Prawo Jedności Ludzie: Nikola Tesla

Ukryj menu

Znaleziono 7 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Nikola Tesla

8.6 Pytający: W jaki sposób Stany Zjednoczone dowiedziały się o technologii służącej do budowy tych naziemnych [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Był taki kompleks umysłu/ciała/ducha znany waszemu ludowi jako kompleks wibracyjny dźwięku Nikola. Istota ta opuściła iluzję, a dokumenty zawierające niezbędne zrozumienie zostały zabrane przez kompleksy umysłu/ciała/ducha, służące bezpieczeństwu waszego kompleksu podziału narodowego. W ten sposób wasi ludzie poznali podstawową technologię.

W przypadku tych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które nazywacie Rosjanami, technologia została przekazana przez kogoś z Konfederacji około dwadzieścia siedem lat temu z zamiarem dzielenia się informacjami i zapewnienia pokoju między waszymi narodami. Istoty podające te informacje były w błędzie, ale pod koniec tego cyklu zrobiliśmy wiele rzeczy, próbując wspomóc wasze zbiory, z których nauczyliśmy się szaleństwa niektórych rodzajów pomocy. Jest to czynnik przyczyniający się do naszego bardziej ostrożnego podejścia w tej chwili, nawet jeśli potrzeba jest wiele razy większa, a wezwania waszych ludzi są coraz większe.

11.25 Pytający: Zakładam więc, że nie możesz go nazwać i chciałbym zapytać cię, skąd Nikola Tesla otrzymał swoje informacje?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Nikola otrzymał informacje ze źródeł Konfederacji, pragnących pomóc tej niezwykle, powiedzmy, anielsko pozytywnej istocie w polepszaniu istnienia jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha. To niefortunne, powiedzmy, że jak wielu wędrowców, wibracyjne zniekształcenia iluzji trzeciej gęstości spowodowały, że ta istota stała się ekstremalnie zniekształcona w postrzeganiu jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha, tak że jej misja była utrudniona, a w wyniku tego, zboczyła z celu.

11.26 Pytający: W jaki sposób praca Tesli miała przynieść korzyści człowiekowi na Ziemi i jakie były jej cele?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej pożądanym celem kompleksu umysłu/ciała/ducha, Nikola, było uwolnienie wszystkich planetarnych istot z ciemności. W ten sposób usiłował przekazać planecie nieskończoną energię sfery planetarnej do wykorzystania w oświetleniu i dostarczaniu energii.

11.27 Pytający: Poprzez uwolnienie planetarnych istot z ciemności, co dokładnie masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. [Odpowiedź Ra nie mogła być transkrybowana z powodu awarii magnetofonu. Poniżej znajduje się istota ich odpowiedzi.] Chcieliśmy powiedzieć o uwolnieniu mieszkańców waszej planety z dosłownej ciemności.

11.28 Pytający: Czy to uwolnienie się z ciemności byłoby współmierne z Prawem Jedności, czy też ma to jakiś realny wpływ?

Ra: Jestem Ra. Wynik takiego uwolnienia stworzyłby dwa doświadczenia.

Po pierwsze, doświadczenie braku konieczności szukania niezbędnego wynagrodzenia na opłaty w waszych pieniądzach za energię.

Po drugie, zapewniony czas wolny, w następstwie dający możliwość i ulepszający prawdopodobieństwo wolności aby w efekcie poszukać w sobie początków odkrywania Prawa Jedności.

Niewielu jest pracujących fizycznie od świtu do nocy, jak to nazywacie, na waszej płaszczyźnie, którzy mogą świadomie kontemplować Prawo Jedności.

11.29 Pytający: A co ogólnie z rewolucją przemysłową? Czy było to w jakikolwiek sposób zaplanowane?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji.

To się zgadza. Wędrowcy inkarnowali się w kilku falach, jak można je nazwać, aby wywołać stopniowe uwalnianie się od wymogów cykli dobowych i braku swobody wypoczynku.

26.20 Pytający: Dziękuję. W niedawnej przeszłości ostatnich trzydziestu do czterdziestu lat, zjawisko UFO stało się znane naszej populacji. Jaki był pierwotny powód… Wiem, że w historii istniały UFO, ale jaki był pierwotny powód wzrostu tego, co nazywamy aktywnością UFO, w ciągu ostatnich czterdziestu lat?

Ra: Jestem Ra. Informacje, które źródła Konfederacji przekazały waszemu bytowi, Albertowi [Einsteinowi], zostały wypaczone i zaczęto tworzyć instrumenty zniszczenia, czego przykładem jest Projekt Manhattan i jego produkt.

Informacje przekazywane przez wędrowca, wibracja dźwiękowa, Nikola [Tesla], również poddawane eksperymentom w celu potencjalnej destrukcji: przykład, twój tak zwany Eksperyment Filadelfijski.

W związku z tym my z Konfederacji odczuliśmy silną potrzebę zaangażowania naszych form myślowych w jakikolwiek sposób, który mógłby się przydać, aby zrównoważyć te zniekształcenia informacji, które mają pomóc waszej sferze planetarnej.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy