Prawo Jedności Trzecia gęstość: Katalizator

Ukryj menu

Znaleziono 24 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Katalizator

33.8 Pytający: Dziękuję. Następnie wyciągnąłbym z tego przypuszczenie, że tak powiem, że orientacja w umyśle istoty jest jedyną rzeczą, która ma jakiekolwiek konsekwencje. Fizyczny katalizator, którego doświadcza, niezależnie od tego, co się z nią dzieje, będzie funkcją ściśle zgodną z jej orientacją. Posłużę się jako przykładem [przykład usunięty], będący stwierdzeniem orientacji w umyśle rządzącej katalizatorem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wolimy nie używać żadnych dobrze znanych przykładów, powiedzeń ani porzekadeł w naszej komunikacji z wami ze względu na ogromne zniekształcenia, którym uległo każde znane powiedzenie. Dlatego możemy odpowiedzieć na pierwszą część zapytania, prosząc o usunięcie przykładu. Jest całkowicie prawdą, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że orientacja lub polaryzacja kompleksu umysłu/ciała/ducha jest przyczyną percepcji generowanej przez każdą istotę.

W ten sposób można zaobserwować scenę w waszym sklepie spożywczym. Istota stojąca przed kimś może nie mieć wystarczających środków. Jedna istota może wtedy skorzystać z okazji, aby ukraść. Inna może skorzystać z okazji i poczuć się nieudacznikiem. Inna może beztrosko usunąć najmniej potrzebne przedmioty, zapłacić za to, co może i zająć się swoimi sprawami. Osoba stojąca za kimś, obserwując to, może odczuwać współczucie, może poczuć się urażona stojąc obok osoby ubogiej, może odczuwać hojność, może odczuwać obojętność.

Czy widzisz teraz analogie w bardziej odpowiedni sposób?

33.14 Pytający: OK. Chciałbym, abyś wymienił wszystkie główne mechanizmy zaprojektowane w celu zapewnienia katalitycznego doświadczenia, które nie obejmuje interakcji z innymi jaźniami. To pierwsza część pytania, które zadam.

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy na podstawie tego pytania, że zdajesz sobie sprawę, że głównym mechanizmem katalitycznego doświadczenia w trzeciej gęstości jest inna jaźń. Lista innych katalitycznych wpływów: po pierwsze, wszechświat Stwórcy; po drugie, jaźń.

33.15 Pytający: Czy potrafisz wymienić wszystkie podpodziały jaźni, które mogłyby... lub sposoby katalitycznego oddziaływania na jaźń w celu wytworzenia doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, niezamanifestowane ja. Po drugie, jaźń w relacji do społecznej jaźni stworzonej przez siebie i inne ja. Po trzecie, interakcja między sobą a gadżetami, zabawkami i rozrywkami własnej inwencji. Po czwarte, związek z sobą z tymi atrybutami, które można nazwać wojną i pogłoskami o wojnie.

33.16 Pytający: Myślałem bardziej o katalizatorze bólu fizycznego. Jak to... Czy to podchodzi pod ten podział?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, to podchodzi pod kategorię niezamanifestowanego ja; to znaczy jaźń, która nie potrzebuje innej jaźni, aby się zamanifestować lub działać.

33.17 Pytający: Czy zostało nam wystarczająco dużo czasu, aby zadać drugą część tego pytania, czyli wymienić wszystkie główne mechanizmy zaprojektowane w celu zapewnienia katalizatora, który obejmuje działanie z innym ja? Czy mamy na to wystarczająco dużo czasu?

Ra: Jestem Ra. Masz na to dużo czasu, ponieważ możemy wyrazić tę listę na jeden z dwóch sposobów. Moglibyśmy mówić w nieskończoność lub moglibyśmy po prostu stwierdzić, że jakakolwiek interakcja między sobą a innym ja ma jakikolwiek potencjał katalizatora, jaki istnieje w potencjalnej różnicy między sobą a innym ja, jest to moderowane i podparte stałym faktem Stwórcy jako ja i jako inna jaźń. Możesz zadać dalsze pytanie, jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje.

34.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz podać przykłady działania katalitycznego w celu wytworzenia uczenia się pod każdym z poniższych podziałów z ostatniej sesji, którą mieliśmy... Czy możesz mi podać przykład własnego niezamanifestowanego katalizatora uczenia się?

Ra: Jestem Ra. Zaobserwowaliśmy, że interesujesz się katalizatorem bólu. To doświadczenie jest najbardziej powszechne wśród waszych istot. Ból może mieć podłoże fizyczne. Częściej ma podłoże w kompleksie psychicznym i emocjonalnym. W kilku przypadkach ból ma charakter duchowy. Stwarza to potencjał do nauki. Lekcje, których należy się nauczyć, są różne. Niemal zawsze te lekcje obejmują cierpliwość, tolerancję i umiejętność bycia pogodnym.

Bardzo często katalizator bólu emocjonalnego, czy to śmierć fizycznego kompleksu drugiego ja, który jest kochany, czy jakaś inna pozorna strata, będzie po prostu skutkować czymś przeciwnym: goryczą, zniecierpliwieniem, zgorzknieniem. To jest katalizator, który się nie udał. W takich przypadkach zapewniony zostanie dodatkowy katalizator, który zaoferuje niezamanifestowanemu ja dalsze możliwości odkrycia siebie jako samowystarczalnego Stwórcy zawierającego wszystko co istnieje oraz pełnego radości.

34.7 Pytający: Czy to, co nazywamy chorobami zakaźnymi, odgrywa jakąkolwiek rolę w tym procesie w odniesieniu do niezamanifestowanego ja?

Ra: Jestem Ra. Te tak zwane choroby zakaźne to te istoty drugiej gęstości, które dają szansę na tego typu katalizator. Jeśli ten katalizator jest niepotrzebny, wtedy te stworzenia drugiej gęstości, jak byście je nazwali, nie mają żadnego efektu. W każdym z tych uogólnień możesz zauważyć, że istnieją anomalie, tak że nie możemy mówić o wszystkich okolicznościach, a jedynie o ogólnym przebiegu lub sposobie rzeczy, tak jak ich doświadczacie.

34.14 Pytający: Czy możesz podać mi ten sam rodzaj informacji, nad którymi pracowaliśmy teraz w odniesieniu do relacji jaźni a wojną i plotkami o wojnie?

Ra: Jestem Ra. Możesz to zobaczyć w odniesieniu do waszych gadżetów. Ta relacja między wojną a jaźnią jest fundamentalną percepcją dojrzewającej istoty. Jest duża szansa na przyspieszenie w dowolnym pożądanym kierunku. Ktoś może spolaryzować się negatywnie, przyjmując postawy wojownicze z jakiegokolwiek powodu. Ktoś może znaleźć się w sytuacji wojny i nieco polaryzować się w kierunku pozytywnym, aktywizując pomarańczowy, żółty, a potem zielony [promień] przez heroiczne, jeśli można je tak nazwać, działania mające na celu zachowanie kompleksów umysłu/ciała/ducha innych ja.

Wreszcie trzeci promień* można bardzo mocno spolaryzować, wyrażając zasadę uniwersalnej miłości kosztem zniekształcenia w kierunku zaangażowania w działania wojownicze. W ten sposób istota może stać się świadomą istotą w bardzo krótkim czasie/przestrzeni. Może to być postrzegane jako traumatyczny postęp. Należy zauważyć, że wśród waszych istot duży procent całego postępu ma traumę jako katalizator.

34.15 Pytający: Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy to był termin, którego chciałeś użyć?

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru.

54.17 Pytający: Chciałbym zatem prześledzić ewolucję katalizatora w kompleksach umysłu/ciała/ducha oraz sposób, w jaki jest on używany i jest w pełni wykorzystywany do stworzenia tego strojenia. Zakładam, że sub-Logos, który uformował naszą maleńką część stworzenia, wykorzystując inteligencję Logosu, którego jest częścią, dostarcza, że tak powiem, podstawowego katalizatora, który będzie oddziaływał na kompleksy umysłu/ciała jak i kompleksy umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną stan rozwoju, w którym mogą rozpocząć programowanie własnego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Sub-Logos oferuje katalizator na niższych poziomach energii, w pierwszej triadzie; mają one związek z przetrwaniem kompleksu fizycznego. Wyższe centra uzyskują katalizator z inklinacji samego kompleksu umysłu/ciała/ducha w odpowiedzi na wszystkie przypadkowe i ukierunkowane doświadczenia.

Zatem mniej rozwinięta istota będzie postrzegać katalizator wokół siebie w kategoriach przetrwania kompleksu fizycznego z preferowanymi zniekształceniami. Bardziej świadoma istota, będąc świadoma procesu katalitycznego, zacznie przekształcać katalizator oferowany przez sub-Logos w katalizator, który może działać na wyższe węzły energii.

Zatem sub-Logos może zaoferować, powiedzmy, tylko podstawowy szkielet katalizatora. Mięśnie i ciało - mające do czynienia, powiedzmy, z przetrwaniem mądrości, miłości, współczucia i służby - powstają przez działanie kompleksu umysłu/ciała/ducha na podstawowym katalizatorze, tak aby stworzyć bardziej złożony katalizator, który z kolei może być użyty do tworzenia zniekształceń w tych wyższych centrach energii.

Im bardziej zaawansowana istota, tym słabsze połączenie między sub-Logosem a postrzeganym katalizatorem, aż w końcu cały katalizator zostanie wybrany, wygenerowany i wyprodukowany przez jaźń dla jaźni.

54.18 Pytający: Które istoty inkarnowane w tym czasie na tej planecie należałyby do tej kategorii, wytwarzające cały swój katalizator?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że twoje zapytanie jest nieokreślone, ale możemy odpowiedzieć, że liczba tych, którzy całkowicie opanowali zewnętrzny katalizator, jest dość mała.

Większość z tych, których można zebrać w tym węźle przestrzeni/czasu, ma częściową kontrolę nad zewnętrzną iluzją i używają zewnętrznego katalizatora do pracy nad pewnymi zniekształceniami, które nie są jeszcze w równowadze.

54.20 Pytający: Miałem na myśli - rozumiem, w jaki sposób pozytywnie zorientowana istota zaprogramowałaby katalizator taki jak ten, który powodowałby fizyczny ból, gdyby... Zakładam, że istota mogłaby zaprogramować coś, co dałoby jej doznanie fizycznego bólu, gdyby nie podążała ścieżką, którą wybrała. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć zapytanie.

54.21 Pytający: Pozytywnie zorientowana istota może wybrać pewną wąską ścieżkę myślenia i działań podczas inkarnacji i zaprogramować warunki, które powodowałyby fizyczny ból, gdyby nie podążano tą ścieżką. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

54.23 Pytający: Wydaje się zatem, że przed inkarnacją, w każdym wcieleniu, gdy istota staje się bardziej świadoma procesu ewolucji i wybrała ścieżkę, czy to pozytywną, czy negatywną, w pewnym momencie istota staje się świadoma tego, co chce zrobić w odniesieniu do odblokowywania i równoważenia ośrodków energetycznych. Wtedy jest w stanie zaprogramować dla doświadczenia życiowego te katalityczne doświadczenia, które pomogą jej w procesie odblokowywania i równoważenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

54.24 Pytający: Zatem, widziany z okresu poprzedzającego inkarnację, cel tego, co nazywamy wcielonym stanem fizycznym, wydaje się całkowicie lub prawie całkowicie polegać na doświadczaniu w tym momencie zaprogramowanego katalizatora, a następnie ewolucji jako funkcja tego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dla jasności powtórzymy. Celem wcielonej egzystencji jest ewolucja umysłu, ciała i ducha. Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie katalizatora. Jednakże bez katalizatora pragnienie ewolucji i wiara w proces nie przejawiają się normalnie, a zatem ewolucja nie występuje.

Dlatego katalizator jest programowany, a program jest zaprojektowany dla kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na jego wyjątkowe wymagania. Zatem pożądane jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był świadomy i słuchał głosu swojego empirycznego katalizatora, pozyskując z niego to, po co się wcielił by to zebrać.

61.7 Pytający: Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia wpływają na części ciała i doznania ciała?

Ra: Jestem Ra. Mówienie ogólnie o tych mechanizmach jest prawie niemożliwe, ponieważ każda istota o odpowiednim stażu ma swoje własne programowanie. W przypadku mniej świadomych istot możemy powiedzieć, że połączenie będzie często wydawać się przypadkowe, ponieważ wyższa jaźń kontynuuje wytwarzanie katalizatora, dopóki występuje skrzywienie. W każdym zaprogramowanym człowieku wrażliwość jest znacznie bardziej aktywna i, jak powiedzieliśmy, ten katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest przekazywany ciału.

W ten sposób możecie zobaczyć w tej istocie drętwienie ramion i dłoni, co oznacza, brak poddania się przez tę istotę utracie kontroli nad życiem. Tak więc ten dramat rozgrywa się w kompleksie zniekształceń fizycznych.

W pytającym możemy zobaczyć pragnienie, aby nie niosła obciążenia, które niesie, a które objawia się jako fizyczna manifestacja bólu mięśni używanych do noszenia. To, co naprawdę trzeba nieść, to odpowiedzialność przedinkarnacyjną, która wydaje się wysoce niewygodna.

W przypadku skryby widzimy znużenie i odrętwienie uczuć wynikające z braku zastosowania katalizatora, który ma uwrażliwić tę istotę na dość znaczące napływy nieznanych mu kompleksów zniekształceń na poziomie psychiczno-emocjonalnym i duchowym. Gdy odrętwienie usuwa się samo z wyższych lub bardziej wrażliwych kompleksów, zniekształcenia w kompleksie ciała znikną. Dotyczy to również innych przykładów.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że całkowicie efektywne wykorzystanie katalizatora na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie.

66.33 Pytający: Próbuję zrozumieć, w jaki sposób choroby i zniekształcenia ciała są generowane w odniesieniu do polaryzacji, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Wydaje się, że są one generowane w taki sposób, aby stworzyć rozszczepienie lub polaryzację, że pełnią funkcję w tworzeniu oryginalnej polaryzacji, która występuje w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To nie jest dokładnie poprawne. Zniekształcenia kompleksu cielesnego lub psychicznego to te zniekształcenia występujące u istot, które potrzebują doświadczeń, które pomagają w polaryzacji. Te polaryzacje mogą być polaryzacjami istot, które już wybrały ścieżkę lub polaryzację, którą mają podążać.

Jest bardziej prawdopodobne, że osoby zorientowane pozytywnie doświadczają zniekształceń w obrębie kompleksu fizycznego ze względu na brak pochłaniającego zainteresowania sobą i nacisk na służbę innym.

Co więcej, w istocie niespolaryzowanej katalizator o charakterze fizycznego zniekształcenia będzie generowany losowo. Oczekiwanym rezultatem jest, jak powiedziałeś, niezależny wybór polaryzacji. Często wybór nie jest dokonywany, ale katalizator nadal jest wytwarzany.

U osoby zorientowanej negatywnie ciało fizyczne będzie prawdopodobnie uważniej pielęgnowane, a umysł zdyscyplinowany przeciwko fizycznym zniekształceniom.

66.34 Pytający: Wydaje mi się, że ta planeta jest tym, co nazwałbym szambem zniekształceń. Dotyczy to wszystkich chorób i ogólnie wad ciała fizycznego. Wydaje mi się, że średnio ta planeta byłaby bardzo, bardzo wysoko na liście, gdybyśmy tylko wzięli pod uwagę ogólną liczbę tych problemów. Czy mam... czy moje odczucie jest słuszne w tym założeniu?

Ra: Jestem Ra. Dokonamy przeglądu poprzedniego materiału.*

Istocie oferowany jest katalizator. Jeśli nie zostanie on użyty przez kompleks umysłu, przedostanie się do kompleksu ciała i przejawi się jako pewna forma fizycznego zniekształcenia. Im bardziej wydajne jest użycie katalizatora, tym mniej zniekształceń fizycznych można znaleźć.

W przypadku tych, których nazywacie wędrowcami, są nie tylko wrodzone trudności w radzeniu sobie ze wzorcami wibracyjnymi trzeciej gęstości, ale także wspomnienie, jakkolwiek słabe, że te zniekształcenia nie są konieczne ani zwyczajne w wibracji domowej.

Jak zawsze, nadmiernie uogólniamy, ponieważ istnieje wiele przypadków decyzji przedinkarnacyjnych, które skutkują fizycznymi lub psychicznymi ograniczeniami i zniekształceniami, ale uważamy, że zajmujesz się kwestią powszechnych zniekształceń w kierunku cierpienia w takiej czy innej formie.

Rzeczywiście, na niektórych planetarnych sferach trzeciej gęstości katalizator był używany skuteczniej. W przypadku waszej sfery planetarnej jest dużo nieefektywnego wykorzystania katalizatora, a co za tym idzie, wiele fizycznych zniekształceń.

W tej chwili mamy wystarczającą ilość energii na jedno zapytanie.

71.4 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić koncepcję pracy z niezamanifestowaną istotą w trzeciej gęstości w celu stworzenia ewolucji?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie wielowarstwowe, a to, który wątek chcemy ujawnić, jest wątpliwe. Proszę ponownie podać dalsze szczegóły żądanych informacji, jeśli to możliwe.

76.21 Pytający: To, co próbuję zrozumieć, to różnica między planem Logosu dla tych istot drugiej gęstości a generowaniem czegoś, co, jak sądzę, jest mniej lub bardziej niekontrolowanym zbiorem informacji zwrotnych by stworzyć różne fizyczne problemy, które działają jak katalizator w naszym obecnym stanie trzeciej gęstości. Czy mógłbyś mi to wskazać; czy moje myślenie jest w tej kwestii bliskie?

Ra: Jestem Ra. Kompleks ciała fizycznego tego instrumentu staje się coraz bardziej zniekształcony w kierunku bólu. Dlatego porozmawiamy na ten temat jako nasze ostatnie pełne zapytanie w tej pracy.

Twoje zapytanie zawiera pewne wewnętrzne zamieszanie, które powoduje, że odpowiedź jest być może bardziej ogólna niż pożądana. Zapraszamy do doprecyzowania zapytania.

Logos planował, aby istoty kompleksu umysłu/ciała/ducha zdobywały doświadczenie, aż dopóki ilość doświadczenia nie będzie wystarczająca na inkarnację. Różniło się to tylko nieznacznie od istot drugiej gęstości, których kompleksy umysłu/ciała istniały w celu doświadczania rozwoju i poszukiwania świadomości.

W miarę postępu trzeciej gęstości na waszej planecie, jak to zostało omówione, potrzeba zakończenia kompleksu ciała fizycznego coraz bardziej zbliżała się z powodu zintensyfikowanego i szybciej uzyskanego katalizatora. Katalizator ten nie był odpowiednio przyswajany. Dlatego, powiedzmy, wcielenia musiały być krótsze, aby nauka mogła nadal odbywać się z odpowiednim rytmem i przyrostem. W ten sposób, wraz z postępem waszej gęstości, oferowano coraz więcej możliwości dla choroby.

Czy możemy zapytać, czy są dalsze krótkie pytania przed zamknięciem?

83.27 Pytający: Teraz w niektórych przypadkach wydaje się, że takie użycie katalizatora jest dla niektórych istot niemal w stanie wymykającym się spod kontroli; że doświadczają znacznie więcej bólu, niż mogą zrobić z niego dobry użytek, jeśli chodzi o jego katalityczną naturę. Czy mógłbyś skomentować nasz obecny stan w iluzji w odniesieniu do tego konkretnego tematu?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie pełnej długości w tej pracy.

W niektórych przypadkach można zaobserwować istotę, która albo przez wybór przedinkarnacyjny, albo przez ciągłe przeprogramowywanie podczas wcielenia, rozwinęła łapczywy program katalizatora. Taka istota bardzo pragnie użyć katalizatora i postanowiła, ku własnej satysfakcji, że coś, co można nazwać dużą deską, należy przyłożyć do czoła, aby przyciągnąć uwagę jaźni.

W takich przypadkach może się to rzeczywiście wydawać wielkim marnotrawstwem katalizatora bólu; a zniekształcenie w kierunku odczuwania tragedii tak wielkiego bólu może być doświadczane przez inne jaźnie. Jednakże dobrze jest mieć nadzieję, że inna jaźń chwyta to, co zadała sobie z pewnym trudem; to znaczy katalizator, którego chce użyć w celu ewolucji.

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania?

95.25 Pytający: Nieraz zastanawiałem się nad działaniem losowego i zaprogramowanego katalizatora w stosunku do istoty o bardzo silnej polaryzacji pozytywnej lub negatywnej. Czy któraś z nich byłaby w dużym stopniu wolna od losowych katalizatorów, takich jak wielkie katastrofy naturalne, działania wojenne lub coś w tym rodzaju, które generują dużo losowych katalizatorów w fizycznym sąsiedztwie wysoce spolaryzowanej istoty? Czy zatem ten wielki kot ma wpływ na taki losowy katalizator na prawej ścieżce?

Ra: Jestem Ra. W dwóch przypadkach tak jest:

Po pierwsze, jeśli zaistniał przedinkarnacyjny wybór, żeby np. nie odbierać życia w służbie grupie kulturowej, wydarzenia wypadną w sposób ochronny.

Po drugie, jeśli jakakolwiek istota jest w stanie całkowicie przebywać w jedności, jedyną szkodą, jaka może jej się przydarzyć, jest zmiana zewnętrznego, fizycznego pojazdu żółtego promienia w bardziej wypełniony światłem pojazd kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez proces śmierci. Wszelkie inne cierpienie i ból są niczym dla kogoś takiego.

Możemy zauważyć, że taka doskonała konfiguracja kompleksów umysłu, ciała i ducha podczas przebywania w wehikule trzeciej gęstości jest niezwykle rzadka.

101.3 Pytający: Dziękuję. Wygłoszę stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki widzę akcję i proszę o komentarz Ra. Widzę obecną pozycję jako Stwórca znający Siebie obecnie posługujący się pojęciem polaryzacji. Wydaje się, że akcentujemy lub wytwarzamy katalizator, aby zwiększyć pożądaną polaryzację, niezależnie od tego, czy mechanizm jest przypadkowy, poprzez to, co nazywamy wyższym ja, czy też poprzez służbę przeciwnie spolaryzowanej istoty działającej na nas za pomocą katalizatora.

Wszystko to wydaje się dawać ten sam efekt, który jest bardziej intensywną polaryzacją w pożądanym kierunku, gdy ten kierunek został już definitywnie wybrany. Widzę, że katalizator ukąszenia owada drugiej gęstości jest funkcją jednego lub któregokolwiek ze źródeł, o których mówiłem, od przypadkowych, po wzmocnione przez wyższe ja lub przez przeciwnie spolaryzowane służby tych, którzy monitorują nasze czynności — z których wszystkie mają z grubsza ten sam ostateczny efekt. Czy Ra skomentowałby moją obserwację?

Ra: Jestem Ra. obserwacje są wyjątkowe i w dużej mierze poprawne.

101.4 Pytający: Która droga w tym konkretnym przypadku była tą, która wytworzyła katalizator ugryzienia?

Ra: Jestem Ra. Natura katalizatora jest taka, że istnieje tylko jedno źródło, ponieważ katalizator i doświadczenie są kolejnymi próbami doprecyzowania w radzeniu sobie z architekturą nieświadomego umysłu jaźni. Dlatego we wcielonym doświadczeniu jaźń jako Stwórca, a zwłaszcza wyższa jaźń, jest podstawą, z której wznosi się katalizator, by służyć umysłowi, ciału lub duchowi.

W tym sensie, który naszym zdaniem masz na myśli, źródłem był negatywny przyjaciel z piątej gęstości, który zauważył stopniowe zanikanie nieharmonijnych wzorców zniekształcenia zwanego gniewem/frustracją w istocie. Owad został łatwo doprowadzony do ataku, a fizyczny nośnik, który od dawna miał alergie i wrażliwość, został również łatwo wprowadzony w mechanizmy niewydolności funkcji limfatycznej i znacznie zmniejszoną zdolność układu odpornościowego do usuwania z ciała żółtego promienia to, co go zniekształciło.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy