Prawo Jedności Tarot: Katalizator umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 15 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Katalizator umysłu

78.35 Pytający: Czy zatem dla trzeciego archetypu Cesarzowa byłaby poprawna i czy byłaby związana ze zdyscyplinowaną medytacją?

Ra: Jestem Ra. Odbieram intencję kompleksu umysłu w postaci zapytania, ale byłem świadomy tylko dźwiękowej wibracji wypowiedzi. Proszę o ponowne zapytanie.

78.36 Pytający: Pytałem, czy trzecim archetypem była Cesarzowa i czy słuszne było stwierdzenie, że ten archetyp miał związek ze zdyscyplinowaną medytacją?

Ra: Jestem Ra. Trzeci archetyp można ogólnie pojmować jako Katalizator Umysłu. W ten sposób obejmuje znacznie więcej niż zdyscyplinowaną medytację. Jednakże z pewnością dzięki tej zdolności katalizator jest wykorzystywany najefektywniej.

Archetyp, Trzeci, jest być może mylnie nazywany Cesarzową, chociaż intencją tego nazewnictwa jest zrozumienie, że reprezentuje on nieświadomą lub żeńską część kompleksu umysłu, która, powiedzmy, jest używana jako pierwsza lub uszlachetniona przez męską lub świadomą część umysłu. Stąd szlachetne imię.

79.35 Pytający: OK. Przepraszam za to.

Następny archetyp, Cesarzowa, jest Katalizatorem Umysłu, tym co działa na świadomy umysł, aby go zmienić. Czwartym jest Cesarz, który jest Doświadczeniem Umysłu, czyli tym materiałem przechowywanym w nieświadomości, który tworzy jego ciągłe uprzedzenia. Czy mam rację z tymi stwierdzeniami?

Ra: Jestem Ra. Choć wypowiedzi są zbyt sztywne, dostrzegasz poprawne relacje. W tych pierwszych czterech archetypach istnieje wiele dynamicznych zależności.

93.7 Pytający: Z trzecią kartą tarota dochodzimy do pierwszego dodania archetypów po procesie zasłaniania, jak rozumiem. I zakładam, że ten trzeci archetyp jest, że tak powiem, obciążony w taki sposób, aby wywołać, jeśli to możliwe, polaryzację, ponieważ wydaje się to być jednym z podstawowych zadań tego konkretnego Logosu w procesie ewolucyjnym. Czy mam co do tego rację?

Ra: Jestem Ra. Zanim odpowiemy na Twoje pytanie, prosimy o cierpliwość, ponieważ musimy zbadać kompleks umysłowy tego instrumentu, abyśmy mogli spróbować przesunąć lewą część ręczną instrumentu. Jeśli nie uda nam się ukoić bólu, odejdziemy. Prosimy o cierpliwość, kiedy robimy to, co jest właściwe.

[Trzydziestosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Nadal będą pojawiać się przebłyski bólu. Jednakże krytyczna część intensywnego bólu została złagodzona przez zmianę pozycji.

Twoje przypuszczenie jest poprawne.

93.8 Pytający: Wydaje się, że na tym rysunku nie ma dużego śladu polaryzacji, z wyjątkiem możliwego zabarwienia wielu kielichów w kole. Część z nich jest w kolorze czarnym, a część kielichów jest biała. Czy oznaczałoby to, że każde doświadczenie zawiera w sobie możliwe negatywne lub pozytywne wykorzystanie tego doświadczenia, które jest losowo generowane przez to pozorne koło fortuny?

Ra: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest przemyślane. Opiera się jednak na uzupełnieniu kompleksu pojęciowego, który ma astrologiczne pochodzenie. Dlatego prosimy o zachowanie koncepcji polaryzacji, ale uwolnienie kielichów z ich zawężonej formy. Element, z którym masz do czynienia, nie jest w ruchu w swojej pierwotnej formie, ale w rzeczywistości jest wiecznym słońcem, które z ducha świeci ochroną nad wszystkimi katalizatorami dostępnymi od początku złożoności do wnikliwego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Rzeczywiście, możesz raczej znaleźć biegunowość wyrażoną, po pierwsze, przez wiele możliwości oferowanych w materialnej iluzji, która jest obrazowana przez nie-biały i nie-ciemny kwadrat, na którym siedzi istota z obrazu; po drugie, od pozycji tej istoty. Nie od razu trafia na okazję, ale odwraca wzrok w jedną lub drugą stronę.

Na obrazie zauważysz sugestię, że oferta iluzji często wydaje się sugerować możliwości leżące na ścieżce lewej strony lub jak można by to określić prościej, ścieżce służenia sobie. To jest część natury Katalizatora Umysłu.

93.9 Pytający: Nogi istoty wydają się być na niestabilnej platformie, która jest ciemna z tyłu i jasna z przodu. Domyślam się, że prawdopodobnie to wskazuje, że istota stojąca na tym może kołysać się w dowolnym kierunku, w lewo lub w prawo. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo spostrzegawcze.

93.10 Pytający: Ptak, jak mniemam, może być posłańcem, dwie ścieżki przedstawione przez położenie skrzydeł, przynosząc katalizator, który może być użyty do polaryzacji na którąś ze ścieżek. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To słuszne spostrzeżenie, że pozycja skrzydlatej istoty jest znacząca. Bardziej poprawnym postrzeganiem tej istoty i jej znaczenia jest uświadomienie sobie, że kompleks umysłu/ciała/ducha, po nawiązaniu kontaktu ze swoją wzmocnioną jaźnią, rozpoczyna teraz swój lot w kierunku tego wielkiego Logosu, którego poszukuje adept.

Co więcej, natura skrzydlatego stworzenia jest odzwierciedlona zarówno przez trzymającą ją kobietę, jak i symbol kobiety, na której spoczywają stopy postaci; to znaczy, że natura katalizatora jest w przeważającej mierze nieświadomością, pochodzącą z tego, co nie pochodzi z umysłu i co nie ma związku z intelektem, jak go nazywacie, poprzedzającym lub towarzyszącym działaniu katalitycznemu.

Wszystkie zastosowania katalizatora przez umysł to te, które świadomie stosuje się dla katalizatora. Bez świadomej intencji użycie katalizatora nigdy nie jest przetwarzane przez myślenie, przemyślenia i wyobraźnię.

93.11 Pytający: Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten proces. Czy Ra mógłby podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Wszystko, co atakuje twoje zmysły, to katalizator. Mówiąc do tej grupy wsparcia za pośrednictwem tego instrumentu, oferujemy katalizator. Konfiguracje każdego ciała w grupie oferują katalizator poprzez komfort/dyskomfort. W rzeczywistości wszystko, co nie zostało przetworzone, co pojawiło się przed spostrzeżeniem przez kompleks umysłu/ciała/ducha, jest katalizatorem.

93.12 Pytający: Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. Ale czy Ra mógłby wtedy opisać katalizator ducha i czy my w tym czasie otrzymujemy również ten katalizator? A jeśli nie, czy Ra może podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Katalizator przetwarzany przez ciało jest katalizatorem dla ciała. Katalizator przetwarzany przez umysł jest katalizatorem dla umysłu. Katalizator przetwarzany przez ducha jest katalizatorem ducha. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha może użyć dowolnego katalizatora, który pojawi się przed jego zauważeniem – czy to poprzez ciało i jego zmysły, czy poprzez rozmyślanie, czy przez jakiekolwiek inne, bardziej rozwinięte źródło – i użyć tego katalizatora w jego unikalny sposób, aby utworzyć unikalne dla niego doświadczenie, z jego uprzedzeniami.

93.13 Pytający: Czy miałbym rację mówiąc, że archetypem dla Katalizatora Umysłu jest model Logosu dla jego najskuteczniejszego planu działania lub użycia lub działania katalizatora umysłu?

Ra: Jestem Ra. Tak.

93.18 Pytający: Trzecia karta również pokazuje różdżkę (zakładam, że jest) w prawej ręce; kula u góry ma okrągły magiczny kształt. Czy w jakikolwiek sposób słusznie zgaduję, że Katalizator Umysłu sugeruje możliwe ewentualne użycie magii przedstawionej przez tę różdżkę?

Ra: Jestem Ra. Różdżka ma astrologiczne pochodzenie i jako obraz może zostać uwolniona z jej zawężenia. Sfera mocy duchowej jest w istocie wskazówką, że każda okazja jest brzemienna w najbardziej ekstrawaganckie magiczne możliwości dla dalekowidzącego adepta.

93.19 Pytający: Czy fakt, że ubranie istoty jest przezroczyste, wskazuje na półprzepuszczalność zasłony dla procesu katalitycznego umysłu?

Ra: Jestem Ra. Znowu musimy się zatrzymać.

[Piętnastosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Kontynuujemy w nieco mniej niż optymalnych warunkach. Jednakże ze względu na naturę tego instrumentu otwierającego się dla nas, nasza ścieżka jest dość czysta i będziemy kontynuować. Z powodu napadów bólu musimy prosić o powtórzenie ostatniego zapytania.

93.20 Pytający: Zastanawiałem się właśnie, czy przezroczystość szaty na trzeciej karcie wskazuje na półprzepuszczalność zasłony między świadomością a podświadomością?

Ra: Jestem Ra. Jest to przemyślana percepcja i nie można powiedzieć, że jest niepoprawna. Jednakże zamierzona sugestia, ogólnie rzecz biorąc, jest echem naszej wcześniejszej sugestii, że naturą katalizatora jest nieświadomość; to znaczy, zewnętrzny katalizator przechodzi przez zasłonę.

Wszystko, co postrzegasz, wydaje się być świadomie postrzegane. To nie jest prawidłowe przypuszczenie. Wszystko, co postrzegasz, jest nieświadomie postrzegane jako katalizator. Do czasu, powiedzmy, kiedy umysł zaczyna doceniać katalizator, katalizator ten został przefiltrowany przez zasłonę, a w niektórych przypadkach wiele jest zasłonięte w najbardziej pozornie czystej percepcji.

94.11 Pytający: Narysowałem mały schemat, na którym po prostu pokazuję strzałkę przedstawiającą katalizator przebijający linię pod kątem prostym do strzałki, którą jest zasłona, a następnie osadzający się w jednym z dwóch magazynów: jeden który nazwałbym na ścieżce prawej strony, jeden na ścieżce lewej strony. I nazwałem te dwa repozytoria dla działania katalitycznego filtrowanego przez zasłonę „Doświadczeniem”. Czy byłaby to bardzo przybliżona analogia sposobu, w jaki katalizator jest filtrowany przez zasłonę, aby stać się doświadczeniem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie masz częściowo rację. Głębsze uprzedzenia kompleksu umysłu/ciała/ducha kierują katalizatorem wokół wielu wysp pozytywności i negatywności wyrażonych w archipelagu głębszego umysłu. Jednakże analogia jest błędna, ponieważ nie uwzględnia dalszej polaryzacji, która z pewnością jest dostępna świadomemu umysłowi po tym, jak dostrzeże częściowo spolaryzowany katalizator z głębszego umysłu.

96.20 Pytający: Karta numer trzy, usuniemy wszystkie litery itp. oraz gwiazdki. I zakładam, że byłoby wskazane, aby usunąć wszystkie te małe kielichy na zewnątrz promieni reprezentujących słońce. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy