13 ⇒

⇐ 11

Prawo Jedności Sesja 12

Ukryj menu

28 stycznia 1981

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

Pytający: Dziś po południu odebrałem telefon od Henry'ego Puharicha. Będzie tu w przyszłym miesiącu. Chcę Cię zapytać, czy jest możliwe, aby dołączył do naszego kręgu i zadawał pytania. A jeśli Michel D’Obrenovic, znany również jako George Hunt Williamson, przypadkiem tu przyjedzie, czy byłoby w porządku, gdyby znalazł się w kręgu?

Ra: Jestem Ra. Istoty te obecnie nie są odpowiednio dostrojone do określonej pracy z powodu zniekształceń wibracyjnych, które z kolei wynikają z niedawnego braku czasu/przestrzeni, który nazywacie zajętością. Byłoby wymagane, aby istoty spędzały krótki czas/przestrzeń w każdym dziennym cyklu waszej planety na kontemplacji. Prosimy o ponowne zadanie pytania w przyszłym czasie/przestrzeni waszego kontinuum.

Ta grupa jest wysoce zrównoważona ze względu na zniekształcenia wibracyjne tego instrumentu spowodowane, po pierwsze, codziennym kontaktem z instrumentem. Po drugie, z powodu kontaktu z instrumentem podczas okresów medytacji. Po trzecie, poprzez osobiste zniekształcenie kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku kontemplacji, co w sumie powoduje, że ta grupa jest skuteczna.

Pytający: Dziękuję. Kontynuując poprzednią sesję, wspomniałeś, że krzyżowcy Oriona przybyli tu rydwanami. Czy mógłbyś opisać rydwan?

Ra: Jestem Ra. Termin rydwan jest określeniem używanym na wojnie między waszymi ludami. To jest jego znaczenie. Kształt statku Oriona jest jednym z następujących: po pierwsze, wydłużony, owalny kształt, który ma ciemniejszą naturę niż srebro, ale ma metaliczny wygląd, jeśli jest widoczny w świetle. W przypadku braku światła wydaje się być w jakiś sposób czerwony lub ognisty.

Inne jednostki obejmują obiekty w kształcie dysku o małej naturze, o średnicy około dwunastu stóp, kształt podobny do pudełka w przybliżeniu o boku około czterdziestu stóp w pomiarze. Inne statki mogą przybrać pożądany kształt dzięki zastosowaniu mechanizmów kontroli myśli. W ramach tej grupy działają różne kompleksy cywilizacyjne. Niektóre są bardziej zdolne do korzystania z inteligentnej nieskończoności niż inne. Informacje są bardzo rzadko udostępniane; dlatego rydwany różnią się znacznie pod względem kształtu i wyglądu.

Pytający: Czy Konfederacja podejmuje jakieś wysiłki, aby powstrzymać rydwany Oriona przed przybyciem tutaj?

Ra: Jestem Ra. Dokładamy wszelkich starań, aby poddać tę planetę kwarantannie. Jednakże sieć Strażników, podobnie jak każdy inny wzór patroli na jakimkolwiek poziomie, nie każdemu bytowi utrudnia przenikanie przez kwarantannę, ponieważ jeśli prośba zostanie złożona w świetle/miłości, Prawo Jedności spotka się z przyzwoleniem. Jeśli prośba nie zostanie zgłoszona z powodu prześliźnięcia się przez sieć, następuje penetracja tej sieci.

Pytający: Kto składa tę prośbę?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

Pytający: Nie do końca zrozumiałem. W jaki sposób Konfederacja powstrzymuje rydwan Oriona przed przejściem przez kwarantannę? Jakie działania...

Ra: Jestem Ra. W zależności od wibracyjnego poziomu Strażnika zachodzi kontakt na poziomie formy świetlnej lub istoty ciała świetlistego. Ci Strażnicy omiatają obszary ziemskich pól energetycznych, próbując dostrzec zbliżające się istoty. Istota, która się zbliża, witana jest w imieniu Jednego Stwórcy. Każda tak witana istota jest skąpana w miłości/świetle i w wolnej woli będzie posłuszna kwarantannie dzięki mocy Prawa Jedności.

Pytający: Co by się stało z istotą, gdyby po wezwaniu nie poddała się kwarantannie?

Ra: Jestem Ra. Nieprzestrzeganie kwarantanny po powitaniu na poziomie, o którym mówimy, byłoby równoznaczne z niezatrzymaniem się po wejściu w solidny mur.

Pytający: Co stałoby się z istotą, gdyby to zrobiła? Co by się stało z jego rydwanem?

Ra: Jestem Ra. Stwórca jest jedną istotą. Poziom wibracji tych, którzy są w stanie dotrzeć do granic kwarantanny, jest taki, że widząc sieć miłości/światła, nie mogą złamać tego Prawa. Dlatego nic się nie dzieje. Żadna próba nie jest podejmowana. Nie ma konfrontacji.

Jedynymi istotami, które są w stanie przeniknąć kwarantannę, są te, które odkrywają okna lub zniekształcenia w kontinuach przestrzennych/czasowych otaczających pola energetyczne planety. Przechodzą przez te okna. Te okna s rzadkie i nieprzewidywalne.

Pytający: Czy to tłumaczy coś, co nazywamy „falami UFO”, gdzie pojawia się duża liczba UFO, jak w 1973 roku?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Zatem czy większość UFO, które widać na naszym niebie, pochodzi od grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Wiele z tych, które widzisz na niebie, należy do grupy Oriona. Wysyłają wiadomości. Niektóre są odbierane przez tych, którzy są nastawieni na służbę innym. Te komunikaty są następnie zmieniane, aby były do zaakceptowania przez te istoty, jednocześnie ostrzegając o nadchodzących trudnościach. To najwięcej, co mogą zrobić istoty służące sobie w obliczu tych, którzy chcą służyć innym. Kontakty, które grupa [Oriona] uważa za najbardziej pomocne w ich sprawie, to kontakty nawiązywane z istotami, których orientacja jest ukierunkowana na służbę sobie.

Na waszym niebie jest wiele istot formy myślowej, które mają pozytywny charakter i są projekcjami Konfederacji. Inne obserwacje wynikają z nieumyślnej wizualizacji przez mechanizmy optyczne broni waszych ludzi z waszego własnego rządu.

Pytający: Która to grupa skontaktowała się z Henry'm Puharichem w Izraelu około 1972 roku?

Ra: Jestem Ra. Musimy powstrzymać się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na możliwość/prawdopodobieństwo, że osoba, którą nazywasz Henry, przeczyta tę odpowiedź. Spowodowałoby to zniekształcenia w jego przyszłości. Konieczne jest, aby każda istota korzystała z wolnego i pełnego rozeznania w obrębie całości jaźni, która jest sercem kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Pytający: Czy dotyczy to również odpowiedzi na pytanie, kto skontaktował się z grupą, w której pierwotnie byłem, w 1962 roku?

Ra: Jestem Ra. Na to pytanie można odpowiedzieć. Grupa, z którą się skontaktowano, to Konfederacja.

Pytający: Czy mieli w tym czasie jakieś swoje statki w naszej okolicy?

Ra: Jestem Ra. Nie było żadnego statku. Była forma myślowa.

Pytający: Wspomniałeś o krzyżowcach Oriona, kiedy przedostają się przez sieć, podają zarówno techniczne, jak i nietechniczne informacje. Wiemy, co masz na myśli, mówiąc o informacjach technicznych, ale jakie informacje nietechniczne przekazują osobom, z którymi się kontaktują? Czy mam rację zakładając, że wszystko to odbywa się za pomocą komunikacji telepatycznej?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Poprzez telepatię rozpowszechniana jest filozofia Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku służby sobie. W grupach zaawansowanych odbywają się rytuały i ćwiczenia, które zostały spisane tak samo, jak jednostki zorientowane na służbę innym spisały rozpowszechnianą filozofię swoich nauczycieli. Filozofia dotyczy służby manipulowania innymi, aby mogli doświadczyć służby dla innej jaźni, a dzięki temu doświadczeniu będą mogli docenić służbę sobie. W ten sposób istoty te stałyby się zorientowane na służbę sobie i z kolei manipulowałyby jeszcze innymi, aby ci z kolei mogli doświadczyć służenia innej jaźni.

Pytający: Czy to byłoby pochodzeniem tego, co nazywamy czarną magią?

Ra: Jestem Ra. W pewnym sensie jest to poprawne, w innym niepoprawne. Grupa Oriona pomogła tak zwanym negatywnie zorientowanym wśród kompleksów umysłu/ciała/ducha. W każdym razie te same istoty zajmowałyby się służbą sobie, a na waszych tak zwanych wewnętrznych płaszczyznach jest wielu, którzy są zorientowani negatywnie, a zatem są dostępni jako wewnętrzni nauczyciele lub przewodnicy i tak zwani posiadacze pewnych dusz, które poszukują tego zniekształcenia służby sobie.

Pytający: Czy jest możliwe, aby istota tu na Ziemi była tak zdezorientowana, że mogłaby na przemian wzywać zarówno Konfederację, jak i grupę Oriona, najpierw pierwszą, potem drugą, [niesłyszalne] z powrotem do [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Jest całkowicie możliwe, że niedostrojony kanał, jak nazywasz tę służbę, odbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne komunikaty. Jeśli istota będąca u podstaw swego pomieszania jest zorientowana na służbę innym, zacznie otrzymywać przesłania zagłady. Jeśli istota u podstaw kompleksu bytu jest zorientowana na służbę sobie, krzyżowcy, którzy w tym przypadku nie uważają za konieczne kłamać, po prostu zaczną przedstawiać filozofię, którą mają tu dać.

Wiele z waszych tak zwanych kontaktów wśród waszych ludzi było zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały były zorientowane na służbę innym, ale w pragnieniu zdobycia dowodu były otwarte na kłamliwe informacje krzyżowców, którzy byli wtedy w stanie zneutralizować skuteczność kanału.

Pytający: Czy większość z tych krzyżowców jest czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Większość jest czwartej gęstości. To się zgadza.

Pytający: Czy osoba w czwartej gęstości pojawia się normalnie, czy też jest dla nas niewidoczna?

Ra: Jestem Ra. Użycie słowa „normalny” to takie, które dezorientuje znaczenie pytania. Przeformułujmy dla jasności. Czwarta gęstość z wyboru nie jest widoczna dla trzeciej gęstości. Możliwe jest, że czwarta gęstość będzie widoczna. Jednak nie jest to wybór istoty czwartej gęstości, aby być widocznym z powodu konieczności skupienia się na raczej trudnym kompleksie wibracyjnym, jakim jest trzecia gęstość, której doświadczasz.

Pytający: Czy są jakieś osoby z Konfederacji lub Oriona żyjące na Ziemi, które są dla nas widoczne i ważne w naszym społeczeństwie w obecnym czasie? Czy chodzą wśród nas?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili nie ma wśród was żadnych istot z żadnej grupy. Jednakże, powiedzmy, krzyżowcy z Oriona używają dwóch rodzajów istot do wykonywania swoich poleceń. Pierwszy typ to forma myślowa; drugi to rodzaj robota.

Pytający: Czy mógłbyś opisać robota?

Ra: Jestem Ra. Robot może wyglądać jak każda inna istota. To jest konstrukt.

Pytający: Czy robot to to co zazwyczaj nazywamy „Facetami w czerni”?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

Pytający: Kim są Faceci w Czerni?

Ra: Jestem Ra. Faceci w Czerni są istotami typu formy myślowej, które mają pewną istotę w swojej kompozycji. Pewne fizyczne charakterystyki są im nadane. Jednakże ich prawdziwa natura wibracyjna jest pozbawiona cech wibracyjnych trzeciej gęstości, a zatem są w stanie materializować się i dematerializować, gdy jest to konieczne.

Pytający: Czy wszyscy ci Facieci w Czerni są następnie wykorzystywani przez krzyżowców Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Gdyby mnie odwiedził, a ja bym go złapał i zamknął w szafie, czy mógłbym go zatrzymać, czy zniknąłby?

Ra: Jestem Ra. Zależy to od rodzaju chwytanej jednostki. Być może jesteś w stanie dostrzec konstrukt. Konstrukt może być przechowywany przez krótki czas, chociaż konstrukty te również mają zdolność do znikania. Jednakże oprogramowanie tych konstruktów utrudnia zdalne sterowanie nimi. Nie byłbyś w stanie zmagać się z typem istoty formy myślowej Facetów w Czerni, jak to nazywasz.

Pytający: Czy byłoby to sprzeczne z Prawem Jedności i popełniłbym błąd, chwytając te istoty?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z Prawem Jedności nie ma błędów.

Pytający: Chodzi mi o to, czy bardziej spolaryzowałbym się w kierunku służby sobie czy służby innym, kiedy dokonałbym tego uwięzienia formy myślowej lub konstruktu?

Ra: Jestem Ra. Możesz rozważyć to pytanie samodzielnie. Interpretujemy Prawo Jedności, ale nie w zakresie porad.

Pytający: Dziękuję. Mówiłeś o wędrowcach. Kim są wędrowcy? Skąd oni pochodzą?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, piaski waszych wybrzeży. Tak jak jest nieskończenie wiele ziaren piasku tak tyle jest źródeł iteligentnej nieskończoności.

Kiedy kompleks pamięci społecznej osiągnie pełne zrozumienie swojego pragnienia, może dojść do wniosku, że jego pragnieniem jest służba innym ze zniekształceniem w kierunku wyciągniecia ręki, w przenośni, ku wszystkim istotom, które wzywają pomocy. Istoty te, które możesz nazwać Braćmi i Siostrami od Smutku, podążają w kierunku tego wezwania smutku. Te istoty pochodzą ze wszystkich stron nieskończonej kreacji i są połączone pragnieniem służenia w tym zniekształceniu.

Pytający: Ilu z nich jest teraz wcielonych na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Liczba jest przybliżona ze względu na duży napływ osób urodzonych w tym czasie z powodu intensywnej potrzeby złagodzenia wibracji planety, a tym samym pomocy w zbiorach. Liczba zbliża się do sześćdziesięciu pięciu milionów.

Pytający: Czy większość z nich pochodzi z czwartej gęstości? Z jakiej gęstości pochodzą?

Ra: Jestem Ra. Niewielu jest z czwartej gęstości. Najwięcej wędrowców, jak ich nazywacie, pochodzi z szóstej gęstości. Chęć służenia musi zostać zniekształcona w kierunku dużej czystości umysłu i tego, co możesz nazwać głupotą lub odwagą w zależności od zniekształcenia kompleksu osądu. Wyzwaniem/niebezpieczeństwem wędrowca jest to, że zapomni o swojej misji, zaangażuje się karmicznie, a tym samym zostanie zmieciony w wir, z którego się wcielił, aby wspomóc zniszczenie.*

Pytający: Co może zrobić jedna z tych istot, aby stać się karmicznie zaangażowaną? Czy mógłbyś podać nam przykład?

Ra: Jestem Ra. Istota, która działa świadomie bez miłości w działaniu wobec innych istot, może stać się karmicznie zaangażowaną.

Pytający: Właśnie przyszła mi do głowy myśl. Czy któryś z tych wędrowców cierpi na dolegliwości fizyczne w tej sytuacji na ziemi?

Ra: Jestem Ra. Ze względu na skrajne rozbieżności między zniekształceniami wibracyjnymi trzeciej gęstości a tymi o większej gęstości, jeśli wolisz, wędrowcy mają z reguły jakąś poważną formę upośledzenia, trudności lub poczucia wyobcowania. Najczęstsze z tych trudności to wyobcowanie, reakcja na wibracje planetarne w formie zaburzeń osobowości, jak byś je nazwał, oraz dolegliwości związane z kompleksem ciała, wskazujące na trudności w przystosowaniu się do wibracji planety, takie jak alergie, jak byś je nazwał.

Pytający: Czy istnieje jakiś najlepszy sposób, aby te istoty wyleczyły się z fizycznych dolegliwości?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie dotyczące tego czasu/przestrzeni.

Zniekształcenie samoleczenia następuje poprzez uświadomienie sobie inteligentnej nieskończoności spoczywającej wewnątrz. Jest to w pewien sposób zablokowane u tych, którzy nie są idealnie zrównoważeni w kompleksach cielesnych. Blokada różni się w zależności od istoty. Wymaga to świadomości duchowej natury rzeczywistości, jeśli chcesz, i odpowiedniego wlania tej rzeczywistości do indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby nastąpiło uzdrowienie.

Użyjemy tego instrumentu jako przykładu. Część jego dolegliwości, jak nazywacie ten kompleks zniekształceń, które można doskonalić w równowadze, wynikają przede wszystkim z zablokowania centrum energii promienia indygo lub szyszynki. Centrum to otrzymuje inteligentną energię ze wszystkich źródeł zgodnych z Jedynym Stworzeniem; to znaczy, zgodnych z prawem w tym zniekształceniu lub iluzji trzeciej gęstości. Jeśli nie ma blokady, te energie wlewają się lub spływają w dół do kompleksu umysłu/ciała/ducha, doskonaląc, chwila po chwili, kompleks ciała jednostki.

Ten instrument również doświadcza pewnego zniekształcenia centrum energii zielonego promienia, które możesz nazwać centrum serca. Jest nadmiernie otwarty z powodu intensywnego zniekształcenia pragnienia ze strony tego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku służby innym lub, jak można to nazwać, uniwersalnej miłości. Zatem ta istota poświęca się bez względu na swoje rezerwy zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do tego, co nazywacie siłą lub energią. To zniekształcenie jest spowodowane głównie blokadą promienia indygo, o której mówiliśmy wcześniej. Zniekształceniem niezrozumienia instrumentu odpowiedzialnym za tę blokadę jest podstawowe ukierunkowanie na wiarę w niegodność. Zniekształcenie niegodności blokuje swobodny przepływ inteligentnej energii.

Siódmy lub fioletowy promień jest nienaruszony, będąc nie tylko receptorem energii, ale także sumą poziomu wibracji jednostki. Inne centra energetyczne również są całkiem jasne. Rozwiązaniem dla uzdrowienia w tym przypadku jest działanie, które wprowadza w życie pokojowe zrozumienie, w zniekształceniu pokory, że istota jest jednym ze Stwórcą, a zatem jest doskonała, a nie oddzielona. W każdym przypadku tego, co nazwałbyś złym stanem zdrowia, jedno lub więcej z tych ośrodków energetycznych jest zablokowanych. Inteligencja kompleksu umysłu/ciała/ducha musi więc być zaalarmowana albo przez jaźń jako uzdrowiciela, albo przez katalizator innego uzdrowiciela, jak powiedzieliśmy wcześniej.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim zakończymy tę sesję?

Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, czy któreś z naszej trójki jest i było wędrowcem?

Ra: Jestem Ra. Skanując każdy z obecnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, znajdujemy już całkowitą pewność tego wystąpienia, a zatem nie znajdujemy szkody w powtórzeniu tego zdarzenia. Każdy z obecnych jest wędrowcem wykonującym misję, jeśli wolisz.

Pytający: Dziękuję. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Prosimy o ponowne ustawienie przedmiotu, na którym znajdują się symbole. Nie jest to znaczące zniekształcenie w przypadku jednej sesji, ale po zmierzeniu całego zestawu okaże się, że miejsce spoczynku jest o jeden przecinek cztery stopnie [1,4°] od prawidłowego wyrównania, a miejsce spoczynku o dodatkowe pół stopnia [0,5°] oddalone od właściwej orientacji. Nie przejmujcie się tym nadmiernie w obecnym węźle przestrzeni/czasu, ale nie pozwólcie, aby te zniekształcenia utrzymywały się przez długi czas, inaczej kontakt będzie stopniowo osłabiany.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

13 ⇒

⇐ 11

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy