa czaszka w posiadaniu kobiety w pobliżu Toronto, która może mieć pewną wartość w badaniu tej komunikacji z Ra, ponieważ myślę, że prawdopodobnie pochodzi ona od Ra. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

I wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Chociaż Twoje zapytanie jest takie, które ujawnia interesujący materiał, nie możemy odpowiedzieć ze względu na potencjalną odpowiedź, która może mieć wpływ na Twoje działania.

Przyrządy są starannie rozmieszczone i zachowywano niezbędną staranność. Jesteśmy wdzięczni. Wszystko jest dobrze.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, chlubiąc się i radując mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

Powrót do góry

Kryształy

29.23 Pytający: OK. A zatem, gdy tworzy się kreacja, kiedy atomy powstają z rotacji wibracji, która jest światłem, czasami łączą się w określony sposób. Znajdują odległości, odległości międzyatomowe, od siebie w określonej odległości i tworzą strukturę sieciową, którą nazywamy krystaliczną.

Domyślam się, że ze względu na uformowanie się z inteligentnej energii precyzyjnej struktury krystalicznej, za pomocą jakiejś techniki można wykorzystać inteligentną energię i wprowadzić ją w fizyczną iluzję, pracując poprzez strukturę krystaliczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko o tyle, o ile krystaliczna struktura fizyczna jest naładowana przez odpowiednio skrystalizowany lub uregulowany lub zrównoważony kompleks umysłu/ciała/ducha.

29.30 Pytający: Ale czy możesz mi powiedzieć dokładnie, co istota zrobiłaby z kryształem, aby użyć go do poszukiwania inteligentnej nieskończoności?

Ra: Jestem Ra. Użycie kryształu w fizycznej manifestacji polega na tym, że istota natury krystalicznej ładuje uregulowany kryształ fizyczny tym poszukiwaniem, umożliwiając mu w ten sposób harmonijne wibrowanie, a także stawanie się katalizatorem lub bramą, dzięki której inteligentna nieskończoność może stać się inteligentną energią, ten kryształ służy jako analog fioletowego promienia umysłu/ciała/ducha w stosunkowo niezniekształconej formie.

29.31 Pytający: Czy w ogóle jest możliwe, abyś nas poinstruował o konkretnych zastosowaniach kryształów?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe. Uważamy, że są rzeczy, o których nie można konstruktywnie wam powiedzieć ze względu na możliwe naruszenie waszej wolnej woli. Istoty Konfederacji w przeszłości popełniały błędy w tej sprawie. Jak wiesz, zastosowanie kryształu obejmuje zastosowanie go do uzdrawiania, jako źródło energii, a nawet do rozwoju form życia. Uważamy, że nie jest mądrze udzielać wskazówek w tym czasie, ponieważ wasze narody wykazują skłonność do korzystania z pokojowych źródeł energii w nieharmonijnych celach.

58.18 Pytający: Następnie czysty krystaliczny kształt, taki jak diament, o którym wspomniałeś jako zamrożone światło - wydaje się, że ta fizyczna manifestacja światła trzeciej gęstości jest w jakiś sposób oknem lub mechanizmem skupiającym dla Trzeciego Zniekształcenia w sensie ogólnym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne. Jednakże można zauważyć, że tylko wola skrystalizowanej istoty może spowodować przepływ międzywymiarowego światła przez ten materiał. Im bardziej wyregulowana istota i bardziej uregulowany kryształ, tym większy efekt.

Powrót do góry

Integratron

14.12 Pytający: George Van Tassel zbudował na naszej zachodniej pustyni maszynę o nazwie „Integratron”. Czy ta maszyna będzie działać w tym celu, aby zwiększyć żywotność?

Ra: Jestem Ra. Maszyna jest niekompletna i nie będzie działać w wyżej wymienionym celu.

14.13 Pytający: Kto udzielił George'owi informacji, jak ją zbudować?

Ra: Jestem Ra. Były dwa kontakty, które dostarczyły tej istocie o kompleksie wibracyjnym dźwięku, George. Jeden był z Konfederacji. Drugi należał do grupy Oriona. Konfederacja została zmuszona do znalezienia zniekształcenia w kierunku braku kontaktu z powodu zmiany kompleksów wibracyjnych umysłu osoby zwanej George. Tak więc grupa Oriona użyła tego instrumentu; jednakże ten instrument, choć zdezorientowany, był kompleksem umysłu/ciała/ducha oddanym w głębi serca służbie innym, więc najgorsze, co można było zrobić, to zdyskredytować to źródło.

14.14 Pytający: Czy ukończenie tej maszyny miałoby jakąkolwiek wartość dla ludzi na tej planecie teraz, w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie, ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy