Prawo Jedności Tarot

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 242

       Następne 100 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Ogólne

76.6 Pytający: Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzi tarot?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tego systemu studiów i wróżbiarstwa jest dwojakie: po pierwsze, jest to wpływ, który pochodzi w zniekształcony sposób od tych, którzy byli kapłanami usiłującymi nauczać Prawa Jedności w Egipcie, nadali kształt zrozumieniu, jeśli wybaczysz tę błędną nazwę, które otrzymali. Formy te stały się następnie regularną częścią uczenia się/nauczania wtajemniczonego.

Drugim wpływem są te istoty na ziemiach, które nazywacie Ur, Chaldeą i Mezopotamią, które od dawna otrzymywały, powiedzmy, dane, o których mówili, że mają do czynienia z niebiosami.

W ten sposób widzimy, że dwie metody wróżenia stapiają się w jedną z nierównymi wynikami; ta, jak to nazywacie, astrologia i forma są połączone, aby zasugerować to, co możecie nazwać odpowiednikami, które są typowe dla zniekształceń, które możecie postrzegać jako próby zobaczenia archetypów.

76.7 Pytający: Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkiem wpływów sumeryjskich.

77.11 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wrócić do planu tego Logosu dla Jego stworzenia i zbadać podstawę filozoficzną, która jest podstawą tego, co powstało w tym lokalnym stworzeniu oraz filozofię planu doświadczenia. Zakładam, że mam rację stwierdzając, że podstawą tego, jak już wielokrotnie stwierdzaliśmy, jest Pierwsze Zniekształcenie. A po tym, jaki był plan w sensie filozoficznym?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy odpowiedzieć, ponieważ potrzebna część zapytania została pominięta; to znaczy, czy mówimy o tym konkretnym Logosie?

77.12 Pytający: Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu planetarnego i jego sub-Logosów.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie ma sens. Zaczniemy od obserwacji szeregu kompleksów pojęć, które znacie jako tarot.

Filozofia polegała na stworzeniu fundamentu, najpierw umysłu, potem ciała, a potem kompleksu duchowego. Te kompleksy pojęć, które nazywacie tarotem, mieszczą się w trzech grupach po siedem: cykl umysłu, od jeden do siedem; cykl kompleksu fizycznego, od osiem do czternaście; cykl kompleksu duchowego, od piętnaście do dwadzieścia jeden. Ostatni kompleks konceptu można najlepiej nazwać Wyborem.

Na fundamencie transformacji każdego kompleksu, z wolną wolą kierowaną podstawowymi koncepcjami oferowanymi w tych cyklach, Logos zaoferował tej gęstości podstawową architekturę budowania oraz konstruowania i syntezowania danych, których kulminacją jest Wybór.

77.13 Pytający: Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych i że wytwarzają one polaryzację, której doświadczamy przez jakiś czas podczas cyklu trzeciej gęstości. Możliwe, że nie wyraziłem się jasno. Czy jestem bliski poprawności?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w tym, że dostrzegasz z poprawnością treść naszego wcześniejszego oświadczenia. Mylisz się w tym, że nie wspominasz, powiedzmy, lokalizacji wszystkich tych kompleksów koncepcyjnych; to znaczy istnieją w korzeniach umysłu i to z tego zasobu można wyśledzić ich przewodni wpływ i lejtmotywy.* Można ponadto zauważyć, że każdy fundament jest sam w sobie, nie pojedynczym, ale zespołem pojęć.

Ponadto istnieją zależności między umysłem, ciałem i duchem w tym samym miejscu w oktawie – na przykład jeden, osiem, piętnaście – oraz zależności w każdej oktawie, które są pomocne w dążeniu do Wyboru przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Logos, pod którym leżą te fundamenty, jest logosem wolnej woli. W ten sposób fundamenty mogą być postrzegane jako posiadające unikalne aspekty i relacje dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tylko dwudziesty drugi, Wybór, jest względnie stały i pojedynczy.

77.14 Pytający: Prawdopodobnie mam problem z pojęciem czasu, ponieważ wygląda na to, że Logos był świadomy wyboru polaryzacji. Wydaje się, że ten wybór polaryzacji na końcu trzeciej gęstości jest ważnym planem filozoficznym dla doświadczenia poza trzecią gęstością. Czy mam rację zakładając, że ten proces jest procesem tworzenia właściwego lub pożądanego doświadczenia, które będzie miało miejsce w stworzeniu po zakończeniu trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Te fundamenty filozoficzne są fundamentami trzeciej gęstości. Ponad tą gęstością pozostaje rozpoznanie architektury Logosu, ale bez zasłon, które są integralną częścią procesu dokonywania wyboru w trzeciej gęstości.

77.21 Pytający: Czy zatem ten konkretny Logos, którego doświadczamy, planował tę biegunowość i wiedział o niej wszystko przed swoim planem? Podejrzewam, że tak się stało.

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

77.22 Pytający: W takim przypadku jako Logos miałbyś tę przewagę, że wybrałbyś formę przyspieszenia, można powiedzieć, ewolucji duchowej, planując coś, co nazywamy głównymi archetypicznymi filozoficznymi założeniami i planowanie ich jako funkcji biegunowości, która zostałaby osiągnięta w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie poprawne.

77.23 Pytający: W takim przypadku wydaje się, że dogłębna znajomość dokładnej natury tych podstaw filozoficznych miałaby pierwszorzędne znaczenie dla badania ewolucji umysłu, ciała i ducha, i chciałbym ostrożnie przejść przez każdy z podstawowych dwudziestu jeden, zaczynając od umysłu, jeśli jest to w zgodzie z Ra.

Ra: Jestem Ra. Jest to zgodne z dwoma prośbami, które musimy złożyć.

Po pierwsze, należy podjąć próbę określenia, w jaki sposób uczeń rozumie każdy archetyp. Możemy wtedy skomentować. Nie możemy nauczać/uczyć się w zakresie uczenia się/nauczania.

Po drugie, prosimy o to, aby stale mieć w głowie, jak świecę przed okiem, że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha powinien, a nawet musi postrzegać każdy archetyp, jeśli użyjecie tego wygodnego terminu, we własnym zakresie.

Dlatego możecie zauważyć, że precyzja nie jest celem; chodzi raczej o jakość ogólnej percepcji kompleksu koncepcji.

78.12 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić Sygnifikator, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Pierwotne Sygnifikatory można niezróżnicowanie określić jako umysł, ciało i ducha.

78.19 Pytający: A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja służenia sobie. Czy to prawda, a jeśli tak, czy mógłbyś opowiedzieć mi historię tego procesu i powstawania?

Ra: Jestem Ra. Jako proem* pozwolę sobie stwierdzić, że Logosy zawsze wyobrażały sobie siebie jako ofiarujących wolną wolę sub-Logosom pod ich opieką. Sub-Logosy miały swobodę doświadczania i eksperymentowania ze świadomością, doświadczeniami ciała i iluminacją ducha. Powiedziawszy to, będziemy zmierzać do sedna twojego zapytania.

Pierwszy Logos, który zaszczepił to, co teraz postrzegacie jako wolną wolę w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim sub-Logosie, doszedł do tego stworzenia dzięki dogłębnej kontemplacji pojęć lub możliwości konceptualizacji tego, co nazwaliśmy sygnifikatorami. Logos założył możliwość, że umysł, ciało i duch mogą tworzyć kompleks. Aby sygnifikator był tym, czym nie jest, musi otrzymać wolną wolę Stwórcy. To wprawiło w ruch dość długą, w waszym pojęciu, serię Logosów ulepszających lub destylujących tę zalążkową myśl. Kluczem było to, że sygnifikator staje się kompleksem.

78.20 Pytający: Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył swoje własne szczególne stworzenie, był w pewnym momencie daleko w dole ewolucyjnej spirali eksperymentu ze znacznikiem stającym się tym, czym nie był lub w efekcie tworzącym polaryzację, do której dążymy w trzeciej gęstości i dlatego, zakładam, był przede wszystkim zainteresowany w projektowaniu archetypów, w projektowaniu ich w taki sposób, aby tworzyły przyspieszenie tej polaryzacji. Czy jest to w jakikolwiek sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Chcielibyśmy tylko krótko skomentować. Generalnie jest to poprawne. Możecie owocnie postrzegać każdy Logos i jego projekt jako Stwórcę doświadczającego Siebie.

Wyjściowe pojęcie Sygnifikatora jako kompleksu wprowadza dwie rzeczy: po pierwsze, Stwórca przeciwko Stwórcy w jednym sub-Logosie w czymś, co można nazwać dynamicznym napięciem; po drugie, koncepcja wolnej woli, po rozszerzeniu jej na sub-Logosy znane jako kompleksy umysłu/ciała/ducha, tworzy, przetwarza i kontynuuje tworzenie w zależności od swojej natury.

78.30 Pytający: Czy siedem archetypów umysłu są funkcją lub są związane z siedmioma gęstościami, które mają być doświadczane w oktawie?

Ra: Jestem Ra. Relacja jest styczna w tym sensie, że nie można dostrzec żadnej zgodności. Jednakże postęp poprzez archetypy ma pewne cechy postępu poprzez gęstości. Relacje te można postrzegać bez, powiedzmy, wklejania jeden na drugi.

78.31 Pytający: A co z siedmioma cielesnymi centrami energii? Czy są w jakiś sposób powiązane z archetypami?

Ra: Jestem Ra. To samo można powiedzieć o nich. Dostrzeganie związków jest pouczające, ale tłumiące jest upieranie się przy ograniczeniach zgodności. Pamiętaj zawsze, jeśli użyłbyś tego terminu, że archetypy są częścią zasobów kompleksu umysłu.

78.32 Pytający: W takim razie czy istnieje związek między archetypami a planetami naszego Układu Słonecznego?

Ra: Jestem Ra. To nie jest proste zapytanie. Właściwie archetypy mają pewien związek z planetami. Jednakże ta relacja nie jest tą którą można wyrazić w waszym języku. To jednak nie powstrzymało tych spośród waszych ludzi, którzy stali się adeptami, przed próbami nazwania i opisania tych relacji.

Aby najdokładniej zrozumieć, jeśli możemy użyć tej błędnej nazwy, archetypy, dobrze jest przyjrzeć się pojęciom składającym się na każdy archetyp i zachować badanie planet i innych relacji dla medytacji.

79.24 Pytający: Prawdopodobnie projekt Logosu, czyniąc to, umożliwił świadomemu umysłowi większą wolność pod Pierwszym Zniekształceniem poprzez oddzielenie, można by powiedzieć, zindywidualizowanych części tego od Wzmacniacza lub nieświadomości, który miał lepszą komunikację z całkowitym umysłem, a zatem pozwalał, można by rzec, na narodziny niewyedukowanych, używając takiego kiepskiego określenia, części świadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest z grubsza poprawne.

79.25 Pytający: Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istnieje materiał, który musimy omówić zanim będziemy mogli to zrobić.

79.29 Pytający: Teraz dochodzimy do tego, co próbowałem ustalić. Czy w tym momencie było jeszcze tylko dziewięć archetypów, a zasłona została właśnie zaciągnięta między Matrycą a Wzmacniaczem?

Ra: Jestem Ra. Było dziewięć archetypów i wiele cieni.

79.30 Pytający: Czy przez cienie masz na myśli to, co mógłbym nazwać narodzinami małych archetypowych skrzywień?

Ra: Jestem Ra. Zamiast tego opisalibyśmy te cienie jako początkowe myśli pomocnych struktur, które nie zostały jeszcze w pełni poczęte.

79.31 Pytający: Następnie w tym punkcie- Czy w tym punkcie, czyli w momencie powstania pierwszej polaryzacji służenia sobie, istniałby Wybór? Czy w tym momencie istnieje wybór, czy jest to brak wyboru?

Ra: Jestem Ra. W zasłonięciu, czyli rozdzieleniu dwóch archetypów, kryje się pojęcie wyboru. Dopracowanie tego pojęcia wymagało wielu doświadczeń.

79.34 Pytający: OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą Kapłankę, które odpowiadają Matrycy i Wzmacniaczowi, które mają między sobą zaciągniętą zasłonę, która jest głównym twórcą rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie bez materiału pośredniego.

88.13 Pytający: Dziękuję. Chciałbym Cię zapytać, jeżeli chodzi o pierwotne wytworzenie tarota, gdzie ta koncepcja została po raz pierwszy ukształtowana i gdzie tarot został po raz pierwszy zarejestrowany, gdzie ona... ta pierwsza koncepcja?

Ra: Jestem Ra. Koncepcja tarota wywodzi się z wpływu planetarnego, którego nazywacie Wenus.

88.14 Pytający: Czy koncepcja została przekazana... pozwól, że zapytam... mówisz, że tam powstała... czy ta koncepcja została opracowana jako narzędzie treningowe dla mieszkańców Wenus w owym czasie, czy też została opracowana przez mieszkańców Wenus jako narzędzie treningowe dla mieszkańców Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Tarot został wymyślony przez populację Wenus trzeciej gęstości, wielkiej miary waszej przestrzeni/czasu w waszej przeszłości.

Jak już zauważyliśmy, doświadczenie trzeciej gęstości tych z Wenus zajmowało się o wiele bardziej głęboko i harmonijnie tym, co nazwalibyście związkami z innymi jaźniami, pracą nad przekazem energii seksualnej oraz badaniami filozoficznymi lub metafizycznymi. Produkt wielu, wielu pokoleń pracy nad tym, co uważaliśmy za archetypowy umysł, wytworzył tarota, który był używany przez naszych ludzi jako pomoc szkoleniowa w rozwijaniu magicznej osobowości.

88.15 Pytający: Domyślam się, że ci z trzeciej gęstości Wenus, którzy byli pierwszymi, którzy częściowo przeniknęli przez zasłonę, zebrali informacje na temat natury archetypowego umysłu i procesu zasłaniania i z tego zaprojektowali tarota jako metodę nauczania innych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

88.17 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie co do mojego rozumienia niektórych archetypów i pozwolę Ci poprawić to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w każdym z nich Katalizator oddziałuje na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha. To wytwarza Doświadczenie, które następnie prowadzi do Transformacji i wytwarza Wielką Drogę. To jest ten sam proces dla umysłu, ciała i ducha. Archetypy są po prostu powtarzane, ale działają w inny sposób jako katalizator ze względu na różnice w umyśle, ciele i duchu.

Tworzą dla każdego inny rodzaj Doświadczenia z powodu różnic w tych trzech. Transformacja jest nieco inna. Wielka Droga jest nieco inna, ale archetypy zasadniczo robią to samo. Po prostu działają na trzy różne części kompleksu umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli skondensować cały archetypowy umysł w taki sposób, by powiedzieć, że czyniąc z Sygnifikatora kompleks, zasadniczo zapewniliśmy Katalizatorowi wydajniejszy sposób na stworzenie Transformacji. Czy mógłbyś poprawić moje stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. W twoim stwierdzeniu poprawność jest tak spleciona z mackami najbardziej podstawowego nieporozumienia, że korekta twojego stwierdzenia jest trudna. Będziemy robić komentarze, a na podstawie tych komentarzy prosimy o umożliwienie ewentualnej zmiany konceptualizacji.

Umysł archetypowy jest wielką i fundamentalną częścią kompleksu umysłu, jednym z jego najbardziej podstawowych elementów i jednym z najbogatszych źródeł informacji dla poszukiwacza Jednego Nieskończonego Stwórcy. Próba skondensowania archetypów jest błędną próbą. Każdy archetyp jest znaczącym ding an sich* , czyli rzeczą samą w sobie, z własnym kompleksem pojęć.

Chociaż badanie relacji między jednym archetypem a drugim jest pouczające, można powiedzieć, że ten kierunek dociekania jest drugorzędny w stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji lub melodii, jaką każdy archetyp oznacza zarówno dla umysłu intelektualnego, jak i intuicyjnego.

Kompleksy Sygnifikatorów Umysłu, Ciała i Ducha są złożone same w sobie; a archetypy Katalizatora, Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej Drogi są najbardziej owocnie postrzegane jako niezależne kompleksy, które mają własne melodie, którymi mogą informować umysł o ich naturze.

Prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł przekazuje te myśli, które mogą mieć wpływ na umysł, ciało lub ducha. Archetypy nie mają bezpośredniego związku z ciałem ani duchem. Wszystko musi być poprowadzone przez wyższe poziomy podświadomości do świadomości, a stamtąd mogą zbiec tam, gdzie zostały wezwane. Gdy są używane w kontrolowany sposób wtedy są najbardziej pomocne.

Zamiast wychodzić poza granice Twojego wcześniejszego stwierdzenia, bylibyśmy wdzięczni za możliwość ponownego zadawania pytań w tym momencie, abyśmy mogli odpowiedzieć Ci bardziej precyzyjnie.

88.18 Pytający: Zadam następujące pytania w celu wyjaśnienia . . . ewentualnie... tylko... metody nauczania tych pojęć, która może dać mi ważne wskazówki do zrozumienia samych pojęć. Czy Ra używał kart podobnych do kart tarota do celów treningowych w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

88.19 Pytający: Czego Ra używał w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jesteś świadomy w swoich próbach magicznej wizualizacji mentalnej konfiguracji czasami dość złożonych wizualizacji. Są mentalne i przyciągane umysłem. Innym przykładem dobrze znanym w waszej kulturze jest wizualizacja podczas waszej Mszy (zniekształcenia miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy zwanego chrześcijaństwem), w której mała część waszego pożywienia jest postrzegana jako umysłowo skonfigurowany, ale całkowicie prawdziwy człowiek, człowiek znany wam jako Jehoszua lub jak nazywacie tę istotę teraz, Jezus. To właśnie dzięki tej metodzie trwałej wizualizacji podczas okresu szkolenia pracowaliśmy z tymi koncepcjami.

Te koncepcje były sporadycznie rysowane. Nie pomyśleliśmy jednak o koncepcji jednej wizualizacji na kartę.

88.20 Pytający: Zatem, jak nauczyciel przekazał uczniowi informacje dotyczące wizualizacji?

Ra: Jestem Ra. Proces był kabalistyczny; to znaczy tradycji przekazywanej z ust do ust.

88.21 Pytający: Wtedy, kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan koncepcji tarota, czy zastosowano ten sam proces, czy inny?

Ra: Jestem Ra. Zastosowano ten sam proces. Jednakże ci, którzy byli po nas nauczającymi/uczącymi się, najpierw narysowali te obrazy najlepiej jak potrafili w miejscu inicjacji, a później zaczęli używać tego, co nazywacie kartami z reprezentacjami tych wizualizacji.

88.22 Pytający: Czy Arkana Dworskie i Małe Arkana były częścią nauk Ra, czy też było to coś, co pojawiło się później?

Ra: Jestem Ra. Te karty, o których mówisz, były wynikiem wpływu tych z Chaldei i Sumeru.

88.24 Pytający: Ra musiał mieć, powiedzmy, plan lekcji lub kurs szkolenia dla dwudziestu dwóch archetypów, które miały być podane tym z trzeciej gęstości Ra albo później tym w Egipcie. Czy mógłbyś opisać ten scenariusz szkolenia?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Uważamy, że bardziej odpowiednie jest przedyskutowanie naszych planów zaznajamiania inicjowanych na waszej planecie z tą szczególną wersją archetypów archetypowego umysłu. Pierwszym etapem była prezentacja obrazów, jeden po drugim, w następującej kolejności:

jeden, osiem, piętnaście;

dwa, dziewięć, szesnaście;

trzy, dziesięć, siedemnaście;

cztery, jedenaście, osiemnaście;

pięć, dwanaście, dziewiętnaście;

sześć, trzynaście, dwadzieścia;

siedem, czternaście, dwadzieścia jeden;

dwadzieścia dwa.

W ten sposób można by zacząć odkrywać fundamentalne relacje między umysłem, ciałem i duchem; ponieważ jak ktoś widzi na przykład Matrycę Umysłu w porównaniu z Matrycami Ciała i Ducha, może wyciągnąć pewne wstępne wnioski.

Kiedy w końcu uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdą z siedmiu klasyfikacji archetypów (patrząc na relacje między umysłem, ciałem i duchem), sugerowaliśmy rozważenie archetypów w parach:

jeden i dwa;

trzy i cztery;

pięć;

sześć i siedem.

Możesz kontynuować w tej formie dla archetypów ciała i ducha.

Zauważysz, że rozważanie Sygnifikatora nie zostało sparowane, ponieważ Sygnifikator powinien być sparowany z Archetypem dwadzieścia dwa.

Pod koniec tej linii dociekań uczeń zaczął coraz bardziej pojmować cechy i rezonanse każdego archetypu. W tym momencie, używając różnych innych pomocy dla duchowej ewolucji, zachęcaliśmy wtajemniczonego, aby nauczył się stawać każdym archetypem i, co najważniejsze, by wiedział najlepiej jak to możliwe w waszej iluzji, kiedy przyjęcie osobowości archetypu miałoby pomocny charakter duchowy lub metafizyczny.

Jak widać, każdy wtajemniczony wykonał wiele pracy twórczej. Nie mamy do zaoferowania żadnego dogmatu. Każdy dostrzega to, co jest potrzebne i pomocne dla jaźni.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę pracę?

89.14 Pytający: Mam tu talię dwudziestu dwóch kart tarota, które zostały skopiowane, zgodnie z posiadanymi informacjami, ze ścian, jak sądzę, wielkiej piramidy w Gizie. W razie potrzeby możemy powielić te karty w przygotowywanej przez nas książce. Zapytałbym Ra, czy te karty reprezentują dokładną replikę tego, co znajduje się w Wielkiej Piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Podobieństwo jest znaczne.

89.15 Pytający: Innymi słowy, można powiedzieć, że były one bardziej niż powiedzmy 95% poprawne, jeśli chodzi o przedstawienie tego, co znajduje się na ścianach Wielkiej Piramidy?

Ra: Jestem Ra. Tak.

89.23 Pytający: Więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie informacje przekazałeś egipskiemu kapłanowi lub Egipcjaninowi, z którym jako pierwszym skontaktowano się lub uczono pierwszego archetypu? Czy możesz to zrobić w granicach Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Naszym pierwszym krokiem, jak powiedzieliśmy, było przedstawienie opisów w formie słownej trzech obrazów: jeden, osiem, piętnaście; następnie zadano pytania: „Jak myślisz, co może przedstawiać ptak?” „Jak myślisz, co może przedstawiać różdżka?” „Jak myślisz, co reprezentuje mężczyzna?” i tak dalej, aż ci, którzy studiowali, pracowali nad systemem, w którym używane obrazy zaczęły sugerować system pojęć. Jest to powolna praca, gdy jest wykonywana po raz pierwszy.

Możemy zauważyć ze współczuciem, że niewątpliwie czujesz się zdławiony przez przeciwną trudność, jaką jest ogromna masa obserwacji tego systemu, z których wszystkie mają pewną wartość, ponieważ każdy uczeń doświadczy archetypowego umysłu i jego struktury w unikalny sposób użyteczny dla tego ucznia. Sugerujemy, aby jedna lub więcej osób z tej grupy zrobiło to, co sugerowaliśmy, abyśmy mogli, bez naruszenia [wolnej woli], przedstawić uwagi na ten interesujący temat, które mogą być dalszą pomocą dla osób dociekających w tej dziedzinie.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że instrument ma prawie ciągłe rozbłyski bólu. Dlatego prosimy, aby każdy z grupy wsparcia był szczególnie świadomy wszelkich dezinformacji, abyśmy mogli jak najszybciej skorygować wszelkie zniekształcenia informacji.

89.24 Pytający: Zatem, jak rozumiem, to, co sugerujesz, jeśli chodzi o tarota, to studiowanie pism, które mamy do dyspozycji i formułowanie pytań. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.25 Pytający: Przepraszam, nie zrozumiałem dokładnie, o co Ci chodziło. Czy byłoby zatem właściwe, abym odpowiedział na pytania w odniesieniu do tego, co moim zdaniem jest znaczeniem tych trzech punktów, o których mówiłeś w przypadku karty pierwszej, a następnie karty ósmej itd.? Czy to miałeś na myśli?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo bliskie naszemu znaczeniu. Naszą intencją było zasugerowanie, aby jeden lub więcej z was przeszło przez plan studiów, który zasugerowaliśmy.

Zapytania dotyczące archetypów występujących w Tarocie, po tym punkcie, mogą przybrać formę obserwacji tego, co wydaje się być cechami charakterystycznymi każdego archetypu; związki między umysłem, ciałem i duchowymi archetypami tej samej rangi, takie jak Matryca; lub archetypy widziane w związku z polaryzacją, zwłaszcza gdy obserwuje się je w parach.

Wszelkie spostrzeżenia ucznia, który spełnił te rozważania, otrzymają w zamian nasze uwagi. Nasze wielkie unikanie interpretowania dla ucznia/nauczyciela, za pierwszym razem, różnych elementów obrazu na kawałku kartonu wiąże się zarówno z Prawem Pomieszania, jak i z trudnościami zniekształcenia obrazów na kartonie. Dlatego możemy zasugerować sumienny przegląd tego, co już podaliśmy na ten temat, w przeciwieństwie do głównego polegania na jakiejkolwiek interpretacji archetypowych obrazów lub jakimkolwiek systemie, który został zorganizowany jako środek badania tych obrazów.

92.7 Pytający: W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wiemy, że jest zniekształceniem? Albo jakieś dodatki, które Ra zamierzał umieścić w tym konkretnym tarocie?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia pozostające po usunięciu materiału astrologicznego to te, które mają związek z mitami kultury, której Ra zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Dlatego zasugerowaliśmy podejście do obrazów w poszukiwaniu serca obrazu, a nie nadmierne zaangażowanie w kostiumy i stwory kultury, które nie są znane waszemu obecnemu wcieleniu. Nie chcemy dodawać niczego do już zniekształconej grupy obrazów, czując, że chociaż zniekształcenie jest nieuniknione, w obecnym układzie jest ono najmniejsze, jakie można uzyskać.

92.8 Pytający: Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest słuszne, ponieważ uważamy tak zwany tarot egipski za najbardziej niezniekształconą wersję obrazów, które zaoferował Ra. Nie oznacza to, że inne systemy mogą na swój sposób nie tworzyć pomocnej architektury do rozważenia przez adepta archetypowego umysłu.

92.11 Pytający: W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmacniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu umysłu/ciała/ducha.

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako Wzmacniacz.

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmacniacz Umysłu, może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji.

92.20 Pytający: Matryca Umysłu jest na karcie przedstawiona jako mężczyzna, a Wzmacniacz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego tak jest i jak to wpływa na te dwa archetypy?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, jak powiedzieliśmy, Matryca Umysłu jest przyciągana do biologicznego mężczyzny, a Wzmacniacz Umysłu do biologicznej kobiety. W ten sposób w przekazywaniu energii kobieta jest w stanie wzmocnić to, co może znajdować się w świadomym umyśle mężczyzny, aby poczuł się natchniony.

W sensie bardziej ogólnym to, co sięga, może być postrzegane jako zasada męska; to, co czeka na dosięgnięcie, może być postrzegane jako żeńska zasada.

Bogactwo męskiego i żeńskiego systemu polaryzacji jest interesujące i nie będziemy komentować dalej, ale zasugerujemy rozważenie przez studenta.

93.16 Pytający: Czy są jakieś inne zastosowania tych obrazów lub kart tarota w jakikolwiek inny sposób niż to, o którym właśnie wspomniałem?

Ra: Jestem Ra. Dla ucznia obrazy tarota stanowią źródło uczenia się/nauczania procesów ewolucji. Dla jakiejkolwiek innej istoty te obrazy są obrazami i niczym więcej.

93.17 Pytający: Szczególnie myślałem o tym, że Ra na wcześniejszej sesji mówił o tarocie jako systemie wróżenia. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc to?

Ra: Jestem Ra. Pod wpływem Chaldejczyków system archetypowych obrazów został włączony przez kapłanów tego okresu do systemu studiów, nauki i wróżbiarstwa opartego na astrologii. To nie był cel, dla którego Ra opracował tarota.

93.21 Pytający: Nie mogę zrozumieć znaczenia węży, które zdobią głowę istoty na tym rysunku. Czy są one od Ra, a jeśli tak, to co oznaczają?

Ra: Jestem Ra. Mają charakter kulturowy. W kulturze, której te wizerunki zostały dane, wąż był symbolem mądrości. Rzeczywiście, dla ogólnego użytkownika tych obrazów być może najdokładniejszą konotacją tej części kompleksów pojęciowych może być uświadomienie sobie, że wąż jest tym, co ma magiczną moc.

W sensie pozytywnym oznacza to, że wąż pojawi się w miejscu promienia indygo na ciele postaci obrazu. Kiedy zamierzona jest negatywna konotacja, można znaleźć węża w centrum splotu słonecznego.

96.15 Pytający: Zaplanowałem przerysowanie kart tarota, eliminując zbędne dodatki tych, którzy przyszli po początkowym podarowaniu przez Ra. I chciałbym szybko przejść przez te rzeczy, które zamierzam wyeliminować z każdej karty, którą omówiliśmy, i zapytać Ra, czy jest coś jeszcze, co powinno zostać wyeliminowane, aby karty były takie, jak były pierwotnie narysowane przed astrologicznymi i innymi dodatkami, które zostały dodane.

Wyeliminowałbym wszystkie litery wokół krawędzi karty, z możliwym wyjątkiem numeru karty: jeden, dwa, trzy itd. Myślę, że tak by było w przypadku wszystkich kart — zewnętrzne litery i numeracje.

Na karcie numer jeden wyeliminowałbym gwiazdę w prawym górnym rogu i wyeliminowałbym różdżkę z ręki maga. Rozumiem, że kula pozostaje, ale nie jestem do końca pewny, gdzie powinna być. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, dopuszczalna jest eliminacja liter.

Po drugie, we wszystkich przypadkach dopuszczalna jest eliminacja gwiazd.

Po trzecie, właściwa jest eliminacja różdżki.

Po czwarte, kula może być trzymana kciukiem oraz palcem wskazującym i środkowym.

Po piąte, chcielibyśmy zauważyć, że nie jest możliwe zaproponowanie czegoś, co można by nazwać czystą talią, jeśli użyć tego terminu, tarota, ponieważ kiedy te obrazy zostały po raz pierwszy narysowane, były już zniekształcenia na różne i rozmaite sposoby, głównie kulturowe.

Po szóste, chociaż dobrze jest oglądać obrazy bez dodatków astrologicznych (należy zauważyć, że bardziej ogólne pozycje, fazy i cechy każdego kompleksu pojęciowego to te, które są istotne), usunięcie wszystkich zniekształceń jest mało prawdopodobne i w dużej mierze nieistotne.

99.6 Pytający: Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. Zaina. Który z tych dwóch zestawów jest bliższy pierwotnej intencji Ra? A jeśli są mieszane, daj mi o tym znać.

Ra: Jestem Ra. Zasadą, która porusza się zgodnie z dynamiką nauczania/uczenia się z największą skutecznością, jest stałość. Moglibyśmy zbadać archetypowy umysł używając tego zestawu obrazów stworzonych przez tego znanego jako Fathman lub moglibyśmy użyć tych, które zostały wykorzystane.

W rzeczywistości te, które są używane, mają pewne subtelności, które wzbogacają przepytywanie. Jak powiedzieliśmy, ten zestaw obrazów nie jest tym, który daliśmy. To nie jest istotne. Moglibyśmy użyć dowolnego z wielu wymyślonych zestawów tarota. Chociaż musi to leżeć w gestii pytającego, sugerujemy utrzymanie jednego i tylko jednego zestawu zniekształconych obrazów do wykorzystania w pytaniach i zwracamy uwagę, że obrazy, których teraz używacie, są dobre.

Powrót do góry

Matryca umysłu

74.4 Pytający: Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe pytanie?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.*

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania.

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub doświadczenie.

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej.

Przyjrzyjmy się zatem istocie taką, jaką jest w relacji z umysłem archetypowym. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego dotyczy Uriel.

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić korespondencje kolorów, związki z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca adepta, a nie nauczyciela/ucznia.

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co zostało napisane i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być przywoływany do woli.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-sekundowa przerwa.]

78.11 Pytający: Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?

Ra: Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama świadomość jest niewzruszona. Wzmacniaczem świadomości jest nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle.

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub Równomierne Funkcjonowanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniacz kompleksu ciała można zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w użyteczny sposób.

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny Wzmacniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy samą błyskawicą.

78.33 Pytający: Wydawało mi się po prostu, że skoro planety były rezultatem Logosu, a archetypowy umysł był podstawą doświadczenia, to planety tego Logosu będą w jakiś sposób powiązane. Z pewnością zastosujemy się do Twojej sugestii.

Można powiedzieć, że próbowałem znaleźć przyczółek w niezniekształconych drzwiach do archetypowego umysłu. Wydaje mi się, że wszystko, co przeczytałem, dotyczące archetypów, jest w jakimś stopniu zniekształcone przez tych, którzy pisali, oraz fakt, że nasz język nie jest tak naprawdę zdolny do opisu.

Mówiłeś o Magu jako o podstawowym archetypie i wydaje się, że zostało to przeniesione z poprzedniej oktawy. Czy byłaby to zatem, gdyby istniał porządek, pierwsza archetypowa koncepcja tego Logosu?

Ra: Jestem Ra. Najpierw odpowiemy na twoje zakłopotanie w związku z różnymi pismami o archetypowym umyśle.

Możesz rozważyć bardzo pouczającą różnicę między rzeczą samą w sobie a jej relacjami lub funkcjami. Istnieje wiele badań nad archetypem, które w rzeczywistości są badaniem funkcji, relacji i korespondencji. Na przykład badanie planet jest przykładem archetypu postrzeganego jako funkcja. Jednakże archetypy są przede wszystkim rzeczami samymi w sobie, a rozważanie ich i ich najczystszych relacji między sobą powinno być najbardziej użyteczną podstawą badania archetypowego umysłu.

Zajmiemy się teraz twoim zapytaniem co do archetypu, który jest Matrycą Umysłu. Co do jego nazwy, nazwa Mag jest zrozumiała, gdy weźmiesz pod uwagę, że świadomość jest wielkim fundamentem, tajemnicą i objawieniem, które czyni tę szczególną gęstość możliwą. Samoświadoma istota jest pełna magii tego, co ma nadejść. Może być uważana za pierwszą, gdyż umysł jest pierwszym z kompleksów, które musi rozwinąć uczeń ewolucji duchowej.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

79.21 Pytający: Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Być może raczej określilibyśmy ten stan jako stosunkowo bardziej tajemniczy niż stosunkowo niedostępny.

79.22 Pytający: Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

79.23 Pytający: Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.21 Pytający: W Archetypie Numer Jeden, reprezentowanym przez kartę tarota numer jeden, Matryca Umysłu wydaje mi się mieć cztery podstawowe części kompleksu. Patrząc na kartę mamy, po pierwsze i najbardziej oczywiste, Maga jako część i coś, co wydaje się być zbliżającą się gwiazdą. Bocian lub podobny do niego ptak wydaje się być w klatce. Na szczycie klatki mamy coś, co bardzo trudno dostrzec. Czy mam rację w tej analizie?

Ra: Jestem Ra. Jesteś kompetentny w oglądaniu zdjęć. Nie pojąłeś jeszcze natury Matrycy Umysłu tak dokładnie, jak jest to niezawodnie możliwe podczas kontemplacji. Zauważylibyśmy, że reprezentacje narysowane przez kapłanów były nieco zniekształcone przez znajomość i zależność od astrologicznych nauk Chaldejczyków.

90.30 Pytający: Mam spostrzeżenie Jima na temat Archetypu pierwszego i proszę o komentarz Ra. Przeczytam to. „Matryca Umysłu jest świadomym umysłem i jest podtrzymywana przez moc ducha, symbolizowanego przez gwiazdę, która płynie do niego przez podświadomy umysł. Zawiera wolę, którą symbolizuje berło mocy w dłoni Maga. Całe stworzenie jest stworzone dzięki sile woli kierowanej przez świadomy umysł Maga, a ptak w klatce reprezentuje iluzję, w której jaźń wydaje się być uwięziona. Mag reprezentuje męskość lub blask bycia zamanifestowanym jako stworzenie, przez które porusza się każda istota.”

Ra: Jestem Ra. Ponieważ instrument ten staje się nieco zmęczony, nie będziemy rozpoczynać tej poważnej dyskusji. Prosimy o powtórzenie tej serii obserwacji na początku następnej pracy. Sugerowalibyśmy, aby każde pojęcie było omawiane oddzielnie lub, jeśli to właściwe, para pojęć była ze sobą powiązana w ramach kompleksu pojęciowego. Jest to powolna praca, ale sprawi, że ewentualna budowa kompleksów koncepcyjnych będzie przebiegać płynniej.

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na obserwacje przeczytane przez Ciebie w tej przestrzeni/czasie, tyle samo przestrzeni/czasu musiałoby się poświęcić na rozplątywanie różnych koncepcji dotyczących budowania tego, co było bardzo przemyślanym postrzeganiem.

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania?

91.18 Pytający: Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezwykle przemyślane postrzeganie, ponieważ mężczyzna nie jest konkretnie biologicznym mężczyzną, ale męską zasadą.

Zauważysz, że na obrazach są bardzo wyraźne uprzedzenia seksualne. Mają one funkcjonować zarówno jako informacja o tym, która istota biologiczna lub energia przyciągnie dany archetyp, ale także jako bardziej ogólny pogląd, który postrzega polaryzację jako klucz do archetypowego umysłu trzeciej gęstości.

91.19 Pytający: Po drugie, mamy różdżkę, która była postrzegana jako siła woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie woli rzeczywiście wypływa z każdego aspektu obrazu Matrycy Umysłu. Różdżka, podobnie jak wola, jest jednak, powiedzmy, astrologiczną pochodną wyciągniętej ręki, tworzącej, powiedzmy, magiczny gest.

Znaczącą częścią tego obrazu — którą można postrzegać wyraźnie jako oddzieloną od koncepcji różdżki — jest ta kula, która wskazuje duchową naturę obiektu woli osoby pragnącej dokonywać magicznych aktów w obrębie manifestacji waszej gęstości.

91.20 Pytający: Ręka skierowana w dół była postrzegana jako poszukiwanie od wewnątrz, a nie zewnętrznie aktywnej dominacji nad światem materialnym. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Spójrz jeszcze raz, uczniu. Czy ręka sięga do wnętrza? Nie. Bez wzmocnienia świadomy umysł nie ma wnętrza. Ta ręka, uczniu, sięga w stronę tego, co poza swym niewzmocnionym wpływem jest przed nią odcięte.

91.21 Pytający: Kwadratowa klatka może przedstawiać materialną iluzję, niemagiczny kształt. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Kwadrat, gdziekolwiek jest widziany, jest symbolem iluzji trzeciej gęstości i może być postrzegany jako niemagiczny lub, we właściwej konfiguracji, jako zamanifestowany wewnątrz; to znaczy świat materialny, który otrzymał życie.

91.22 Pytający: Ciemny obszar wokół kwadratu byłby wtedy ciemnością podświadomości. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie ma nic więcej do powiedzenia spostrzegawczemu uczniowi.

91.23 Pytający: Część w szachownicę reprezentowałaby biegunowość?

Ra: Jestem Ra. To też jest zadowalające.

91.24 Pytający: Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go uwolnić. Czy Ra może to skomentować?

Ra: Jestem Ra. W skrzydlatych wizjach czy obrazach w tym systemie należy zwrócić uwagę nie tyle ze względu na ich odrębny rodzaj, ile ze względu na położenie skrzydeł. Wszystkie ptaki mają za zadanie sugerować lot, wiadomości i ruch, a w niektórych przypadkach ochronę.

Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować, że tak jak postać Matrycy, Mag, nie może działać bez dotarcia do swojego uskrzydlonego ducha, tak samo duch nie może latać, aby nie został uwolniony do świadomej manifestacji a tym samym nie został urzeczywistniony.

91.25 Pytający: Gwiazda mogłaby reprezentować potęgującą siłę podświadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ta konkretna część tego obrazu jest najlepiej widoczna w kategoriach astrologicznych. Skomentowalibyśmy w tej przestrzeni/czasie, że Ra nie umieścił astrologicznych fragmentów tych obrazów w systemie obrazów, które mają przywoływać archetypowe lejtmotywy.

91.26 Pytający: Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty?

Ra: Jestem Ra. Istnieją szczegóły każdego obrazu widzianego kulturowym okiem czasu zapisu. Tego można było się spodziewać. Dlatego przyglądając się, powiedzmy, egipskim strojom i systemom mitologicznym użytych na obrazach, o wiele lepiej jest przeniknąć do sedna znaczenia kostiumów lub znaczenia stworzeń, niż trzymać się kultury, która nie jest waszą własną.

W każdej istocie obraz będzie wybrzmiewał nieco inaczej. Dlatego ze strony Ra istnieje chęć umożliwienia kreatywnego wyobrażenia każdego archetypu przy użyciu ogólnych wytycznych, a nie konkretnych i ograniczających definicji.

91.27 Pytający: Kielich może przedstawiać mieszankę namiętności pozytywnych i negatywnych. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Uszne części fizycznego nośnika tego instrumentu nie odebrały znacznej części Twojego zapytania. Proszę ponownie zapytać.

91.28 Pytający: Wydaje się, że jest kielich, który mamy jako zawierający mieszankę pozytywnych i negatywnych wpływów. Jednak osobiście w to wątpię. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w biegunowość, uczniu, ale uwolnij kielich z jego ograniczenia. Jest to rzeczywiście zniekształcenie oryginalnego obrazu.

91.29 Pytający: Jaki był oryginalny obraz?

Ra: Jestem Ra. Oryginalny obraz miał szachownicę jako sugestię biegunowości.

91.30 Pytający: Czy była to więc reprezentacja czekającej na posmakowanie przez Matrycę Umysłu polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie spostrzegawcze.

91.31 Pytający: Wymieniłem tutaj miecz jako walkę. Nie jestem pewien, czy cokolwiek na tym schemacie mogę nazwać mieczem. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w walkę, uczniu, ale uwolnij miecz z jego ograniczenia. Obserwuj zmagania ptaka w klatce, by latać.

91.32 Pytający: Wymieniłem monetę jako wykonaną pracę. Mam też wątpliwości co do istnienia monety na tym schemacie. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, nie wątpcie w to, co ma przedstawiać moneta, bo czyż Mag nie dąży do realizacji poprzez zamanifestowany świat? Uwolnij monetę z jej ograniczeń.

91.33 Pytający: I wreszcie Magik reprezentuje świadomy umysł. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Prosimy ucznia o rozważenie koncepcji niekarmionego, świadomego umysłu, umysłu bez żadnych zasobów poza świadomością. Nie myl niekarmionego świadomego umysłu z masą złożoności, której doświadczacie jako studenci, ponieważ tak wiele, wiele razy zanurzaliście się już w procesach wzmacniania, katalizatora, doświadczania i transformacji.

91.34 Pytający: Czy to wszystkie elementy tego pierwszego archetypu?

Ra: Jestem Ra. To wszystko, co widzi student. W ten sposób dopełnienie jest dla Ciebie kompletne. Każdy uczeń może zobaczyć inny niuans.

Jak powiedzieliśmy, nie oferowaliśmy tych obrazów wraz z granicami, a jedynie jako wskazówki mające pomóc adeptowi i ustalić architekturę głębokiej lub archetypowej części głębokiego umysłu.

92.9 Pytający: Chciałbym pokusić się o analogię do pierwszego archetypu w tym, że kiedy dziecko rodzi się po raz pierwszy i wchodzi w tę gęstość doświadczenia, zakładam wtedy, że Matryca jest nowa i niezniekształcona, oddzielona od Wzmacniacza i gotowa na to, co ma być doświadczane: wcielenie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

92.13 Pytający: Dziękuję. Po trzecie: Tak jak Wolna Wola korzysta z inteligentnej nieskończoności, która owocuje inteligentną energią, która następnie skupia i tworzy gęstości tej oktawy doświadczenia, Wzmacniacz Umysłu wykorzystuje swoje połączenie z inteligentną energią i podłącza się do lub wzmacnia Matrycę Umysłu, która daje Katalizator Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest przemyślane, ale zagmatwane. Matryca Umysłu jest tym, co osiąga – tak jak kinetyczna faza inteligentnej nieskończoności, poprzez wolną wolę, sięga do Logosu (lub, w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha, sub-sub-Logosu, który jest wzmocnioną wolną wolą istotą kompleksu umysłu/ciała/ducha) – do inteligentnej nieskończoności, Miłości i wszystkiego, co wynika z tego Logosu; do Matrycy lub powiedzmy do świadomej, oczekującej jaźni każdej istoty, Miłości lub sub-sub-Logosu wirującego poprzez wolną wolę wszystkie te rzeczy, które mogą wzbogacić doświadczanie Stwórcy przez Stwórcę.*

Rzeczywiście jest tak, że uprzedzenia potencjałów kompleksu umysłu/ciała/ducha powodują, że katalizator tej istoty jest wyjątkowy i tworzy spójny wzór, który przypomina pełen ruchu taniec, tworząc wielofigurowy gobelin ruchu.

92.18 Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

Powrót do góry

Wzmacniacz umysłu

74.4 Pytający: Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe pytanie?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.*

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania.

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub doświadczenie.

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej.

Przyjrzyjmy się zatem istocie taką, jaką jest w relacji z umysłem archetypowym. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego dotyczy Uriel.

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić korespondencje kolorów, związki z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca adepta, a nie nauczyciela/ucznia.

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co zostało napisane i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być przywoływany do woli.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-sekundowa przerwa.]

78.11 Pytający: Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?

Ra: Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama świadomość jest niewzruszona. Wzmacniaczem świadomości jest nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle.

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub Równomierne Funkcjonowanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniacz kompleksu ciała można zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w użyteczny sposób.

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny Wzmacniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy samą błyskawicą.

78.34 Pytający: Czy archetyp zwany Najwyższą Kapłanką, reprezentujący intuicję, byłby właściwie drugim z archetypów?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Widzisz tutaj podsumowanie początkowej wiedzy tego Logosu; czyli Matryca i Wzmacniacz. Nieświadomość jest w istocie tym, co można poetycko opisać jako Najwyższą Kapłankę, ponieważ jest ona Wzmacniaczem Umysłu, a jako wzmacniacz dla umysłu jest to zasada, która wzmacnia wszelkie doświadczenie.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

79.21 Pytający: Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Być może raczej określilibyśmy ten stan jako stosunkowo bardziej tajemniczy niż stosunkowo niedostępny.

79.22 Pytający: Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

79.23 Pytający: Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, wyobrażenie lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego?

Ra: Jestem Ra. Wasz język nie jest przesycony nieemocjonalnymi określeniami funkcjonalnych cech tego, co obecnie nazywa się umysłem nieświadomym. Natura umysłu jest czymś, nad czym prosiliśmy, abyście pomyśleli. Jednakże, powiedzmy, jest wystarczająco jasne dla przypadkowego obserwatora, że możemy podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami bez naruszania waszych doświadczeń związanych z wolną nauką/nauczaniem.

Natura nieświadomości jest raczej konceptem niż słowem.W związku z tym, przed zasłonięciem, użycie głębszego umysłu polegało na użyciu niewypowiedzianej koncepcji. Możecie rozważyć emocjonalne i konotacyjne aspekty melodii. Można by w jakiś stylizowany sposób przywołać określenia dotyczące nut melodii. Można powiedzieć: „ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F”. Nie przypomina to początku melodii jednej z najbardziej wpływowych melodii waszych kompozytorów, znanej wam jako symbol zwycięstwa.

Taka jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko stylizowane metody omawiania jego funkcji. W ten sposób nasze opisy tej części umysłu, jak również tych samych części ciała i ducha, otrzymały terminy takie jak „dalekowzroczność”, co wskazuje, że naturę przenikania zawoalowanej części umysłu można przyrównać do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, by kontemplować adekwatne opisanie jej.

92.11 Pytający: W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmacniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu umysłu/ciała/ducha.

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako Wzmacniacz.

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmacniacz Umysłu, może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji.

92.12 Pytający: W takim razie mówisz, że źródłem zaprogramowanego katalizatora przedinkarnacyjnego jest Wzmacniacz Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Nie. Sugerujemy, że Wzmacniacz Umysłu jest archetypem, który może pomóc adeptowi w uchwyceniu natury tych przedinkarnacyjnych i kontynuowanych inkarnacyjnych serii wyborów.

92.18 Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

92.19 Pytający: Czy wszystkie czynności jakie posiada istota, doświadczając rzeczy ze stanu niemowlęctwa, są funkcją Wzmacniacza Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, chociaż funkcje umysłu są rzeczywiście nadrzędne w stosunku do funkcji ciała – ciało jest tworem umysłu – z pewnością nie wszystkie działania kompleksu umysłu/ciała/ducha mogą być postrzegane jako efekt wzmacniających właściwości samego kompleksu umysłu, ponieważ ciało, a w niektórych przypadkach duch, również wzmacnia działanie.

Po drugie, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha uświadamia sobie proces duchowej ewolucji, coraz więcej czynności umysłu i ciała, które przyspieszają aktywność, jest powodowanych przez te części kompleksu umysłu/ciała/ducha, które są wyrażane przez archetypy Transformacji.

92.21 Pytający: Karta numer dwa, Wzmacniacz Umysłu: widzimy kobietę siedzącą na prostokątnym bloku. Jest zasłonięta i między dwoma filarami, które wydają się być identycznie pokryte rysunkami, ale jeden znacznie ciemniejszy od drugiego. Zakładam, że welon reprezentuje zasłonę między świadomością a podświadomością lub Matrycą i Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

92.22 Pytający: Zakładam, że siedzi pomiędzy różnokolorowymi kolumnami, jedna po jej lewej, druga po jej prawej (ciemna jest po jej lewej), aby wskazać na tej pozycji równe szanse, można powiedzieć, że wzmocnienie umysłu ma być ścieżką negatywną lub pozytywną. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Chociaż jest to poprawne, nie jest to tak spostrzegawcze, jak uwaga, że Najwyższa Kapłanka, jak nazwano tę postać, siedzi w strukturze, w której biegunowość, symbolizowana, jak prawidłowo zauważyłeś przez jasne i ciemne filary, jest integralną i niezbędną częścią.

Nienakarmiony umysł nie ma biegunowości, podobnie jak inteligentna nieskończoność nie ma żadnej. Sub-sub-sub-Logos, który oferuje doświadczenie trzeciej gęstości, ma charakter polaryzacji, nie z wyboru, ale dzięki starannemu zaprojektowaniu.

Dostrzegamy niejasne stwierdzenie. Biegunowość Wzmacniacza nie jest do wyboru przez Matrycę. Jest po to, by Matryca zaakceptowała to, co dane.

92.23 Pytający: Innymi słowy, ta szczególna iluzja ma za podstawę biegunowość, co może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie tych kolumn. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

92.24 Pytający: Wydaje mi się, że rysunki na każdej z tych kolumn są identyczne, ale kolumna lewa, czyli ta po lewej stronie Kapłanki, została znacznie ciemniej zacieniona wskazując, że wydarzenia lub doświadczenia mogą być identyczne we wcieleniu, ale można do nich podejść, zobaczyć i wykorzystać z dowolną polaryzacją jako stronniczością. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zauważysz również, na podstawie symbolu oznaczającego ducha manifestującego się na każdym filarze, że Jedyny Nieskończony Stwórca nie szanuje biegunowości, ale ofiarowuje Siebie w pełni wszystkim.

92.25 Pytający: Wydaje się, że na kolanach Kapłanki znajduje się książka, która jest do połowy ukryta za szatą lub materiałem zakrywającym jej prawe ramię. Wydawałoby się, że wskazuje to, że wiedza jest dostępna, jeśli zasłona jest zdjęta, ale jest nie tylko ukryta za zasłoną, ale częściowo ukryta przez samą szatę, którą musi jakoś przesunąć, aby uświadomić sobie dostępną wiedzę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponieważ koncept woluminu nie został wymyślony przez Ra, prosimy o zwolnienie woluminu z jego zawężonej formy. Twoje spostrzeżenia są całkiem poprawne.

Sama natura kobiecej zasady umysłu, która według sugestii Ra była konkretnie związana z tym, co można nazwać uświęconą seksualnością, sama w sobie jest księgą, której ani zasada żeńska, ani męska nie mogą używać, dopóki zasada męska nie osiągnie i przeniknie, w symboliczny sposób seksualny, wewnętrzne sekrety tej kobiecej zasady.

Wszystkie szaty, w tym przypadku wskazujące na zwyczajowe szaty wierzchnie, osłaniają te zasady. W ten sposób istnieje wielkie dynamiczne napięcie, jeśli wolisz, pomiędzy Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu.

92.26 Pytający: Czy są jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały podane przez Ra?

Ra: Jestem Ra. Oferowane symbole astrologiczne nie są podane przez Ra.

92.27 Pytający: Fakt, że Kapłanka siedzi na prostokątnym pudełku wskazuje mi, że Wzmacniacz Umysłu dominuje lub jest ponad iluzją materialną. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra.Powiedzmy raczej, że ta postać jest immanentna, bliska, powiedzmy, w obrębie wszystkich przejawów. Możliwości dotarcia do Wzmacniacza są liczne. Jednakże Wzmacniacz sam w sobie nie wchodzi w manifestację.

92.28 Pytający: Czy półksiężyc na koronie reprezentuje podatność podświadomego umysłu?

Ra: Jestem Ra. Ten symbol nie jest dany przez Ra, ale nie jest on niemiły, gdyż w waszej kulturze księżyc reprezentuje kobiecość, słońce – męskość. Akceptujemy więc tę część jako część obrazu, ponieważ wydaje się ona bez znaczących zniekształceń.

92.29 Pytający: Czy symbol na przodzie koszuli Kapłanki dał Ra?

Ra: Jestem Ra. Crux ansata [anch - przyp. tłum.] jest poprawnym symbolem. Dodanie i nieznaczne zniekształcenie tego symbolu jest tym samym astrologiczne i może zostać uwolnione z jego ścisłości.

92.30 Pytający: Czy ten anch oznaczałby zatem znak życia czy materii ożywiającej ducha?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Co więcej, oświetla koncepcję będącą częścią archetypu poza wcieleniem, która ma do czynienia z kontynuacją świadomości, która jest wzmacniana we wcieleniu.

92.31 Pytający: Czy winogrona były przedstawione na tkaninie zakrywającej ramię komunikacji Kapłanki Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak.

92.32 Pytający: Przyjęliśmy je jako wskazujące na płodność podświadomego umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, uczniu, ale zwróć uwagę na funkcję płaszcza. Wielką ochronę daje sam charakter wzmocnienia. Przynosić owoce jest czynnością chronioną.

92.33 Pytający: Wydaje się, że ochrona jest tutaj przedstawiona jako znajdująca się po prawej stronie, ale nie po lewej stronie. Czy oznaczałoby to większą ochronę ścieżki pozytywnej niż negatywnej?

Ra: Jestem Ra. Prawidłowo postrzegasz wrodzoną stronniczość, oferującą widzącemu oku i wymieniając informacje dla ucha dotyczące wyboru bardziej efektywnej polaryzacji.

Chcielibyśmy w tej chwili, jak można to nazwać, zasugerować jeszcze jedno pełne zapytanie.

96.16 Pytający: Nie sądziłem, że kiedykolwiek uda nam się usunąć wszystkie zniekształcenia, ale niektóre z nich są bardzo trudne do zinterpretowania ze względu na jakość rysunku. Przeglądając te karty, lepiej rozumiemy, czym są niektóre z tych rzeczy i jak powinny być narysowane, i myślę, że możemy znacznie poprawić jakość karty, a także usunąć część obcego materiału, który jest zwodniczy.

Na drugiej karcie, oprócz usunięcia liter i gwiazd, zakładam, że powinniśmy… W centrum kobiecej formy, gdzie jest coś, co wygląda trochę jak anch, powinniśmy to zmienić. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dostrzegamy niekompletne zapytanie. Proszę ponownie zadać pytanie.

       Następne 100 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy