Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘entropy’

Ukryj menu

Znaleziono 7 wyników.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

60.26 Pytający: Przez ostatnie 30 lat było dużo informacji i wiele zamieszania, i tak naprawdę powiedziałbym, że Prawo Pomieszania, pozwalając sobie na mały żart, [chichot] pracowało po godzinach, dostarczając informacje do katalizy duchowej grupom, które o to proszą. Wiemy, że zarówno pozytywnie, jak i negatywnie nastawione kompleksy pamięci społecznej dokładały się do tych informacji, jak tylko mogą. Doprowadziło to do pewnego stanu apatii w wielu przypadkach w odniesieniu do informacji przez wielu, którzy naprawdę szukają, ale zostali powstrzymani przez stan tego, co mógłbym nazwać duchową entropią w tych informacjach.

Czy możesz skomentować to i mechanizmy łagodzenia tych problemów?

Ra: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

17.1 Pytający: Dziękuję bardzo. Chciałbym powtórzyć... uważam to za zaszczyt, wielki zaszczyt, a także przywilej, jako mój [niesłyszalne]. I chciałbym powtórzyć, że moje pytania mogą czasami trochę być nie na temat, ponieważ kontynuuję coś, nad czym już zacząłem pracować, nad zastosowaniami Prawa Jednośći, aby lepiej zrozumieć przede wszystkim zasadę wolnej woli oraz dalsze zniekształcenia, które odkrywamy.

Właśnie otrzymałem trzy pytania podczas medytacji. Zadam je najpierw, zanim przejdziemy dalej.

Po pierwsze, jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości nasilą się w ciągu następnych trzydziestu lat? Czy zobaczymy więcej zmian w naszym środowisku i nasz wpływ na nasze środowisko?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość to spektrum wibracyjne. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni wprawiło w ruch spiralny waszą sferę planetarną i waszą jakbyśmy to nazwali galaktykę, którą nazywacie gwiazdą, w tę wibrację. To spowoduje, że sfera planetarna sama w sobie elektromagnetycznie wyreguluje swoje wiry odbioru napływów sił kosmicznych wyrażających się jako sieci wibracyjne, tak że Ziemia zostanie w ten sposób namagnesowana czwartą gęstością, jakby można to nazwać.

Będzie to miało miejsce z pewnymi niedogodnościami, jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na energie form myślowych waszych narodów, które zakłócają uporządkowane konstrukcje wzorców energetycznych wewnątrz waszych ziemskich spirali energii, co zwiększa entropię i bezużyteczne ciepło. Spowoduje to, że wasza sfera planetarna będzie miała pewne pęknięcia w swojej zewnętrznej powłoce, podczas gdy zostanie odpowiednio namagnesowana dla czwartej gęstości. To jest to dostosowanie planetarne.

Zauważysz gwałtowny wzrost liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy umysłu/ciała/ducha, których potencjały wibracyjne obejmują potencjały zniekształceń czwartej wibracji. Tak więc, powiedzmy, będzie się wydawało, że jest to nowa rasa. To są ci, którzy inkarnują dla pracy w czwartej gęstości.

Nastąpi również gwałtowny wzrost w krótkim okresie negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha i kompleksów społecznych z powodu polaryzujących warunków ostrego rozgraniczenia między cechami czwartej gęstości a orientacją na służbę sobie w trzeciej gęstości.

Ci, którzy pozostaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie, będą mieli tak zwaną pozytywną orientację. Wielu przyjdzie skądś indziej, ponieważ wydaje się, że przy wszystkich najlepszych wysiłkach Konfederacji, które także obejmują te z wewnętrznych planów waszych ludzi, wewnętrzne cywilizacje i te z innych wymiarów, zbiory będą nadal znacznie mniejsze niż te, które ta sfera planetarna jest w stanie wygodnie wspierać w służbie.

36.15 Pytający: Powiedzmy zatem, że kiedy Himmler, na przykład, osiągnie negatywną szóstą gęstość na początku negatywnej szóstej gęstości, czy w tym czasie istota zdałaby sobie sprawę, że jego Wyższe Ja jest zorientowane pozytywnie w szóstej gęstości i z tego powodu przeskakuje z orientacji negatywnej do pozytywnej?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Negatywna istota szóstej gęstości jest niezwykle mądra. Obserwuje duchową entropię występującą z powodu braku umiejętności wyrażenia jedności szóstej gęstości. Tak więc, kochając Stwórcę i uświadamiając sobie w pewnym momencie, że Stwórca to nie tylko jaźń, ale także inna jaźń jako jaźń, ta istota świadomie wybiera natychmiastową reorientację energii, aby mogła kontynuować swoją ewolucję.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstości zbiorowych świadomości, które tworzą tę grupę, są zróżnicowane. Bardzo niewielu jest trzeciej gęstości, większa liczba czwartej gęstości, podobnie duża liczba piątej gęstości,* i bardzo niewiele istot szóstej gęstości składających się na tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem duchowej entropii powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu ich kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednakże służba innym skutkuje służeniem sobie, w ten sposób zachowując i dalej harmonizując zniekształcenia tych istot poszukujących inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, tworzą tę samą ilość mocy, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłe trudności z powodu koncepcji separacji, która jest implikowana w przejawach służby sobie, która uwzględnia władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie przemyśleć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który zdecydował się wspólnie dążyć do jakiegokolwiek celu, czy to służenie innym, czy służenie sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja przestrzeni/czasu jest wykorzystywana jako medium dla rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie istoty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, inni powoli.

46.9 Pytający: Oczywiście.

Ra: Istota polaryzująca pozytywnie dostrzega złość. Ta istota, jeśli używa tego katalizatora w umyśle, błogosławi i kocha ten gniew sam w sobie. Następnie wzmaga ten gniew świadomie tylko w umyśle, aż szaleństwo tej energii czerwonego promienia nie zostanie dostrzeżone jako szaleństwo samo w sobie, ale jako energia podlegająca duchowej entropii z powodu przypadkowości używanej energii.

Pozytywna orientacja zapewnia wtedy wolę i wiarę, aby kontynuować to intensywne mentalnie doświadczenie pozwalające na zrozumienie, akceptację i integrację gniewu z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Inna jaźń, która jest przedmiotem gniewu, zostaje w ten sposób przekształcona w obiekt akceptacji, zrozumienia i przystosowania, a wszystko to zostaje ponownie zintegrowane przy użyciu tej wielkiej energii, która zapoczątkowała gniew.

Negatywnie zorientowany kompleks umysłu/ciała/ducha użyje tego gniewu w podobnie świadomy sposób, odmawiając przyjęcia nieukierunkowanej lub przypadkowej energii gniewu, a zamiast tego, poprzez wolę i wiarę, kieruje tę energię w praktyczny sposób wyładowania negatywnego aspektu tej emocji, aby uzyskać kontrolę nad innym sobą lub w inny sposób kontrolować sytuację powodującą złość.

Kontrola jest kluczem do negatywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Akceptacja jest kluczem do pozytywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Pomiędzy tymi biegunami leży potencjał tej przypadkowej i nieukierunkowanej energii, tworzącej analog kompleksu ciała tego, co nazywacie rakowym wzrostem tkanki.

87.14 Pytający: Prawo Podwajania nie działa w ten sposób. Jak bardzo wzrasta moc kompleksu pamięci społecznej, gdy ta pojedyncza istota jest zbierana i wchłaniana przez nią?

Ra: Jestem Ra. Jeśli jedna istota w społecznym kompleksie pamięci jest odpowiedzialna za to dodanie do swojego istnienia, ten kompleks umysłu/ciała/ducha wchłonie, w sposób liniowy, moc zawartą w, powiedzmy, rekrucie. Jeżeli odpowiedzialna jest podgrupa, moc jest wtedy mocą tej podgrupy. Bardzo rzadko kompleks pamięci społecznej o negatywnej polaryzacji jest w stanie działać całkowicie jako jedna istota. Utrata biegunowości spowodowana tą trudnością, którą wcześniej nazywaliśmy rodzajem duchowej entropii, jest dość duża.*

87.26 Pytający: W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy mówimy o transferach energii seksualnej i innych bardziej podstawowych formach energii, nigdy nie potrafię właściwie użyć, można powiedzieć, terminów, ponieważ nie rozumiem i prawdopodobnie nie mogę zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy.

Jednakże wyczuwam, że jest to energia czystej wibracji; to znaczy, na podstawowym poziomie naszej iluzji, ta wibracja pomiędzy częścią przestrzeni i czasu kontinuum przestrzeni/czasu, a jednak jest w jakiś sposób przenoszona do naszej iluzji w bardziej podstawowej formie. Czy mógłbyś poszerzyć dla mnie ten obszar?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy